Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Акушерство

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010105 “Акушерська справа”


Київ


2011

АКУШЕРСТВО
Укладачі:

І.Б. Назарова голова циклової комісії з акушерства та гінекології, дерматовенерології, заслужений працівник освіти АРК, викладач-методист, викладач вищої категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”;

Л.В. Лушпайвикладач-методист, викладач вищої категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”;

О.В. Степанківська викладач вищої категорії Київського медичного коледжу № 3;

О.Й. Кесарчук — викладач І категорії Київського медичного коледжу № 3;

Т.П. Канабас викладач І категорії Київського медичного коледжу № 3.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії з акушерства, гінекології, дерматовенерології КРВНЗ “Кримський медичний коледж” 22.06.2011 р., протокол № 11 та рекомендовано до затвердження опорною цикловою комісією ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації (протокол № 3 від 15.10.2011 р.).
Рецензент:

Ю.К. Памфаміров — доцент кафедри акушерства та гінекології ДУ “Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського”;

В.М. Ніколаєв — завідувач відділення патології вагітних міського клінічного пологового будинку № 2 м. Сімферополя, лікар І категорії.

В.Б. Самойленко — голова циклової методичної комісії професійної і практичної підготовки акушерсько-гінекологічного циклу, виклада-методист, викладач вищої категорії Кременчуцького медичного коледжу;

Н.П. Муштенко — викладач-методист, викладач вищої категорії з акушерства та гінекології Кременчуцького медичного коледжу;

Н.Н. Полстянко викладач вищої категорії з акушерства та гінекології КВНЗ Севастопольський медичний коледж ім. Жені Дерюгіної.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму з дисципліни “Акушерство” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Дисципліна “Акушерство” зі спеціальності “Акушерська справа” в медичних училищах та коледжах основна. Мета вивчення її — підготувати кваліфікованих акушерок до самостійної роботи в умовах фельдшерсько-акушерського пункту (ФАПу) та для роботи в лікувально-профілактичних закладах.

Програмою передбачено проведення теоретичних занять, навчальної практики під керівництвом викладача, самостійної позааудиторної роботи студентів. Теоретичні заняття (лекції) та навчальна практика проводяться паралельно. Навчальну практику передбачено проводити в кабінетах доклінічної практики та відділеннях пологового будинку. На практичних заняттях студенти закріплюють набуті теоретичні знання, відпрацьовують практичні навички, передбачені програмою.

Теми й години для самостійного поглибленого вивчення студентами окремих тем розподіляють циклові комісії навчального закладу. Для перевірки закріплення теоретичних знань та практичних навичок, самостійної роботи студентів рекомендовано проводити контроль знань.Циклові комісії можуть вносити зміни до змісту програми, розподілу навчальних годин та черговості вивчення тем у межах загального бюджету часу, передбаченого навчальним планом. Внесені зміни повинні бути обґрунтованими та затвердженими керівництвом навчального закладу. На вивчення курсу відводиться 621 год; з них 112 — лекції, 296 — навчальна практика під керівництвом викладача та 213 — самостійна робота.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • історію розвитку акушерства в Україні та світі;

 • основні нормативні документи з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних установах, з організації роботи пологових та гінекологічних відділень, жіночих консультацій, фельдшерсько-акушерських пунктів;

 • сучасну організацію надання акушерсько-гінекологічної допомоги в місті та селі;

 • медичну деонтологію та її особливості в акушерстві та гінекології;

 • правила техніки безпеки в роботі з медичними інструментами та обладнанням;

 • особливості підготовки вагітних, роділь та породіль до проведення додаткових методів обстеження;

 • фізіологічні та патологічні зміни, що відбуваються в організмі жінки під час вагітності, пологів, у післяпологовий період;

 • основні захворювання та ускладнення, що пов’язані з вагітністю й пологами та найчастіше трапляються в акушерській практиці.


Студенти повинні вміти:

 • оформляти медичну документацію;

 • забезпечувати диспансерне спостереження за вагітними та породіллями з фізіологічним перебігом вагітності;

 • проводити загальне та спеціальне обстеження вагітних, роділь, породіль;

 • надавати долікарську допомогу роділлям та новонародженим;

 • вміти діагностувати ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду і надавати невідкладну долікарську допомогу;

 • готувати жінку та все необхідне до проведення акушерських операцій та асистувати при цьому;

 • здійснювати догляд за хворими вагітними, породіллями, виконувати призначення лікаря;

 • проводити санітарно-просвітню роботу.


Студенти повинні бути поінформовані про:

 • чинні нормативні акти та накази міністерства охорони здоров’я України;

 • основні принципи організації акушерської допомоги на сучасному етапі;

 • досягнення медицини, що втілюються в практику охорони здоров’я України;

 • нові лікарські засоби й методи їх застосування;

 • нові методи діагностики з виявлення акушерської патології;

 • рівень народжуваності в регіоні та Україні.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п\п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Навчальна практика під керівництвом викладача

Самостійна робота

1

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

12

2

6

4

2

Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару

5

5

3

Профілактика захворювань в акушерських стаціонарах

12

2

6

4
І. Фізіологічне акушерство

4

Анатомія жіночих статевих органів

6

24

5

Жіночий таз і тазове дно

9

2

3

4

6

Менструальний цикл. Гігієна жінки в різні періоди життя

8

2
6

7

Фізіологія вагітності. Гігієна вагітної жінки

6

24

8

Плід як об’єкт пологів

9

2

3

4

9

Діагностика вагітності в різні терміни вагітності. Методика обстеження вагітних. Гігієна вагітних

28

6

12

10

10

Пологи. Перший туалет новонародженого. Знеболювання пологiв

40

10

18

12

11

Нормальний пiсляпологовий перiод

14

2

6

6
ІІ. Патологiчне акушерство

12

Тазове передлежання плода

22

4

12

6

13

Поперпечне та косе положення плода

13

2

6

5

14

Багатоплiдна вагiтнiсть

14

2

6

6

15

Дистрес плода під час вагітності та пологів. Асфiксiя новонародженого

8

26

16

Вплив рiзних захворювань жiнки на перебiг вагiтностi та пологiв

36

8

18

10

17

Захворювання пов’язанi з вагiтнiстю. Гестози вагiтних

44

10

24

10

18

Недоношування та переношування вагiтностi. Профiлактика абортiв

28

4

12

12

19

Аномалii розвитку та захворювання елементiв заплiдненого яйця

7

25

20

Потологiя пологовоi дiяльностi

14

2

6

6

21

Аномалiї таза

22

4

12

6

22

Пологи при розгинальному вставленнi голiвки плода

20

2

12

6

23

Акушерський травматизм

34

4

18

12

24

Кровотечi пiд час вагiтностi та пологiв

62

10

36

16

25

Пiсляпологовi захворювання

30

6

18

6
ІІІ. Оперативне акушерство

48

6

24

18
IV. Невiдкладна допомога в акушерствi

70

12

38

20
Самостiйна робота


213
Усього

621

112

296

213


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годин

1

Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару

5

2

Структура акушерського стаціонару

4

3

Оброблення рук перед прийманням пологів

4

4

Будова внутрішніх статевих органів, їхні функції в репродукції

4

5

Жіночий таз з акушерської точки зору

4

6

Регуляція менструального циклу

6

7

Гігієна вагітної жінки

5

8

Функціональна система мати—плацента—плід

4

9

Методи оцінювання стану плода

10

10

Методи оцінювання готовності організму вагітної до пологів

6

11

Оцінювання біофізичного профілю плода

6

12

Ведення післяпологового періоду

6

13

Діагностика поперечного та косого положення плода

5

14

Сучасні теорії виникнення багатоводдя

5

15

Комплексне медикаментозне лікування тяжких форм гестогів

10

16

Вагітність та захворювання нирок

10

17

Допомога за Цов’яновим при сідничних передлежаннях

6

18

Ведення пологів при багатоплідді

6

19

Профілактика абортів в умовах ФАПу

6

20

Методи індукції пологів

6

21

Патологічний прелімінарний період

6

22

Поперечнозвужений таз. Біомеханізм пологів (праця з фантомом і акушерською лялькою)

6

23

Відпрацювати на фантомі та акушерській ляльці біомеханізму пологів при розгинальних уставленнях голівки плода

6

24

Виявлення груп підвищеного ризику виникнення кровотечі під час вагітності

5

25

Поняття про коагулопатичні кровотечі

5

26

Аномалії прикріплення плаценти

6

27

Профілактика акушерської кровотечі в умовах ФАПу

5

28

Профілактика розриву матки

6

29

Профілактика вивороту матки при пологах

6

30

Профілактика післяпологових маститів

6

31

Умови для проведення акушерських операцій і підготовка до операції

6

32

Операції, що зберігають вагітність

6

33

Операції, що підготовлюють пологові шляхи

6

34

Роль акушерки у здійсненні спостереження, виконанні різних елементів інтенсивної терапії при пізніх формах гестозу вагітних

6

35

Сучасні методи надання невідкладної допомоги при асфіксії новонароджених

6

36

Роль акушерки в організації долікарської допомоги, транспортуванні хворих при невідкладних станах в акушерстві

8
Усього

213


ЗМІСТ
Тема 1. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
Лекція
Акушерсько-гінекологічні заклади охорони здоров’я в місті та селі; структура, функції. Спеціалізована акушерська служба в умовах міста та села. Акушерсько-гінекологічна допомога працівницям промислових підприємств.

Жіноча консультація: структура, обладнання, принципи обслуговування населення, основні напрями лікувально-профілактичної роботи.

Особливості обслуговування організованого та неорганізованого населення. Профілактичні огляди. Диспансеризація в умовах жіночої консультації. Патронаж, санітарно-освітня робота, її облік. Соціально-правовий кабінет. Обліково-звітна документація згідно з наказами МОЗ України.

Роль акушерки у виконанні завдань жіночої консультації. Права та обов’язки акушерки. Пологовий будинок: структура, принципи організації. Зв’язки із жіночою та дитячою консультаціями. Обов’язки, обсяг роботи акушерки у відділеннях пологового будинку.

Фельдшерсько-акушерський пункт: основні завдання, надан­ня акушерської та гінекологічної допомоги. Права та обов’язки акушерки ФАПу, ведення медичної документації, зв’язки із жіночою консультацією та пологовим будинком.

Охорона праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару.Основні законодавчі документи, які регламентують роботу закладів охорони здоров’я: чинні накази МОЗ України.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводяться в жіночій консультації, пологовому будинку.

У жіночій консультації знайомляться з її структурою та завданнями, беруть участь у прийомі вагітних, хворих, та проведенні профоглядів. Ознайомлення з оснащенням, обладнанням жіночої консультації, відповідною документацією, санітарно-гігієнічним режимом. Патронаж.

У пологовому будинку: ознайомлення із структурою відділень, їх оснащенням, обладнанням, документацією, функціями акушерки.

Питання охорони праці в умовах ФАПу, жіночої консультації, акушерського стаціонару.

Практичні навички:

 • складання паспорта дільниці;

 • заповнення документації жіночої консультації й пологового будинку, медико-санітарної частини промислових підприємств.Каталог: upload -> DOCUMENTS -> akusherstvo
akusherstvo -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
DOCUMENTS -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
DOCUMENTS -> Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка