Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.83 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема 14. Багатоплідна вагітність
Лекція
Багатоплідна вагітність: варіанти, причини, діагностика в різні терміни вагітності. Перебіг вагітності, можливі ускладнення під час вагітності, особливості спостереження за вагітною.

Можливі ускладнення для матері і плода під час пологів, особливості ведення пологів.Значення своєчасної діагностики, госпіталізації в запобіганні можливим ускладненням.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводяться у відділенні патології вагітних. Студенти проводять з викладачем клінічний аналіз проходження вагітності з багатопліддям, беруть участь у веденні пологів при двійнятах або аналізують відповідні історії пологів та розв’язують ситуаційні задачі.
Практичні навички:

 • зовнішнє акушерське обстеження при багатоплідді;

 • вислуховування серцебиття плода;

 • складання плану ведення багатоплідної вагітності.


Тема 15. Дистрес плода під час пологів та вагітності. Асфіксія новонародженого
Лекція
Дистрес плода: причини, патогенез, класифікація, ступінь тяжкості, методи діагностики (ЕКГ, ФКГ, УЗД, амніоскопія, фетоскопія, кордоцентез, БПП, доплерометрія). Поняття про біофізичний профіль плода.

Виявлення групи підвищеного ризику, проведення профілактики дистресу плода.

Асфіксія новонародженого: причини, оцінювання за шкалою Апгар, методи реанімації, особливості догляду.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Ознайомлення з діагностикою, лікуванням і профілактикою дистресу плода. Догляд за новонародженими залежно від оцінювання його стану за шкалою Апгар.

Реанімація новонародженого (відсмоктування слизу, подавання зволоженого кисню, штучна вентиляція легень, інфузійна терапія, краніоцеребральна гіпотермія) — на фантомі.
Практичні навички:

 • вміти оцінювати БПП;

 • вміти оцінювати доплерометрію;

 • вміти оцінювати аускультацію серцевої діяльності;

 • надання невідкладної допомоги новонародженому (на фантомі);

 • оцінювання стану в новонародженого за шкалою Апгар;

 • ШВЛ маскою (мішком) Амбу на фантомі;

 • закритий масаж серця на фантомі, акушерській ляльці.


Тема 16. Вплив різних захворювань жінки на перебіг вагітності та пологів
Лекції
Серцево-судинні захворювання (ревматизм, міокардит, вади серця, гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпотензія) і вагітність. Можливість збереження вагітності при захворюваннях серцево-судинної системи, показання до переривання, особливості ведення вагітності, критичні моменти в її перебігу, терміни триразової госпіталізації. Особливості перебігу і ведення пологів. Принципи догляду та виходжування породіль у післяпологовий період. Терміни виписування породіль. Роль акушерки у виявленні вагітних із серцево-судинною патологією, у веденні вагітності, пологів і післяпологового періоду.

Вагітність та ізосерологічна несумісність крові матері і плода за резус-належністю та групами крові. Виявлення резус-несумісності, показання до госпіталізації. Особливості ведення і лікування під час вагітності і пологів.

Захворювання нирок (цистит, пієлонефрит, гломерулонефрит) і вагітність.

Апендицит у вагітних.

Вагітність при анемії, ендокринних захворюваннях; особливості перебігу.

Інфекційні захворювання (грип, інфекційний гепатит, туберкульоз, бруцельоз) і вагітність. Лістеріоз і токсоплазмоз: збудники, шляхи зараження, особливості ведення вагітності й пологів, профілактика. Роль акушерки ФАПу у проведенні санітарно-просвітницької роботи в селі. Показання до переривання вагітності.

Вагітність і пологи при гінекологічних захворюваннях (інфантильна матка, вади розвитку статевих органів, запальні захворювання, доброякісні і злоякісні пухлини матки, придатків): діагностика, прогноз, ведення пологів.

Венеричні захворювання у вагітних.

Допологова допомога ВIЛ-iнфiкованним жiнкам, дiспансерний нагляд за ВIЛ-інфікованими вагiтними, тактика ведення пологiв, перинатальні інфекції: клінічні прояви, методи діагностики інфекції під час вагітності. Медична допомога.

Вплив екстрагенітальних захворювань на вагітність та вагітності на перебіг екстрагенітальних захворювань.

Особливості диспансерного спостереження за вагітними з екстрагенітальною патологією. Роль акушерки у виявленні екстрагенітальної патології.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводять у жіночій консультації та відділенні патології вагітності.

У жіночій консультації беруть участь у прийманні вагітних з екстрагенітальною патологією, ознайомлюються з принципами диспансеризації, зв’язком із суміжними спеціалістами, госпіталізацією хворих вагітних у стаціонар на лікування. У відділенні патології вагітних беруть участь в обході лікаря, ознайомлюються з методами обстеження вагітних.

Виявлення впливу на плід екстрагенітальних захворювань. Розв’язування ситуаційних задач та аналіз історій пологів.
Практичні навички:

 • догляд за вагітними з екстрагенітальними захворюваннями з повним акушерським, загальнотерапевтичним і додатковими методами обстеження.


Тема 17. Захворювання, пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних
Лекції
Поняття про гестоз. Сучасні теорії етіопатогенезу гестозу вагітних. Клінічна класифікація: ранні гестози (блювання, слинотеча); гестоз пізній, класифікація ВООЗ (другої половини вагітності), гіпертензія вагітних, протеінурія, гіпотензія, набряк вагітних, прееклампсія, еклампсія). Гестоз, форми якого трапляються рідко (дерматози, бронхіальна астма, тетанія, остеомаляція, поліневрит, гостра жовта дистрофія печінки).

Ранні гестози (блювання, слинотеча): діагностика, клінічний перебіг, принципи комплексного стаціонарного лікування за стадіями (усунення несприятливих умов навколишнього середовища, впливу на ЦНС, патологічних умовних рефлексів, причин, що спричинили гестоз, боротьба з голодуванням і зневодненням, загальнозмінювальне лікування). Прогноз раннього гестозу, вирішення питання про своєчасне переривання вагітності. Особливості обстеження, диспансеризації та спостереження за вагітними з гестозами першої половини вагітності.

Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці раннього гестозу вагітних.

Гестоз другої половини вагітності (пізній): клінічні форми, перебіг, уявлення про чисті і поєднані форми, моно- і полісимптомний гестоз: клінічна картина; оцінювання ступеня тяжкості гестозу за шкалою Вітлінгера; індекси гестозу. Сучасні методи діагностики. Диференціальна діагностика клінічних форм гестозу та екстрагенітальної патології. Особливості виявлення, спостереження, диспансеризації за вагітними з гестозами другої половини вагітності.

Роль акушерки жіночої консультації, ФАПу у профілактиці та виявленні пізніх гестозів.

Уявлення про інтенсивну терапію при тяжких формах гестозу. Принципи комплексної інтенсивної терапії при пізніх гестозах вагітних з урахуванням форми, ступеня тяжкості перебігу, по­єднання з екстрагенітальною патологією:

 1. забезпечення суворого лікувально-охоронного режиму;

 2. нормалізація функцій ЦНС та профілактика еклампсії;

 3. забезпечення зниження артеріального тиску за допомогою спазмолітичних і гіпотензивних засобів;

 4. поліпшення мікроциркуляції та дезінтоксикації введенням білкових препаратів, плазми і плазмозамінників, магнезіальна терапія;

 5. зменшення проникності стінок судин;

 6. позбавлення набряків за допомогою діуретичних засобів;

 7. позбавлення ацидозу, гіпоксії, корекція всіх видів обміну;

 8. нормалізація коагуляційних властивостей крові;

 9. підтримка функцій життєво важливих органів;

 10. боротьба з дистресом і гіпотрофією плода;

 11. індивідуальний підхід до методів розродження роділлі (переважно через природні пологові шляхи).

Особливості ведення пологів при гестозі. Моніторинг стану роділлі та стану плода. Показання до оперативного розпорядження. Протипоказання до транспортування. Роль акушерки пологового будинку у виявленні, спостереженні, обстеженні, догляді та лікуванні вагітних з гестозом.

Профілактика гестозу. Група підвищеного ризику щодо гестозу.

Особливості диспансерного спостереження, лікування на ФАПі, в жіночій консультації.

Прегестоз: визначення, виявлення груп підвищеного ризику, тактика акушерки.

Вплив гестозу вагітних на плід.

Реабілітація жінок, які перенесли пізній гестоз.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У жіночій консультації: оформлення вагітних на диспансерний облік, виявлення вагітних з підвищеним ризиком виявлення гестозу. Оформлення документації (заповнення журналів обліку, індивідуальних карток вагітних тощо). Виявлення вагітних з претоксикозом. Складання плану ведення вагітних групи підвищеного ризику. Направлення на стаціонарне лікування вагітних з прегестозом і гестозом. Проведення бесід з вагітними про гігієну вагітності, профілактику гестозу, негативний вплив паління та алкоголю, наркотичних засобів.

Робота у відділенні патології вагітності, палатах інтенсивної терапії пологового будинку: ознайомлення з лікувально-охоронним режимом відділень, роботою акушерки на посту, в процедурному кабінеті, участь у лікарському обході. Спостереження та догляд за вагітними з гестозом. Ознайомлення з роботою акушерки в палаті інтенсивної терапії. Обговорення клінічного перебігу різних видів гестозу у вагітних, схеми лікування, магнезіальна терапія, схема застосування діазепаму.

Вивчення особливостей ведення пологів, перебіг післяполого­вого періоду, спостереження та догляд за хворими.

Роль акушерки в спостереженні і виходжуванні вагітних з тяжкими формами гестозу.
Практичні навички:

 • вимірювання погодинного діурезу;

 • якісне визначення білка в сечі;

 • введення роторозширювача та язикотримача (на фантомі);

 • введення повітроводу (на фантомі).

 • набір для надання невідкладної допомоги.


Тема 18. Недоношування та переношування вагітності. Профілактика абортів
Лекції
Уявлення про недоношування та переношування вагітності. Сучасний погляд на причини цієї патології. Виявлення груп підвищеного ризику, особливості спостереження в жіночій консультації. Поняття про антенатальну, неонатальну, перинатальну смертність.

Класифікація недоношування за терміном вагітності (ранній аборт, пізній аборт, передчасні пологи).

Клінічна картина мимовільного викидня, класифікація за стадіями, діагностика, акушерська тактика, невідкладна допомога, можливі ускладнення.

Сучасні методи лікування недоношування (консервативне та оперативне).

Профілактика недоношування вагітності та можливих ускладнень. Виявлення груп підвищеного ризику.

Передчасні пологи: клініка, діагностика.

Особливості ведення І періоду пологів (при цілих навколоплідних водах або якщо відійшли води), II періоду пологів (профілактика перинатальної смертності).

Переношування вагітності.

Етіопатогенетичні фактори, діагностика під час вагітності, пологів і після народження плода (лабораторна діагностика, цитологічне дослідження піхвових мазків, біологічна готовність шийки матки до пологів, окситоциновий тест).

Показання та методи родозбудження при переношуванні. Методи індукції пологів.

Виявлення груп підвищеного ризику щодо переношування та проведення профілактики переношування плода.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У пологовому будинку студенти спостерігають за особливостями перебігу та ведення І, II та III періодів пологів. Складають план ведення передчасних пологів, проведення інтранатальної охорони плода.

У відділені патології вагітних спостерігають за вагітними із загрозою переривання вагітності, проводять бесіди про шкідливість аборту та застосування сучасних методів контрацепції.

Спостерігають за вагітними з переношуванням (обстеженням вагітних, виявленням ознак переношування, виявлення готовності шийки матки до пологів) підготовка до індукції, складання схеми родозбудження. Індукція пологів за згодою жінки, методи.

Можливі ускладнення в І і II періодах пологів у роділлі і плода, їх профілактика. Ознайомлення з ознаками переношування у плода, на плаценті, пуповині, навколоплідних водах. Особливості виходжування переношених новонароджених.


Практичні навички:

 • оцінка “зрілості шийки матки” за методом Бішопа і підготовка до індукції (медикаментозний і немедикаментозний методи);

 • визначення тривалості переймів, їх оцінювання;

 • скласти схему індукції пологів;

 • виявлення вагітних групи ризику на недоношування та переношування


Тема 19. Аномалії розвитку та захворювання елементів заплідненого яйця
Лекція
Загальні дані про патологію заплідненого яйця. Аномалії розвитку плода (бласто-, ембріо-, фетопатії). Вплив шкідливих чинників на розвиток плода, критичні періоди вагітності, шкідливі чинники (ускладнення вагітності, екстрагенітальні захворювання, дистрес плода, неповноцінне харчування, йонізуюче випромінювання), вік батьків, влив тютюну, наркотиків та алкоголю.

Аномалії пуповини, амніона (маловоддя, багатоводдя) плаценти. Внутрішньоутробна загибель плода (етіологія, діагностика, профілактика).

Вади розвитку плода, медико-генетична діагностика, акушерська тактика. Методи діагностики фетоплацентарної недостатності: інструментальні (амніоскопія, УЗД, сканування), цитологічні (вагінальний мазок, цитологія навколоплідних вод), електрофізіологічний (ФКГ, ЕКГ), ендокринологічний (естріол, хоріонічний лактосоматотропін).

Роль акушерки в перинатальній охороні плода.

Трофобластичні захворювання (міхуровий занесок, хоріонепітеліома). Діагностика, принципи лікування, профілактика, прогноз. Диспансеризація.
Тема 20. Патологія пологової діяльності
Лекція
Фізіологія і патологія пологової діяльності. Засоби оцінювання ефективності скорочувальної діяльності матки, її регуляція. Аномалії пологової діяльності: класифікація, причини, діагностика, лікування. Схеми регуляції пологової діяльності. Медикаментозний сон-відпочинок. Виявлення груп підвищеного ризику серед вагітних.

Патологічний прелімінарний період, лікування.

Акушерська тактика при слабкості пологової діяльності та дискоординованої і надмірно сильної пологової діяльності.

Методика введення окситоцину і простагландинів при слабкості пологової діяльності.Профілактика виникнення аномалій пологової діяльності та їх ускладнення під час вагітності та пологів.

Навчальна практика під керівництвом викладача
У пологовому блоці: студенти спостерігають за роділлями, визначають характер пологової діяльності, оцінюють її ефективність. У другому періоді пологів спостерігають за швидкістю просування голівки. При виявленні відхилень від нормального перебігу пологової діяльності студенти складають план ведення пологів, беруть участь у наданні допомоги, проведенні профілактики ускладнень. Проводять клінічний аналіз історій пологів із слабкістю пологової діяльності та надмірно сильною пологовою діяльністю.
Практичні навички:

 • визначення тривалості переймів та пауз між ними;

 • складання схеми лікування слабкості пологової діяльності відповідно до фаз пологів за партограмою.


Тема 21. Аномалії таза
Лекції
Поняття про анатомічно вузький таз. Історичні відомості про розвиток вчення про вузький таз. Класифікація за формою та ступенем звуження. Форми таза, що трапляються часто (загальнорівномірнозвужений, простий плоский, плоскорахітичний, загальнозвужений плоский, поперечно звужений): анатомічна характеристика, діагностика, особливості біомеханізму пологів, можливі ускладнення.

Форми таза, що трапляються рідко.

Поняття про функціонально клінічно вузький таз. Методи виявлення функціонально вузького таза. Ведення пологів при різних формах та ступенях звуження таза. Тактика при функціонально вузьких тазах. Профілактика ускладнень під час вагітності та пологів, важливість своєчасної госпіталізації.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики студенти на фантомі вивчають форми та ступені звуження таза, відробляють особливості біомеханізмів пологів.

У пологовому блоці проводять вимірювання таза, визначення його форми, ступені звуження, визначають ознаки функціонально вузького таза.
Практичні навички:

 • вимірювання зовнішніх розмірів таза;

 • вимірювання діагональної кон’югати;

 • вимірювання індексу Соловйова;

 • вимірювання ромба Міхаеліса;

 • вимірювання висоти лобкового симфізу;

 • вимірювання бокової кон’югати Кернера;

 • вимірювання розмірів площини виходу з малого таза;

 • визначення ознаки Вастена, розміру Цангемейстера;

 • вимірювання лонного кута;

 • визначення справжньої кон’югати;

 • відтворення на фантомі біомеханізмів пологів при простому, плоскому, загальнорівномірнозвуженому та плоскорахітичному тазах.


Тема 22. Пологи при розгинальному вставленні голівки плода
Лекція
Поняття про розгинальне вставлення голівки плода, класифікація. Біомеханізм пологів при розгинальних вставленнях голівки плода. Діагностика та ведення пологів при розгинальних вставленнях голівки. Можливі ускладнення та їх профілактика.

Поняття про високе пряме та низьке поперечне стояння голівки. Виявлення груп підвищеного ризику по розгинальних вставленнях голівки.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У кабінеті доклінічної практики на фантомі студенти вивча­ють та відпрацьовують біомеханізм пологів при розгинальних вставленнях, діагностують ступінь розгинання, асинклітичне вставлення.
Практичні навички:

 • діагностика розгинальних вставлень за допомогою зовнішнього акушерського дослідження;

 • відтворення на фантомі біомеханізму пологів при різних ступенях розгинання голівки: передньоголовне, лобне, лицьове передлежання голівки плода;

 • діагностика розгинальних вставлень за допомогою піхвового обстеження;

 • приймання пологів на фантомі при розгинальному вставленні.

Тема 23. Акушерський травматизм
Лекції
Класифікація. Причини травматизму піхви, промежини, шийки матки.

Розриви промежини — класифікація. Ознаки загрози розриву промежини, тактика, поняття про епізіо- та перінеотомію.

Класифікація розриву промежини. Клініка. Наслідки. Лікування, знеболювання. Догляд за швами на промежині, особливості догляду при розривах III ступеня.

Розриви піхви — тактика, догляд.

Розриви шийки матки. Причини. Класифікація. Клініка. Діагностика. Тактика. Особливості накладання швів. Наслідки.

Розрив матки. Причини (теорія Бандля та Вербова). Класифікація: за патогенезом, етіологією, часом виникнення, клінічним перебігом, характером ушкодження (проникнення), локалізацією.

Клініка, діагностика при загрозі розриву матки, акушерська тактика.

Ознаки розриву матки, що починається та який відбувся; невідкладна допомога. Особливості клініки за наявності рубця на матці.

Можливі ускладнення збоку жінки та плода.

Невідкладна допомога на ФАПі та в умовах стаціонару. Подальша тактика. Поняття про транспортабельність. Профілактика. Строки допологової госпіталізації.

Розходження лобкових кісток: причини, класифікація, клініка. Тактика.

Гострий виворіт матки: причини, клініка, акушерська тактика, профілактика.

Нориці, причини, клініка, діагностика, тактика, профілактика.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться в пологовому залі, післяпологовому відділенні, відділенні патології вагітних, кабінеті доклінічної практики.

Ознайомлення з історіями пологів з різними видами полого­вих травм, вирішення проблемних ситуацій.

Участь у накладанні швів на промежину. Участь у проведенні догляду за швами на промежині.
Практичні навички:

 • підготовка медичних інструментів для зашивання розривів пологових шляхів;

 • огляд шийки матки після пологів за допомогою дзеркал (на фантомі);

 • зняття швів;

 • складання набору для зняття швів;

 • догляд за швами на промежині.


Тема 24. Кровотечі під час вагітності та пологів
Лекції
Кровотеча в першій половині вагітності: причини, діагностика, невідкладна допомога.

Кровотеча в другій половині вагітності, причини.

Передлежання плаценти: поняття, класифікація, причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога, акушерська тактика. Транспортабельність. Особливості спостереження та догляду.

Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Причини. Клініка. Діагностика та диференційна діагностика. Невідкладна допомога та акушерська тактика. Транспортабельність. Методи розродження.

Виявлення груп підвищеного ризику виникнення кровотечі під час вагітності. Особливості спостереження, профілактика ускладнень.

Кровотечі під час III періоду пологів. Причини. Класифікація. Клініка. Діагностика. Невідкладна допомога.

Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді. Причини: гіпотонія, анонія матки, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

Виявлення груп підвищеного ризику по розвитку кровотечі під час та після пологів. Особливості ведення пологів. Профілактика патологічної втрати крові.

Поняття про коагулопатичні кровотечі. ДВС-синдром. Емболія навколоплідними водами. Геморагічний шок, стадії виявлення. Основні принципи надання невідкладної допомоги.

Пізні післяпологові кровотечі: причини, клініка, наслідки.
Навчальна практика під керівництвом викладача
У жіночій консультації: студенти проводять аналіз на виявлення груп підвищеного ризику по виникненню кровотечі, складають план спостереження та профілактики кровотеч.

У пологовому будинку: спостерігають за вагітними із загрозою викидня, передлежанням плаценти, передчасним відшаруванням плаценти. Під час пологів беруть участь у проведенні профілактики кровотечі в III періоді, наданні невідкладної допомоги; підраховують об’єм втрати крові, визначають шоковий індекс, спостерігають за породіллями.
Практичні навички:

 • виявлення груп ризику по виникненню кровотечі під час вагітності, пологів, після пологів;

 • визначення часу зсідання крові, експрес-метод Лі-Уайта;

 • діагностика ознак відшарування плаценти;

 • виділення посліду, що відшарувався зовнішніми методами;

 • проведення профілактики гіпотонічної кровотечі;

 • ручне відшарування плаценти і виділення відокремленого посліду;

 • ручне обстеження стінок порожнини матки;

 • зовнішнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці;

 • притиснення черевної аорти.Каталог: upload -> DOCUMENTS -> akusherstvo
akusherstvo -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
DOCUMENTS -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
DOCUMENTS -> Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка