Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів


Тема 25. Післяпологові захворюванняСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.83 Mb.
#201
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тема 25. Післяпологові захворювання
Лекції
Уявлення про післяпологові ускладнення несептичної та септичної етіології. Збудники. Шляхи проникнення і поширення. Чинники, які сприяють цьому.

Класифікація за Сазоновим—Бартельсом.

Післяпологові септичні захворювання І та II етапів. Клініка, діагностика, особливості лікування та догляду. Захворювання на III етапі — причини, клініка, діагностика, особливості комплексного лікування, догляд.

Септичний шок, його основні причини, збудники, принципи патогенезу, клініка, основні принципи лікування та інтенсивної терапії.

Сепсис—збудники, септицемія та септикопіємія. Клініка. Діагностика, її основні ознаки.

Особливості лікування, догляду та інтенсивної терапії.

Профілактика та методи подолання внутрішньолікарняної інфекції.

Післяпологовий мастит: збудники, вхідні ворота. Класифікація. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Особливості лікування залежно від форми. Профілактика.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводять у післяпологовому відділенні пологового будинку, гінекологічному відділенні.

Ознайомлення з принципами роботи відділень. Забезпечення санітарного режиму. Ознайомлення з історіями пологів породіль з гнійно-септичними ускладненнями після пологів. Організація догляду за такими хворими та лікування їх. Догляд за грудними залозами, профілактика тріщин сосків та лактостазу. Техніка зціджування молока. Догляд за швами на промежині.
Практичні навички:

 • догляд за грудними залозами;

 • зціджування молока;

 • туалет породіль;

 • техніка зняття швів;

 • оброблення швів.


ІІІ. ОПЕРАТИВНЕ АКУШЕРСТВО
Лекції
Загальні уявлення про акушерські операції, поняття про планові та ургентні операції. Підготовка до операції. Догляд за післяопераційними хворими.

Принципи знеболювання. Класифікація операцій.

1. Операції, що застосовуються під час вагітності:

а) медикаментозний аборт, штучний аборт шляхом вишкрібання порожнини матки та шляхом вакуум-аспірації; штучне переривання вагітності в різні терміни — малий кесарів розтин, внутрішньооболонкове введення розчинів, штучне збудження пологової діяльності;

б) операції, що зберігають вагітність при істміко-цервікальній недостатності. Показання. Умови. Можливі ускладнення.

2. Операції, що підготовлюють пологові шляхи: амніотомія, розширення шийки матки (розширювачами, пальцеве). Розтин промежини: перінеотомія, епізіотомія. Показання. Умови. Можливі ускладнення.

3. Операції, що виправляють положення плода: класичний зовнішньовнутрішній поворот плода за ніжку при поперечному положенні. Умови. Показання. Протипоказання. Етапи операції. Можливі ускладнення.

4. Розроджувальні операції: накладання акушерських щипців, вакуумна екстракція плода, витягання плода за пахвовий згин, за ніжку. Кесарів розтин. Показання. Види кесаревого розтину, умови, протипоказання, знеболювання. Основні етапи операцій: класичний кесарів розтин у нижньому сегменті за методами Гусакова, Дерфлера та ін.; Особливості догляду в післяопераційний період.

5. Плодоруйнівні операції — краніотомія, клейдотомія, декапітація, евісцерація, спондилотомія. Показання. Протипоказання. Умови. Основні етапи. Інструменти. Підготовка до операції. Знеболювання. Особливості догляду в післяопераційний період.

6. Операції, що виконуються в ІІІ періоді пологів та ранньому післяпологовому періоді: ручне відокремлення та виділення посліду, ручне обстеження порожнини матки, зовнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці. Інструментальна ревізія порожнини матки. Показання, набір інструментів. Зашивання розривів шийки матки і промежини, перев’язування магістральних судин матки (показання), надпіхвова ампутація та екстирпація матки (показання, основні відмінності).

Охорона працi в галузi.
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться в кабінеті доклінічної практики: підготовка інструментів, оброблення рук до операції. Знеболювання.

Складання набору медичних інструментів до штучного аборту, для роз­січення промежини та плодоруйнівних операцій.

Виконання на фантомі епізіо- та перінеотомії.

Догляд за швами на промежині.

Догляд за швами в післяопераційних хворих.

Проведення ручного відокремлення та виділення посліду, ручного обстеження порожнини матки та зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.

У пологовому будинку, палаті інтенсивної терапії: спостереження за виконанням акушерських операцій, участь у них і догляд за післяопераційними хворими, за швами.
Практичні навички:

 • складання набору медичних інструментів для штучного аборту;

 • складання набору медичних інструментів для плодоруйнівних операцій;

 • виконання епізіотомії та перінеотомії (на фантомі);

 • виконання амніотомії (на фантомі);

 • ручне відокремлення та виділення посліду;

 • ручне обстеження порожнини матки;

 • зовнішньо-внутрішній масаж матки на кулаці.


IV. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В АКУШЕРСТВІ
Лекції
Ускладнення вагітності або захворювання вагітних, які можуть загрожувати життю жінки.

Інтенсивна терапія при цих захворюваннях, організація, значення, основні принципи лікування.

Роль акушерки у здійсненні спостереження, виконанні різних елементів інтенсивної терапії.

Пізній гестоз вагітних, оцінювання ступеня тяжкості хворої, сучасні методи лікування, показання до магнезіальної терапії, схема лікування діазепамом, надання першої долікарської медичної допомоги в жіночій консультації, в умовах стаціонару, показання до передчасного розродження, післяпологова реабілітація жінок.

Вагітність і пологи при екстрагенітальній патології, принципи ведення вагітності, пологів і післяпологового періоду при серцево-судинній патології. Етіологія, патогенез цієї патології, ускладнення збоку жінки і збоку плода, невідкладна допомога.

Невідкладна допомога з приводу гострого гестаційного пієлонефриту.

Невідкладна допомога при ускладненні цукрового діабету.

Дистрес плода при вагітності та під час пологів. Асфіксія новонародженого: причини виникнення гострої та хронічної гіпоксії плода, тести функціональної діагностики, які виявляють дистрес плода під час вагітності, діагностика (амніоскопія, ультразвукова, моніторний контроль), основні принципи лікування.

Клінічне оцінювання стану новонародженого, сучасні методи надання невідкладної медичної допомоги в разі асфіксії новонародженого; принципи реанімації новонародженого.

Маткові кровотечі під час вагітності і пологів. Актуальність проблеми в акушерстві, частота, показники материнської смертності за даними ВООЗ.

Невідкладна допомога в разі передлежання і передчасного відшарування плаценти, послідових та післяпологових кровотеч, геморагічного шоку, розриву матки.

Трансфузія крові та кровозамінників, сучасне ставлення до гемотрансфузії.

Трансфузійні засоби і методи трансфузії, контроль ефективності введення, запобігання ускладнень, методи дослідження гемодинаміки. Уявлення про гостру недостатність кровообігу, аутодонорство.

Роль акушерки в організації інтенсивної долікарської допомоги, транспортуванні хворих
Навчальна практика під керівництвом викладача
Проводиться у відділенні патології вагітних, інтенсивної терапії, відділенні новонароджених, на станції переливання крові.

У доклінічному кабінеті відпрацьовують діагностичні та лікувальні заходи, що належать до комплексу інтенсивної терапії. Ознайомлення з комплексом практичних заходів та сучасними методами надання невідкладної допомоги при гестозах, екстрагенітальній патології, маткових кровотечах, асфіксії новонароджених, геморагічному шоку, розриві матки.
Практичні навички:

 • оцінювання загального стану хворої за станом свідомості, гемодинаміки, дихання, за кольором шкіри;

 • вимірювання погодинного, добового, нічного діурезу за до­помогою постійного катетера;

 • визначення середнього артеріального тиску, пульсового тиску;

 • проведення наркозу за допомогою маски;

 • визначення групи крові, резус-належності;

 • перший туалет новонародженого;

 • припинення пологової діяльності за допомогою наркозу;

 • принципи надання невідкладної медичної допомоги при гіпотонії матки;

 • принципи надання невідкладної медичної допомоги при прееклампсії тяжкого ступеня еклампсії;

 • принципи надання невідкладної медичної допомоги у випадку розриву матки.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Ведення журналів обліку в пологовому будинку.

 2. Ведення журналів обліку в жіночій консультації.

 3. Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.

 4. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф. Ш/о).

 5. Оформлення паспортної частини історії пологів.

 6. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.

 7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної.

 8. Проведення зовнішнього акушерського обстеження (чотири прийоми).

 9. Методика оброблення рук медичного персоналу.

 10. Вислуховування серцебиття плода.

 11. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.

 12. Вимірювання діагональної кон’югати.

 13. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.

 14. Вимірювання окружності живота, висоти стояння дна матки, вислуховування серцебиття плода.

 15. Огляд шийки матки за допомогою піхвового дзеркала.

 16. Техніка бімануального дослідження.

 17. Зовнішній огляд хворих вагітних.

 18. Визначення строку пологів і строку декретної відпустки.

 19. Визначення тривалості переймів і пауз між ними.

 20. Якісне визначення білка в сечі.

 21. Підготовка роділлі до пологів.

 22. Туалет роділлі.

 23. Підготовка акушерки до приймання пологів.

 24. Прийом пологів (на фантомі) при головному передлежанні.

 25. Відсмоктування слизу в новонароджених.

 26. Первинний туалет новонародженого, оброблення пуповини.

 27. Тепловий ланцюжок”.

 28. Профілактика бленореї новонароджених.

 29. Антропометрія новонародженого.

 30. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого.

 31. Визначення ознак відокремлення плаценти.

 32. Застосування зовнішніх прийомів виділення плаценти.

 33. Огляд посліду на цілісність та наявність додаткових часточок.

 34. Визначення крововтрати в послідовному і ранньому післяпологовому періодах.

 35. Проведення профілактики кровотечі в ІІІ період пологів.

 36. Методи зупинки кровотечі в ранньому післяпологовий період.

 37. Застосовування на фантомі техніки ручного обстеження порожнини матки, відокремлення посліду, зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.

 38. Діагностика неправильних положень плода.

 39. Установлення і приймання пологів при розгинальних передлежаннях.

 40. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у випадках загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского таза.

 41. Визначення ознак Вастена і розміру Цангемейстера.

 42. Застосовування техніки класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні.

 43. Підготовка шийки матки та індукції пологів.

 44. Застосовування техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні.

 45. Підготовка до накладання швів на промежину.

 46. Накладання швів на промежину в разі розриву І—II ступеня.

 47. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової діагностики.

 48. Підготовка набору до реанімації новонароджених.

 49. Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких формах гестозу.

 50. Заповнення партограм.

 51. Активне ведення третього періоду.

 52. Взяття крові на виявлення ВІЛ інфекції.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Передлежання плаценти: причини, діагностика під час вагітності і пологів, клініка, перебіг, ведення пологів.

 2. Передчасне відшарування нормально розміщеної плацен­ти: етіопатогенез, діагностика, лікування, профілактика, такти­ка акушерки.

 3. Патологія послідового (III) періоду пологів: етіопатогенез, клініка, наслідки, діагностика причин, лікування. Роль акушерки у виявленні та діагностиці цієї патології. Аутодонорство.

 4. Кровотечі в ранньому післяпологовому періоді: причини, патогенез, послідовність надання невідкладної медичної допомоги.

 5. Порушення скоротливої активності матки. Роль акушерки в профілактиці кровотечі.

 6. Пізні післяпологові кровотечі: причини, клініка, діагностика, тактика, профілактика.

 7. Геморагічний шок, етіопатогенез, діагностика, стадії. Основні принципи невідкладної долікарської допомоги при акушерських кровотечах у місті та селі. Тактика до транспортування і під час нього.

 8. Розрив шийки матки в пологах: класифікація, локалізація, клініка, близькі та віддалені ускладнення, тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів шийки матки і ускладнень.

 9. Розрив промежини і піхви: причини, ступінь, клініка загрозливого розриву промежини, акушерська тактика. Роль акушерки в профілактиці розривів промежини.

 10. Розрив матки: класифікація, клініка загрозливого розриву матки і розриву, що стався; тактика акушерки під час загрозливого розриву матки: профілактика розривів у жіночій консультації, на ФАПі, в пологовому будинку.

 11. Післяпологові септичні захворювання: етіологія, класифікація, клініка, лікування на перших етапах поширення інфекції.

 12. Третій і четвертий етапи поширення інфекції при післяпологових септичних захворюваннях: клініка, діагностика, принципи лікування, реабілітація породіль.

 13. Післяпологовий мастит: профілактика, лікування.

 14. Акушерські операції — класифікація, показання, умови, протипоказання.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


 1. Ведення журналів обліку у пологовому будинку.

 2. Ведення журналів обліку у жіночій консультації.

 3. Оформлення документації при виписуванні породіллі з пологового будинку.

 4. Заповнення паспортної частини індивідуальної карти вагітної і породіллі (ф. III/о).

 5. Оформлення паспортної частини історії пологів.

 6. Оформлення паспортної частини історії розвитку новонародженого.

 7. Вимірювання артеріального тиску у вагітної.

 8. Проведення зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда — Левицького).

 9. Вислуховування серцебиття плода.

 10. Вимірювання зовнішніх розмірів таза, індексу Соловйова.

 11. Вимірювання діагональної кон’югати.

 12. Вимірювання розмірів площини виходу з малого таза.

 13. Вимірювання ОЖ, ВСДМ.

 14. Огляд шийки матки за допомогою піхвових дзеркал.

 15. Техніка бімануального дослідження.

 16. Зовнішній огляд хворих вагітних.

 17. Визначення терміну пологів і терміну декретної відпустки.

 18. Визначення тривалості переймів і пауз між ними.

 19. Якісне визначення білка в сечі.

 20. Підготовка роділлі до пологів.

 21. Туалет роділлі.

 22. Підготовка акушерки до приймання пологів.

 23. Приймання пологів (на фантомі) при головному передлежанні.

 24. Первинний туалет новонародженого, оброблення пуповини.

 25. Профілактика бленореї новонароджених.

 26. Заповнення браслеток і медальйона для новонародженого.

 27. Виявлення ознак відокремлення плаценти.

 28. Застосування зовнішніх прийомів виділення плаценти.

 29. Огляд посліду на цілість та наявність додаткових часточок.

 30. Визначення крововтрати в послідовий і ранній післяпологовий періоди.

 31. Проведення профілактики кровотечі в III період пологів.

 32. Методи зупинення кровотечі в ранній післяпологовий період.

 33. Застосування на фантомі техніки ручного дослідження порожнини матки, відокремлення посліду, зовнішньо-внутрішнього масажу матки на кулаці.

 34. Діагностика неправильних положень плода.

 35. Встановлення ступенів розгинальних передлежань.

 36. Відтворення на фантомі біомеханізму пологів у разі загальнорівномірнозвуженого, плоскорахітичного, простого плоского таза.

 37. Визначення ознак Вастена і розміру Цангемейстера.

 38. Застосування техніки класичної ручної допомоги при тазовому передлежанні.

 39. Підготовка шийки матки до індукції пологів.

 40. Застосування техніки допомоги за Цов’яновим при чисто сідничному передлежанні.

 41. Підготовка медичних інструментів до накладання швів на промежину.

 42. Накладання швів на промежину у разі розриву І—II ступеня.

 43. Підготовка вагітної і роділлі до ультразвукової діагностики.

 44. Підготовка медичного набору до реанімації новонароджених.

 45. Складання набору до надання невідкладної допомоги при тяжких формах гестозу.

 46. Заповнення партограм.

 47. Активне ведення III періоду.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
Акушерство і гінекологія: У 2 кн. / За ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини. — К.: ВСВ “Медицина”, 2011.

Акушерство: підручник / За ред. В.І. Грищенка. — К.: Медицина, 2009.

Назарова I.Б. Невiдкладнi стани в акушерстві. — К.: Медицина, 2006.

Назарова I.Б., Самойленко В.Б. Фiзiологiчне акушерство. — К.: Медицина, 2009.

Самойленко В.Б., Назарова I.Б., Шембелев I.Г., Муштенко Н.П. Патологiчне акушерство. Оперативне акушерство. — К.: Медицина, 2012.

Скачко Б.Г. ВІЛ/СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація. — К.: Медицина, 2006.

Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. — К.: Здоров’я, 2000.

Шатило В.Й., Яворський П.В. Практикум з фантомного акушерства: Навч. посібник. — 2-ге вид. — К.: ВСВ “Медицина”, 2012.
Додаткова
Жученко П.Г., Тарасюк В.І. Акушерство. — К.: Здоров’я, 1995.

Назарова I.Б. Медсестринство в акушерстве. — К.: Медицина, 2008.

Тарасюк В.С., Куганська Г.Б. Охорона працi у лiкувально-профiлактичних закладах. Безпека життєдіяльності. — К.: ВСВ Медицина, 2010.
Каталог: upload -> DOCUMENTS -> akusherstvo
akusherstvo -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
DOCUMENTS -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
DOCUMENTS -> Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка