Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики 1-11 класи


клас Морально-етичні цінності молодіСторінка9/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.61 Mb.
#12765
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


9 клас

Морально-етичні цінності молоді

Розділ I. Християнський життєвий вибір людини

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Тема 1. Вступ.
2

Тема 2. Біблія про походження людини.

Різні гіпотези про походження світу і людини. Християнський погляд на людину. Людина – образ і подоба Божа (Бут. 1: 26-27; 2: 7).Учень / учениця:

- на основі біблійних сюжетів знає християнський погляд на людину як на творіння Боже;

- усвідомлює, що людина – це образ і подоба Божа.


3

Тема 3-4. Покликання людини.

Загальне покликання людини. Особисте покликання. Християнська чеснота служіння (Гал. 5, 13). Благодійна діяльність. Спеціальні покликання.Учень / учениця:

- пояснює суть поняття "покликання";

- розуміє, в чому полягає загальне та особисте покликання людини;

- висловлює свою позицію щодо благодійної діяльності та спеціальних покликань, пов’язаних із ризиком для життя (військові, лікарі…).4

Тема 5. Права і обов’язки людини.

Людина – особа суспільна. Цінності сучасного громадянського суспільства. Моє право і право інших. Правова свідомість. Відповідальність перед Богом і людьми (Бут. 1: 28).Учень / учениця:

- знає та пояснює суть понять "права", "обов’язки", "правова свідомість", "громадянське суспільство";

- розуміє, що людина – істота суспільна;

- називає цінності сучасного громадянського суспільства;

- аргументує взаємозв’язок між своїм правом і правом інших;

- розуміє потребу формування правової свідомості;

- пояснює необхідність відповідальності перед Богом і людьми.


5

Тема 6. Свобода вибору.

Свобода вибору (Бут. 2: 16-17). Мета і засоби її досягнення. Допомога у правильному виборі.Учень / учениця:

- розуміє сутність вибору між добром і злом;

- на біблійних прикладах пояснює зміст свободи вибору;

- пояснює суть поняття "мета" і "засоби";

- на основі біблійних сюжетів називає перешкоди у виборі добра та усвідомлює необхідність їх подолання.


6

Тема 7. Шлях до зрілості і вдосконалення людини.

Пізнання себе. "Пізнай себе і буде з тебе" (Г. Сковорода). Усвідомлення своїх можливостей (1Кор. 3: 16-21; 2Кор. 4: 16; 6: 14; 7: 6-11; 10: 17). Потреба самовдосконалення (Мт. 5: 48). Пошук шляхів удосконалення (Мк. 10: 27). Співпраця Бога й людини ("…бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5).Учень / учениця:

- усвідомлює потребу самопізнання і самовдосконалення, а також визначальну роль християнських цінностей на цьому шляху;

- знає про способи самовдосконалення;

- трактує вислів Г. Сковороди "Пізнай себе і буде з тебе".
7

Тема 8. Гідність людини.

Усвідомлення власної гідності та повага до гідності іншого.Учень / учениця:

- пояснює поняття "гідність", "пошана", "повага";

- усвідомлює потребу плекання власної гідності та поваги до гідності іншого;

- обґрунтовує потребу вдосконалення та способи його досягнення;

- усвідомлює можливість удосконалення лише з участю Бога.


8

Тема 9-10. Молода людина і навколишній світ.

Особливості молодого віку. Фізичне, психічне та духовне зростання. Оточення молодої людини (1Кор. 15: 33). Цінність знань і світоглядних переконань. Зацікавлення і правильне використання часу (Прип. 12: 1; Еф. 5: 11-20).Учень / учениця:

- знає про особливості молодого віку;

- розповідає про фізичне, психічне та духовне зростання;

- пояснює вплив оточення людини на її розвиток;

- усвідомлює цінність знань і переконань у людському житті;

- аргументує потребу раціонального використання людиною часу для реалізації її зацікавлень.Розділ II. Моральні цінності у виборі професії

9

Тема 11. Розвиток особистих здібностей.

Відкриття і плекання здібностей (1Кор. 12: 4-11). "Бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5). Причини неповного розкриття здібностей (Як. 1: 17-18, 22-25).Учень / учениця:

- на основі біблійних прикладів розповідає про розвиток особистих здібностей, усвідомлює потребу їх відкриття і плекання у собі;

- розуміє, що реалізація людиною здібностей можлива лише за умови Божої допомоги;

- називає та пояснює причини неповного розкриття здібностей.10

Тема 12. Професія. Вибір професії – важливий етап у житті.

Мотиви вибору професії. Вплив батьків на вибір професії. Ставлення до праці (1 Сол. 2: 9-10). Дотримання професійно-етичних норм. Спрямування професійної трудової діяльності на славу Бога і благо ближніх.Учень / учениця:

- усвідомлює необхідність відповідального ставлення до вибору професії;

- називає та пояснює мотиви вибору професії;

- на основі біблійних прикладів обґрунтовує християнське ставлення до праці;

- пояснює професійно-етичні норми.


11

Тема 13. Праця і співпраця.

Праця – задум Божий. Праця і творчість. Цінність праці та співпраці. Здорова конкуренція. Винагорода за працю: заробіток і багатство у світлі християнських моральних цінностей (1Сол. 5: 12-22; Мт. 25: 14-30).Учень / учениця:

- обґрунтовує потребу людини формувати у собі схильність до працьовитості і творчості;

- розуміє цінність праці та співпраці в людському житті;

- на основі біблійних прикладів аргументує правильність християнського підходу до винагороди за працю.12

Тема 14. Урок узагальнення.
Розділ III. Людина у суспільстві

13

Тема 15-16. Воля і характер. Самостійність і відповідальність.

Етапи формування характеру. Гартування волі. Вміння володіти собою. Характер як головна ознака особистості. Самодисципліна. Самоконтроль бажань, звичок і вчинків. Стійкість характеру й переконань. Поєднання волі Божої з людською. Розум і воля – відображення Божої могутності.Учень / учениця:

- знає поняття "воля", "характер";

- називає етапи становлення волі;

- пояснює взаємозв’язок між перешкодами й гартуванням волі;

- розуміє потребу формування вміння володіти собою;

- трактує характер як головну ознаку особистості та обґрунтовує необхідність його виховання на основі стійкості, самодисципліни, самоконтролю бажань, звичок і вчинків, твердості переконань.14

Тема 17. Авторитет і повага.

Авторитет – результат служіння людям (Мт. 20: 28). Авторитет як моральний орієнтир. Бог – найвищий Авторитет. Пошана Бога та співпраця з Ним (Єв. 13: 17; Пс. 25: 8-10).Учень / учениця:

- знає поняття "авторитет", "повага";

- на основі біблійних сюжетів трактує авторитет як результат служіння людям та моральний орієнтир;

- шанує Бога та співпрацює з Ним.15

Тема 18. Дружба і товаришування.

Цінність дружби. Пошук і вибір друзів (Ів. 15: 14; Ів. 11; Сир. 6: 14-16). "Притча про приязнь" (І. Франко). "Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую" (Ів. 15: 14).Учень / учениця:

- усвідомлює цінність дружби;

- на основі біблійних прикладів аргументує доцільність християнських підходів у виборі друзів;

- пояснює морально-етичний зміст "Притчі про приязнь" І. Франка.16

Тема 19. Мистецтво спілкування.

Вміння слухати, здатність почути та сприйняти. Доброзичливість і толерантність у спілкуванні (Дії. 17: 16-34; Ів. 4: 7-38).Учень / учениця:

- розуміє потребу людини формувати в собі вміння слухати, здатність почути та сприйняти;

- усвідомлює та на основі біблійних сюжетів обґрунтовує необхідність доброзичливості й толерантності у спілкуванні.


17

Тема 20. Конфліктні ситуації.

Причини конфліктів: агресивність, егоїзм, прагнення вищості. Шляхи подолання конфліктів та розв’язання конфліктних ситуацій (Рим. 12: 18-19). Ісус Христос про вирішення конфліктів (Мт. 5: 9). Внутрішній конфлікт особи.Учень / учениця:

- називає та пояснює причини конфліктів;

- розуміє й на основі біблійних прикладів пояснює шляхи подолання конфліктів.


18

Тема 21. Давання і приймання. Вдячність.

Принципи давання і приймання. "Більше щастя давати, ніж брати" (Дії. 20: 35). Вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи. Вміння прийняти Божий дар та здатність дякувати за нього.Учень / учениця:

- розуміє і на основі Біблії пояснює принципи давання та приймання;

- усвідомлює, що вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи.


19

Тема 22. Урок узагальнення.
Розділ IV. Молодь і християнська культура

20

Тема 23-24. Християнські культурні цінності.

Культурні цінності у житті людини. Ієрархія цінностей. Морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання людини. Християнська естетика.Учень / учениця:

- називає види цінностей,

- розуміє та пояснює їх ієрархію: абсолютні, особистісні, родинні, громадянські, національні тощо;

- усвідомлює морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання та культурного життя людини.21

Тема 25. Українські християнські традиції та елементи сакрального мистецтва.

Учень / учениця:

- знає та розповідає про місце й роль сакрального мистецтва в українських християнських традиціях.22


Тема 26-27. Визначні архітектурні церковні пам’ятки України.

Найважливіші християнські пам’ятки України. Церковні споруди вашої місцевості. Екскурсія до храмів.Учень / учениця:

- називає найважливіші християнські пам’ятки України та розповідає про них;

- знає та розповідає про церковні споруди рідної місцевості.


23

Тема 28-29. Християнство в образотворчому мистецтві.

Учень / учениця:

- розповідає про християнські мотиви в образотворчому мистецтві;

- називає твори образотворчого мистецтва на християнську тематику.


24

Тема 30-31. Християнство в музиці.

Стилі музики в контексті християнських цінностей. Духовний гімн України "Боже великий єдиний".Учень / учениця:

- розповідає про розвиток духовної музики;

- називає композиторів – авторів духовної музики, розповідає про їхню творчу та духовну спадщину.


25

Тема 32-33. Християнство в літературі та сучасному медіапросторі.

Учень / учениця:

- знає та розповідає про християнські мотиви в українській літературі;

- називає українських письменників – авторів творів на християнську тематику, розповідає про їх творчу та духовну спадщину;

- аналізує морально-етичний зміст творів української літератури на християнську тематику.26

Тема 34. Урок узагальнення. Всебічний розвиток української молоді.
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка