Програма для загальноосвітніх навчальних закладів основи християнської етики 1-11 класиСторінка5/12
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.59 Mb.
#12781
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


5 клас

Світ Біблії

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ І. Що вчить Біблія про людину, добро і зло

1

Тема 1. Вступ.

Християнська етика – наука про християнську мораль.Учень / учениця:

- знає зміст понять "етика", "християнська етика", "мораль", "моральні цінності";

- розуміє суть християнських моральних цінностей;

- прагне наслідувати зразки моральної поведінки.2

Тема 2. Біблія – Слово Боже до людини.

Історія написання Біблії. Структура Біблії. Переклади Біблії. Як користуватися Біблією. Значення Біблії для вірян.Учень / учениця:

- має загальне уявлення про Біблію, її структуру та зміст, уміє користуватися Святим Письмом;

- усвідомлює, що Біблія є Словом Божим;

- розуміє важливість Біблійних настанов у житті та в культурі;

- характеризує Біблію як джерело моральних цінностей.


3

Тема 3. Святе Письмо про створення світу.

Біблійний опис створення світу (Бут. 1, 2:6). Світ – Боже творіння.Учень / учениця:

- знає біблійне вчення про створення світу;

- ставиться з повагою до довкілля;

- аргументує біблійний погляд щодо виникнення світу.4

Тема 4. Людина – образ і подоба Божа.

Людина – найдосконаліша з істот (Бут. 2: 7-25). Неповторність людини як вінця Божого творіння.Учень / учениця:

- знає призначення людини у світі;

- розкриває відмінності людини від тварини, мету її появи на світ, різні погляди на її походження;

- усвідомлює власне місце та роль у світі, цінність людського життя;

- засвоює правила етичної поведінки;

- розуміє неповторність і досконалість людини як вінця Божого творіння.5

Тема 5. Добро і зло.

Що таке добро? Бог – джерело добра. Гріхопадіння. Прояви зла у світі (Бут. 3). Торжество добра над злом. Відповідальність людини за вибір.Учень / учениця:

- знає зміст християнських понять "добро", "доброчинність", "чуйність", "милосердя";

- уміє розрізняти зміст понять "добро" і "зло" і тлумачить зло як наслідок гріхопадіння;

- виховує в собі потребу безкорисливо робити добрі вчинки;

- прагне остерігатися зла й відповідати за свій вибір.


6

Тема 6. Біблія про праведність і вірність.

Праведність як постійний вибір добра. Віра і вірність Богові як основа праведності. Життя Ноя як приклад праведності (Бут. 6–8).Учень / учениця:

- знає поняття "праведність" – "гріховність" і "вірність" – "невірність";

- усвідомлює хибність неправедного способу життя;

- знає біблійну позицію щодо праведності на прикладі життя Ноя;

- переконується в необхідності бути праведним і вірним у щоденному житті;

- прагне до праведного життя.7

Тема 7. Закони Божі і закони людські.

Заповіді Божі – моральна основа життя людини. Актуальність Заповідей для сучасної людини. Значення закону в житті людини та суспільства. Відповідальність людини перед законом.Учень / учениця:

- розуміє, що Заповіді Божі – зразок досконалого закону;

- знає, що таке закон, і розуміє необхідність його існування в суспільстві;

- усвідомлює вимоги Заповідей та обґрунтовує важливість їх дотримання;

- почуває відповідальність перед законом;

- виховує в собі бажання виконувати заповіді Божі;

- прагне правильно чинити в різних життєвих ситуаціях.


8

Тема 8. Узагальнення і тематичне оцінювання.
Розділ ІІ. Які моральні цінності вміщені в Святому Письмі

9

Тема 9. Гординя як людська вада.

Наслідки гордині та зарозумілості на прикладі розповіді про будівництво Вавилонської вежі (Бут. 11:1-9). Шляхи подолання гордині та зарозумілості.Учень / учениця:

- розуміє поняття "гординя" та "зарозумілість" як прояви егоїзму;

- висвітлює біблійний погляд на гординю, зарозумілість;

- формує в собі негативне ставлення до егоїзму;

- знає шляхи подолання гордині та зарозумілості;

- виховує в собі покірність, поступливість та скромність.10

Тема 10. Гостинність та щедрість.

Небесні гості в домі Авраама (Бут. 18:1-15). Дотримання Богом обітниці: син Авраама. Гостинність та щедрість – християнські чесноти. Вміння ділитися з ближнім. Щедрість та гостинність українського народу.Учень / учениця:

- знає про гостинність Авраама;

- розуміє суть понять "гостинність", "щедрість";

- усвідомлює вірність Бога Своїм обітницям;

- проявляє гостинність до знайомих і незнайомих людей та вміння дотримати слова.


11

Тема 11. Любов як вияв самовідданості.

Біблійне розуміння любові як самовідданості на прикладі історії про Авраама та Ісаака. Поняття "самовідданість".Учень / учениця:

- усвідомлює, що любов проявляється в самовідданості;

- знає біблійну історію про Авраама та Ісаака;

- розвиває в собі почуття любові як прояву відданості Богові.12

Тема 12. Вміння прощати.

Сила прощення на прикладі життя Йосипа (Бут. 37: 45). Перемагати зло добром (Рим. 12:21). Прощення в житті людини, родини й суспільства.Учень / учениця:

- усвідомлює зміст понять "прощення", "злостивість", "ненависть" та важливість уміння прощати;

- усвідомлює велич Божого милосердя;

- почуває відповідальність перед Богом за злостивість та ненависть;

- наводить приклади прощення в житті;

- виховує в собі поступливість, терпіння, милосердя як риси поведінки християнина.13

Тема 13. Різдво Христове.

Народження Ісуса Христа – здійснення біблійного пророцтва (Мт. 1-2:12, Лк. 1-2:20). Незвичайне народження Сина Божого. Значення Різдва для людства. Святкування Різдва в Україні.Учень / учениця:

- знає події, пов’язані з народженням Ісуса Христа;

- усвідомлює значення народження Ісуса Христа для людства;

- знає національні традиції українців, пов’язані зі святкуванням Різдва Христового.14

Тема 14. Тематичні екскурсії, акції милосердя.
15

Тема 15. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.
Розділ ІІІ. Які моральні цінності вміщені у Святому Письмі (продовження)

16

Тема 16. Любов до свого народу. Віра і Божа допомога – запорука перемог.

Біблійна історія про Давида та Голіята (1 Сам. 17). Готовність послужити своєму народові. Приклади турботи про мир та злагоду видатних діячів України.Учень / учениця:

- усвідомлює поняття "патріотизм" як вияв любові до свого народу на прикладі біблійної постаті Давида;

- усвідомлює необхідність участі в розбудові держави;

- на прикладі відомих людей України пояснює працю на благо народу.


17

Тема 17. Віра та довіра.

Глибока віра в Бога пророка Іллі (1Цар. 17, 18). Значення віри в житті людини.Учень / учениця:

- знає зміст понять "віра", "довіра";

- розповідає біблійну історію про пророка Іллю;

- тлумачить віру як основу духовності людини;

- усвідомлює важливість віри в житті людини.

18

Тема 18. Мужність і непохитність переконань.

Прояв мужності та непохитності переконань на прикладі Даниїла (Дан. 3). Важливість побудови переконань на Слові Божому. Уміння відстоювати правду.Учень / учениця:

- розуміє зміст понять "мужність" і "переконання";

- знає біблійну історію про мужнього й непохитного у вірі Даниїла;

- усвідомлює цінність мужності й непохитності переконань у характері людини;

- вчиться доводити власні переконання й поважати переконання інших людей;

- наводить приклади мужності з історії українського народу.


19

Тема 19. Мудрість як Божий дар.

Біблійна історія про мудрого царя Соломона (1Цар. 3). Мудрість та освіченість. Мудрість Божа і людська. Мудрість – духовна зрілість. Християнська просвіта в Україні та її подвижники.Учень / учениця:

- знає зміст понять "освіченість", "знання", "мудрість"; усвідомлює різницю між Божою мудрістю та людським розумом;

- тлумачить мудрість як Божий дар;

- вчиться виявляти мудрість у буденному житті;

- усвідомлює необхідність освіченості для досягнення мудрості;

- розмірковує про значення християнського просвітництва для України, аргументує позитивний вплив християнства на моральність українського народу.


20

Тема 20. Служіння як відповідь на покликання.

Покликання пророка Ісаї, цариці Естер. Покликання людини служити Богові та людям. Важливість обрання власного життєвого шляху. Відповідальність за власне життя.Учень / учениця:

- знає зміст понять "покликання", "служіння Богові та людям", "патріотизм", "відповідальність за долю народу";

- знає біблійні історії про пророка Ісаю та царицю Естер;

- уміє порівнювати й аналізувати біблійну та українську історію (на прикладі життя кн. Ольги), робити висновки;

- обґрунтовує зв’язок між вірою, духовністю, патріотизмом та відповідальністю за долю народу;

- усвідомлює важливість узгодження власного життєвого шляху з Божим промислом;

- вчиться розуміти власне покликання в житті, відповідати за нього.

Розділ IV. Значення приходу в світ Ісуса Христа

21

Тема 21. Очікування Спасителя людства.

Господня обітниця приходу Спасителя (Бут. 3: 15). Пророцтва про прихід Спасителя (Ісая, Захарія, Михей).Учень / учениця:

- розуміє, що прихід Ісуса Христа означає здійснення Божої обітниці;

- усвідомлює важливість приходу Спасителя у світ;

- розуміє суть біблійних пророцтв і їх відмінності від людських (ворожіння, гороскопи тощо);

- довіряє Святому Письму.

22

Тема 22. Благовіщення.

Біблійна історія про Благовіщення Діві Марії (Мт. 1: 18-24). Вірність Марії Слову Божому. Національні традиції, пов’язані з Благовіщенням.Учень / учениця:

- знає про виконання найбільшої Божої обітниці – прихід у світ Ісуса Христа;

- усвідомлює роль Діви Марії для Спасителя;

- розуміє значення слухняності та покірності у формуванні характеру.


23

Тема 23. Дитинство Ісуса Христа.

Втеча Святого сімейства до Єгипту. 12-річний Ісус у храмі. Життя Ісуса в Назареті (Мт. 2: 13-23, Лк. 2: 21-52).Учень / учениця:

- вміє знайти в Євангелії вірші, які розповідають про дитячі роки Ісуса Христа;

- знає про поведінку Спасителя в дитинстві;

- ознайомлений із моральними принципами, якими керувався Ісус Христос у дитячі роки;

- проявляє послух у ставленні до батьків.

24

Тема 24. Служіння Ісуса Христа.

Виконання Ісусом Христом вимог тогочасного суспільства. Значення хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа в Йордані (Мт. 3, Мк. 1: 1-13, Лк. 3: 1-22). Значення служіння Спасителя для людства.Учень / учениця:

- знає особливості культури суспільства часів Ісуса Христа;

- знає про хрещення Ісуса Христа;

- усвідомлює значення хрещення для християнина;

- знає, як здійснював земне служіння Ісус Христос;

- усвідомлює необхідність дотримання заповідей Спасителя в щоденному житті.


25

Тема 25. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.26

Тема 26. Дві заповіді любові.

Любов до Бога і до ближнього (Мт. 22: 36-40, Лк. 10: 27). Дві заповіді любові та заповіді блаженств у Нагірній проповіді Ісуса Христа. Любов до Бога та до Батьківщини (Г. Ващенко).Учень / учениця:

- знає зміст понять "любов до Бога", "любов до ближнього", "головні заповіді любові", "ненависть";

- усвідомлює дві заповіді любові та пояснює їх зміст;

- розуміє єдність Божого Закону (10 заповідей) та Заповідей любові;

- вчиться виявляти любов до Бога, ближнього й до Батьківщини в щоденному житті.

27

Тема 27. Страждання Ісуса Христа.

Події Страсного тижня (Мт. 26, 27, Мк. 14, 15; Лк. 22, 23; Ів. 18, 19). Велич Голгофської жертви.Учень / учениця:

- знає основні події Страсного Тижня й розуміє значення хресного страждання Ісуса Христа, велич Його любові до людей;

- замислюється над ціною жертви Ісуса Христа й рівнем моральності свого життя;

- благоговійно ставиться до подвигу Ісуса Христа, розуміє, якою ціною Він здійснив спасіння людей;

- намагається дотримуватися вчення Ісуса Христа.

28

Тема 28. Воскресіння Христове.

Значення Воскресіння Христового для людства (Мт. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ів. 20). Свято Великодня. Національні традиції, пов’язані з Пасхою.Учень / учениця:

- розуміє поняття Пасхи;

- знає євангельські події, пов’язані з Воскресінням Христовим;

- усвідомлює значення Воскресіння Христового;

- пояснює українські традиції святкування Великодня.

29

Тема 29. Ісус Христос – Спаситель душі і тіла.

Зцілення Ісусом Христом хворих і воскресіння мертвих. Спасіння грішників. Навчання Божій мудрості.Учень / учениця:

- знає та розуміє суть служіння Христа;

- наводить приклади з Євангелія про служіння Ісуса Христа;

- розуміє, що Ісус Христос – Спаситель душі та тіла кожної людини;

- виховує в собі почуття вдячності Ісусу Христу за Його жертву та прагнення жити за Його настановами.

30

Тема 30. Тематичні екскурсії, акції милосердя.31

Тема 31. Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.32

Тема 32. Підсумок навчання за рік.33

Теми 33-34. Резервні уроки.Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Лекція Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальності
2011 -> Історія стрільби з лука XX століття
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка