Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання»Дата конвертації17.11.2018
Розмір76 Kb.
ТипПрограма
Довідка

про стан викладання трудового навчання у початкових класах

загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району
Відповідно до річного плану відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації протягом листопада 2012 року вивчалося питання щодо стану викладання трудового навчання у 1-4-х класах Вовчанської гімназії №1, Вовчанського ліцею №2, Вовчанської ЗШ №6, Волохівського НВК, Новоолександрівської, Хотімлянської, ІІ-Червоноармійської ЗШ. Узагальнення вивчених матеріалів здійснено на основі аналізу відвіданих уроків, представленої шкільної документації,огляду класних приміщень, співбесід з адміністрацією та вчителями названих вище закладів.

У Вовчанському районі предмет «Трудове навчання» (1 кл.) та «Трудове навчання: технічна і художня праця» (2-4 кл.) викладають 129 вчителів початкових класів, з них 4 чол. (3 %) – молоді спеціалісти, 9 чол.(7 %) – мають стаж до 10 років, 33 чол.(26 %) – до 20 років, 76 чол.(59 %) – до 30 років та 8 чол.(6%) – пенсійного віку. За фахом працюють 118 вчителів початкових класів (91 %), без відповідної фахової освіти – 11 (9 %); при цьому вищу освіту мають 88 чол.(68 %), середню-спеціальну – 39 чол.(30 %), незакінчену вищу – 2 чол.(2 %). Аналіз кваліфікаційних рівнів вчителів початкової ланки показав, що «Спеціалістів вищої категорії» – 38 чол.(29 %), «Спеціалістів І категорії» – 36 чол.(28 %), «Спеціалістів ІІ категорії» – 8 чол.(6 %), «Спеціалістів» – 47 чол.(36 %).

У початковій ланці у 2012/2013 навчальному році паралельно діють дві програми з даного предмету, а саме: у 1-х класах за новим Державним стандартом – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання» (авт. В.К.Сидоренко, О.В.Мельник, О.Л.Морін, Л.В.Савка та ін..), Київ, Видавничий дім «Освіта», 2012 та у 2-4-х класах – Програми для середньої загальноосвітньої школи «Трудове начання: технічна і художня праця» (авт. В.Тименко, В.Вдовченко, І.Веремійчик, Н.Котелянець), Видавництво «Початкова школа», Київ, 2006. Аналіз навчально-методичного забезпечення у закладах свідчить про наявність програм, підручників, навчально-наочних посібників та необхідних наочно-дидактичних матеріалів.

Відвідані уроки трудового навчання у 1-4-х класах закладів, що названі вище, показали, що вчителі дотримуються, в основному, програмових вимог з даного предмету, мають ґрунтовну підготовку, володіють методикою викладання та практичну діяльність учнів спрямовують на формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь в учнів шляхом включення їх до мовленнєвої, графічної, предметно-пластичної творчості, забезпечуючи засвоєння учнями знань про об’єкти праці, види професійної діяльності, засвоєння учнями знань на практиці. Окремим елементам загальних тем навчальних програм (організація робочого місця на уроці, безпека праці, користування інструментами та матеріалами, бережливе ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) приділяється увага постійно на кожному з уроків.

Слід відзначити використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання вчителями Вовчанської ЗШ №6, сучасних технічних засобів навчання вчителями Вовчанської гімназії №1,Вовчанського ліцею №2, ігрових технологій з учнів із через зацікавлення сюжетом уроку (3 кл., Мітіна А.Л., Вовчанський ліцей №2), використанням групової форми організації творчої діяльності учнів (3 кл., Гринько О.В., Новоолександрівська ЗШ та 3 кл., Дубова Н.І., Лазебна О.В., Вовчанська гімназія №1). Майже усі педагоги (особливо у 1-2-х класах) під час підведення учнів до теми уроку проводять дидактичні ігри, використовують різні пізнавальні завдання (загадки, ребуси, вправи-розсипанки тощо), що активізують розумову діяльність дітей, розвивають їхню уяву, фантазію та сприяють підвищенню у них інтересу до трудового навчання.

Вчителі початкових класів іноді використовують групові (3 кл. - Лазебна О.В., Дубова Н.І., Вовчанська гімназія №1; 3 кл.- Гринько О.В., Новоолександрівська ЗШ), частіше – індивідуальні форми роботи, акцентуючи увагу на тому, що по закінченню уроку потрібно завершити творчі роботи, здійснити їх презентацію, організувати виставки виконаних творчих учнівських робіт.

Також слід відзначити налагоджений зв’язок в системі «вчитель-учень», розвиток позитивних почуттів молодших школярів, їхньої емоційної сфери, вольових якостей (Бородіна Т.О., Юрченко Л.В., 1 кл. та 2 кл. Вовчанський ліцей №2; Мельнікова Н.В., 1 кл., Вовчанська гімназія №1). Найбільш тісний контакт з дітьми під час відвіданих уроків спостерігався у Мітіної А.Л. (3 кл., Вовчанський ліцей №2), Бойко Т.А., Лазебної О.В. (4 та 3 кл., Вовчанська гімназія №1), Гринько О.В. (3 кл., Новоолександрівська ЗШ), Іщук І.О., Бутенко О.С. (1 та 4 кл., Вовчанська ЗШ №6), Лебеденко Л.О., Дудолад В.Д. (4 та 1 кл., Хотімлянська ЗШ), Рябченко Н.В., Колісник Т.Д. (4 та 2 кл., ІІ-Червоноармійська ЗШ).

З урахуванням вікових особливостей розвитку учнів, змісту навчального матеріалу на уроках трудового навчання вчителі Мітіна А.Л., Юрченко Л.В. (3 та 2 кл., Вовчанський ліцей №2), Бойко Т.А., Лазебна О.В. (4 та 3 кл., Вовчанська гімназія №1), Гринько О.В. (3 кл., Новоолександрівська ЗШ), Іщук І.О., Бутенко О.С. (1 та 4 кл., Вовчанська ЗШ №6), Рябченко Н.В., Колісник Т.Д. (4 та 2 кл., ІІ-Червоноармійська ЗШ), Купіна І.Л., Старостенко Т.В., Душена І.О. (4, 1, 2, 3 кл., Волохівська ЗШ) ознайомлюють учнів зі світом професій, пов’язуючи тему уроку із життям, спираючись на досвід дітей та здійснюючи при цьому пропедевтику профорієнтації у різних типах професій.

У повній мірі вдається реалізувати виховний потенціал уроку, вмотивовувати навчальну діяльність молодших школярів та як завершення уроку вдало проводячи презентації творчих робіт учнів відповідно до цікавого сюжету уроку у 2 кл. - Колєснікова Л.О., Новоолександрівська ЗШ, у 3 кл. – Мітіна А.Л., Вовчанський ліцей №2 .

Слід вказати на те, що лише окремим вчителям вдається, раціонально розподіливши час між етапами уроку, оцінити згідно з критеріями оцінювання навчальні досягнення учнів з аргументацією виставлених балів, з відзначенням конкретних досягнень та недоліків кожної дитини не тільки під час презентацій творчих учнівських робіт, а також під час оцінки проміжних результатів ще незавершених робіт. Це, перш за все, Дудолад В.Д. (1 кл., Хотімлянська ЗШ), Мітіна А.Л., Юрченко Л.В. (3 та 4 кл., Вовчанський ліцей №2), Іщук І.О., Бутенко О.С. (1 та 4 кл., Вовчанська ЗШ №6), Бойко Т.А.(4 кл., Вовчанська гімназія №1), Рябченко Н.В., Колісник Т.Д.(4 та 2 кл., ІІ-Червоноармійська ЗШ).

Особливу увагу вчителі відвіданих закладів звертають на вивчення та дотримання учнями правил техніки безпеки на уроках праці.

Про достатній рівень викладання трудового навчання свідчать і результати навчальних досягнень учнів 3-4-х класів відвіданих загальноосвітніх навчальних закладів за результатами останнього тематичного оцінювання.


Назва ЗНЗ

РНД учнів 3-х класів


К сер.
РНД учнів 4-х класів


К сер.

К/У

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

К/У

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

1.

Новоолександрівська

3

0

0

3

0

0,75

7

0

0

4

3

0,86

2.

Хотімлянська ЗШ

8

0

2

4

2

0,75

9

0

1

6

2

0,78

3.

Волохівський НВК

1

0

0

0

1

1

6

0

0

3

3

0,88

4.

Вовчанська ЗШ №6

6

0

0

2

4

0,75

8

0

0

4

4

0,88

5.

ІІ-Червоноармійська

2

0

0

1

1

0,88

6

0

1

3

2

0,79

6.

Вовчанська

гімназія №116

24

220

0

01

2

25

10

610

12

140,89

0,85

0,89

21

13

280

0

05

0

06

7

1310

6

150,81

0,87

0,88

7.

Вовчанський

ліцей №2


31

22

140

0

00

0

09

10

422

12

100,93

0,89

0,93

28

28


0

0


2

2


6

8


20

18


0,91

0,89
Сер.показники по класах

0,86
0,86

Під час відвідування уроків трудового навчання у діяльності вчителів було виявлено також і недоліки:  • нераціональне використання часу на уроці – у вчителів не вистачало часу на підведення підсумків уроку, оцінювання навчальних досягнень учнів, діти не встигали завершити свою роботу через те, що підготовча робота, що передувала творчій діяльності дітей, перевищувала час, що був відведений на творчу роботу;

  • відсутність аргументації або недостатність обґрунтування виставлених оцінок або ж недотримання критеріїв оцінювання;

  • недостатнє дотримання санітарно-гігієнічних умов праці (відсутність серветок на партах у дітей під час роботи з клеєм), посуду для залишків паперу чи іншого матеріалу.

Аналіз представленої вчителями шкільної документації показав, що уроки проводяться відповідно до складених календарно-тематичних планів, а у виховних планах (крім Вовчанської гімназії №1) чітко відображено за напрямками позакласну виховну роботу вчителів з молодшими школярами, у тому числі і з напрямку «Ціннісне ставлення до праці». Наприклад, у Волохівському НВК це : години спілкування «Праця прикрашає людину», усні журнали «Калейдоскоп професій», «Професії наших батьків», бесіди «Бджілка мала, а й та працює», трудові десанти та операції «Хай сяє школа рідна чистотою», «Чисте подвір’я», «Затишок», проведення виставок творчих робіт «Природа і фантазія» та ін.

У Вовчанській ЗШ №6, Хотімлянській ЗШ учні початкових класів мають змогу відвідувати гуртки з прикладного мистецтва, що працюють у школах від Будинку дитячої творчості, про що свідчать виставки творчих робіт-гуртківців у класних кімнатах.

Огляд класних приміщень показав свідчить про естетичне оформлення кабінетів та наявність виставок творчих робіт молодших школярів у всіх вчителів («Умілі рученята», «Своїми руками», «Наша творчість» тощо), але все ж потребує поновлення та допрацювання вчителями у Новоолександрівській, ІІ-Червоноармійській ЗШ (застарілі стенди у класі, неестетичність оформлених виставок у шафах чи відокремлених полицях, неестетичний вигляд кімнатних квітів).

На жаль, не у всіх закладах були представлені контрольно-аналітичні матеріали (довідки, інформації, накази) за наслідками вивчення стану викладання трудового навчання у початкових класах за минулі навчальні роки (ІІ-Червоноармійська ЗШ, Новоолександрівська ЗШ, Волохівський НВК), хоча слід вказати на наявність перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів у початкових класах даних закладів, в тому числі, і трудового навчання.
Виходячи із зазначеного вище, РЕКОМЕНДОВАНО:

1.Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів :

- довести до відома вчителів початкових класів зміст даної довідки;

/до 05.12.2012/

- відповідно до складених у закладах перспективних планів тримати під постійним контролем стан викладання навчальних предметів у початковій ланці, в тому числі і з трудового навчання та узагальнювати результати вивчення питань (довідки, інформації, накази);

/постійно, в системі, 1 раз на 5 років/

- проконтролювати наявність у виховних планах вчителів заходів відповідно до кожного з напрямків виховної роботи відповідно до «Основних орієнтирів виховання», в тому числі і з напрямку «Ціннісне ставлення до праці».

/ до 10.12.2012 /

2. Вчителям початкових класів:

- продовжувати роботу над забезпеченням належного рівня викладання трудового навчання через застосування ефективних методів та форм навчання для розвитку творчих здібностей учнів, використання сучасних наочних матеріалів та технічних засобів, в тому числі комп’ютерних, а також більш широке впровадження проектних та інформаційно-комунікаційних технологій під час проведення уроків з даного предмету;

- приділяти належну увагу створенню умов для самостійної творчої реалізації кожної дитини, розвитку уяви і фантазії, вихованню культури праці, дотриманню санітарно-гігієнічних умов праці, правил техніки безпеки з інструментами та матеріалами;

- оцінювати навчальні досягнення учнів відповідно до критеріїв оцінювання та з аргументацією виставлених балів із залученням учнів до само- та взаємооцінювання;

- передбачати у виховних планах та в системі проводити позакласну роботу з предмету;

- дбати про естетичне оформлення кабінетів та наявність естетично оформлених виставок творчих робіт молодших школярів. /Упродовж навчального року/


Методист РМК з початкової освіти Н.А.Кошель

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка