Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовоюСторінка1/5
Дата конвертації05.12.2017
Розмір1.14 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України
Українська мова
10-11 класи
рівень стандарту


Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням молдовською мовою
(наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Авторський колектив програми (2017 р.): Свінтковська С.А., Михайловська Н.А., Дмитрієв С.В., Ткаченко С.І., Пасат О.О., Верготі Л.Т., Чабан О.В.
Пояснювальна записка
Володіння державною мовою є одним із найважливіших обов’язків кожного громадянина України. Саме тому вивченню української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням молдовською мовою приділяється особлива увага й відводиться важлива роль у процесі здобуття повноцінної лінгвістичної освіти. Учні загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою здобувають освіту в умовах неспорідненого романо-слов’янського білінгвізму і потребують виваженого і толерантного лінгвокультурного підходу в процесі формування базових та предметних компетентностей, які водночас мають забезпечувати як національну, так і громадянську самоідентифікацію. Оволодіння державною мовою відкриває учням шляхи максимальної особистісної та соціальної самореалізації в різних сферах людської діяльності й сприяє формуванню внутрішнього світогляду громадянина України, незалежно від національності та соціального статусу. Мова є кодом доступу в найрізноманітніші галузі знань, опанування яких забезпечує молодому поколінню відповідне самовизначення і самоствердження в професійному та соціальному просторах життєдіяльності. Важливе значення надається українській мові в процесі набуття освіти у різних сферах, що є визначальним фактором у розвитку та соціалізації людини, яка вступає у доросле життя. Від усвідомлення важливості оволодіння державною мовою сьогоднішніми школярами багато в чому залежить інтелектуальний та соціокультурний рівень формування, розвитку і функціонування майбутньої еліти українського суспільства.

Навчальну програму з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою розроблено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" (2005) і Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392) та концепції «Нової української школи», яка ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.

Компетентнісність є умовою успішної самореалізації випускника школи в суспільстві та фактором успішного та інтенсивного розвитку українського суспільства. Такий підхід передбачає активну партнерську діяльність школярів у процесі навчання мови й актуалізує широке використання самостійної пізнавальної діяльності та розширення сфер використання інтерактивних інструментів навчання, проектної діяльності, тобто активізує спрямування освітнього процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

Компетентнісний підхід має докорінно змінити призначення та практичну реалізацію набутих у період навчання знань, умінь і навичок з лінгвістики. Критерії вибору мовного матеріалу та його зміст мають бути підпорядковані подальшій діяльності сьогоднішнього школяра в активному розвитку українського суспільства на різних соціальних та професійних рівнях. Особливу увагу слід приділяти розвитку мовної картини світу громадянина України, його особистісній та громадянській самореалізації і комфортним умовам у процесі самоствердження: у суспільстві, громаді, професійній та соціальній групах, родині тощо.

Навчальний предмет «Українська мова» в старших класах посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання і потребує рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до повноцінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної). Саме ці лінії формують комунікативну компетентність особистості, сприяють розвиткові громадянської самосвідомості, патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню учнів. Відповідно до цього в 10-11-х класах формуються мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники цілісної комунікативної компетентності.

На відміну від інших шкільних предметів, для яких комунікативна компетентність є основною, для курсу «Українська мова» вона є водночас і ключовою, і предметною, що формується у процесі навчання мови, зокрема української, і передбачає наявність в учнів умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

Результатом такого процесу є формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових та предметних компетентностей, інтегрованою і цілісною характеристикою особистості, яка має формуватися в процесі навчання й має включати знання, уміння, ставлення, досвід особистої (власної) діяльності та особистісні моделі поведінки у контексті національної культури. Визначальною ознакою цього підходу є зміщення акцентів на здатність учня використовувати набуті знання, уміння та навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.

У програмі враховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя суспільства, формувати навички самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації; використано сучасні організаційні форми, методи й технології навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах, враховано національні та геополітичні умови навчання української мови в умовах романо-слов’янського білінгвізму.Новий варіант програми відповідає нині чинному Державниму стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Змістовий компонент узгоджений з механізмами реалізації завдань компетентнісного підходу, синхронізовано мовну й мовленнєву змістові лінії. Їх змістове наповнення розглядається крізь призму практичної доцільності для розвитку та самореалізації учнів на різних рівнях соціальної та громадської систем українського суспільства.

Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проекту
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка