Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка1/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.06 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8
Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Чугуївської міської ради Харківської області


Календарно-тематичне планування

уроків української мови та літератури

на ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Іващенко Наталії Володимирівни

Календарно-тематичне планування з української мови та літератури на 2013-2014 навчальний рік складено за програмами :-українська мова 6,7,8 класи
Українська мова. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Біляєв,Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 )
-українська література 6,8 класи

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004)
Універсальний профіль

10,11 клас

Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Тихоша,А.М.Корольчук,В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. (Затверджено Міністерством освіти і науки (наказ МОН від 28.10.2010 №1021)

Українська література 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Академічний рівень/М.Г.Жулинський,Г.Ф.Семенюк,Р.В.Мовчан,М.М.Сулима.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 )
Перелік підручників :

6 клас

Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/А.А.Ворон,В.А.Солопенко.-Київ:«Освіта»,2006. -208с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 11.04.2006.Протокол №4/4-19)

Українська література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/Н.Гуйванюк,В.Бузинська,Тодорюк .- Львів:Світ,2006.-228с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України(Лист №1/11-2158 від 17.05.06)
7 клас

Українська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладівА.А.Ворон,В.П.Солопенко/.-Київ: «Освіта»,2007. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-2175 від 28.04.20007)

Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальни закладів /О.Міщенко.-Київ:«Генеза»,2007 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1 11/18-2159 від 28.04.2007)
8 клас

Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/О.В.Заболотний,В.В.Заболотний.-Київ: «Генеза»,2008. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №179 від 17.03.2008)

Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів навчанням мовами національних меншин/М.М.Сулима,КН.Баліна,І.А.Тригуб.Київ:«Грамота»,2008 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №1 4/18-1575 від 20.06.2008)
10 клас

- Українська мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/.Н.В.Бондаренко.-Київ:»Грамота»,2010.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №177 від 03.03.2010)
- Українська література. Підручник для 10класу загальноосвітніх навчальних закладів/Г.Семенюк,М.Ткачук,О.Слоньовська,М.Сулима.-Київ:»Освіта»,20010.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №177 від03.03.2010)
11 клас
- Українська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/.Н.В.Бондаренко.-Київ:»Грамота»,2011.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №235 від 16.03.2011)
- Українська література. Підручник для 11класу загальноосвітніх навчальних закладів/Г.Семенюк,М.Ткачук,О.Слоньовська,М.Сулима.-Київ:»Освіта»,20011.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №235 від 16.03.2011)

Нормативні документи :
  • Закон України «Про освіту» ;

  • Закон України «Про загальну середню освіту» ;

  • Національна доктрина розвитку освіти ;

  • Державний стандарт базової і повної середньої освіти ;

  • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти ;

  • Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у 2013-2014 н.р. ;

- Навчальні програми :
Українська мова. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Біляєв,Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 )

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004)


Українська мова 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ Л.В.Скуратівський,Г.Т.Шелехова,В.І.Тихоша,А.М.Корольчук,В.І.Новосьолова,Я.І.Остаф.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. (Затверджено Міністерством освіти і науки (наказ МОН від 28.10.2010 №1021)
Українська література 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .Академічний рівень/М.Г.Жулинський,Г.Ф.Семенюк,Р.В.Мовчан,М.М.Сулима.-Київ:»Грамота»,2010.-111с. Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 )

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української мови для 6 класу
(105 год.; 3год. на тиждень)

за програмою,

рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Біляєв,Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с.

ПІДРУЧНИК :
Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою/А.А.Ворон,В.А.Солопенко.-Київ:«Освіта»,2006. -208с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 11.04.2006.Протокол №4/4-19)
Види контролю:
- перевірка мовної теми -3 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір-1-;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1;

- усний переказ-1;

-читання вголос-1

-розвиток зв’язного мовлення – 13 ( усього-24 год)ІІ семестрЗміст програмового матеріалу

Кількість годин

Дата проведе

ння

Примітка

Тема. Числівник (12 год)

46-47

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. числівники. Розряди числівників за значенням. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

2

13.01

14.01

48

РМ Повідомлення на лінгвістичну тему

1

16.01
49

Вживання числівників з іменниками.

1

20.01
50

Відмінювання порядкових числівників.

1

21.01
51

РМ Відгук на літературний твір

1

23.01
52-

53


Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

2

27.01

28.01

54-55

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

2

30.01

03.02

56

РМ Докладний контрольний (усний) переказ тексту художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

04.02
57

РМ Докладний (письмовий) переказ тексту художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

06.02
58

РМ Складання діалогів із уживанням дат і точного позначення часу. Робота над помилками, допущеними у контрольних переказах.

1

10.02
59

Розбір числівника як частини мови.

1

11.02
60

Числівник як частина мови. Тренувальні вправи.

1

13.02
61

Контрольна робота з теми „Числівник ”(тестові завдання)

1

17.02
Тема .Займенник (9год)

62

РМ Переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

1

18.02
63

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням.

1

20.02
64

РМ Читання вголос художнього тексту.

1

24.02
65

Особові та зворотний займенники, їх відмінювання. Нв особових займенниках 3-ї особи після прийменників.

1

25.02
66

Питальні і відносні займенники, їх відмінювання.

1

27.02
67

РМ Твір-оповідання за поданим сюжетом

1

03.03
68-69

Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках.

2

04.03

06.03

70-71

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання.

2

10.03

11.03

72

РМ Контрольний твір-опис природи

1

13.03
73

Відмінювання займенників. Тренувальні вправи.

1

17.03
74

Розбір займенника як частини мови.

1

18.03
75

Контрольна робота з теми „Займенник ”(тестові завдання)

Контрольне аудіювання тексту

1

20.03
Тема.Дієслово (20 год).Повторення в кінці року( 2 год)

76

Дієслово як частина мови.

1

24.03
77

РМ Твір-оповідання за картиною (письмовий)

1

25.03
78

Не з дієсловами

1

27.03
79

Види дієслів.

1

31.03
80-81

Перехідні й неперехідні дієслова

2

01.04

03.04

82

РМ Твір-роздум (усний)

1

14.04
83

Часи дієслова.Минулий час.

1

15.04
84-85

Теперішній і майбутній часи дієслова

2

17.04

22.04

86

РМ Контрольний докладний переказ тексту художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

24.04
87

РМ . Контрольний докладний переказ тексту художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

28.04
88-89

Дієслова І та ІІ дієвідмін

2

29.04

05.05

90

Чергування звуків у дієсловах

1

06.05
91

Способи дієслова. Дійсний спосіб.

1

08.05
92-92

Умовний і наказовий способи дієслова.

2

12.05

13.05

94

Безособові дієслова.

1

15.05
95

РМ Усний переказ тексту із творчим завданням

1

19.05
96

Розбір дієслова як частини мови

1

20.05
97

Тренувальні вправи з теми «Дієслово»

1

22.05
98

Контрольна робота (диктант)

1

26.05
99

Повторення в кінці року.Іменник.Прикметник.Числівник.

1

27.05
100

Повторення в кінці року.Займенник.Дієслово.

1

29.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 6 класу
(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)

за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин /

О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка