Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка3/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.06 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8

Види контролю:
- перевірка мовної теми -3 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір-1-;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1 ;

- усний переказ-1 ;

-читання вголос-1

-розвиток зв’язного мовлення – 12 год ( усього-19 год)


ІІ семестрЗміст програмового матеріалу

Кількість годин

Дата проведе

ння

Примітка

Тема.Прислівник (12 год)(продовження)

31

РМ (п) Публіцистичний стиль, його особливості. Переказ тексту публіцистичного стилю

1

14.01
32

Не і ні з прислівниками.

1

16.01
33

РМ (у) Усний переказ тексту, що містить опис процесу праці. Контроль усного пререказу

1

21.01
34

РМ (п) Контрольний переказ тексту, що містить опис процесу праці.

1

23.01
35

И та і в кінці прислівників

1

28.01
36-37

Дефіс у прислівниках.

2

30.01

04.02

38

РМ (у) Твір – опис процесу праці за власним спостереженням

1

06.02
39

РМ (п) Твір – опис процесу праці за власним спостереженням

1

11.02
40-41

Написання прислівників разом і окремо. Розбір прислівника як частини мови

2

13.02

18.02

42

Контрольна робота з теми «Прислівник» (тести, різнорівневі завдання).


1

20.02
Тема. Службові частини мови.

Прийменник

(5 год).Сполучник (5 год)

43

Прийменник як службова частина мови.

1

25.02
44

РМ (у) Завершення висловлювання за поданим початком. Контроль читання вголос.

1

27.02
45

Непохідні та похідні прийменники.

1

04.03
46

Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

1

06.03
47

Деякі особливості вживання прийменників

1

11.03
48

РМ Переказ-переклад

1

13.03
49

Розбір прийменника як частини мови.

1

18.03
50

Сполучник як службова частина мови.

1

20.03
51

Сурядні сполучники.

1

25.03
52

РМ (п) Контрольний твір-роздум на морально -етичну тему

1

27.03
53

Підрядні сполучники.

1

01.04
54

РМ Допис дискусійного характеру в газету

1

03.04
55

Написання сполучників.

1

15.04
56

Розбір сполучника як частини мови.

1

17.04
57

Контрольна робота з теми : «Прийменник. Сполучник» (тести, різнорівневі завдання)

1

22.04Тема.Службові частини мови.

Частка

(4 год).Вигук (1 год)


58

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

1

24.04
59

РМ (п) Телеграма.

1

29.04
60

РМ (п) Стислий переказ оповідання

1

06.05
61

РЗМ (п) Робота над помилками .Контрольне аудіювання.

1

08.05
62

Написання часток бо, но, то, от, таки.

1

13.05
63

Не з різними частинами мови.

1

15.05
64

Вигук як частина мовою. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках. Правильне читання речень із вигуками.

1

20.05
65

Контрольна робота (диктант)

1

22.05
66

Узагальнення і систематизація вивченого з морфології та орфографії.(2 год) Частини мови.

1

27.05
67

Узагальнення і систематизація вивченого з морфології та орфографії. Найскладніші орфограми

1

29.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української мови для 8-А класу
(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Біляєв,Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с.ПІДРУЧНИК :

Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/О.В.Заболотний,В.В.Заболотний.-Київ: «Генеза»,2008. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №179 від 17.03.2008)

Види контролю:
- перевірка мовної теми -2 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір-1-;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1 ;
- усний переказ-1 ;

-читання вголос-1розвиток зв’язного мовлення – 9 год ( усього-16 год)


ІІ семестр
п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата провед.

Примітка
Тема.Речення з однорідними членами (5 год). Речення зі звертаннями та вставними словами

(словосполученнями, реченнями)(6 год)


31

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим i

змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення.

1

14.01
32

РМ Контрольний усний переказ тексту художнього стилю (опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі) .

1

16.01
33

Речення з кількома рядами однорідних членів. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв’язку між ними.

1

21.01
34

Однорідні й неоднорідні означення. Кома між ними.

1

23.01
35

РМ Контрольне аудіювання.

1

28.01
36

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

1

30.01
37-38

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю (опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі) .

2

04.02

06.02

39

Розділові знаки при однорідних членах речення. Тренувальні вправи.

1

11.02
40

Звертання непоширені й поширені. Інтонація речень із звертаннями. Розділові знаки при звертанні.

1

13.02
41

Звертання. Тренувальні вправи.

1

18.02
42

Вставні слова (словосполучення, речення). Інтонація речень із вставними словами. Розділові знаки при вставних словах.

1

20.02
43

Вставні слова (словосполучення, речення). Тренувальні вправи.

1

25.02
44

Використання звертань i вставних слів для передачі ставлення до адресата.

1

27.02
45

РМ Усний твір-опис пам’ятки історії та культури

1

04.03
46

Розділові знаки при звертанні, вставних словах.

1

06.03
47

РМ Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень

1

11.03
48

Контрольна робота з теми « Речення з однорідними членами Речення зі звертаннями та вставними словами(словосполученням, реченнями)»(тестові завдання).

1

13.03Тема.Речення з відокремленими членами (10 год). Пряма і непряма мова. Діалог. (7 год)


49-50

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Відокремлені означення. Правильна побудови речень з дієприкметниковими зворотами.2

18.03

20.03

51

РМ Виразне читання вголос текстів різних жанрів.

1

25.03
52

Відокремлені прикладки і розділові знаки при них.

1

27.03
53

РМ Контрольний письмовий твip-роздум на морально-етичну тему.

1

01.04
54

Відокремлені обставини. Правильна побудови речень з дієприслівниковими зворотами.

1

03.04
55

Відокремлені обставини. Тренувальні вправи.

1

15.04
56

Відокремлені додатки, розділові знаки при них.

1

17.04
57

Відокремлені уточнюючі члени речення. Інтонація речень з уточнюючими членами речення.

1

22.04
58

РМ Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного.Тематичні виписки.

1

24.04
59

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення.

1

29.04
60

Розділові знаки при прямій мові.

1

06.05
61

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні.

1

08.05
62

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полі лозі.

1

13.05
63

Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Заміна прямої мови непрямою. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.

1

15.05
64

Контрольна робота з теми ,,Речення з відокремленими членами. Пряма і непряма мова. Діалог..

1

20.05
65

РМ Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі

1

22.05
66

Контрольний диктант.

1

27.05
67

Повторення в кінці року(1 год)
29.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 8-А класу

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка