Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О. М. Біляєв,Л. М. Паламар,В. Л. Кононенко. Чернівці: Букрек, 2005. 152 сСторінка4/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.06 Mb.
#12652
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8


ПІДРУЧНИК :
Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів навчанням мовами національних меншин/М.М.Сулима,КН.Баліна,І.А.Тригуб.Київ:«Грамота»,2008 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №1 4/18-1575 від 20.06.2008)
Види контролю:
- контрольні роботи у формі:

- контрольного класного твору-1 ;

- тестових завдань -2 ;

- уроки розвитку мовлення-2 ;

- позакласне читання-2 ;

- перевірка зошитів-5.
ІІ семестрп/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата про

вед.

При

мітка
Тема. Творчість І.Франка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського


31

Іван Франко ( 3 год).Коротка розповідь про життя, літературну та громадську діяльність письменника. «Каменярі». Алегоричний зміст вірша.

1

13.01
32

Каменярі – борці проти соціальної несправедливості. Поетичне багатство вірша. ТЛ: поглиблене поняття про алегорію.

Вивчити напам’ять уривок із вірша (за вибором).

1

17.01
33

«Притча про життя».Повчальний алегоричний твір. Характеристика символу образу меду у творі. ТЛ: поняття про притчу.

1

20.01
34

Борис Грінченко (2 год). Коротка розповідь про життя, літературну, педагогічну та громадську діяльність письменника. «Доки?». Глибокий сум, викликаний трагічним становищем українського народу під багатовіковою окупацією.

1

24.01
35

«До праці». Композиційні та художні особливості вірша.

1

27.01
36

Михайло Коцюбинський( 4 год). Стисла розповідь про життя і творчість письменника. «Дорогою ціною».Історична основа повісті.

1

31.01
37

Художнє відображення волелюбності народу. Ідейний зміст прологу. ТЛ: поняття про повість. Пролог та епілог.

1

03.02
38

Прагнення Остапа і Соломії до волі. Зображення вірного кохання та глибоких і щирих почуттів головних героїв твору, трагічність їхньої долі. Майстерність пейзажів. ТЛ: поняття про літературні типи.

1

07.02
39

РМ. Усний твір-роздум «Дорога ціна волі» (за повістю М.Коцюбинського «Дорогою ціною»).

1

10.02
40

Позакласне читання. Осип Назарук. ,,Роксоляна” (скорочено).

1

14.02
41

Контрольна робота з теми «Творчість І.Франка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського» (тест).

1

17.02
42

Тема.Творчість В.Самійленка,Лесі Українки,Є.Ярошинської»


43

Володимир Самійленко ( 2 год). Коротка розповідь про письменника. «Українська мова». Заслуга Шевченка у розвитку української літературної мови.

1

21.02
44

Алегоричність першої частини вірша. Паралелізм як основа його композиції.ТЛ: поняття про ритмомелодику та римування. Риторичні фігури.Вивчити напам’ять вірш «Українська мова».

1

24.02
45

Леся Українка ( 4 год).Розповідь про життя і поетичну творчість. «Красо України, Подолля!». Пейзажна лірика. Особливості композиції твору.

1

28.02
46

«Скрізь плач, і стогін, і ридання». Ставлення поетеси до своїх сучасників, які тужать над важкою долею. Заклик до боротьби за нове життя.

1

03.03
47

«Давня казка» (скорочено). Роль поета і поезії у суспільстві. Образ народного співця, його високі моральні риси.

1

07.03
48

Порівняльна характеристика героїв поеми. Пісня про мужика і пана. Роль антитези у творі. ТЛ: поема як ліро-епічний жанр. Антитеза.

1

10.03
49

Євгенія Ярошинська ( 2 год). Коротка розповідь про письменницю. «Двір життя». Вміння людини вистояти перед спокусою примарного щастя.

1

14.03
50

Художні особливості твору. Значення алегоричних образів та символів. ТЛ: поглиблене поняття про алегорію та символи.

1

17.03
51

Контрольна робота. Письмовий твір на тему «Життя прожити – не поле перейти» (на основі вивчених творів).

1

21.03Тема.Із новітньої літератури ХХ століття. Творчість Т.Осьмачки, А.Малишка, О.Чорногуза, А.Дімарова, І.Жиленко


52

Вступ ( 1 год). Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ століття.

1

24.03
53

Тодось Осьмачка.(2 год) Коротка розповідь про письменника. «Україна». Зображення величі, багатства, краси рідної землі.

«Лист». Крик душі поета, який нічим не може допомогти батькові.

1

28.03
54

«Казка». Казково-легендарний світ дитинства письменника. Образи-символи. ТЛ: фольклорні елементи у мові творів письменника.Вивчити напам’ять вірш «Казка».

1

31.03
55

Урок позакласного читання. Євген Дудар. «Слон і Муха», «Лісова казка».

1

04.04
56

Андрій Малишко.(2 год) Стисла розповідь про життя і творчість поета. «Прометей» (скорочено). Втілення ідеї самопожертви в ім’я щастя. Вивчити напам’ять уривок за вибором.

1

14.04
57

Зображення в поемі «Прометей» доброти і милосердя українських селян. Роль описів природи в розкритті внутрішнього стану героя.ТЛ: поглиблене поняття про композицію. Ліричний відступ.

1

18.04
58

Олег Чорногуз (2 год). Короткі відомості про письменника. «Веселі поради». Книга фейлетонів про найрізноманітніші злободенні проблемиз особистого і громадського життя.

1

25.04
59

Аналіз прочитаних фейлетонів. У кожному жарті є частка істини.

ТЛ: фейлетон як жанр.

1

28.04
60

Анатолій Дімаров ( 2 год). Стисла розповідь біографії письменника. «Тирлик». Життя в повоєнний період.

1

05.05
61

Характеристика образу головного героя твору. Типізація образів та подій. ТЛ: поняття про типізацію та індивідуалізацію у художньому творі.

1

12.05
62

РМ. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему ,,Моральні чесноти, які я ціную в людях (використовуючи вивчені твори).

1

16.05
63

Ірина Жиленко ( 2 год). Основні факти з життя поетеси. Із циклу «Ярмарок чудес». Виразне читання творів.

1

19.05
64

Ідейно-художній аналіз «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна», «Осінь. Копання картоплі», «Кульбабки», «Похвала грошам».

ТЛ: поняття про гротеск та фантасмагорію.

1

23.05
65

Контрольна робота з теми «Творчість Т.Осьмачки, А.Малишка, О.Чорногуза, А.Дімарова, І.Жиленко» (тест).

1

26.05
66

Література рідного краю

1

30.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української мови для 8-Б класу
(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / О.М.Біляєв,Л.М.Паламар,В.Л.Кононенко. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с.ПІДРУЧНИК :

Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/О.В.Заболотний,В.В.Заболотний.-Київ: «Генеза»,2008. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ №179 від 17.03.2008)

Види контролю:
- перевірка мовної теми -2 ;

- письмо:

- переказ -1;

- твір-1-;

- правопис :

-диктант-1;

-аудіювання -1 ;
- усний переказ-1 ;

-читання вголос-1розвиток зв’язного мовлення – 9 год ( усього-16 год)

ІІ семестр
п/п

Зміст програмового матеріалу

К-ть год

Дата провед.

Примітка
Тема.Речення з однорідними членами (5 год). Речення зі звертаннями та вставними словами

(словосполученнями, реченнями)(6 год)


31

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим i

змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення.

1

14.01
32

РМ Контрольний усний переказ тексту художнього стилю (опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі) .

1

16.01
33

Речення з кількома рядами однорідних членів. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв’язку між ними.

1

21.01
34

Однорідні й неоднорідні означення. Кома між ними.

1

23.01
35

РМ Контрольне аудіювання.

1

28.01
36

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

1

30.01
37-38

РМ Контрольний докладний письмовий переказ тексту художнього стилю (опис пам’ятки історії i культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі) .

2

04.02

06.02

39

Розділові знаки при однорідних членах речення. Тренувальні вправи.

1

11.02
40

Звертання непоширені й поширені. Інтонація речень із звертаннями. Розділові знаки при звертанні.

1

13.02
41

Звертання. Тренувальні вправи.

1

18.02
42

Вставні слова (словосполучення, речення). Інтонація речень із вставними словами. Розділові знаки при вставних словах.

1

20.02
43

Вставні слова (словосполучення, речення). Тренувальні вправи.

1

25.02
44

Використання звертань i вставних слів для передачі ставлення до адресата.

1

27.02
45

РМ Усний твір-опис пам’ятки історії та культури

1

04.03
46

Розділові знаки при звертанні, вставних словах.

1

06.03
47

РМ Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень

1

11.03
48

Контрольна робота з теми « Речення з однорідними членами Речення зі звертаннями та вставними словами(словосполученням, реченнями)»(тестові завдання).

1

13.03Тема.Речення з відокремленими членами (10 год). Пряма і непряма мова. Діалог. (7 год)


49-50

Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Відокремлені означення. Правильна побудови речень з дієприкметниковими зворотами.2

18.03

20.03

51

РМ Виразне читання вголос текстів різних жанрів.

1

25.03
52

Відокремлені прикладки і розділові знаки при них.

1

27.03
53

РМ Контрольний письмовий твip-роздум на морально-етичну тему.

1

01.04
54

Відокремлені обставини. Правильна побудови речень з дієприслівниковими зворотами.

1

03.04
55

Відокремлені обставини. Тренувальні вправи.

1

15.04
56

Відокремлені додатки, розділові знаки при них.

1

17.04
57

Відокремлені уточнюючі члени речення. Інтонація речень з уточнюючими членами речення.

1

22.04
58

РМ Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного.Тематичні виписки.

1

24.04
59

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення.

1

29.04
60

Розділові знаки при прямій мові.

1

06.05
61

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитуванні.

1

08.05
62

Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полі лозі.

1

13.05
63

Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Заміна прямої мови непрямою. Інтонація речень з прямою мовою, діалогом.

1

15.05
64

Контрольна робота з теми ,,Речення з відокремленими членами. Пряма і непряма мова. Діалог..

1

20.05
65

РМ Усне повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі

1

22.05
66

Контрольний диктант.

1

27.05
67

Повторення в кінці року(1 год)
29.05

«Погоджено»

заст.директора з НР

___________/Семеркова Л.Г/

«__» січня 2014р.

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 8-Б класу

(70 год. на рік; 2 год. на тиждень)за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. – 136 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка