Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністюСкачати 29.46 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір29.46 Kb.
#65772
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

__________2018 р. (протокол № __ )

Ректор

______________В.П. Мельник


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробовування

для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю

024 «Хореографія»

на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)


Львів-2018

Анотація

Абітурієнт може вступити на спеціальність 024 «Хореографія» для здобуття ОС Магістр на основі диплому ОС Бакалавр та ОКР Спеціаліст, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробовування (творчого перегляду та співбесіди).


ТВОРЧИЙ ПЕРЕГЛЯД


 1. Виконання танцювальний уроку (з класичного, народного, сучасного танцю за вибором абітурієнта) або володіння навиками проведення танцювального уроку;

 2. Виконання власного танцювального етюду (номера), заздалегідь підготовленого (класичного, народного, бального, сучасного танцю) за вибором абітурієнта, або представлення своєї творчої постановочної роботи у виконання танцювального колективу.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 1. Танець – вид мистецтва.

 2. Специфіка класичного, народного та сучасного танцю.

 3. Хореографія – історія становлення та розвитку.

 4. Джерела виникнення народного хореографічного мистецтва.

 5. Танець в культових ігрищах та сімейно-побутових традиціях, обрядах, піснях.

 6. Керівник хореографічного колективу – характеристика, завдання та обв’язки.

 7. Репетитор хореографічного колективу.

 8. Концертмейстер хореографічного колективу.

 9. Балетмейстер – характеристика, завдання та обв’язки діяльності.

 10. Педагог в хореографічному класі.

 11. Організаційна робота керівника хореографічного колективу.

 12. Навчально-тренувальна робота керівника хореографічного колективу.

 13. Інформаційна робота керівника хореографічного колективу.

 14. Робота над репертуаром хореографічного колективу.

 15. Послідовність дій по створенню хореографічного колективу.

 16. Документація керівника хореографічного колективу.

 17. Виховна робота у хореографічному колективі.

 18. Планування роботи в хореографічному колективі.

 19. Робота з батьками в хореографічному колективі.

 20. Підбір музичного матеріалу в роботі з хореографічним колективом.

 21. Робота над створенням хореографічних номерів.

 22. Робота керівника хореографічного колективу з виконавцями хореографічних номерів.

 23. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва.

 24. Класичний танець – історія становлення та розвитку, характеристика і стилістичні особливості.

 25. Народно-сценічний танець – історія становлення та розвитку, характеристика і стилістичні особливості.

 26. Історико-побутовий танець – історія становлення та розвитку, характеристика.

 27. Роль музичного матеріалу в танці.

 28. Хореографічна лексика – танцювального твору,

 29. Лібрето хореографічного твору.

 30. Режисерсько-балетмейстерський задум хореографічного твору.

 31. Закони драматургії хореографічного твору.

 32. Композиційний план хореографічного твору.

 33. Педагогічні прийоми та методи роботи при проведення уроку з хореографії.

 34. Історія створення академії танцю у Франції.

 35. Тренаж класичного танцю – мета та завдання.

 36. Основні вимоги і принципи класичного танцю.

 37. Методика виконання рухів тренажу класичного танцю.

 38. Термінологія класичного танцю.

 39. Відомі діячі хореографії – теоретики та практики класичного танцю.

 40. Відомі діячі хореографії – теоретики та практики народно-сценічного танцю.

 41. Відомі діячі хореографії – теоретики та практики сучасної хореографії.

 42. Відомі діячі хореографії – українського танцю.

 43. Відомі діячі хореографії – теоретики історико-побутового танцю.

 44. Провідні діячі хореографічного мистецтва України.

 45. Тренаж народно-сценічного танцю – мета та завдання.

 46. Методика виконання рухів тренажу народно-сценічного танцю.

 47. Художнє оформлення хореографічного номеру.

 48. Історія створення балету «Лісова пісня» (композитор М. Скорульський).

 49. Характеристика танцю «Гопак».

 50. Будова та обладнання сценічного майданчика.

 51. Танці стандартної програми сучасного бального (спортивного) танцю.

 52. Танці латиноамериканської програми сучасного бального (спортивного) танцю.

 53. Естрадний танець його характеристика.

 54. Театралі установи де застосовується праця балетмейстера-постановника.

 55. Хореографічна мистецтво народів світу.

 56. Хореографічна мистецтво України.

 57. Традиційний одяг етнічних – груп Західної України.

 58. Традиційний одяг Центральної України.

 59. Характеристика історико-побутових танців.Список література для підготовки абітурієнта:
Методика роботи з хореографічним колективом .

 1. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.

 2. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.

 3. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 84 с.

 4. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.

 5. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.

 6. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1–4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.

Композиція і постановка танцю

 1. Загайкевич М. П. Драматургія балету. – Київ: Наукова думка, 1978. – 257 с.

 2. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1976. – 351 с.

 3. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.: Искусство, 1954. – 428 с.

 4. Захаров Р. Сочинение танца: Страници педагогического опыта. – М.: Искусство, 1983. – 224 с.

 5. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. – Кіровоград, 2006. – 88 с.

 6. Сирнов И. В. Искусство балетмейстера: Учебное пособие для студентов культурно просветительских факультетов вузов культури и искусств. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

 7. Чмиль В. А. Композиция и постановка танца (на базе основной обще-образовательной школы). – Киев, 1991 – 37 с.

 8. Ястребов Ю. Балетмейстер в театре оперетты: Метод. Пособие. – М.: Искусство,1981. – 103 с.

Український, народно-сценічний танець

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.

 2. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.

 3. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.

 4. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.

 5. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.

 6. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю "Черемош" та народного ансамблю танцю "Полонина". Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.

 7. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: "Черемош", "Полонина", "Підгір’я". – Львів: Сполом, 2006. – 288 с

 8. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.

 9. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.

 10. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.

 11. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. – 616 с.

 12. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.

 13. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.

 14. Пуиг Кларамунг Альфонсо. Искусство танцы фламенко / Пер. с исп. и предисл. Н. Ю. Ванханен. – М.: Искусство. 1984. – 183.

 15. Ткаченко Т. Народне танцы. – М.: Искусство, 1954. – 682 с.

 16. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.

 17. Шелюга С., Горяинова О. Самоучитель испанских и цыганских танцев. Фламенко / Серия "Жизнь удалась". – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 160 с.

Сучасний танець

 1. Лисицкая Т. С. Гимнастика и танец. Джаз-гимнастика. Диско-гимнастика. Брейкданс. – М.: Советский спорт, 1988. – 48 с.

 2. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.

 3. Никитин В.Ю. Стрейчинг в профессиональном обучении современному танцу: Методическое пособие. – М.: Издательство "ГИТИС", 2005 – 74 с.

 4. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца. – М.: ИД "Один из лучших", 2006 – 253 с.

 5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. – М.: ИД "Один из лучших", 2004 – 414 с.

 6. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

 7. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.

 8. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.

 9. Шереметьевская Н. В. Прогулка в ритмах степа. – М.: Печатное дело, 1996. – 240 с.

 10. Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 416 с.

Історико-побутовий танець.

 1. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.

 2. Васильева-Рождественская М. В. Историко-бытовой танец: Учебное пособие. – 2-е изд., пересмотренное. – М.: Искусство, 1987. – 382 с.

 3. Воронина И. Историко-бытовой танец: Учабное пособие. – М.: Искусство, 1980. – 128 с.

Бальний танець (Спортивний танець)

 1. Азбука танцев / Авт.-сост. Е.В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова. – М.: ООО "Издательство АСТ"; Донецк: Стакер, 2004. – 286 с.

 2. Борисова Н. Хочу на бал. – М.: ИД «Век Информации», 2008 – 144 с.

 3. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба / Серия "Жизнь удалась". – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005. – 160 с .

 4. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.

 5. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.

 6. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО "Издательство АСТ"; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.

 7. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО "Издательство АСТ"; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.

 8. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.

 9. Мур Апекс. Бальне танцы / Пер. с англ. С. Ю. Бардиной. – М.: ООО "Издательство АСТ", " Издательство Астрель", 2004. – 319 с.

 10. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.

Історія хореографії

 1. Бахрушин Ю. А. История руского балета. Учебное пособие для ин-тов культуры, театр., хореогр., и культ.-просвет. Училищ. Узд. 3-е. – М.: Просвещение, 1977. – 287 с.

 2. Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. – М.: Искусство, 1987. – 556 с.

 3. Демидов А.П. "Лебединое озеро". – М.: Искусство, 1985. – 366 с.

 4. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали. – Коломия: Вік, 2001. – 168 с.

 5. Житомирський Д. Балети Чайковського. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1957. – 120с.

 6. Константинова М. Спящая красавица. – М.: Искусство, 1990. – 239 с.

 7. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. 2. Танцовщики. – Ленинград: Искусство, 1972. – 456 с.

 8. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века. – М.: Искусство, 1958. – 309 с.

 9. Красовская В. История русского балета: Учебное пособие. – Ленинград.: Искусство, 1978. – 231 с.

 10. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779 - 2001). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 448 с.

 11. Пасютынськая В. М. Волшебный мир танца: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985. – 223с.

 12. Пожидаев Г. "Спартак" Белеет А. Хачатуряна. – М.: Музыка, 1978. – 48 с.

 13. Тимофеева Н. В. Мир балета: история, творчество, воспоминания. – М.: ТЕРРА, 1993. – 368 с.

 14. Роман с Танцем. / Составитель М. Ю. Еремина. – Санк-Петербург: ООО ТФ «Созвездие», 1998. – 252 с.

 15. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925 – 1985: Шляхи і проблеми розвитку. – Київ: Музична Україна, 1986. – 240 с.

 16. Суриц Е. Я. Хореогрфическое искустство двадцатых годов. – М.: Искусство, 1979. – 360 с.

 17. Худаков С. Н. Всеобщая история танца. – М.: Эксмо, 2009. – 608 с.

 18. Худаков С. Н. Иллюстрированная история танца. – М.: Эксмо, 2009. – 288 с.

Історія костюму

 1. Космічна О. Ю. Український народне вбрання. – Київ: Балтія-Друк, 2006. – 64 с.

 2. Культура і побут населення України: Навчальний посібник для вузів / В. І. Нулко, л.Ф. Артюр, В. Ф. Горленко. – Київ: Либідь, 1991. – 232 с.

 3. Матейко К. Український народний одяг. – Київ: Наукова думка, 1977. – 224 с.

 4. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. – Київ: Наукова думка, 1996. – 196 с.

 5. Мерцалова М. Н. История костюма. – М.: Искусство, 1972. – 200 с.

 6. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. – Київ: Либіть, 1996. – 176 с.

 7. Ніколаєва Т. О. Український костюм. Надія на ренесанс. – Київ: Дніпро, 2005. – 320 с.

 8. Стельмащук Г. Г. Давнє вбрання на Волині: Етнографічно - мистецтвознавче дослідження. Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – 280 с.

 9. Шевнюк О. Л. Історія костюма: Навч. посіб. – Київ: Знання, 2008. – 375 с., 37 с. кольор. іл.

 10. Шульгина А. Н., Томилина Л. П. Костюмы для художественной самодеятельности. – М.: Профиздат, 1976. – 168 с.

Програму додаткового фахового вступного випробовування для здобуття ОС Магістр за спеціальністю 024»Хореографія» затверджено на засіданні Вченої ради факультету культури і мистецтв (протокол № 7 від 26 лютого 2018 року).Декан факультету

культури і мистецтв Р.О. Крохмальний
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 29.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка