Програма фахового комплексного іспиту за ступенем «Магістр» Спеціальність : 026 «сценічне мистецтво»Скачати 177.58 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір177.58 Kb.
#12628
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ

за ступенем «Магістр»Спеціальність: 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Фаховий комплексний іспит проводиться з метою виявлення вступників, які бажають продовжити навчання за ступенем «Магістр» зі спеціальності «Сценічне мистецтво» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншим напрямом.

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної майстерності з режисури естради та масових свят, акторського мистецтва; виявляти обізнаність у галузі теорії та історії сценічного мистецтва, естради, театру масових форм, кіно, телебачення, оперувати професійною термінологією.

Під час іспиту вступник повинен виявити

Знання:


 • технології постановки театральних вистав;

 • специфіки основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва в театрі масових форм;

 • історії вітчизняного та світового театру, естради, драматургії та літератури;

 • драматургічних (сценарних) форм та специфіки режисерського задуму постановок різних видів театральних вистав та масових театралізованих видовищ;

 • театральної термінології та літератури за фахом;

 • образотворчого та музичного мистецтва;

 • української або російської мови (для іноземних громадян);

Уміння:

 • здійснювати керівництво театральним колективом, постановочною групою масового театралізованого видовища;

 • планувати організацію творчо-виробничого процесу;

 • визначати творчу концепцію діяльності постановочної групи;

 • розробляти постановочний план режисерського задуму вистави, масового театралізованого видовища;

 • грамотно відповідати на запитання з теорії, історії вітчизняного і світового театру, драматургії, режисури, світової літератури, естрадного, образотворчого, музичного та кіно-, телемистецтва.

Наявність навичок:

 • володіння основними прийомами постановки театральних та естрадних вистав, масових театралізованих видовищ;

 • організаційно-творчої роботи у сценічному мистецтві;

 • володіння технологією написання режисерського сценарію інсценування або сценічної композиції за драматургічним твором, естрадної вистави, масового-театралізованого видовища;

 • викладення дійового ряду театральної та естрадної вистави або основних епізодів театралізованого видовища;

 • розроблення ідейно-тематичної концепції театральної та естрадної вистави, театралізованого видовища;

 • володіння усіма видами театральної техніки;

 • роботи режисера з композитором, художником, хореографом, звукорежисером, організаційно-творчими службами театру або концертно-видовищного закладу,

 • володіння психотехнікою репетицій та методикою роботи з акторами над театральною та естрадною виставами, театралізованим масовим видовищем.

Фаховий комплексний іспит передбачає відповіді на запитання екзаменаційного білета та співбесіду за рефератом.

Під час іспиту абітурієнт повинен відповісти на запитання, пов’язані з теорією та історією українського і світового театру. Зміст екзаменаційних питань, що виносяться на іспит, орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних компетенції, що визначені ОКХ та ОПП за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво».

Реферат (обсяг – 1 авторський аркуш) складається зі вступу, який містить обґрунтування теми реферату, визначення мети, об’єкту і предмету дослідження, його наукових завдань та новизни; основної частини; висновків, де необхідно визначити шляхи подальшого висвітлення теми; список використаних джерел (не менше 20 найменувань), оформлений відповідно до бібліографічних вимог.

Під час проведення фахового комплексного іспиту застосовується 12-бальна система оцінювання. Вступники, які отримали на іспиті незадовільну оцінку (нижче 4-х балів), до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


ЛІТЕРАТУРА

(з курсу «Історія українського театру»)


ОСНОВНА


 1. Антонович Д. Триста років українського театру, 1619-1919, Львів, 2001

 2. Айзенштадт В. Харьков театральный. Статьи, рецензии, заметки 50-80 - х годов. Харьков, 1996.

 3. Акторська майстерність корифеїв. Збірник. – К., «Мистецтво», 1973.

 4. Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру. – К., 1960.

 5. Баканурский А., Сирота Э. Мир украинского фольклорного театра. Одесса, 1992.

 6. Белецкая Л.К. Украинский советский драм. Театр. – К., «Высшая школа», 1984.

 7. Бобошко Ю.М. Сьогодення українського театру. – К., «Знання», 1971.

 8. Відп. ред. М. Т. Рильський Український драматичний театр. Нариси історії. В 2 т. Т. 1. Дожовтневий період, К. : Наук. думка, 1967

 9. Гайдабура В. Театр, захованийв архівах: Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941-1944): Історія, політика, документи, ідеї, художні реалії, людські долі, К. : Мистецтво, 1998

 10. Галацька В. Л. Посібник до вивчення курсу "Історія української драматургії та театру", Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008

 11. Горбенко А.Г. Харківський театр ім. Т. Г. Шевченка, К.: Мистецтво, 1979

 12. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п'єса на сценах театрів у 1930-х рр., К., 2006

 13. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл.

 14. Казимиров А. А. Український аматорський театр (дожовтневий період), К.: Мистецтво, 1965

 15. Кисіль О.Г. Український театр. – К., «Мистецтво», 1968.

 16. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз), К. : Факт, 2000

 17. Корифеї українського театру. – К., 1982.

 18. Искусство режиссури. ХХ века / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.

 19. Парамоновъ А.Ф. Материалы к истории харьковского театра, 1780-1930, Х.: Харьк. частный музей городской усадьбы, 2007

 20. Піскун І.Р. Український радянський театр: нарис, - К., 1957

 21. Український драматичний театр. - Київ, 1967. - Т.1.

ДОДАТКОВА
 1. Василько В. Микола Садовський та його театр. – Київ, 1962.

 2. Історія української культури. Розділ «Театр». – К., «Либідь», 1994.

 3. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., «Факт», 1998.

 4. Марьяненко И.А. Прошлое украинского театра. – М., «Искусство», 1954

 5. Мар’яненко І.О. Сцена, актори, ролі. – Київ, 1964.

 6. Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. Литературное наследие. – М., 1987.

 7. Саксаганский П.К. Из прошлого украинского театра. – М., «Искусство», 1938.

 8. Сафронова Л.А. Старинный украинский театр. – М. «РОССМЭН», 1996.

 9. Лесь Танюк. Марьян Крушельницкий. – М., «Искусство», 1974.

 10. Український драматичний театр. Нариси історії в 2-х тт. – К., 1958-1959.

ЛІТЕРАТУРА(з курсу «Історія світового театру»)
ОСНОВНА


 1. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от истоков до конца ХVIII в. / Б.Н.Асеев. – М.: Искусство, 1977. – 576 с.

 2. Данилов С.С, Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX в., т.2. / С.С.Данилов, М.Г. Потругалова. – Л.-М.: Искусство, 1974. – 283 с.

 3. Дмитриев Ю.А. История русского и советского драматического театра. От истоков до современности / Ю.А.Дмитриев, Г.А. Хайченко. – М.: Просвещение, 1986. – 160 с.

 4. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа ХІХ-ХХ вв. – М., 2001.

 5. Иллюстрированная история мирового театра / Под ред. Д.Б.Брауна. – М., 1999. – 582 с.

 6. Искусство режиссуры. ХХ век. – М., 2008.

 7. История западноевропейского театра: В 8 тт. : Учебное пособие для театральных институтов / Под общ. ред. А.Г. Образцовой, Б.А. Смирнова. – М.: Искусство, 1956-1988.

 8. История зарубежного театра: В 4-х ч. : Учебн. пособие для культ. -просвет. и театральных училищ и институтов культ. / Под. ред. Г Н.Бояджиева, А.Г.Образцовой. – М.: Просвещение, 1981-1987.

 9. История зарубежного театра: Учебник. – СПб, 2005

 10. История русского драматического театра: в 7-ми тт. – М.: Искусство, 1977-1987.

 11. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: Учебник. – М., 2004.

 12. История русского советского драматического театра: В 2-х кн.: Учебн. пособие для студентов театральных вузов и институтов культуры. – М.: Просвещение, 1984-1987.

 13. История советского драматического театра: в 6-ти тт. – М.: Наука, 1966-1971.

 14. Мастера русской и советской сцены / К.М.Герасимова, О.Г.Чернявская и др. – М.:Русский язык, 1990. – 334 с.

 15. Мокульский С. История западноевропейского театра / С. Мокульский // Комплект в 2–х частях. – М.: Лань, 2011. – 720 с.

 16. Моров А.Г. Три века русской сцены: В 2 кн. / А.Г.Моров. – М.: Просвещение. – 1978-1984.

 17. Пави П. Словарь театра / Патрис Пави. – М.: Прогресс, 2003. – 504 с.

 18. Русский драматический театр / Под ред. проф. Б.Н.Асеева и проф. А.Г.Образцовой / Учебн. для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с.

 19. Спектакли двадцатого века. – М., 2004.

 20. Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А.Хайченко. – М.: Искусство, 1982. – 268 с.

 21. Хрестоматия по истории зарубежного театра. – СПб., 2007.


ДОДАТКОВА


 1. Алперс Б.В. Театральные очерки. В 2 – х тт. / Б.В. Алперс. – М.: Искусство, 1977.

 2. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира / А.А.Аникст. – М.: Искусство, 1965. – 328 с.

 3. Аникст А.А., Бояджиев Г.Н. 6 рассказов об американском театре / А.А. Аникст, Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство, 1963. – 152 с.

 4. Арто А. Театр и его двойник / А. Арто. – СПб., 2000.

 5. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. ХХ век / А.В. Бартошевич. – М., 2001.

 6. Бачелис Т.И. Интеллектуальный театр / Т.И. Бачелис // Бачелис Т.И. Гамлет и Арлекин: сборник статей. – М., 2007.

 7. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Н.Я. Бертковский. – СПб., 2003.

 8. Бобылёва А.Л. Хозяин спектакля. Режиссёрское искусство на рубеже ХІХ – ХХ веков / А.Л. Бобылёва. – М., 2000.

 9. Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим / П. Богданова. – М., 2007.

 10. Бояджиев Г. Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии / Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство,1967. –556 с.

 11. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения / Г.Н. Бояджиев. – М.Искусство, 1973. – 471 с.

 12. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г.Н.Бояджиев. – М.:Просвещение, 1988. – 351 с.

 13. Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены / Г.Н.Бояджиев. – М.: Искусство, 1970.

 14. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет / П. Брук. – М., 2003.

 15. Вашняшова М. Мельпомены ярославские сыны / М. Вашняшова. – Ярославль, 2000.

 16. Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. Из глубины: Сборник статей о русской революции. – М., 1991.

 17. Виленкин В. Театральные мемуары / В. Виленкин. – М., 1991.

 18. Галендеев В.Н. Школа и метод Льва Додина / В.Н. Галендеев. – СПб., 2004.

 19. Гальцова Е. Из истории театра Жене / Е. Гальцова // Жене Ж. Строгий надзор. – М., 2000.

 20. Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись С.М. Лосева. – СПб., 2007.

 21. Гершкович А. Театр на Таганке (1964 – 1984) / А. Гершкович. – М., 1993.

 22. Гиленсон Б.А. История литературы США / Б.А. Гиленсон. – М., 2003.

 23. Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса / И.Гилилов. – М., 2007.

 24. Гладков А. Мейерхольд. В 2-х тт. / А. Мейерхольд. – М., 1990. Т.1.

 25. Головня В.В. История античного театра / В.В. Головня. – М.: Искусство, 1972. – 399 с.

 26. Горбунов А. Шекспировские контексты / А. Горбунов. – М., 2006.

 27. Горфункель Е.И. Интеллектуализм в режиссуре / Е.И. Горфункель // Искусство режиссуры за рубежом (первая половила ХХ века). Хрестоматия. – СПб., 2004. – С.230 – 233.

 28. Гротовский Е. К Бедному театру / Е. Гротовский. – М., 2009.

 29. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству проводнику / Е. Гротовский. – М., 2003.

 30. Давыдова М. Конец театральной эпохи / Марина Давыдова. – М.: ОГИ, 2005. – 384 с.

 31. Джеймс Б. Тайное станет явным. Шекспир без маски / Б. Джеймс, У.–Д. Рубинстайн. – М., 2008.

 32. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. Commedia dell 'arte / А.К. Дживелегов. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1967. – 288 с.

 33. Евреинов Н. Демон театральности / Н. Евреинов. – М., СПб, 2002.

 34. Жидков В. Театр и время: от Октября до перестройки. В двух частях / В. Жидков. – І часть. – М., 1991.

 35. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение / Б.И. Зингерман. – М.: РИК Русанова, 2001. – 432 с.

 36. Золотницкий Д. Мейерхольд: роман с советской властью / Д. Золотницкий. – М., 1999.

 37. Иванов В. Дионис и прадионисийство / В. Иванов. – СПб., 1994.

 38. Иванов В. Экстатический театр Евгения Вахтангова / В. Иванов // Иванов В. Русские сезоны театра Габим. – М., 1999.

 39. История русской драматургии. Вторая пол. ХIХ – нач. ХХ в. – Л., 1987.

 40. Кагарлицкий Ю.И. Литература и театр Англии ХVІІІ-ХХ вв.: авторы, сюжеты, персонажи. Избранные очерки / Ю.И. Кагарлицкий. – М., 2006.

 41. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции / Ю.И. Кагарлицкий. – М.: Искусство, 1987. – 348 с.

 42. Как всегда – об авангарде. Антология французского театрального авангарда. Сборник. – М., 1992.

 43. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів / О. Клековкін. – К., 2001. – 256 с.

 44. Колязин В. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья / В. Колязин. – М., 2002.

 45. Литаврина М. Пути русского символизма / М. Литаврина. – М., 2001.

 46. Лотман Ю. Театр и театральность в строе культуры начала ХІХ века / Ю. Лотман // Лотман Ю. Об искусстве. – СПб., 1998.

 47. Луков Вл. А. Предромантизм: науч. моногр. / Вл. Луков. – М., 2006.

 48. Любимов Ю. Рассказы старого трепача / Ю. Любимов. – М., 2001.

 49. Макарова Г. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ 1949-1984 / Г. Макарова. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

 50. Мальцева О. Поэтический театр Юрия Любимова / О. Мальцева. – СПб.,1999.

 51. Марков П.А. О театре: в 4-х тт. / П.А. Марков. – М.: Искусство, 1974-1977.

 52. Мордин сон Г. История театрального дела в России. Основание и развитие государственного театра в России XVI-XVIII века / Г. Мординсон. – Часть І. Глава первая. – СПб., 1994.

 53. Мочульский К. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов / К. А. Мочульчкий. – М., 1997.

 54. Муравьёва И. Мережковский и театр на рубеже ХІХ – ХХ веков / И. Муравьёва. – М., 1994.

 55. Немирович-Данченко Вл. Рождение театра / Вл. Немирович-Данченко. – М., 1989.

 56. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX - XX веков / А.Г. Образцова. – М.: Наука, 1974. – 391 с.

 57. Образцова А.Г. Современная английская сцена / А.Г. Образцова. – М.: Наука, 1977. – 248 с.

 58. Олег Ефремов о театре и о себе / Сост. А.М. Смелянский. – М., 1997.

 59. Петровская И.Ф. Театр и зритель российских столиц. 1895-1917 / И.Ф. Петровская. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.

 60. Поюровский Б. Московский театр «Современник» / Б. Поюровский. – М., 2000.

 61. Проскурникова Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского театра второй половины ХХ века / Т.Б. Проскурникова. – СПб., М., 2002.

 62. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: сценография и театр. Составление, текст Н. Борисовой. В 2 тт. – М., 2003.

 63. Режиссерский театр от Б до Ю. Разговоры под занавес века / Ред. А. Смелянский, О. Егошина. – М.: Московский художественный театр, 2004. – 530 с.

 64. Рудницкий К. Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1981. – 423 с.

 65. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты / К.Л. Рудницкий. – М.: Искусство, 1990. – 464 с.

 66. Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре / А. Смелянский. – М.: Искусство, 1988. – 432 с.

 67. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Евгений Вахтангов / Ю.А. Смирнов-Несвицкий. – Л.: Искусство, 1987. – 248 с.

 68. Соцреалистический канон. Сб. ст. – М., 2000.

 69. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве /любое издание/.

 70. Старикова Л. Москва стародавняя: Герои жизни и сцены / Л. Старикова. – М., 2000.

 71. Старикова Л. Театр в России ХVIII века: Опыт документального исследования / Л. Старикова. – М., 1997.

 72. Старосельская Н. А.В. Сухово-Кобылин / Н. Старосельская. – М., 2003.

 73. Старосельская Н. Товстоногов / Н. Старосельская. – М., 2004.

 74. Стахорский С. Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала ХХ века / С. Стахорский. – М.,1991

 75. Степанова П. Театр без кулис: театральные опыты Ежи Гротовского / П. Степанова. – СПб., 2008.

 76. Табатчикова Е. Режиссёрские антрепризы рубежа ХІХ – ХХ веков / Е. Табачников. – СПб., 1992.

 77. Театр абсурда. Сборник статей и публикаций. – СПб.,2005.

 78. Театр Антология Эфроса. Воспоминания. Статьи. – М., 2000.

 79. Театр парадокса: Сборник / Сост. И. Дюшен. – М.: Искусство,1991. – 300 с.

 80. Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сборник статей и материалов. – М., 2000.

 81. Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908 – 1917 / Л. Тихвинская. – М., 1995.

 82. Финкельштейн Е.Л. Картель четырех / Е.Л. Финкильштейн. – Л.: Искусство, 1974. – 352 с.

 83. Фролов В.В. Муза пламенной сатиры: Очерки советской комедиографии (1918-1986) / В.В. Фролов. – М.: Сов. писатель, 1988. – 406 с.

 84. Шалимова Н. Человек в художественном мире А.Н. Островского / Н. Шалимова. – Ярославль, 2006.

 85. Швыдкой М.Е. Питер Брук и Ежи Гротовский. Опыт параллельного исследования / М. Е. Швыдкой // Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сборник статей и материалов. – М., 2000.

 86. Эфрос А. Профессия – режиссёр / А. Эфрос. – М., 1993.

 87. Эфрос А. Репетиция – любовь моя / А. Эфрос. – М., 1993.

 88. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2-х тт. / Ю. Юзовский. –М., 1982.

ЛІТЕРАТУРАз професійної майстерності


 1. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / сост. Ольга Лоза. – М.: АСТ; АСТ Москва, спб: Прайм – Евро – знак, 2009.

 2. Базанов В. Сцена ХХ века / В. Базанов. – Л., 1990.

 3. Бобошко Ю. Лесь Курбас – режисер / Ю. Бобошко. – К., 1987.

 4. Богданов И., Виноградский И. Драматургия эстрадного представления: учебн. / И. Богданов, И. Виноградский. – СПб., 2009.

 5. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика / Э. Бутенко. – М., 2007.

 6. Білуха М. Основи наукових досліджень /М. Білуха – К., 1997.

 7. Василько В. Фрагменти режисури / В. Василько. – К., 1969.

 8. Вахтангов Е. Сб. статей / Е. Вахтангов. – М., 1984.

 9. Георгий Товстоногов репетирует и учит. – СПб., 2006.

 10. Гладишева А. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність / А. Гладишева. – К., 2007.

 11. Гончаренко С. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. Гончаренко. – К., 1995.

 12. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К., 1997.

 13. Горбов А. Режиссура зрелищно-театрализированых мероприятий : учеб. пособ. / А. Горбов. – М., 2004.

 14. Данченко С. Бесіди про театр / С. Данченко. – К., 1999.

 15. Деркач С. Становлення масових свят та видовищ як жанру мистецтва в Україні / С. Деркач. – К., 1998.

 16. Дранков В. Природа художественного таланта / В. Дранков. – СПб., 2001.

 17. Житницький А. Драматургія масових театралізованих заходів : навч. посіб. / А. Житницький. – Х., 2005.

 18. Зайцев В. Режисура естради та масових видовищ : навч. посібник / В. Зайцев. – К., 2003.

 19. Захава Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – М., 2005.

 20. Захаров М. Суперпрофессия / М. Захаров. – М., 2003.

 21. Искусство режиссури. ХХ века / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.

 22. Клитин А. Эстрадное заведение. Пятнадцать очерков для профессионалов и любителей эстрадного искусства. / С. Клитин. – М., 2002.

 23. Клитин С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики : учеб. пособие / С. Клитин. – Л., 1987.

 24. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли / М. Кнебель. – Будь-яке видання.

 25. Карпушкин М. Уроки Мастера: Конспекты по театральной педагогике А. Гончарова / М. Карпушкин. – М., 2005.

 26. Кнебель М. Поэзия педагогики / М. Кнебель. будь-яке видання

 27. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія: життя, актор, образ / В. Кісін. – К., 1999.

 28. Коломієць Р. Сергій Данченко. Портрет режисера в інтер’єрі часу / Р. Коломієць. – К., 2001.

 29. Корогодский З. Этюд и школа / З. Корогодский. – М., 1975.

 30. Корифеї українського театру : зб. статей. – К., 1982.

 31. Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя / О. Красильникова. – К., 1999.

 32. Кох И. Основы сценического движения. / И. Кох. – Л., 1970.

 33. Корниенко Н. Режиссерское искусство Леся Курбаса. Реконструкция (1887-1937) / Н. Корниенко. – К., 2005.

 34. Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя / О. Красильникова. – К., 1999.

 35. Лебідь-Дніпро О. Українські обряди / О. Лебідь-Дніпро. – К., 1987.

 36. Лесь Курбас. Філософія театру / Упор. М. Лабінський. – К., 2001.

 37. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы / В. Мейерхольд. – М., 1964.

 38. Митці України: Енциклопедичний довідник. – К., 1992.

 39. Некрилова О. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища / О. Некрилова. – Л., 1988.

 40. Обертинська А. Історія масових свят: навч. посібник / А. Обертинська. – К., 1999.

 41. Основи системи Станіславського: уч. пособие /Авт. сост. Н. Киселева, В. Киселева, В. Фролов. - Ростов-на-Дону, 2000.

 42. Петров Б. Массовые спортивно-художественные представления / Б. Петров. – М., 1998.

 43. Пави П. Словарь театра / П. Пави. – М., 2008.

 44. Паві П. Словник театру / П. Паві. – Львів., 2009.

 45. Петрова А. Сценическая речь / А. Петрова. [любое издание]

 46. Попов П. О методе. Театральная педагогика. Режиссура / П. Попов. – М., 2005.

 47. Поплавський М. Шоу-бізнес: історія, теорія, практика: Підруч. / М. Поплавський. – К., 2001.

 48. Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. Вып. І. – М., 2004.

 49. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей / Н.В. Рождественская– СПб: Речь, 2005.

 50. Розин М. Музыкально - ритмическое воспитание: метод. пособ. / М. Розин. – К., 1984.

 51. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. / А. Рубб. – М., 2001.

 52. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания / В.Г. Сахновский. – М.: ГИТИС, 2013.

 53. Соснова М. Искусство актера: Учебн. Пособие для вузов / М. Соснова. – М., 2005

 54. Силин А.Д. «Дорога на площадь. Специфика работы режисера при постановке массовых театрализованных представлений и праздников под. открытым небом и на больших нетрадиционных сценических площадках» / М.: 2014 .

 55. Станиславский К. Собр. соч. Т. т. 1-4 / К. Станиславский будь-яке видання

 56. Сулимов М. Посвящение в режиссуру / М. Сулимов. – СПб., 2004

 57. Сыромятникова И. Искусство грима и прически / И. Сыромятникова.

 58. Туманишвили М. Введение в режиссуру / М. Туманишвили. – М., 2003.

 59. Туманов И. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И. Туманов. – М., 1976.

 60. Танюк Л. Мар’ян Крушельницький / Л. Танюк. – . К., 2007.

 61. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х кн. / Г. Товстоногов будь-яке видання

 62. Тэн И. Философия искусства / И. Тэн. – М., 1996.

 63. Фильштинский В. Открытая педагогика / В. Фильштинский. - СПб. «Балтийские сезоны», 2006.

 64. Уварова Е. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзиклы. 1917-1945 / Е. Уварова. – М., 1983.

 65. Цветков В. Основы классической режиссуры//Конспект лекций / В. Цветков. – Х., 2008.

 66. Чечетин А. Основы драматургии театрализованных представлений / А. Чечетин. – М., 1981.

 67. Шароев И. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Шароев. – М., 1992.

 68. Эстрада России ХХ века : энцикл. – М., 2004.

 69. Этика: Энциклопедический словарь. – М., 2001.Відповідальний за випуск І. О. Борис
Каталог: priym kom -> viprobuvan -> 2016
2016 -> Програма фахового вступного іспиту за ступенем «Магістр» Спеціальність 024 : "хореографія" (за видами)
2016 -> Програма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
2016 -> Програма фахового комплексного іспиту за окр «Спеціаліст» та ступенем
2016 -> Програма фахового комплексного іспиту за окр «Спеціаліст» та ступенем
2016 -> Програма фахового випробування з бібліотекознавства І бібліографії для здобуття ступеня
2016 -> Програма фахового комплексного іспиту на ступінь
2016 -> Програма фахового вступного іспиту за ступенем «Магістр» Спеціальність021 : "аудіовізуальне мистецтво та виробництво"

Скачати 177.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка