Програма фізична культура для спеціальних медичних груп уСторінка2/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.12 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


Модуль «Волейбол»
І рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія волейболу.
Правила техніки безпеки під час вивчення елементів волейболу.
Правила гри у волейбол.Учень, учениця:

характеризує та аналізує досягнення українських волейболістів; волейбол як засіб фізичного виховання; характерні травми волейболіста;

називає та пояснює фактори, які визначають ефект змагальної діяльності гравців; склад та обов’язки суддівської бригади; основні поняття та правила гри у волейбол;

виконує показує основні технічні прийоми гри;

дотримується правил безпеки життєдіяльності.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток швидкості, спритності, витривалості; пересування по майданчику з різних вихідних положень; вправи з набивними м’ячами, кидки тенісного м’яча через сітку.

Учень, учениця:

виконує вправи з скакалкою; згинання та розгинання рук в упорі лежачи на гімнастичній лаві, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу, кидки набивного м’яча від грудей двома руками вперед, над собою; багаторазові передачі м’яча в стіну; передача м’яча в парах, в трійках; кидки тенісного м’яча через сітку в ціль, в задану зону.

Техніко-тактична підготовка

Подача верхня, нижня на точність.


Передача знизу та зверху двома руками.

Індивідуальна техніка гри.

Учень, учениця:

виконує верхні та нижні прямі, подачі із попаданням в площину майданчика;

передачу м’яча двома руками зверху для нападаючого удару; передачі двома руками зверху в парах;володіє технікою переміщень (приставним кроком, зупинка, поєднання переміщення і зупинки); прийомом м’яча двома руками знизу, зверху, умінням послати м’яч в задану зону, змінювати способи подачі,

вміє обирати місця для передачі;, узгоджувати свої дії згідно з характером передачі.


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила техніки безпеки під час проведення уроків.

Інструкторська та суддівська практика.

Жести та суддівська термінологія.

Фізична та спеціальна підготовленість волейболіста.

Самоконтроль під час занять фізичними вправами.


Учень, учениця:

характеризує основи техніки та тактики гри у волейбол, спеціальну та фізичну підготовленість волейболіста, техніку прийомів та передач м’яча;

приводить приклади комплексів підготовчих та спеціальних вправ волейболіста;

пояснює суддівство змагань;

обґрунтовує самоконтроль під час занять фізичними вправами.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток швидкості, спритності, витривалості; різноманітні вправи з набивними м’ячами.

Пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком.Учень, учениця:

виконує різноманітні, повороти в русі,

вправи для розвитку спритності, сили м’язів тулуба, плечового пояса, кистей рук, гнучкості;застосовує багаторазові передачі волейбольного м’яча в стіну з різної відстані, пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, спиною з поворотом на 180 в повільному темпі.

Техніко-тактична підготовка

Подача верхня, нижня на точність.
Передача знизу двома руками.
Індивідуальна техніка гри у нападі та захисті.
Передачі м’яча для удару.
Спостереження за суперником.

Учень, учениця:

виконує верхню пряму подачу, передачу м’яча з глибини майданчика; передачу двома руками зверху біля сітки, стоячи спиною до неї; передачу на точність; прийом м’яча двома руками знизу в зоні 5,6,1 та передачу в зони 4,3,2.;

застосовує пересування приставним кроком;

здійснює прийом та передачу м’яча в задану зону;

уміє спрямовувати м’яч в потрібному напрямку за різними траєкторіями; вибирати атакуючого партнера для передачі йому м’яча.


ІІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила техніки безпеки під час проведення уроків.

Місце волейболу в сучасному олімпійському та параолімпійському рухах.

Методика проведення самостійних занять з волейболу.

Інструкторська та суддівська практика.

Волейбол як засіб загальної фізичної підготовки та активного відпочинку.


Учень, учениця:

характеризує місце волейболу у сучасному олімпійському та параолімпійському рухах; проведення самостійних занять з волейболу;

фізичну підготовленість волейболіста;пояснює суддівство змагань. Характерні ознаки, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Правила першої допомоги в разі травмування;

обґрунтовує поняття про втому та перевтому.

Спеціальна фізична підготовка

Вправи на розвиток швидкості, спритності, витривалості; різноманітні вправи з набивними м’ячами;

пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, імітація блокування без вистрибувань спиною до сітки з поворотом на 180;

багаторазові передачі м’яча в стіну при повільному збільшені відстані.


Учень, учениця:

виконує повороти в русі, виконує імітацію нападаючого удару на місці, блокування без вистрибувань,

вправи для розвитку спритності, сили м’язів тулуба, плечового пояса, кистей рук, гнучкості;застосовує багаторазові передачі волейбольного м’яча в стіну з різної відстані, пересування уздовж сітки приставним кроком правим та лівим боком, спиною з поворотом на 180 в повільному темпі.

Техніко-тактична підготовка

Удосконалення вивчених прийомів подач та передач м’яча;

нападаючий удар з місця, блокування без вистрибувань; тактичні дії в нападі та захисті.

Учень, учениця:

виконує передачі м’яча з місця та в русі; імітує передачу з подальшим ударом з місця в нападі;

застосовує тактичні дії в нападі та захисті;

здійснює імітацію блокування без вистрибувань в різних зонах, гра по завданню з використанням вивчених елементів техніки.


Модуль «Бадмінтон»
І рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку українського бадмінтону.

Загальна характеристика гри та правил змагань.

Режим дня та особиста гігієна учнів.
Правила безпеки життєдіяльності під час занять бадмінтоном.


Учень, учениця:

характеризують історію розвитку українського бадмінтону;

називають загальні положення гри, назви ліній, розміри майданчика та правила змагань;

дотримуються особистої гігієни, правил безпеки життєдіяльності під час занять бадмінтоном.


Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети; пересування різними способами та кроками; кидки та ловіння тенісного м’яча з різних положень; стрибки зі скакалкою; вправи із перенесенням воланів; вправи для розвитку гнучкості плечового поясу; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи на гнучкість та спритність.

Учень, учениця:

виконують пересування різними способами та кроками; кидки та ловіння тенісного м’яча з різних положень; стрибки зі скакалкою; вправи із перенесенням воланів; вправи для розвитку гнучкості плечового поясу; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи на гнучкість; вправи для розвитку спритності;

беруть участь у рухливих іграх та естафетах.

Техніко-тактична підготовка

Ігрова стійка бадмінтоніста.

Переміщення по майданчику. Спеціальні та підготовчі вправи з воланом. Створення уявлення про точку удару, положення ракетки та гравця у момент контакту ракетки з воланом. Вихідні та ударні положення гравця. Удари волана з власного підкидання без підстрибувань.

Подача та її різновиди. Удари та їх різновиди.


Учень, учениця:

характеризують основні стійки та положення бадмінтоніста;

мають уявлення про точку удару;

виконують переміщення по майданчику, спеціальні вправи з воланом, жонглювання, окремі удари справа та зліва; серія ударів справа та зліва з підкиданням волана партнером через сітку, подачі, удари на сітку, удари з середньої частини майданчика, удари з задньої частини майданчика;

вміють корегувати точку удару, своє положення під час гри та підхід до волану.


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила безпеки життєдіяльності під час занять бадмінтоном.

Місце українського бадмінтону на сучасному етапі.


Поняття «точка удару», вихідне та ударне положення.
Основні правила змагань.
Попередження травматизму на уроках.

Учень, учениця:

розкривають місце українського бадмінтону на сучасному етапі;

володіють правилами гри;

характеризують поняття «точка удару», вихідне та ударне положення;

застосовують підвідні вправи щодо попередження травматизму під час занять;

дотримуються правил безпеки життєдіяльності під час занять бадмінтоном.


Спеціальна фізична підготовка

Пересування різними способами та кроками; стрибки зі скакалкою, вправи із набивними м’ячами (1кг.); вправи із перенесенням предметів, воланів; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи для розвитку частоти рухів, сили, гнучкості.

Рухливі ігри та естафети.Учень, учениця:

виконують пересування різними способами та кроками; стрибки зі скакалкою; вправи із набивними м’ячами; вправи із перенесенням предметів, воланів; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи для розвитку частоти рухів, сили, гнучкості;

беруть участь у рухливих іграх та естафетах. Двосторонні ігри.

Техніко-тактична підготовка

Переміщення та окремі удари. Серія ударів справа та зліва у визначеній та довільній послідовності. Серія зв’язаних ударів роздільно справа та зліва. Серія зв’язаних ударів справа та зліва у довільній послідовності. Підхід до волану з ударного положення та ловіння волану зверху. Удар по волану.

Учень, учениця:

виконують удари справа та зліва;

здійснюють вчасний та зручний підхід до волану; переміщення до вихідної позиції;

вміють коригувати підхід до волану та постановку ніг;

звертає увагу на вчасну готовність до удару та точку удару. Удари відкритою стороною ракетки: зверху, збоку, високий, закритою стороною ракетки, тощо.ІІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальної підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила безпеки життєдіяльності під час занять бадмінтоном.

Досягнення українських бадмінтоністів.

Організація самостійних занять з бадмінтону.

Значення спеціальної фізичної підготовки бадмінтоністів.

Контроль та самоконтроль за фізичним навантаженням під час занять.


Учень, учениця:

характеризують досягнення українських бадмінтоністів;

називають видатних бадмінтоністів України, основні змагання з бадмінтону;

обґрунтовують значення спеціальних та підготовчих вправ;

пояснюють методику здійснення самоконтролю за фізичним навантаженням під час занять та дотримуються правил техніки безпеки.


Спеціальна фізична підготовка

Пересування, човниковий біг; стрибки зі скакалкою, повільний біг та пересування різними способами, вправи з набивними м’ячами (2кг.); вправи для розвитку витривалості, сили, гнучкості; вправи для розвитку сили та рухливості кисті.

Учень, учениця:

виконують вправи із перенесенням предметів, воланів; човниковий біг без урахування часу; стрибки на скакалці, повільний біг та пересування різними способами, вправи з набивними м’ячами; вправи для розвитку витривалості, сили, гнучкості; вправи для розвитку сили та рухливості кисті.

Техніко-тактична підготовка

Стійки під час подачі. Подачі відкритою та закритою сторонами ракетки, висока, висока атакуюча, плоска, коротка. Серія зв’язаних ударів роздільно справа та зліва. Серія зв’язаних ударів справа та зліва у довільній послідовності. Підхід до волану.

Учень, учениця:

застосовують стійки під час подачі (правобічні, лівобічні);

виконують зустріч волана у зустрічній точці та спрямовує його у заданому напрямку; скорочені удари, удари зверху, знизу в умовах гри з партнером.


Каталог: img -> zstored -> files
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
files -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Природознавство 4 клас
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням румунської мови
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка