Програма фізична культура для спеціальних медичних груп уСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.12 Mb.
#338
ТипПрограма
1   2   3   4   5


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку лижного спорту в Україні.

Інвентар та екіпіровка для занять лижним спортом.


Техніка безпеки при пересуванні на лижах.

Суддівська та інструкторська практика.Учень, учениця:

характеризує історія розвитку лижного спорту в Україні;

володіє знаннями особистої гігієни правильного використання інвентарю та екіпіровки; правилами змагань;

дотримується техніки безпеки при пересуванні на лижах.

Спеціальна фізична підготовка та технічна підготовка

Розвиток фізичних якостей: витривалості, координація рухів.

Виховання морально-вольових якостей:

загартування холодним повітрям.

Техніка переміщення перемінними та одночасними ходами.

Техніка підйомів та спусків, гальмування.


Учень, учениця:

володіє технікою виконання комплексів спеціальних вправ лижника для розвитку фізичних якостей;

технікою переміщення перемінними та одночасними ходами;

технікою підйомів та спусків, гальмування і поворотів;

виконує проходження дистанції до 2км. (дівчата) 3км. (юнаки);

довільне переміщення на лижах до 5км. з урахуванням індивідуальних показань та протипоказань обумовлених характером і тяжкістю захворювань.Кросова підготовка: біг у повільному темпі чергувати з ходьбою до 12 хв.ІІІ рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила проведення змагань, інструкторська практика.

Техніка безпеки при проходженні дистанції.Учень, учениця:

характеризує правила проведення змагань;

володіє знаннями інструкторської практики;

дотримується техніки безпеки при проходженні дистанції.

Спеціальна фізична підготовка та технічна підготовка

Розвиток фізичних якостей: витривалості, координація рухів.

Виховання морально-вольових якостей:

загартування холодним повітрям.

Техніка переміщення: перемінний двокроковий, одночасний безкроковий, одно кроковий і двокроковий ходи.

Техніка підйомів: ковзким кроком, ступним кроком, «напівялинкою», «ялинкою», «драбинкою».

Спуски: основна, висока, низька стійка.

Гальмування: «плугом», «упором», боковим зісковзуванням.

Повороти: «переступанням», «плугом».Учень, учениця:

володіє технікою переміщення перемінним двокроковим, одночасним безкроковим, однокроковим і двокроковим ходами;

технікою підйомів: ковзким кроком, ступним кроком, «напівялинкою», «ялинкою», «драбинкою»;виконує спуски, в основній, високій та низькій стійці; повороти «переступанням», «плугом»; проходження дистанції різними способами до 3км.;

кросова підготовка: біг у повільному темпі в чергуванні з ходьбою до 15хв.Методичні рекомендації
Оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання досягнень учнів здійснюється відповідно до Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011р. № 59 «Про затвердження інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів».

Учні, які за станом здоров'я тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегуючи вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Викладач оцінює знання і вміння учнів не за кількісними, а за якісними показниками, та виставляє поточну оцінку за знання і техніку виконання корегуючих вправ, а наприкінці навчального року ставиться: «зараховано». Тобто оцінка виставляється в журнал спецмедгрупи і журнал обліку теоретичного навчання за засвоєння теоретичних знань і вміння виконувати вивчені впродовж семестру вправи і рухи.

Окрім того, для учнів спеціальних медичних груп організовуються три додаткових заняття на тиждень, за програмою Фізична культура для спеціальних медичних груп в професійно-технічних навчальних закладах. Для учнів спеціальних медичних груп здійснюється поточне оцінювання навчальних досягнень.

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров'я від занять фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річних оцінок робиться відповідний запис: «зв.», (звільнений(а)).До обов’язкових вимог учнів спеціальних груп з практичних розділів інваріантної та варіативної складової віднесені:

 • Розділ «Гімнастика» – вміння виконати стройові вправи, вправи на осанку, основні рухи руками, ногами, тулубом, танцювальні рухи, окремі акробатичні елементи, рівновага, вміння піднімати й переносити невелику вагу (до 3-х кг), окремі вправи на гімнастичних приладах;

 • Розділ «Легка атлетика» – вміння продемонструвати техніку бігу на короткі, середні дистанції, способів кидання м’яча або штовхання ядра;

 • Розділ «Лижна підготовка» - вміння показати техніку володіння окремими способами пересування на лижах, підйомів і спусків з гір, поворотів на місці і при пересуванні.

 • Розділ «Плавання» – знайомство з водою, вміння правильно виконувати рухи руками, ногами, триматися на воді і проплисти за завданням учителя відрізок дистанції вивченим способом, вміння поєднати рухи рук, ніг з диханням при вивченні техніки плавання одним із способів.

 • Розділ «Спортивні ігри» - оволодіння технікою і тактикою обраної спортивної гри. Знати правила суддівства різних видів спорту, включених до програми та приймати участь в суддівстві змагань.

 • Розділ «Туризм» - подолання природних перешкод; надання першої медичної допомоги при травматизмі; тренувальне збирання рюкзака; читання топографічної мапи; вибір місця розташування табору: встановлення наметного містечка; розпалювання вогнища та приготування їжі; тренувальні походи; туристичні маршрути вихідного дня.

 • Розділ «ППФП» - передбачає психофізичну готовність учнів до професійної діяльності та містить перелік вправ для підготовки кваліфікованих спеціалістів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання).

Обов’язковим для учнів спеціальних медичних груп також є вміння за завданням викладача підготувати і практично проводити заняття комплексів виробничої та ранкової гігієнічної гімнастики. Учні повинні знати й виконувати обов’язки інструктора або судді по спорту.
Поточні оцінки виставляються за:
1. Теоретичні знання:

- загальної спрямованості відповідно до вимог навчальної програми;

- лікувально-оздоровчої спрямованості.

2. Практичні навички прийомів самоконтролю.

3. Техніку виконання загально-навчального матеріалу (за сприятливих умов для учнів у відповідності до лікарняних показань).
Учням, які віднесені до спеціальної медичної групи, виставляються поточні оцінки за теоретичні знання та техніку виконання корегувальних вправ і вправ для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться ”зараховано” або ”не зараховано” (при відвідуванні менш ніж 50% занять навчальної програми).
Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях.


Перелік захворювань

Обмеження і протипоказання

Методичні вказівки до проведення занять

Захворювання органів кровообігу

Міокардити хронічні.

Міокардіодістрофія Кардіосклероз за відсутності аритмії серця.Значні фізичні навантаження.

Вправи виконувати без зусиль, слідкувати за станом стомленості. Перевтома неприпустима.

Недостатність митрального клапана.

Значні фізичні навантаження.

Вправи нескладні, виконуються ритмічно в повільному темпі, із залученням різних груп м'язів.

Тромбофлебіт хронічний.

Заняття в групі протипоказані.

Під наглядом лікаря ЛФК.

Гіпертонічна хвороба І стадії без особливих скарг.

Виключити нахили тулуба, різкі рухи і значні фізичні навантаження.

Легкі вправи без статичних зусиль, без підвищення грудного тиску.

Захворювання органів дихання

Емфізема легенів, хронічні бронхіти, пневмосклероз, бронхіальна астма.

Значне навантаження, напруження, загальне переохолодження, різка зміна температури.

Вивчати дихальні вправи, глибоке дихання, подовжений видих.

Захворювання органів травлення

Хронічні шлунково- кишкові захворювання. Гастрит, виразкова хвороба (в стадії ремісії).

Значне навантаження і напруження, різка зміна температури навколишнього середовища

Рекомендовані вправи загальнорозвивального характеру, здебільшого спрямовані на зміцнення м'язів преса та активізацію кровообігу в черевній порожнині.

Порушення обміну речовин

Ожиріння.

Різке виконання вправ зі значним напруженням.

Повільно збільшувати амплітуду виконання вправ. Використовувати вправи з палицями, набивними м'ячами, на гімнастичній стінці. Помірне аеробне навантаження.

Хвороби нервової системи

Функціональні захворювання нервової системи.

Високоемоційні заняття з елементами змагань, боксу, фехтування; вправи на снарядах, з палицями, булавами.

Прості вправи без складно координаційних рухів, у повільному темпі. Аутогенне тренування.

Захворювання органів зору

Зниження гостроти

зору.


Різкі вправи, перевантаження. Виключити струси тіла (стрибки, підскоки, зіскоки).

Вправи виконувати у середньому темпі.

Під час відпочинку використовувати вправи на зоровому тренажері.Порушення постави

Будь-які порушення.

Вправи з навантаженням на хребет, стрибки.

Загальнозміцнювальні вправи, вправи з палицею, плавання.

Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях.

При деяких захворюваннях протипоказані заняття за несприятливих метеорологічних умов. Так, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, ревматизмі, циститах (запалення сечового міхура) необхідно уникати різких коливань температури повітря й переохолодження. Разом з тим треба методично правильно загартовувати дітей і підлітків з метою підвищення рівня природного імунітету (несприйнятливості організму до хвороб) і активізації пристосувальних механізмів до мінливих умов навколишнього середовища.

Після перенесення гострих хронічних захворювань (або їх загострення) допускається повне звільнення учнів від занять фізичними вправами, але тільки тимчасового характеру.

Орієнтовні терміни відновлення занять після перенесення деяких гострих захворювань.Назва захворювання

Термін відновлення занять фізкультурою

Примітка

1

2

3

Ангіна

2-4 тижні

Для поновлення занять необхідно провести додаткове медичне обстеження. Звернути увагу на стан серцево-судинної системи та її реакцію на навантаження. При скаргах на біль у ділянці серця виключити вправи на витривалість й вправи, що викликають затримку дихання. Уникати переохолодження.

Гострі респіраторні захворювання

1-3 тижні

Уникати переохолодження. Тимчасово виключити плавання, лижі, ковзани. Узимку, під час проведення занять на відкритому повітрі, контролювати дихання через ніс.

Гострий отит

3-4 тижні

Уникати перехолодження. Заборонити плавання.

Виключити вправи, що можуть посилити вестибулярні розлади (різкі повороти, обертання, перевороти тощо).Пневмонія

1-2 місяці

Уникати переохолодження. Рекомендувати дихальні вправи, а також плавання, веслування та зимові види спорту (відсутність пилу, позитивний вплив свіжого повітря на дихальну систему).

Плеврит

1-2 місяці

Виключити протягом шести місяців вправи на витривалість і вправи, що пов’язані зі значним м’язовим навантаженням. Рекомендовано плавання, веслування та зимові види спорту.

Грип

2-4 тижні

З метою діагностики можливих відхилень з боку серцево-судинної системи, які не виявлено під час медичного огляду, обов'язково проводити медико-педагогічний контроль під час занять ЛФК.

Гострі інфекційні захворювання (кір, скарлатина, дифтерія, дизентерія)

1-2 місяці

Заняття поновити лише при задовільній реакції серцево-судинної системи на функціональні проби. При порушеннях стану серцево-судинної системи протягом шести місяців виключити вправи на витривалість, силу й вправи, пов’язані зі значним навантаженням.

Гострий нефрит

2-3 місяці

Заборонити вправи на витривалість і водні види спорту. Після відновлення занять фізкультурою необхідно регулярно контролювати склад сечі (1 раз на місяць).

Ревмокардит

від 2-3 місяців –

до 1 рокуЗаняття дозволити лише за умови санації вогнищ хронічної інфекції та повній відсутності інтеркурентних захворювань й явищ, що свідчать про активність процесу та недостатність кровообігу. Регулярно контролювати реакцію серцево-судинної системи на фізичні навантаження.

Гепатит інфекційний

6-12 місяців

(у залежності від складності перебігу хвороби)Виключити вправи на витривалість. Регулярно контролювати рівень білірубіну й результати функціональних проб печінки (1 раз 6 місяців)

Апендектомія

1-2 місяці

При ускладненнях після операції терміни поновлення занять визначати індивідуально. На початку реабілітаційного періоду уникати стрибків і вправ для м’язів живота.

Перелом кінцівки

3 місяці (у залежності від консолідації перелому й ступеня обмеження руху кінцівкою)

Протягом трьох місяців виключити вправи, що дають значне навантаження на ушкоджену кінцівку.

Струс мозку

(у залежності від ступеня й характеру травми)2-12 місяців

і більше (необхідно дозвіл невропатолога)Виключити вправи, що пов'язані з різкими рухами (стрибки, гра у футбол, волейбол, баскетбол тощо).

Розтягнення м’язів і зв’язок

1-2 тижні

Поступово збільшувати навантаження й амплітуду рухів в ушкодженій кінцівці.

Розрив м’язів і сухожиль

Не менше півроку після оперативного втручання

Фізіотерапевтичні процедури.

Рекомендації щодо виконання окремих фізичних вправ учнями

спеціальної групи


Назва захворювання

Протипоказана рухова діяльність

Рекомендована рухова діяльність

Захворювання серцево-судинної та дихальної систем.

– вправи у парах;

– тривалий біг у швидкому темпі;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи, пов’язані з переносом ваги;

– стрибки з великою кількістю повторень.


– біг помірної інтенсивності з переходом на ходьбу (змішане пересування) без урахування часу;

 • вправи у положенні сидячи та лежачи;

– стрибки із зменшенням кількості повторень або їх заміна ходьбою на місті.

Хронічні захворювання органів черевної порожнини.

– стрибки та підскоки;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи з переносом ваги;

– тривалий біг;

– вправи в положенні упору та з різким напруженням черевного пресу.


– вправи у положенні сидячи та лежачи;

– біг помірної інтенсивності з переходом на ходьбу (змішане пересування) без урахування часу.Захворювання опорно-рухового апарату в т.ч. дефекти постави.

– вправи з переносом ваги;

– тривалі вправи у положенні стоячи;

– вправи з рівноваги на колоді;

– метання;

– кидки та передачі м’яча з-за голови;

– рухливі ігри великої інтенсивності;

– гра у волейбол.


– корегуючи вправи в положенні сидячи та лежачи;

– вправи біля гімнастичної стінки.
Схема візуального визначення ступеню втоми дітей та підлітків під час фізичного навантаження


Об’єкти спостереження

Ознаки втоми та її ступінь

малий

середній

великий, недопустимий

Колір шкіри обличчя.

Невелике почервоніння.

Значне почервоніння.

Різке почервоніння або синюшність.

Мова.

Чітка.

Утруднена.

Надзвичайно утруднена або неможлива.

Міміка.

Звичайна.

Вираз обличчя напружений.

Вираз страждання на обличчі.

Пітливість.

Невелика.

Виразна лише у верхній половині тіла.

Різка у верхній половині тіла та нижче поясу, стікання поту.

Дихання.

Прискорене, рівне.

Сильно прискорене, уривчасте дихання через рот.

Сильно прискорене, поверхневе з окремими глибокими вдихами.

Рухи.

Хода бадьора.

Хитання, нетвердий крок.

Різке хитання, тремтіння кінцівок, вимушена поза з опорою при сидінні.

Самопочуття.

Скарги відсутні.

Скарги на втому, біль у м’язах, серцебиття, задуху, шум у вухах.

Скарги на погане самопочуття: запаморочення, біль у правому підребер’ї, головний біль, нудоту, гикавку.

Увага.

Точне виконання команд.

Помилки при виконанні команд, нечітке їх виконання.

Виконання команд нечітке, уповільнене.


ОРІЄНТОВНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
Легка атлетика:


 • ходьба з високим піднесенням стегон;

 • ходьба на носках, п’ятках;

 • спортивна ходьба;

 • спеціальні і підвідні легкоатлетичні вправи за завданням вчителя;

 • кидання малого м’яча в ціль;

 • стрибки через скакалку на двох та одній нозі з м’яким приземленням;

 • повільний біг до 500м.


Спортивні ігри:

Баскетбол


 • зупинка в два кроки;

 • ведення м’яча лівою та правою рукою;

 • стрибки через скакалку;

 • біг у повільному темпі до 500м.;

 • приставний крок правим, лівим боком та біг спиною в перед;


Волейбол


 • ходьба на носках, п’ятках.

 • стрибки на скакалці на двох та одній нозі.

 • стрибки з двох кроків з імітацією удару.

 • приставний крок лівим, правим боком.

 • біг 500м. у перемінному темпі.


Гімнастика


 • вправи для черевних м’язів в положенні лежачи на спині, піднімання ніг до гострого і прямого кутів, зміна положень випрямлених ніг, «їзда на велосипеді» розведення і схрещення випрямлених ніг (ноги дещо підняті з підлоги), піднімання тулуба з нахилом уперед (ноги нарізно, разом);

 • вправи для м’язів спини – в положенні лежачи на грудях піднімання тулуба і випрямлених ніг (прогинання), руки за головою вгору в сторони;

 • вправи з обручем (обертання);

 • вправи з скакалкою.

Туризм


 • ходьба у перемінному темпі до 1000м.;

 • стрибки через скакалку;

 • ходьба по колоді (на рівновагу);

 • присідання на двох та одній нозі (з опорою);

 • біг у перемінному темпі до 500м.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
files -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Природознавство 4 клас
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням румунської мови
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка