Програма фізична культура профільний рівень 10 11 класиСторінка17/23
Дата конвертації22.11.2018
Розмір1.72 Mb.
#66110
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23


Автор Ребрина А. А.

Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична культура»

Пояснювальна записка

Фізична культура відіграє особливу роль у розв’язанні проблеми оздоровлення нації, яка водночас є й важливим засобом формування професійно-важливих якостей та особистісних властивостей школяра. Процес відродження української національної школи як елемент реформування системи освіти вимагає змін у ставленні до фізичного виховання дітей і молоді.

Фізичне виховання учнівської молоді в Україні невід’ємною частиною системи безперервної освіти, важливим компонентом гуманітарного виховання, формування патріотичних почуттів, фізичного та марального здоров’я, вдосконалення фізичної, професійно-прикладної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності.

Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична культура» є складовою навчальної програми з фізичної культури профільного рівня для учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи, який спрямований на ознайомлення учнівської молоді з особливостями професійної діяльності педагога (тренера-викладача, інструктора), медика, військовослужбовця, інженера, економіста тощо та розвитку їхніх професійно-важливих якостей засобами фізичної культури, фітнесу, прикладних та інших видів спорту.

Основними завданнями модулю є:


  • ознайомлення учнів старших класів з основними видами професійної діяльності педагога (тренера-викладача, інструктора), медика, військовослужбовця, інженера, економіста тощо;

  • забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією педагога (тренера-викладача, інструктора), медика, військовослужбовця, інженера, економіста тощо;

  • формування компетентності щодо ведення здорового та оздоровчого способу життя, самоконтролю за власним фізичним станом;

  • розвиток фізичної, психофізичної та психічної підготовленості школяра (майбутнього фахівця) відповідно до обраного фаху;

  • розширення функціональних можливостей організму школярів та збагачення їхнього рухового досвіду;

  • виховання в учнів ціннісного ставлення до систематичних занять професійно-прикладною фізичною культурою і прикладними видами спорту.

Модуль «Професійно-прикладна фізична культура» спрямований на розвиток та підтримку на оптимальному рівні тих властивостей та якостей учня, до яких ставить підвищені вимоги обрана ним майбутня професійна діяльність, а також вироблення функціональної стійкості організму до умов цієї діяльності і формування прикладних рухових умінь та навичок.

Виховання професійно-прикладної фізичної культури створює основну базу для успішної трудової діяльності, проявляючись у ній через стан здоров’я, рівень фізичного розвитку, анаеробної і аеробної потужності функціональних систем організму, рівень професійно-важливих якостей.

Варіативний модуль «Професійно-прикладна фізична культура» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні відомості, професійно-прикладна підготовка, передбачені орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, яке необхідне для вивчення цього модуля.

Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

При проходженні навчального матеріалу з професійно-прикладної підготовки, необхідно на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки спрямовані на розвиток професійно-важливих якостей та здібностей.

З метою профілактики травматизму на кожному уроці слід звертати увагу на техніку безпеки під час занять ППФК.

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості розвитку професійно-важливих якостей та здібностей особистості.


10 клас – 130 годин


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць

Зміст навчального матеріалу

Теоретичні відомості

Знаннєвий компонент

Учень, учениця:

характеризує етапи становлення та розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки; особливості трудової діяльності фахівців основних професій народногосподарського комплексу та їхні професійно-важливі якості;

особливості використання видів спорту при розвитку та вдосконаленні професійно-важливих якостей;


називає основні поняття та терміни професійно-прикладної фізичної підготовки;

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкою


Поняття про професійно-прикладну фізичну підготовку. Етапи становлення та розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки. Фізичні вправи як ефективний засіб підвищення працездатності та професійно-прикладної фізичної підготовки. Особливості трудової діяльності та визначення професійно-важливих якостей лікаря, педагога, економіста, інженера, військовослужбовця, радіотехніка, енергетика та інше.

Особливості використання видів спорту для розвитку професійно важливих якостей.

Засоби і методи спрямованого формування професійно-значущих рухових навичок, стійкості до професійних захворювань, професійно важливих фізичних і психічних якостей.

Вивчення та складання комплексних вправ професійно-прикладної та відновлювальної фізичної підготовки (медика, педагога, радіотехніка, енергетика та інше) з використанням вивчених фізичних вправ та елементів видів спорту.

Правила безпеки під час занять професійно-прикладною фізичною підготовкоюДіяльнісний компонент

Учень (учениця)

виконує:

організуючі та загальнорозвивальні вправи: шикування, перешикування на місці та у русі; без предметів та з предметами (скакалка, набивні м’ячі, гімнастична лава), у парах; вправи для формування правильної постави;

гімнастичні вправи: вправи амплітудного характеру для рук і ніг; перекати в групуванні із різних вихідних положень; перекиди вперед, назад, убік; переворот боком; стрибки зі скакалкою; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; вправи у перетягуванні предметів; вправи у висах і упорах на гімнастичних снарядах, підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи (дівчата); вправи у подоланні опору; підіймання тулуба із положення лежачі; долає смугу перешкод;

бере участь у рухливих іграх та естафетах;

баскетбол: виконує пересування, ведення, передачі та ловіння; кидки різними способами;

бере участь у навчальних іграх;

футбол: виконує пересування, ведення м’яча, удари на місці та у русі, фінти;

бере участь у навчальних іграх;

виконує: пересування без м’яча, передачі та нападаючі удари різними способами;

бере участь у навчальних іграх;

виконує: пересування за тенісним столом з імітацією ударів по м’ячу, подачі та прийоми м’яча різними способами;

бере участь у навчальних іграх;легка атлетика: біг з високим підніманням стегна; біг із закиданням гомілок; скачкоподібний біг; біг на прямих ногах; імітація роботи рук; біг у гору; біг по піску; біг на короткі, середні та довгі дистанції;


Організуючі та загальнорозвивальні вправи;


гімнастичні вправи;


стрітбол;


міні футбол;

волейбол;

настільний теніс;


легка атлетика;Професійно-прикладна фізична підготовка


Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх медичних працівників (на прикладі медичної сестри та санітарного лікаря)

Діяльнісний компонент
Учні

виконують:

перешикування та повороти в русі; загально розвивальні вправи з предметами та без предметів; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; комбінації акробатичних елементів; підйом переворотом або силою на перекладині; вправи на тренажерах;

опорні стрибки: хлопці - стрибки через коня впоперек та в довжину; дівчата - стрибок через коня в упор на коліна - упор присівши - зіскок вигнувшись; вправи на тренажерах;

спеціальні бігові та стрибкові вправи, спеціальні вправи для метання; біг: 100 м, 200 м, 1500 м, 2000 м; подолання смуги перешкод; стрибки у довжину з місця та з розбігу, метання тенісного м’яча в ціль;


різні способи пересування, чергування способів пересувань у поєднанні з технічними прийомами гри у нападі та захисті; передачі й ловіння м’яча у трійках вивченими способами; кидки однією рукою зверху; ведення м'яча лівою та правою рукою та без зорового контролю;

вправи на рівновагу; гімнастичні вправи на 8 рахунків; рухливі ігри та естафети з м’ячами; спортивні ігри (футбол, волейбол, баскетбол); елементи акробатики (довгий перекид уперед, комбінації акробатичних елементів);

згинання та розгинання рук в упорі лежачи на долонях, на зовнішній стороні кисті, на пальцях;

накручування на гриф від штанги предметів прямими руками, зігнутими в ліктях, накручування предметів на воріт;

стійку на голові і руках – перехід в упор присівши, стійку на лопатках, ходьбу на руках за допомогою партнера, рух на руках у ліво-вправо в упорі лежачи, утримання положення упор лежачи в різних вихідних положеннях, без обтяження, утримання обтяження стоячи та у напівприсіді;

елементи ритмічної гімнастики, хореографії, шейпінгу, каланетики;

вправи з гімнастичною палицею стоячи (підкидання та ловля, утримання горизонтально), на гімнастичній лаві, вправи з тенісним м’ячем стоячи, лежачи, кидки м’яча партнерові;

вправи з тенісним м’ячем, кидки м’яча у кошик обома руками від себе зверху, знизу, однією рукою зверху та знизу, кидки тенісного м’яча на максимальний результат, стрибки обома ногами з місця на різні відрізки, на одній нозі, почергово з лівої на праву, стрибки угору на максимальний результат;


швидке стуляння та розтуляння пальців в кулак і так само стискання та розтискання гімнастичної палиці, максимальну кількість ударів гімнастичною палицею у підлогу, те саме, але виконує удари у пісок, утримання та підбивання м’ячика для настільного тенісу на ракетці, сидячи та лежачи;

бігові, стрибкові, гімнастичні вправі за світовим сигналом; бігові, стрибкові, гімнастичні вправи за ускладненим світловим сигналомРозвиток фізичних якостей: загальної витривалості, сили плечового поясу. Переважний розвиток психофізіологічних якостей - концентрації і стійкості уваги, удосконалення механізмів терморегуляції, вміння розслаблювати м’язи.

Гімнастика.

Стройові вправи;

загально розвивальні вправи; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; акробатичні вправи та комбінації елементів; опорні стрибки;

вправи у висах та упорах; ритмічна гімнастика; вправи на тренажерах.
Легка атлетика.

Спеціальні бігові та стрибкові;

спеціальні вправи для метання;

подолання перешкод; бігові та стрибкові вправи; метання в ціль;

стрибки з розбігу у довжину.

Спортивні ігри – баскетбол (волейбол, футбол) різні способи пересування, кидки м’яча, ведення м’яча, передача м'яча.

Вправи для розвитку спеціальних координаційних здібностей: вправи на рівновагу; гімнастичні вправи; рухливі ігри на координацію рухів; спортивні ігри; елементи акробатики;

вправи для розвитку м’язів плечового пояса, рук та пальців: згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

вправи для розвитку сили кисті: накручування на гриф від штанги предметів прямими руками, зігнутими в ліктях;

вправи для розвитку статичної витривалості: стійка на голові, на лопатках, ходьба на руках; рух на руках;, утримання положення упор лежачи, без обтяження, утримання обтяження стоячи та у напівприсіді;

вправи для розвитку гнучкості;
вправи для розвитку спритності рук: вправи з гімнастичною палицею стоячи (підкидання та ловля, утримання горизонтально), на гімнастичній лаві, вправи з тенісним м’ячем стоячи, лежачи, кидки м’яча партнерові;

вправи антистресової гімнастики: техніка пересування; масаж суглобів та вправи для розтягнення.

вправи для розвитку точності рухів та диференціювання м’язових зусиль:

вправи з тенісним м’ячем, кидки м’яча у кошик обома руками від себе зверху, знизу, однією рукою зверху та знизу, кидки тенісного м’яча на максимальний результат, стрибки обома ногами з місця на різні відрізки, на одній нозі, почергово з лівої на праву, стрибки угору на максимальний результат;вправи для розвитку швидкості рухів рук:

максимально швидко стуляти та розтуляти пальці в кулак і так само стискати та розтискати гімнастичну палицю, максимальна кількість ударів гімнастичною палицею у підлогу, те саме, але виконувати удари у пісок, утримання та підбивання м’ячика для настільного тенісу на ракетці, сидячи та лежачи;вправи для розвитку простої та складної рухової реакції:

бігові, стрибкові, гімнастичні вправі за світовим сигналом; бігові, стрибкові, гімнастичні вправи за ускладненим світловим сигналом;вправи для розвитку працездатності:

вправи без обтяження, з гантелями, бігові, стрибкові вправи.

Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх педагогів

(на прикладі вчителя початкових класів)


Діяльнісний компонент

Учні

виконують:

тривалий біг і ходьба, по можливості, до 5 - 6 км в день, плавання, лижні прогулянки;


вправи з подоланням власної сили тяжкості сидячи на лавці, на перекладині, на паралельних брусах; з опором партнера; вправи з гімнастичними лавками, гумовими і набивними м'ячами, еспандерами; аутогенне тренування;


присідання; присідання з вистрибуванням;

тривалий біг при ЧСС 120 - 170 уд/хв.;

спортивну ходьбу 1,5 - 2км;

метання м'яча в ціль і на певну відстань;

стрибки в довжину з місця поштовхом з однієї і двох ніг на задану відстань;

вправи з набивними м'ячами: кидки лівою, правою, двома від грудей, із-за спини (стоячи спиною вперед;
кидки м'яча в кільце з різної відстані з місця, після ведення, в стрибку;
передачі м'яча партнерові на різну відстань;

верхню і нижню подачі м'яча в певну зону, прийом подачі, верхню і нижню передачі м'яча, блокування;


прийом і передачу м'яча різними способами, жонглювання м'ячем;

підняття всід з положення лежачи; з вису на гімнастичній стінці підняття зігнутих або прямих ніг до кута 90º, з вису на високій перекладині підняття ніг до кута 180º; підняття ніг до кута 45ºлежачи на спині з опорою на передпліччя - поперемінне розведення і схрещування ніг;

підняття тулуба лежачи на животі, руки за головою;

вправи з гімнастичною лавкою;

вправи з еспандерами, гімнастичною лавкою, гумовими м'ячами;

вправи на високій і низькій перекладині - утримання вису на напівзігнутих руках, вправи на паралельних брусах - утримання кута, утримання вису на напівзігнутих руках, вправи з опором партнера;

стрибки із скакалкою на одній, двох ногах;

стрибки через гімнастичну лавку на одній, двох ногах і з присіду, стрибки на гімнастичних сходах із зміною положення ніг, "пістолет" з опорою і без;
усі види лижних ходів;

підйоми в гору ялиночкою, драбинкою;

спуски в низькій і основній стійках;
повороти в русі переступанням;
гальмування упором, плугом;
плавання різними способами; кроль на грудях, кроль на спині, кроль без винесення рук; долікарську допомогу;Переважний розвиток прикладних основних фізичних якостей - загальної витривалості, сили, спритності, швидкості.

Переважний розвиток прикладних психофізіологічних якостей - сили, статичної витривалості м'язів професійних поз, швидкості складної реакції, стійкості до гіпокінезії; сили, урівноваженості і рухливості нервових процесів.

Переважний розвиток прикладних психічних якостей : уваги, мислення, пам’яті, емоційної стійкості і вольових якостей.

Вправи на розвиток:

- загальної витривалості (тривалий біг і ходьба, по можливості, до 5 - 6 км в день, плавання, лижні прогулянки);

- статичної витривалості м'язів професійних поз (вправи з подоланням власної сили тяжкості сидячи на лавці, на перекладині, на паралельних брусах; з опором партнера; вправи з гімнастичними лавками, гумовими і набивними м'ячами, еспандерами; автогенне тренування);

- сили м'язів плечового поясу;

- сили м'язів ніг (присідання; присідання з вистрибуванням);

- просторового орієнтування рук;

- швидкість реакції (повільний біг і за свистком виконати нахил вперед, біг із зміною напряму руху, гра в баскетбол, волейбол, великий і настільний теніс, елементи футболу, бадмінтон, естафети, рухливі ігри, ритмічна гімнастика);

- вестибулярного апарату;

- уваги;

- дихальної системи;

- здібності до розслаблення м'язового апарату.

Вправи для очей.

Легка атлетика:

- тривалий біг при ЧСС 120 - 140 уд/хв, надалі до 150 - 170 уд/хв;

- спортивну ходьбу 1,5 - 2км;

- метання м'яча в ціль і на певну відстань;

- стрибки в довжину з місця поштовхом з однієї і двох ніг на задану відстань;

- вправи з набивними м'ячами: кидки лівою, правою, двома від грудей, із-за спини (стоячи спиною вперед).Баскетбол:

- стійки і переміщення;

- кидки м'яча в кільце з різної відстані з місця, після ведення, в стрибку;

- передачі м'яча партнерові на різну відстань.Волейбол:

верхня і нижня подачі м'яча в певну зону, прийом подачі, верхня і нижня передачі м'яча, вистрибування біля сітки з метою виконання нападаючого удару і блокування, робота в парах.Футбол:

- прийом і передача м'яча різними способами, жонглювання м'ячем, гра в трійках - п'ятірках, удари по воротах.

Навчальна гра із збільшенням або зменшенням розмірів ігрового майданчика, збільшення або зменшення кількості гравців, тривалості гри.

Гімнастика:

- вправи, спрямовані на розвиток м'язів черевного преса (підняття тулуба всід з положення лежачи; з вису на гімнастичній стінці підняття зігнутих або прямих ніг до кута 90º, з вису на високій перекладині підняття ніг до кута 180º; підняття ніг до кута 45ºлежачи на спині з опорою на передпліччя - поперемінне розведення і схрещування ніг);

- вправи, спрямовані на розвиток м'язів спини (підняття тулуба лежачи на животі, руки за головою);

- вправи, спрямовані на розвиток м'язів плечового поясу (вправи з гімнастичною лавкою;

вправи з еспандерами, гімнастичною лавкою, гумовими м'ячами;

вправи на високій і низькій перекладині - утримання вису на напівзігнутих руках, вправи на паралельних брусах - утримання кута, утримання вису на напівзігнутих руках, вправи з опором партнера);

- вправи, спрямовані на розвиток м'язів ніг (стрибки із скакалкою на одній, двох ногах; стрибки через гімнастичну лавку на одній, двох ногах і з присіду, стрибки на гімнастичних сходах із зміною положення ніг, "пістолет" з опорою і без).

Лижний спорт:

- імітаційні вправи на місці і в русі;

- усі види лижних ходів; підйоми в гору ялиночкою, драбинкою;

- спуски в низькій і основній стійках;

- повороти в русі переступанням;

- гальмування упором, плугом;

- ходьба на лижах по рівній і пересіченій місцевості.

Плавання:

- кроль на грудях, кроль на спині, кроль без винесення рук;

- техніка порятунку на водіРозвиток професійно важливих якостей майбутнього фахівця радіотехнічного профілю


Діяльнісний компонент
Учень, учениця

виконує:

стрибки зі скакалкою на двох ногах; із поворотом стопи вправо-вліво (“твіст”); згинаючи коліна вправо й вліво (“слалом”); “ноги разом, ноги нарізно”; поперемінно спереду права, ліва (“степ”); на двох, руки навхрест спереду; ноги навхрест (поперемінно); із подвійним обертом скакалки; із переміщенням; з обертами скакалки назад; із поворотом на 180º; із поворотом на 360º;


лазіння по канату з допомогою і без допомоги ніг;


утримання тулуба в прогнутому положенні із закріпленими і незакріпленими ногами; утримання ніг під кутом 30 і 40 º; упор лежачи на зігнутих руках; упор лежачи ззаду; опираючись зігнутими руками на гімнастичну лаву; вис із зігнутими руками на жердині (гімнастичній стінці, кільцях, канаті);

утримування на зігнутих руках перед собою вагу (набивний м’яч, гантелі, гирю);

упор лежачи на пальцях;

згинання й розгинання рук в упорі лежачи на пальцях;

упор стоячи на колінах і кулаках, перехід в упор стоячи на зап’ястях.

стійку на голові;

стійка на руках біля стінки;

стійка на лопатках;


штовхання набивних м’ячів, куль, інших предметів на задану відстань;

стрибок у довжину з місця на задану відстань під контро­лем зору і без нього;

стрибки через декілька бар’єрів різної висоти;

одночасне ведення двома руками баскетбольного й волейбольного м’яча;

кидки баскетбольного, футбольного, волейбольного, гандбольного, тенісного м’яча в баскетбольну корзину;

верхню передачу у волейболі по зонах або з попаданням в предмети;

стрибки з ноги на ногу (на одній, двох ногах) по розмітках різної довжини, точно попадаючи на них;

метання м’ячика, гранати на задану відстань у ціль;

стрибки по низькій колоді;

кидки баскетбольного м’яча в корзину з різної відстані з місця і в русі;

точні передачі партнеру в баскетболі на різній відстані на місці і в русі;

кидки набивних м’ячів різних за вагою;

балансування гімнастичної палиці на пальцях із перево­дом її із пальця на палець;

передачу м’яча навколо себе в праву і ліву сторони, пере­дачу навколо себе під піднятою ногою на місці і в русі;

перекидання м’яча із руки на руку з різною траєкторією в положенні стоячи, присівши, лежачи;

жонглювання двома тенісними м’ячами;

верхня передача волейбольного м’яча в основній стійці, у пів присіді; у низькому присіді; сидячи ноги нарізно; лежачи на спині;

ведення баскетбольного м’яча лівою й правою рукою;

падіння в упор лежачи на зігнутих руках;

підкидання і ловіння малого м’яча із одночасним присі­данням і торканням почергово правою й лівою руками підлоги, або повертанням на 180, 360 º;

зміну положення пальців під ра­хунок;

упор сидячи, руки на м’ячах; вертіння м’ячів на підлозі в ліву і праву сторони;

кидок обруча на 3-4 м з наступним котінням його до себе;

обертання обруча за рахунок фаланг пальців;

обертання обруча на лівій або правій руці, в районі кисті, в праву або ліву сторони;

знаходження шахових фігур за допомогою пальців без зорового контролю;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи (на колінах) на пальцях рук;

біг із низького й високого старту по сигналу;

старти з різних положень із ривками на 10-15 м по сигналу;

біг в середньому темпі з ривками по зоровому і слуховому сигналу викладача;

біг з виконанням різноманітних завдань по зоровому й слуховому сигналу (зупинка, присід, лягти на підлогу, зробити стрибок);

найбільшу кількість ударів м’ячем в колі за 30 с;

максимальну кількість елементарних рухів (піднімання рук вверх і вниз, вперед і назад) за 10 с;

перекид вперед в гімнастичний обруч що повільно котиться;

стійку ноги нарізно, руки вперед із тенісними м’ячами. Одночасне і почергове випускання м’ячів з рук і ловіння їх хватом зверху;

штрафний кидок у баскетболі без контролю зору;

набивання м’яча для настільного тенісу ребром ракетки;

стійку ноги нарізно, руки вперед долонями до верху палиця на долонях:

а) підкидання палиці вверх з одночасним присіданням і вставанням із наступним її ловінням;

б) те ж саме, але в присіді зробити хлопок руками за спиною;

в) те ж саме, але зробити поворот на 360º на одній нозі, чер­гуючи повороти ліворуч і праворуч;

завдання із складання дорожніх шашок і шахів (на точність і час

згинання й розгинання рук в упорі на пальцях;

піднімання і опускання гантелі шляхом накручування й розкручування шнура на вороті;

лазіння по канату без допомоги ніг;

темпові підскоки на скакалці з проміжними стрибками прогнувшись назад;

стрибки на одній нозі (правій, лівій);

ходьбу по двох паралельних гімнастичних лавочках із жонглюванням тенісними м’ячами;

стрибки через скакалку, що рухається по колу з ловінням й передачею м’яча партнеру;

ведення м’ячів одночасно лівою й правою рукою;

ведення баскетбольного м’яча по лінії;

кидки баскетбольного м’яча із-під щита з місця;

стрибки зі скакалкою;

набивання тенісного м’ячика на ракетці;

основні стройові завдання;

пробігання 10-метрових відрізків за зоровим або звуковим сигналом;

біг спиною вперед зі зміною напрямку й швидкості руху за сигналом;

стрибки через бар’єри;

штрафні кидки у баскетболі;

опорні гімнастичні стрибки;


Розвиток фізичних якостей, психофізіологічних властивостей та адаптаційних можливостей:

статичної витривалості, координації рухів, чутливості пальців рук, хорошого зору, уваги, пам’яті, системного мислення.Стрибки зі скакалкою:

- на двох ногах;

- із поворотом стопи вправо-вліво (“твіст”);

- згинаючи коліна вправо й вліво (“слалом”);

- “ноги разом, ноги нарізно”;

- поперемінно спереду права, ліва (“степ”);

- на двох, руки навхрест спереду;

- ноги навхрест (поперемінно);

- із подвійним обертом скакалки;

- із переміщенням;

- з обертами скакалки назад;

- із поворотом на 180º;

- із поворотом на 360º.

Гімнастичні стрибки через коня й козла.

Лазіння по канату з допомогою і без допомоги ніг.

Статичні вправи:

- утримання тулуба в прогнутому положенні із закріпленими і незакріпленими ногами;

- перетягування канату.

- утримання ніг під кутом 30 і 40 º;

- упор лежачи на зігнутих руках;

- упор лежачи ззаду; опираючись зігнутими руками на гімнастичну лаву;

- вис із зігнутими руками на жердині (гімнастичній стінці, кільцях, канаті);

- в основній стійці утримування на зігнутих руках перед собою вагу (набивний м’яч, гантелі, гирю);

- упор лежачи на пальцях;

- згинання й розгинання рук в упорі лежачи на пальцях;

- упор стоячи на колінах і кулаках, перехід в упор стоячи на зап’ястях.

- стійка на голові;

- стійка на руках біля стінки;

- стійка на лопатках;

- рівновага на лівій та правій (вправа “ластівка”).

Вправи на розвиток здатності дозувати невеликі силові напруження:

- штовхання набивних м’ячів, куль, інших предметів на задану відстань;

- стрибок у довжину з місця на задану відстань під контролем зору і без нього;

- стрибки через декілька бар’єрів різної висоти;

- одночасне ведення двома руками баскетбольного й волейбольного м’яча;

- кидки баскетбольного, футбольного, волейбольного, гандбольного, тенісного м’яча в баскетбольну корзину;

- верхня передача в волейболі по зонах або з попаданням в предмети;

- кочення ядра по землі на задану відстань із збиванням певної кількості кеглів;

- спортивні ігри в волейбол, бадмінтон, настільний теніс, кеглі, городки;

- стрибки з ноги на ногу (на одній, двох ногах) по розмітках різної довжини, точно попадаючи на них;

- метання м’ячика, гранати на задану відстань у ціль;

- ходьба й стрибки по низькій колоді;

- кидки баскетбольного м’яча в корзину з різної відстані з місця і в русі;

- виконання точних передач партнеру в баскетболі на різній відстані на місці і в русі;

- кидки набивних м’ячів різних за вагою;

- стискання тенісного м’яча (з максимальним зусиллям, в половину сили, у чверть сили);

- підкидання тенісного м’яча однією рукою із-за спини й ловіння його другою спереду.

Вправи на розвиток тактильної чутливості пальців рук:

- балансування гімнастичної палиці на пальцях із перево­дом її із пальця на палець;

- передача м’яча навколо себе в праву і ліву сторони, пере­дача навколо себе під піднятою ногою на місці і в русі;

- перекидання м’яча із руки на руку з різною траєкторією в положенні стоячи, присівши, лежачи;

- жонглювання двома тенісними м’ячами;

- верхня передача волейбольного м’яча в основній стійці, у пів присіді; у низькому присіді; сидячи ноги нарізно; лежачи на спині.

- ведення баскетбольного м’яча лівою й правою рукою;

- падіння в упор лежачи на зігнутих руках;

- підкидання і ловіння малого м’яча із одночасним присі­данням і торканням почергово правою й лівою руками підлоги, або повертанням на 180, 360 º;

- зміна положення пальців під рахунок. Це ж завдання тільки з великим, безіменним і мізинцем;

- упор сидячи, руки на м’ячах. Вертіння м’ячів на підлозі в ліву і праву сторони;

- кидок обруча на 3-4 м з наступним котінням його до себе;

- обертання обруча за рахунок фаланг пальців.

- обертання обруча на лівій або правій руці, в районі кисті, в праву або ліву сторони;

- знаходження шахових фігур за допомогою пальців без зорового контролю;

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи (на колінах) на пальцях рук.Вправи на розвиток рухової реакції:

- біг із низького й високого старту по сигналу;

- старти з різних положень із ривками на 10-15 м по сигналу;

- біг в середньому темпі з ривками по зоровому і слуховому сигналу викладача;

- ходьба і біг з виконанням різноманітних завдань по зоровому й слуховому сигналу (зупинка, присід, лягти на підлогу, зробити стрибок);

- сильна передача в стінку на рівні грудей з відстані 1,5-2 м, після передачі присісти, пропустити м’яч над головою, що відскочив від стіни і виконати ривок за ним;

- виконання найбільшої кількості ударів м’ячем в колі за 30 с;

- виконання максимальної кількості елементарних рухів (піднімання рук вверх і вниз, вперед і назад) за 10 с;

- перекид вперед в гімнастичний обруч що повільно котиться;

- стійка лицем один до одного на відстані трьох-чотирьох кроків, поставивши палку вертикально перед собою на підлогу і підтримуючи її правою рукою. По сигналу партнера опустити свою палку і швидко підхопити палку партнера перш, чим вона впаде на підлогу;

- ноги на ширині плечей, гімнастична палка вертикально спереду, хватом за верхній кінець:

а) короткочасне відпускання палиці з одночасним переносом прямої ноги, почергово правої й лівої ноги;

б) те ж, але під пас переносу ноги руки торкаються поясу;

в) те ж, але під час переносу ноги руками виконати хлопок над головою.Вправи на удосконалення точності рухів руками, пальцями:

- стійка ноги нарізно, руки вперед із тенісними м’яча­ми. Одночасне і почергове випускання м’ячів з рук і ловіння їх хватом зверху;

- штрафний кидок у баскетболі без контролю зору;

- набивання м’яча для настільного тенісу ребром ракетки.

- палиця вперед вертикально в правій (лівій) руці, хват за середину:

1- підкинути палицю вертикально вгору і пій­мати її за середину; 2 – після восьми повторень – теж саме правою рукою. Можливе перекидання палиці з лівої в праву руку;

- партнери в присіді на лінії кола, обличчям один до одного, в одного з них м’яч:

а) переміщення стрибком (вліво, вправо) по колу в присіді з передачею м’яча двома руками від грудей між партнерами;

б) те ж, але з чергуванням і відскоком м’яча від підлоги;

в) те ж, але передачу між партнерами виконується од­ночасно з допомогою двох м’ячів верхом і низом із від­скоком від підлоги;

- стоячи боком до баскетбольного щита на відстані 8-10 м, тенісний м’яч в руках:

а) метання тенісного м’яча на дальність відскоку від баскетбольного щита з наступним ловінням м’яча;

б) те ж саме, але з розбігу трьох кроків, стоячи на відстані 12-15 м;

в) те ж саме, але з розбігу 5-7 кроків, стоячи на відстані 18-20 м;

- стійка ноги нарізно, руки вперед долонями до верху палиця на долонях:

а) підкидання палиці вверх з одночасним присіданням і вставанням із наступним її ловінням;

б) те ж саме, але в присіді зробити хлопок руками за спиною;

в) те ж саме, але зробити поворот на 360º на одній нозі, чер­гуючи повороти ліворуч і праворуч;

- виконання завдань із складання дорожніх шашок і шахів (на точність і час);

Вправи на розвиток рухливості суглобів рук:

- масаж (розтирання і розминання) пальців рук і зап'ястя;

- розгинання пальців натисканням іншою рукою;

- згинання й розгинання пальців;

- стискання малого м’яча, гумового еспандера;

- статичне утримання в розігнутому положенні пальців і зап’ястя;

- згинання, розгинання і статичне утримання пальців і зап'ястя в розігнутому положенні за рахунок упору руками в який-небудь предмет;

- пронація і супінація руки з обручем (обруч в лівій або правій руці);

- викрути м’яча всередину або назовні (м’яч в лівій або правій руці);

- стрибки на скакалці;

- кругові рухи кистями, розминання фаланги пальців;

- ротаційні рухи в променевозап’ясному суглобі (палиця в правій або лівій руці вперед вертикально);

- імітація веслування на байдарці;

- згинання й розгинання рук в упорі на пальцях;

- піднімання і опускання гантелі шляхом накручування й розкручування шнура на вороті;

- лазіння по канату за допомогою рук і ніг, використовуючи техніку в два або три прийоми;

- те ж, але лазіння по канату з допомогою рук і ніг, опускання з допомогою одних рук;

- те ж, але лазіння вверх і опускання вниз за допомогою одних рук;

- темпові підскоки на скакалці з проміжними стрибками прогнувшись назад. Звертати увагу на обертання скакалки в променевому суглобі й ритмі стрибків;

- стрибки на одній нозі (правій, лівій);

- імітація ритму стрибків через скакалку . Звертати увагу на обертання скакалок в променево-зап’ясному суглобі в ритмі роботи ніг;

- те ж, але імітація ритму стрибків ноги навхрест - ноги нарізно.Вправи на розвиток уваги та емоційної стійкості.

Вправи на увагу:

- ходьба по двох паралельних гімнастичних лавочках із жонглюванням тенісними м’ячами;

- стрибки через скакалку, що рухається по колу з ловінням й передачею м’яча партнеру;

- ведення м’ячів одночасно лівою й правою рукою;

- ведення баскетбольного м’яча по лінії;

- кидки баскетбольного м’яча із-під щита з місця;

- стрибки зі скакалкою;

- набивання тенісного м’ячика на ракетці;

- гра у настільний теніс;

- виконання основних стройових завдань;

- ігри на заборонені рухи під час стройових команд;

- “ Роби навпаки ”. Учневі ставиться завдання виконувати показані рухи в іншу сторону;

- пробігання 10-метрових відрізків за зоровим або звуковим сигналом (1 свисток – біг підтюпцем, 2 – у максимально швидко­му темпі);

- біг спиною вперед зі зміною напрямку й швидкісті руху за сигналом.Вправи на розвиток емоційної стійкості:

- стрибки через бар’єри;

- естафети з елементами легкоатлетичних вправ;

- змагання із виконання штрафних кидків у баскетболі;

- опорні гімнастичні стрибки.Виробнича гімнастика( на прикладі працівників основних груп розумової праці)


Діяльнісний компонент

Учень, учениця

виконує:

кругові рухи, помахи,

нахили, випади, присідання, стрибки і т.д.;

в повільному темпі вправи на поставу та

потягування; в середньому темпі нахили в сторони та назад; в середньому темпі пружні нахили в боки; в середньому темпі

кругові рухи тулубом; в середньому темпі повороти тулубом; в повільному темпі повороти, нахили вперед; в середньому темпі пружні нахили вперед, присідання, випади; в швидкому темпі стрибки; в середньому темпі ходьба; махові рухи з

розслабленням; нахили назад, нахили

назад з поворотами; у швидкому темпі вправи на координацію, точність,

увагу;

на навчальних (робочих) місцях шляхом напруження окремих груп м'язів з подальшим їх розслабленням коли ускладнюється виконання динамічних вправ (напруження слід утримувати від 5 до 8 секунд, розслаблення - 10-12секунд. Повторювати 6-8 разів);
ходьбу на місці; вправи в потягуванні; для м'язів тулуба і плечового пояса; для м'язів ніг; вправи для м'язів рук і плечового пояса (на розтягування і м'язові зусилля для збереження правильної постави); на точність руху і концентрацію уваги;

фізичні вправи під час роботи для зниження стомлення і підвищення працездатності

людини для отримання навантаження тих органів і систем, які не брали участі в процесі навчання чи праці (рекомендується включати в розпорядок трудового

дня і виконувати при появі перших ознак стомлення. Проводити протягом 5-7 хв.);

3-4 вправи протягом 1-2 хвилин безпосередньо на робочому місці якими знімається локальне стомлення найбільш

стомленої групи м'язів або частин тіла;

вправи в потягуванні з випрямленням і прогином в грудному

відділі; кругові і махові рухи руками в боки, вгору, назад для збільшення рухливості в суглобах, зміцнення зв'язок; присідання, випади, згинання та розгинання ніг для збільшення рухливості в суглобах ніг і тазу; кругові рухи тулубом і нахили вперед, назад, в сторони, сприяючи рухливості в хребті; згинання і розгинання рук в упорі, вправи на опір з обтяженнями (слід чергувати виконання силових вправ з

маховими і розслабленням м'язів); піднімання тулуба при закріплених ногах (сидячи, лежачи на животі) для зміцнення м'язів спини і черевного преса; помахи ногами в різних напрямках і площинах для розвитку рухливості в суглобах, зміцнення м'язів, зв'язок і суглобових сумок; ротаційні вправи - повороти тулуба вліво, вправо і в

поєднанні з нахилами, сприяючи рухливості в хребті; швидка ходьба, біг з помірною швидкістю, багаторазові підскіки,

стрибки зі скакалкою; на розслаблення м'язів і зниження досягнутого фізичного

збудження (спокійна ходьба, рухи руками в

поєднанні з нахилами і присіданнями. Вправи на дихання стоячи, лежачи на спині)


Фізичні вправи виробничої гімнастики:

- динамічні вправи

(вправи на поставу, потягування; нахили в сторони, назад; пружні нахили в боки; кругові рухи тулубом; повороти тулубом; повороти, нахили вперед; пружні нахили вперед; присідання, випади; стрибки; ходьба; махові рухи з

розслабленням; нахили назад, нахили

назад з поворотами; вправи на координацію, точність,

увагу);

- статичні вправи;

Форми виробничої гімнастики:

- вступна гімнастика;
фізкультурна пауза;

фізкультурна хвилинка;


Оздоровчо-профілактичні засоби у режимі дняЦіннісний та діяльнісний компонент

Учень, учениця

виконує:

виробничу гімнастику;

комплекс професійно-прикладних вправ відповідно обраній майбутній професії; обов’язки інструктора з виробничої гімнастики;

дотримується: правил техніки безпеки на уроках; правил самостійних занять з розвитку професійно важливих фізичних та психофізичних якостей та психологічних властивостей;

складає тижневий план навчально-тренувальних занять;

пропагує здоровий спосіб життя та систематичні заняття фізичною культурою і спортом


Інструкторська виробнича та професійно-прикладна практика


Каталог: doc -> files -> news -> 588
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
588 -> «Проектна діяльність студентів у процесі вивчення зарубіжної літератури в коледжі»
588 -> Урок української мови Другорядні члени речення Додаток
588 -> Урок №2 з теми «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.» 10 клас Тема уроку: Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран ( біомембран). Транспорт речовин через мембрани
588 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
588 -> Урок з української і зарубіжної літератури в 9 класі
588 -> Тема. Степи. Мета: формування ключових компетентностей
588 -> Сценарій випуску з початкової школи(4 клас) «Учнівський квартал»
588 -> «Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток»
588 -> «Людина починається з добра»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка