Програма фізична культура профільний рівень 10 11 класи


Умови виконання випробуваньСторінка9/23
Дата конвертації22.11.2018
Розмір1.72 Mb.
#66110
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Умови виконання випробувань:

  1. Біг 30 м з веденням м’яча. Біг 30 м з веденням м’яча виконується з високого старту. Допускається любий спосіб ведення м’яча. Вправа зараховується при умові виконання не менше трьох торкань м’яча і закінчується, коли учень пересік лінію фініша.

  2. Удар у ворта на точність. Удари виконуються по нерухомому м’ячу правою або лівою ногою з відстані 15 м із 10 спроб (по 5 кожною ногою). Учень посилає м’яч любим способом у задану третину воріт, які поділені по вертикалі. Враховується сума попадань.

  3. Жонглювання м’ячем. Виконуються удари правою і лівою ногою, стегном і головою у будь-якій послідовності.Автор Єрьоменко Едуард Анатолійович
Варіативний модуль

ХОРТИНГ
Пояснювальна записка
Модуль „Хортинг” є складовою частиною навчальної програми з фізичної культури профільного рівня для 10–11 класів загальноосвітньої школи, який спрямований на ознайомлення учнівської молоді з особливостями професійної діяльності тренера з хортингу, а також на підвищення їх спортивної майстерності з хортингу як національного виду спорту України. Модуль передбачає фізичне оздоровлення та духовне виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів на загальнооздоровчому і культурному підґрунті, а також філософсько-виховних патріотичних традиціях українського народу.

Основними завданнями модулю є:ознайомлення учнів старших класів з основними видами професійної діяльності тренера з хортингу;

– вивчення і прищеплення поваги учнів до національно-патріотичних, бойових, оздоровчих, спортивних і культурних традицій українського народу;забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією тренера-викладача з хортингу;

формування компетентності щодо ведення здорового способу життя та самоконтролю за власним фізичним станом;

підвищення і вдосконалення фізичної, технічної і тактичної підготовленості учнів до занять хортингом;

розширення функціональних можливостей організму та збагачення рухового досвіду школярів;

виховання в учнів ціннісного ставлення до систематичних занять хортингом, іншими видами спорту, фізичною культурою.

Модуль „Хортинг” складається з фізичної підготовки, спеціальної підготовки (технічної, тактичної), інструкторської та суддівської практики. Його проводить відповідно підготовлений вчитель, який має фахову підготовку.

При навчанні оздоровчих засобів хортингу, необхідно на кожному уроці використовувати загальнорозвивальні вправи, легкі пробіжки, елементи спеціальної фізичної підготовки хортингу, такі як: багаторазові повторення оздоровчої базової техніки імітаційних махів руками та ногами в стійці та у пересуваннях, виконання навчальних форм хортингу формальних комплексів, легкі додаткові елементи навантаження, такі як: стрибки із присіду вгору, підйоми з присіду у стійку з махами ногами і т. д., а також дотримуватися методики послідовності вивчення підготовчих та підвідних вправ.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з використанням модуля „Хортинг” є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості у викладанні з особисто-орієнтовним підходом. Творче використання модуля на уроках фізичної культури вимагає застосування зазначених дидактичних принципів та адекватних методів навчання.

Під час вивчення елементів техніки хортингу учні не займаються в парах, а у них формуються певні рухові навички за допомогою оздоровчих формальних комплексів. Тому, у відповідності до фізичного розвитку юнаків та дівчат старшого шкільного віку, кожний елемент оздоровчого комплексу вивчають відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто дотримуватися такої послідовності:

ознайомлення з прийомом;

вивчення прийому у спрощених умовах;

вдосконалення прийому в умовах, близьких до реальних;

закріплення прийому в роботі.

Модуль містить поступове підвищення як фізичних навантажень, дозволених у даному віці, так і адаптованих під даний вік школярів набір спеціальних оздоровчих елементів хортингу, базової техніки і формальних комплексів, а також у підсумкові випробування додатково включені тести на підтягування у висі та стрибки у довжину з місця.

Для контролю якості засвоєння спеціальних вправ та елементів оздоровчої техніки хортингу після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають підсумкові нормативи. Під час виконання навчальних нормативів оцінюється виконання технічного елемента кожною дитиною окремо.

В межах рівня виставляється середній або вищий бал. Навчальні нормативи, які включені до змісту модуля, є орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи річного оцінювання, вона допомагає врахувати динаміку особистих результатів кожного учня.

У програму включений перелік обладнання та індивідуального спорядження, потрібного для вивчення модуля.
10 клас – 130 годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць

Зміст навчального матеріалу

Теоретичні відомості

Знаннєвий компонент

Учень, учениця:

характеризує основні етапи історії розвитку хортингу;

пояснює принципи гігієни та санітарії хортингіста;

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки і поведінки під час занять хортингом та змагань;

свідомо ставиться до власного здоров’яІсторія розвитку хортингу, національного виду спорту України.

Гігієна тіла, одягу, спортивної форми, режиму дня.
Поведінка під час змагань

Правила безпеки під час занять хортингомФізична підготовка

Знаннєвий та діяльнісний компонент:

Учень (учениця)

виконує:

організуючі та загальнорозвивальні вправи: шикування, перешикування на місці та у русі; без предметів та з предметами (скакалка, набивні м’ячі, гімнастична лава), у парах; вправи для формування правильної постави;

гімнастичні вправи: вправи амплітудного характеру для рук і ніг; перекати в групуванні із різних вихідних положень; перекиди вперед, назад, убік; переворот боком; стрибки через скакалку, вправи на гімнастичній колоді; присідання зі штангою, жим і тягу штанги; згинання і розгинання рук в упорі лежачи, лазіння по линві (горизонтальній та вертикальній), вправи у перетягуванні предметів; вправи у висах та упорах на гімнастичних снарядах, підтягування у висі (хлопці) та у висі лежачи (дівчата); вправи у подоланні опору; підіймання тулуба із положення лежачі;

долає смугу перешкод;

бере участь у рухливих іграх та естафетах;

виконує:

баскетбол: пересування, ведення, передачі та ловіння; кидки різними способами;

бере участь у навчальних іграх;

футбол: виконує пересування, ведення м’яча, удари на місці та у русі, фінти;

бере участь у навчальних іграх;

виконує:

легка атлетика: біг з високим підніманням стегна; біг із закиданням гомілок; скачкоподібний біг; біг на прямих ногах; імітацію роботи рук; біг у гору; біг по піску; біг на короткі, середні та довгі дистанції; метання малого м’яча на дальність;

штовхання ядра: штовхання ядра однією рукою вгору; штовхання ядра вперед-вгору при триманні його на вису та біля шиї; штовхання ядра з місця, стоячи боком до напрямку штовхання; штовхання ядра стоячи на обох ногах спиною до напрямку штовхання;

розвиток спеціальної витривалості: виконує: імітаційні удари руками і ногами на місці та в русі з легким (2 раунди по 2 хв) та середнім (3 раунди по 3 хв) навантаженням, а також відпрацьовує ці комбінації з партнером (1015 хв);

розвиток швидкості: виконує підвороти на кидок через стегно та через плече у середньому (15 підворотів за 30 с) та швидкому темпі (25 підворотів за 30 с), швидкісна зміна позицій партеру (з нижньої на верхню); удари по мішку і подушках;

розвиток швидкісно-силової витривалості: проводить навчальні двобої у середньому та високому темпі на короткій і ближній дистанціях (24 двобої з важчим партнером);

технічна підготовка:

Базові пересування:

демонструє: зміну стійки на місці (варіанти зміни стійки); зміну стійки набіганням; відхід ногою (лівою, правою); різні способи пересувань, зупинок;

оздоровчі дихальні вправи:

виконує: спеціальні дихальні вправи хортингу (на місці, в русі); вдих підняттям діафрагми видих зі зміною положення грудної клітини (поворотом, обертом, нахилом, прогином);

Техніка ударів руками та ногами:

вправи для рук: імітаційні удари руками вперед на середній та верхній рівень; махи, оберти; оздоровчі вправи на пластику суглобів; ударні викиди рук вперед, знизу, збоку (розслаблених, напружених) на місці і в русі; серії оздоровчих елементів техніки рук хортингу та багаторазові повторення;

вправи для ніг: виконує: комбінації рухів; імітаційні вправи; махові вправи; повільні і швидкісні високі удари ногами (вперед збоку, назад) та з використанням обертів і координаційних стрибків; виконання серій імітаційних вправ ударної техніки ніг;

вправи для тулуба: оберти тулубом на місці і в русі; нахили; уклони (вліво, вправо); нирки з легким присідом; імітація підворотів спиною до партнера (простих та з виставленням ноги); дії тулуба при виконанні амплітудних вправ;

спеціальні вправи хортингу: вправи для узгодження рухів руками, ногами з диханням; техніку простих стрибків з елементами техніки хортингу; імітаційні вправи для закріплення техніки стрибків з елементами техніки хортингу; захватна техніка рук і ніг по елементах та в координації; комбінаційні серії техніки хортингу в імітації;

демонстрація форм (оздоровчих базових комплексів):

демонструє форми хортингу: „Третя захисна” „Third Defensive Form” (3D Form); „Третя атакувальна” „Third Attacking Form” (3A Form), виконує форми під рахунок і самостійно;

групове виконання оздоровчої форми:

виконання вивченої форми груповим методом та індивідуально; взаємодія учнів передньої та задньої ліній, які вишикувані для групового виконання форми хортингу;

демонструє навички ведення двобою у різних стійках і на різних дистанціях: дальній, середній, ближній і у клінчу (імітація, із манекеном);

тактику захисту і атакування супротивника (низького, високого, важкого); тактику вичікування (використання помилки суперника, відповідь на атаку, закінчення прийому переходом у партер (використання манекена); двобій на дальній дистанції; двобій на середній і ближній дистанції;виконує: переходи з нижнього положення партеру у верхнє, від больової атаку на утримання і задушливу атаку, від утримання на больову і задушливу атаку, від задушливої атаки на больову атаку і утримання;

бере участь у змаганнях як учасник; як суддя;

дотримується: правил техніки безпеки на уроках; правил змагань; правил самостійних занять з розвитку фізичних якостей з хортингу;

виконує обов’язки інструктора з хортингу;

складає план-конспект навчально-тренувального заняття з хортингу;

популяризує здоровий спосіб життя та систематичні заняття хортингом і фізичною культуроюОрганізуючі та загальнорозвивальні вправи;


гімнастичні вправи;

баскетбол;

футбол;


легка атлетика;
штовхання ядра;

Спеціальна підготовка:

вправи з партнером та на тренажерах і обладнанні:

розвиток спеціальної витривалості;

розвиток швидкості;
розвиток швидкісно-силової витривалості;

Технічна підготовка:


стійки, основні фази удару і кидка (техніка ударів руками і ногами, захвати, кидки, контрприйоми);


ударна техніка руками;


ударна техніка ногами;
техніка тулуба;
спеціальні вправи хортингу;

вивчення і демонстрація форм (оздоровчих базових комплексів):

Тактична підготовка:


ведення двобою у стійці (лівобічній, правобічній, фронтальній) дистанції (дальня, середня, ближня, клінч);

сутичка партеру.
Змагальна, суддівська та інструкторська практика

Каталог: doc -> files -> news -> 588
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
588 -> «Проектна діяльність студентів у процесі вивчення зарубіжної літератури в коледжі»
588 -> Урок української мови Другорядні члени речення Додаток
588 -> Урок №2 з теми «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.» 10 клас Тема уроку: Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран ( біомембран). Транспорт речовин через мембрани
588 -> Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
588 -> Урок з української і зарубіжної літератури в 9 класі
588 -> Тема. Степи. Мета: формування ключових компетентностей
588 -> Сценарій випуску з початкової школи(4 клас) «Учнівський квартал»
588 -> «Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток»
588 -> «Людина починається з добра»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка