Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»Скачати 270.6 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір270.6 Kb.
ТипПрограма
1   2

Контроль отриманих знань

Під час заняття - співбесіда, вирішення акту­альних питань.

Наприкінці вивчення розділу - співбесіда, перевірка набутих практичних навичок.

ПРОГРАМА

1. Вступ (9 год)

Фітотерапія як наука. Історія розвитку фітоте­рапії. Лікарські рослини та їх значення для меди­цини. Народна медицина, її зв'язок з науковою медициною. Природа - джерело зеленої аптеки. Економічне стимулювання раціонального приро­докористування, вирощування лікарських рос­лин. Визначення лікарських рослин за допомогою визначника.Практичні роботи

Визначення видового складу лікарських рос­лин. Виготовлення гербарію. Вирощування лі­карських рослин на навчально-дослідних ділян­ках. Інтродукція лікарських рослин.Екскурсії на природу за темами: «Рослини зе­леної аптеки», «Природа вчить, природа лікує»; до господарств, що спеціалізуються на вирощу­ванні лікарських рослин; до фармацевтичного підприємства, ботанічного саду.

Теми рефератів

 1. Дикорослі лікарські рослини.

 2. Лікарські рослини в народній медицині.

 3. Лікарські рослини в нашому житті.

 4. Відомі народні фітотерапевти України.

Учні повинні мати уявлення про:

 • історію розвитку життя на Землі;

 • виникнення народної медицини;

 • роботу з визначниками.

Учні повинні знати:

 • розвиток науки фітотерапії;

 • природні лікарські ресурси України;

 • біологічні особливості лікарських рослин.

Учні повинні вміти:

 • визначати лікарські рослини;

 • класифікувати лікарські рослини;

 • проводити самостійні дослідження;

 • складати таблиці, графіки;

 • писати реферати.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Фітотерапія

Лікарські рослини

Раціональне природокористування

Фармацевтика

Інтродукція

Ресурси

2. Під охороною закону (9 год)

Реєстри видів лікарських рослин, що підляга­ють охороні на території України. Червона книга України. Охорона та раціональне використання лікарських рослин. Юридична відповідальність за І порушення вимог природоохоронного законодав- І ства (кримінальна, адміністративна, цивільно- І правова, дисциплінарна). Лікарські рослини пев- 1 ної місцевості, що підлягають охороні.Екскурсії до природничого музею, до бота- І нічного саду, парку, науково-дослідної установи.

Теми рефератів

 1. Охорона рідкісних і зникаючих видів місце­вої флори.

 2. Червона книга України.

Проведення акцій: «Зелена аптека», «Джере­ла фітотерапії».

Учні повинні мати уявлення про:

 • особливості регіональної флори;

 • види лікарських рослин, що підлягають охо­роні на території України;

 • Червону книгу України;

 • природно-заповідні території України.

Учні повинні знати:

 • основні державні законодавчі акти з охорони навколишнього середовища;

 • лікарські рослини свого регіону, що підляга­ють охороні.

Учні повинні вміти:

 • визначати лікарські рослини свого регіону;

 • проводити спостереження в природі;

 • прогнозувати наслідки впливу людини на навколишнє середовище.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Червона книга України

Реєстр

Ендеміки


Заповідники

Заказники

Парки

Ботанічний сад3. Збирання лікарської сировини та її збері­гання (24 год)

Спільна робота з аптекоуправлінням зі збиран­ня лікарських рослин. Правила збирання. Строки збирання і фази розвитку рослин. Обробка брунь­ок, кори, листя, квітів, трав, плодів, насіння, ко­ренів і кореневищ. Лікарські рослини обмеженого й необмеженого збору. Правила збирання лікар­ських рослин, що містять в собі отруту.

Значення сушіння. Вплив вологи, температури і світла на сушіння. Підготовка до сушіння. Спосо­би сушіння: під відкритим небом, у закритому приміщенні, при штучному нагріванні в печах. Сушарки. Типи сушарок: переносні, шафні, ка­мерні, карусельні, канальні, тунельні, елеваторні, калориферні, електричні. Зволоження пересуше­ної сировини. Прийоми сушіння. Вихід сухого продукту. Зберігання. Пакування та пакувальні матеріали.

Практичні роботи

Збирання і обробка лікарських рослин. Скла­дання календаря збирання лікарських рослин.

Використання різних способів сушіння лікарсь­кої сировини. Пакування лікарської сировини.

Екскурсії до лісу, поля, луків для збирання лікарських рослин, до фармацевтичного підпри­ємства.

Учні повинні мати уявлення про:


 • пристосування рослин до умов середовища;

 • процеси життєдіяльності рослин;

 • фази розвитку рослин.

Учні повинні знати:

• особливості життєвого циклу квіткових рос­


лин;

 • вплив факторів неживої природи на процеси життєдіяльності рослин;

 • строки збирання лікарських рослин обмеже­ного збору.

Учні повинні вміти:

 • спостерігати за розвитком і ростом рослин;

 • складати календар збирання лікарських рослин;

 • збирати та зберігати лікарські рослини;

 • оформляти результати практичних робіт.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Фармацевтичне підприємство

Аптека

Штучне нагрівання4. Основні положення сучасної фітотерапії

(9 год)


Ліки рослинного походження. Номенклатура лікарських рослин аптечного асортименту. Лікар­ські рослини народної медицини. Переваги фітоте­рапії перед хімічними препаратами. Забезпечення умов успішної фітотерапії. Наукові пошуки фіто­терапії.

Тема рефератів

Ліки навколо нас.Екскурсії до музею лікарських рослин, аптеко-управління, лікувальної установи.

Учні повинні мати уявлення про:

 • різноманітність лікарських рослин своєї місцевості;

 • наукові досягнення фітотерапії.

Учні повинні знати про:

• актуальність фітотерапії та її переваги пе­


ред хімічною промисловістю.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Хімічні препарати Аптекоуправління Асортимент Номенклатура5. Способи використання лікарських рослин

(26 год)


Застосування лікарських рослин для лікуван­ня зовнішніх і внутрішніх захворювань. Зовнішні лікувальні засоби: компреси, натирання, примоч­ки, припарки, ванни. Лікувальні суміші. Мазі, їх приготування. Внутрішні лікувальні засоби: відвари, настої, настойки, інгаляції. Способи при­готування і механізм дії. Застосування цілющих чаїв - шлункового, сечогінного, потогінного, жовчогінного, грудного, вітамінного, апетитного, заспокійливого.

Практичні роботи

Приготування цілющих чаїв. Застосування інгаляцій під час захворювань верхніх дихальних шляхів. Приготування настоїв, настойок, від­варів. Правила накладання компресів, примочок і припарок. Приготування лікувальних ванн.Екскурсії до фітотерапевтичного кабінету для ознайомлення з його роботою, музею лікарських рослин, гомеопатичної аптеки.

Теми рефератів

 1. Лікарські рослини, що використовуються при лікуванні професійних захворювань.

 2. Цілюща сила рослин.

 3. Гомеопатія.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні зовнішні лікувальні засоби;

 • внутрішні лікувальні засоби.

Учні повинні знати:

 • способи приготування лікувальних засобів;

 • механізм дії лікувальних засобів;

 • застосування цілющих чаїв.

Учні повинні вміти:

 • готувати лікувальні засоби для зовнішнього і внутрішнього використання;

 • готувати та використовувати цілющі чаї;

 • застосовувати інгаляції при захворюванні верхніх дихальних шляхів.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

гомеопатія;

захворювання;

компрес;


примочка;

мазі;


інгаляція;

суміші.


Цілющі чаї:

шлунковий;

сечогінний;

потогінний;

жовчогінний;

вітамінний;

апетитний;

заспокійливий.6. Фармакотерапевтична дія рослин (40 год) Комплекс біологічно активних речовин про­тизапального, антимікробного, сечогінного, жов­чогінного, кровоспинного, глистогінного, в'яжу­чого ефекту. Різнобічна лікувальна дія лікарських рослин. Невміле застосування лікарських рослин і шкода від такого лікування. Вживання рослин

кровоочисної дії. Лікувальні й «магічні» функції полину гіркого. Рослинні фітонциди. Рослини-стимулятори центральної нервової системи та їх дія. Застосування в народній медицині бузини, валеріани, берези бородавчатої, калини, деревію, кульбаби, липи, обліпихи, подорожника, спори­шу; суниці, цмину піщаного, звіробою, золотого кореня, материнки, нагідок, шавлії, алтею лі­карського, чорниці, м'яти, ромашки, чебрецю тощо.

Практичні роботи

Складання картотеки лікарських рослин. Ви­готовлення гербарію лікарських рослин. Інтро­дукція лікарських рослин. Вирощування лікарсь­ких рослин на навчально-дослідній ділянці.Екскурсії до ботанічного саду, науково-дос­лідної установи, гомеопатичної лікарні, до лісу, парку, ботанічного саду.

Теми рефератів

 1. Фітотерапія захворювань легень і верхніх дихальних шляхів.

 2. Використання лікарських рослин при сер­цево-судинних захворюваннях.

Учні повинні мати уявлення про:

 • гуморальну систему в організмі;

 • різнобічну лікувальну дію лікарських рос­лин;

 • застосування лікарських рослин.

Учні повинні знати:

 • причини виникнення різних захворювань;

 • дози лікарських засобів при їх застосуванні;

 • основні процеси обміну речовин;

 • біологічні особливості лікарських рослин.

Учні повинні вміти:

 • використовувати рослинні засоби для підтримки гомеостазу організму;

 • проводити профілактику різних захворю­вань;

 • працювати з гербарним і колекційним ма­теріалами;

 • готувати реферати, складати конспекти.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття)

Фітонциди

Глікозити

Антибіотики

Стимулятори

Імунітет


Гомеостаз

Гормон


7. Цілюща флора у вашому домі (21 год) Таємниця зеленого скарбу (легенди та міфи про рослини). Естетотерапія, її вплив на здоров'я людини. Ефіроолійні квіткові рослини (жасмин, мімоза, фіалка, гвоздика, лаванда, троянда, бузок тощо), їх стимулююча й тонізуюча дія.

Аромотерапія. Аромопрофілактика. Первоцвіт лікарський, його фітохімічні та фармакотерапев-тичні властивості. Лікувальні властивості алое, ка­ланхое, бріофіллюму, агави та ін. Фітотерапевтичні препарати та їх характеристики. Цитрусові - дже­рело вітамінів, їх використання у народній меди­цині. Вирощування цитрусових у кімнатних умо­вах. Чай, кава, какао - носії бадьорості, їх цілющі якості. Шкода від надмірного вживання.Практичні роботи

Закладання колекційної ділянки лікарських рослин, шкілки, розсадників для інтродукції та реакліматизації лікарських рослин. Вирощування ефіроолійних і кімнатних лікарських рослин. Приготування запашних ванн, ароматичних на­тирань. Вирощування квітково-декоративних рослин і їх використання в озелененні навко­лишньої території.Теми рефератів

 1. Оздоровчий вплив на людину аромотерапії та фітодизайну.

 2. Квітково-декоративні та лікарські рослини в кімнатах вашого будинку, на подвір'ї.

Учні повинні мати уявлення про:

 • кімнатні лікарські рослини;

 • біологічні особливості ефіроолійних рослин.

Учні повинні знати:

 • умови вирощування кімнатних рослин;

 • умови вирощування ефіроолійних рослин;

 • умови вирощування цитрусових рослин;

 • лікувальні властивості рослин.

Учні повинні вміти:

 • вирощувати ефіроолійні та кімнатні лікар­ські рослини;

 • застосовувати цілющу флору для лікування та профілактики.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Аромотерапія

Естетотерапія

Ефіроолійні рослини

Цитрусові

Фітохімічні властивості8. Лікарські рослини як засіб підвищення за­хисних функцій організму (32 год)

Навколишнє середовище і радіоактивні ізото­пи, їх вплив на стан здоров'я людини. Радіостій­кість живих організмів.

Рослини радіозахисної (радіопротекторної) дії: полин звичайний, аїр болотний, деревій, обліпи­ха, полуниця, брусниця, калина, шипшина, глід, ожина тощо. їх терапевтична дія і використання. Рослини-психостимулятори. Препарати тонізую­чої дії. Терапевтична дія женьшеня, лимонника китайського, елеутерокока, аралії маньчжурсь­кої, радіоли рожевої. їх використання. Вітамінні напої радіопротекторної дії.

Практичні роботи

Приготування вітамінних напоїв радіопротек­торної дії.Екскурсії до науково-дослідної установи, ліку­вального закладу.

Учні повинні мати уявлення про:

 • імунітет;

 • радіоактивні ізотопи, їх вплив на здоров'я людини;

 • радіопротекторні дії рослин;

 • сучасні екологічні проблеми людства.

Учні повинні знати:

 • основні біологічні закономірності;

 • терапевтичну дію радіопротекторів;

 • дію рослин-психостимуляторів.

Учні повинні вміти:

 • визначати рослини-радіопротектори;

 • вирощувати рослини радіопротекторної дії на навчально-дослідних ділянках;

 • готувати та застосовувати напої радіопротек-торної дії;

 • працювати з літературними джерелами.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття)

Радіація: у-, (3-, %-промені

Ізотопи

ПсихостимуляціяРадіопротектори

Адаптація

Навколишнє природне середовище

Радіостійкість

Радіозахисна дія рослин

9. За здоровий спосіб життя (36 год) Значення плодових і ягідних культур у харчу­ванні людини. Високовітамінні плодові культури (айва, актинідія, аронія, калина, кизил, лимон­ник, обліпиха, шипшина, горіхи), їх цілющі та лікувальні властивості. Роль плодових культур у профілактиці захворювань. Лікувальна та благо­творна дія соків, морсів, напоїв, киселів, кок­тейлів, компотів із журавлини, смородини, лимо­на, малини, суниці, чорниці, аґрусу, абрикоса, вишні, аличі тощо на організм людини. Цілющі властивості овочевих рослин: капусти, моркви, редьки, ріпи, буряка, гарбуза, баклажанів, то­матів, перцю, кавунів, динь та ін. Фітонцидна дія часнику, цибулі. Лікувальні овочеві салати, супи. Дієтичне харчування.

Практичні роботи

Вирощування високовітамінних плодових культур. Виготовлення гербарію лікарських рос­лин. Приготування лікувально-профілактичних напоїв і дієтичних страв, складання харчового раціону.

Збирання лікарської сировини. Написання ре­фератів, виготовлення наочних посібників.

Учні повинні мати уявлення про:


 • групи вітамінів А, В, С, D;

 • природу - джерело вітамінів;

 • лікувальні властивості овочів і фруктів.

Учні повинні знати про:

 • вітаміни як координаторів фізіологічних функцій організму;

 • дієтичне харчування;

 • профілактику захворювань.

Учні повинні вміти:

 • вирощувати високовітамінні плодові й ово­чеві культури на навчально-дослідних ділянках;

 • готувати лікувально-профілактичні напої та дієтичні страви;

 • складати харчовий раціон;

 • застосовувати набуті знання для збереження власного здоров'я.

Учні повинні засвоїти терміни (поняття):

Гіповітаміноз

Гіпервітаміноз

Авітаміноз

Профілактика

Дієта


Вітаміни

10. Підсумкові заняття, масові заходи (10 год) Написання доповідей, рефератів, виготовлен­ня наочних посібників, гербаріїв. Науково-прак­тична конференція, екскурсії до науково-дослід­них установ, підприємств.

Прогноз результатів і методика діагностики після закінчення реалізації програми

Як результат реалізації програми учні здобу­дуть знання про цілющі властивості лікарських рослин, народні методи оздоровлення та лікуван­ня організму, поглиблено засвоять знання з біології, ботаніки й основ медицини, навчаться використовувати лікарські рослини для лікуван­ня та профілактики захворювань людини, опану­ють способи виготовлення лікарських форм з рос­линної сировини.

Програма сприяє розвиткові навичок самоана­лізу, наукових спостережень у природі, проведен­ня польових і лабораторних досліджень, постанов­ки експериментів, пов'язаних із визначенням, обліком, вирощуванням, збиранням лікарських рослин, формуванню здорового способу життя та вихованню дбайливого ставлення до раціонально­го використання природних ресурсів, екологічної культури і свідомості в учнів.

Наприкінці реалізації програми - співбесіда за теоретичними темами, перевірка виконання основних практичних навичок.Після успішного засвоєння програмового ма­теріалу вихованцям рекомендовано продовжити навчання у творчих учнівських об'єднаннях ви­щого рівня «Юний медик».
Скачати 270.6 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка