Програма гуртка з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Екологічне краєзнавство»Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.68 Mb.
#12358
ТипПротокол засідання
1   2
Тематичний план

Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього

У тому числі

теоре­тичних

прак­тичних

1

2

3

4

5

1


РОЗДІЛ І.

Вступна частина


ВС


12


6


6

1.1.

Вступне заняття

2

2

-

1.2.

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристськокраєзнавчих подорожей

1

1

-

1.3.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

1

1

-

1.4.

Природні ресурси рідного краю

8

2

6

2.

РОЗДІЛ ІІ.

Екологічне краєзнавство


158


38


120

2.1.

Актуалізація знань попереднього року навчання

2

2

-

2.2.

Підготовка звіту про літню краєзнавчу експеди-цію. Обробка краєзнавчих матеріалів експедиції

24

4

20

2.3.

Організація виставки за підсумками літньої еколого-краєзнавчої експедиції у музеї навчального закладу

16

2

14

2.4.

Розвиток заповідної справи в Україні. Порядок створення і оголошення територій і об’єктів ПЗФ. Природоохоронні обєкти рідного краю

28

8

20

2.5.

Природа рідного краю. Науково-дослідницька робота

34

12

22

2.6.

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих експедицій

16

4

12

2.7.

Природоохоронна діяльність

12

2

10

2.8.

Участь у масових туристсько-краєзнавчих заходах: туристсько-краєзнавчі експедиції, акції, зльоти, конференції, змагання тощо

26

-

26

3


РОЗДІЛ ІІІ.

Туристсько-спортивна підготовка34


8


26

3.1.

Орієнтування на місцевості. Топографічна підготовка туриста-еколога

10

2

8

3.2.

Техніка пішохідного, лижного, водного, гірського тощо видів спортивного туризму (за вибором)

24

6

18

4

РОЗДІЛ ІV.

Фізична підготовка та гігієна туриста-краєзнавця
житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека житттєдіяльності Фізична підготовка та безпека жжжжиттєдіяльножитттєдіяльності


10


2


8

4.1.

Фізична підготовка. Спортивні ігри.

6

-

6

4.2.

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) допомога

4

2

2

5

РОЗДІЛ V. Підсумкове заняття

2

-

2

5.1.

Багатоденна туристськокраєзнавча подорож

Поза сіткою

годинРАЗОМ:

216

50

166


Зміст програми
РОЗДІЛ І

ВСТУПНА ЧАСТИНА (12 год)


  1. Вступне заняття (2 год)

  2. Види, поняття і базові принципи екологічного туризму. Туристсько-рекреаційні райони України, області, перспективні для проведення екотурів.

Мета, завдання і зміст роботи гуртка у поточному навчальному році.

Самоврядування в туристсько-краєзнавчому гуртку.

Самоаналіз власної діяльності як запорука ефективної роботи. Портфоліо як засіб самореалізації і саморозвитку особистості. Принципи формування портфоліо.

Дискусії (за вибором): "Кодекс туриста-краєзнавця", "Яким повинен бути лідер туристсько-краєзнавчого гуртка?" тощо.

Обговорення підсумків дискусії, складання письмового звіту про захід (творчої роботи, емблеми, кодексу, портрету лідера гуртка тощо).

Розробка плану особистого розвитку з різних напрямків еколого-краєзнавчої і туристсько-спортивної діяльності.

Формування ради гуртка відповідно до структури і напрямків діяльності гуртка. Розробка критеріїв і створення системи самоаналізу власної діяльності, діяльності гуртка.

1.2. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (1 год)

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.

Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах та краєзнавчих експедиціях.

1.3. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (1 год)

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03. 2006 р. № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 01 червня 2006 р. за № 660/12534.


1.4. Природні ресурси рідного краю (8 год)

Літосфера. Охорона земних надр та поверхні суші. Історія видобутку корисних копалин: металеві, неметалеві, горючі тощо.

Рекультивація як активна форма охорони природи.

Практичні заняття

Екскурсії до промислових обєктів або природничих музеїв.


РОЗДІЛ ІІ.

ЕКОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (158 год)
2.1.Актуалізація знань попереднього року навчання (2 год)

Повторення основних тем попереднього року навчання, контрольна перевірка рівня туристсько-краєзнавчих знань, умінь та навичок.


2.2. Підготовка звіту про краєзнавчу експедицію. Обробка краєзнавчих матеріалів експедиції (24 год)

Розділи звіту про експедицію. Розподіл обовязків членів групи з підготовки звіту.Практичні заняття

Систематизація записів польового щоденника, їх первинний аналіз. Робота з довідковою і краєзнавчою літературою. Визначення зібраних знахідок, датування; обробка письмових та усних джерел. Створення гербаріїв, колекцій і фотоархівів. Підготовка знахідок до подальшого зберігання.

Паспортизація та систематизація маршрутів, об’єктів живої і неживої природи. Складання письмових звітів, наукових повідомлень і комп’ютерних презентацій про туристсько-краєзнавчі експедиції.

Обговорення підсумків експедицій. Презентація результатів роботи кожним гуртківцем або групою гуртківців. Оцінка власних досягнень, висновки, враження, визначення проблем та шляхів їх подолання в майбутньому.

Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції, для передачі у відповідні заклади (краєзнавчий музей навчального закладу, наукові або природоохоронні установи).

Пропаганда експедиції: оформлення стінної газети, стендів, фотоальбомів, буклетів, інтернет-публікацій, звітної виставки, проведення вечора, підготовка публікацій у ЗМІ тощо.

Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію у навчальному закладі, на конференції.

2.3. Організація виставки за підсумками літньої

еколого-краєзнавчої експедиції у музеї навчального закладу (16 год)

Роль музеїв у збереженні історичної спадкоємності поколінь і культурної спадщини України. Музейна термінологія: фонди (тематичний, систематичний, комплексний, основний, допоміжний), експозиція, музейний предмет тощо. Принципи організації та діяльності шкільних музеїв, положення про музей при закладі освіти. Музейна документація, правила реєстрації, опису і обліку музейних надходжень та експонатів, їх зберігання у запасниках та експозиції.

Підготовка та проведення шкільної музейної екскурсії. Сучасні вимоги до структури, змісту, оформлення і затвердження екскурсій. Культура мовлення екскурсовода, манера поведінки тощо.

Практичні заняття

Формуваня плану експозиції. Ділові ігри з питань формування тематико-експозиційних планів експозицій, робота зі створення експозиції музею навчального закладу, тематичної виставки. Підбір, виготовлення та розміщення друкованих і фотоматеріалів. Обробка зразків природних матеріалів та їх опис.

Заповнення актів прийому-передачі, опис предметів, створення облікових карток і каталогів.

Підготовка учнівської екскурсії, масові заходи в музеї.


2.4. Розвиток заповідної справи на Україні. Порядок створення і оголошення територій і об’єктів ПЗФ.

Природоохоронні обєкти рідного краю (28 год)

Історичний огляд розвитку заповідної справи в Україні, напрями її розвитку. Закон України «Про природо-заповідний фонд» і його завдання.

Класифікація територій і об’єктів ПЗФ України. Власність та право користування територіями і об’єктами ПЗФ. Особливості їх використання. Порядок створення і оголошення територій і об’єктів ПЗФ. Державний кадастр і охорона територій і об’єктів ПЗФ. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд. Методика вивчення цінних природних територій і об’єктів в польових умовах.

Нормативно-правова база про екологічну мережу. Структура екомережі (центри ландшафтного і біологічного різноманіття, екологічні коридори, буферні зони, екотехнічні розв’язки), особливості їх використання. Методика обґрунтування створення екомережі.Практичні заняття

Створення списків і класифікація природо-заповідних об’єктів рідного краю, їх приуроченість до фізико-географічних, геоботанічних, флористичних і зоологічних зон України, рідного краю; значення у формуванні регіональної і національної екологічної мережі.

Просторове розміщення об’єктів природно-заповідного фонду, екомережі та господарської системи на прикладі одного з районів (міст) України, рідного краю.

Складання актів про порушення законодавства і клопотань про створення нових об’єктів ПЗФ.

Експедиції і екотури до об’єктів природно-заповідного фонду рідного краю, України, інших країн.
2.5. Природа рідного краю. Науково-дослідницька робота учнів (34 год)

Етапи науково-дослідницької роботи. Постановка проблеми, визначення мети і дослідницьких завдань, складання плану досліджень.

Головні розділи наукової роботи: вступ, літературний огляд, мета, завдання, методологія, об’єкт і предмет дослідження, основна частина, висновки, рекомендації. Наукова новизна досліджень. Теоретична і практична значимість роботи.

Визначення основних джерел природоохоронної, краєзнавчої та наукової інформації, знайомство та робота з ними. Наукові монографії, статті і повідомлення.

Методи проведення науково-дослідницької роботи:

- бібліографічний - створення списку використаної літератури, робочої картотеки;

- картографічний (аерокосмічний) - вивчення закономірностей просторового розміщення і розвитку природного комплексу шляхом використання географічних карт і аерокосмічних знімків;

- статистичний - обробка даних спостережень, визначення залежності між компонентами природи;

- порівняльно-аналітичний (генетичний) - визначення і аналіз причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей виникнення, становлення, послідовності стадій розвитку процесів, властивостей і станів природних об’єктів і явищ;

- історичний - порівняння минулого стану об’єктів з їх сучасним станом;

- моделювання - прогнозування змін об’єктів, що вивчаються, перспектив їх розвитку.

Структура, вимоги та правила оформлення результатів науково-дослідницької роботи. Тези наукової роботи і автореферат.Практичні заняття

Вивчення літератури, інших джерел інформації про природу рідного краю, складання списку використаної та рекомендованої літератури, практична робота в архівах та інших наукових установах.

Дослідницька робота з вивчення природних територій і об’єктів, перевірка фактів і дат, виявлених у ході досліджень, їх критичне використання. Консультації з вченими та спеціалістами.

Підготовка науково-дослідних робіт і статей за вибраною темою. Презентація і рецензування результатів роботи кожним гуртківцем або групою гуртківців. Оцінка власних досягнень, висновки, враження, визначення проблем та шляхів їх подолання в майбутньому.

Участь у регіональних та Всеукраїнських масових заходах щодо вивчення та збереження природної спадщини України в рамках краєзнавчих рухів, конкурсів, експедицій, акцій тощо.
2.6. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих експедицій

(16 год)

Визначення теми і мети туристсько-краєзнавчої експедиції. Вибір та вивчення маршруту. Нормативно-правова база підготовки та реалізації експедиції.Практичні заняття

Формування експедиційної групи, тимчасових профільних пошукових бригад, розподіл обов’язків та проведення інструктажів.

Збір інформації про район експедиції та перспективні об’єкти дослідження. Складання плану експедиції, затвердження маршруту і графіка пересування, підготовка спорядження, розробка меню тощо.

Встановлення зв’язків з працівниками архівів, музеїв, природо-заповідних об’єктів, вузів та інших наукових, навчальних і державних установ для одержання консультацій та інших необхідних довідок про район експедиції.

Виконання експедиційних завдань:

• вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття району експедиції, стану окремих природних об’єктів, впливу на них природних та антропогенних факторів середовища;

• пошук і збирання (фотодокументування) природних об’єктів і матеріалів;

• опитування населення про форми та історію природокористування району експедиції, окремих природних об’єктів;

• пошук безпосередніх учасників або очевидців різних подій, пов’язаних з вивченням, використанням або охороною природних територій і об’єктів району експедиції;

• вивчення фактів або подій за документами архівів, експонатами музеїв, першоджерелами;

• листи, спогади, документи, фотографії, розповіді, зібрані або записані під час експедиції.

Фіксація подій експедиції, ведення особистих спостережень та щоденників. Порівняння матеріалів, зібраних під час експедиції, з опублікованими джерелами. Перевірка фактів і дат, виявлених у ході експедиції. Консультації з вченими та спеціалістами.

Презентація результатів роботи кожним гуртківцем або групою гуртківців (реферати, наукові повідомлення тощо про історичне минуле та сучасний стан природних об’єктів району експедиції). Оцінка (робота з оцінними формами, контрольними тестами, самооцінка, взаємооцінка тощо) власних досягнень, висновки, враження, визначення проблем та шляхів їх подолання в майбутньому.

Підготовка матеріалів, зібраних під час експедиції, для передачі у відповідні заклади (краєзнавчий музей навчального закладу, наукові або природоохоронні установи).

Пропаганда експедиції: оформлення стінної газети, стендів, фотоальбомів, буклетів, інтернет-публікацій, звітної виставки, проведення вечора.

Виступи зі звітом про туристсько-краєзнавчу експедицію у навчальному закладі, на конференції.

Проведення навчальних експедицій.
2.7. Природоохоронна діяльність (12 год)

Екологічна етика. Цінності природи, моральні агенти і моральні партнери (суб’єкти). Права природи. Етичні принципи і правила взаємодії з природою.

Унікальні природні та історико-культурні об’єкти місцевого занчення, розташовані, на території рідного краю.

Роль юних туристів- краєзнавців в охороні навколишнього середовища.Практичні заняття

Заповідники та заказники як форма збереження окремих ділянок незайманої природи для наукових досліджень. Робота з картографічними матеріалами. Розробка екостежок, маршрутів екотурів до унікальних природних та історико-культурних об’єктів України, рідного краю.

Відвідання заповідників і заказників. Фотографування, замальовування та опис цих місць.

Зустрічі з науковцями, письменниками, художниками, громадськими діячами - дослідниками і захисниками природи рідного краю, України. Записи їх спогадів. Виконання завдань різних громадських організацій та фондів. Оформлення зібраних матеріалів для краєзнавчого музею навчального закладу.2.8. Участь у масових туристсько-краєзнавчих заходах: туристсько-краєзнавчі експедиції, акції, зльоти, конференції тощо (26 год)

Вивчення Положень та Умов проведення різних масових заходів з учнівською молоддю: туристсько-краєзнавчі експедиції, акції, зльоти, форуми, конференції тощо. Правила змагань зі спортивного туризму. Робота з Положенням та Умовами змагань. Основні принципи суддівства змагань. Таблиці штрафів.Практичні заняття. Підготовка та участь у заходах.
РОЗДІЛ ІІІ.

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (34 год)
3.1. Орієнтування на місцевості. Топографічна підготовка туриста-еколога

(10 год)

Загальні відомості про спортивне орієнтування. Масштаби спортивних карт. Умовні знаки на спортивних картах. Види змагань у спортивному орієнтуванні.

Геодезія і картографія. Види картографічних матеріалів, що використовуються під час туристсько-краєзнавчих походів та експедицій.

Практичні заняття.

Вимірювання і відкладення відстаней на карті за допомогою лінійки, циркуля, курвіметра. Викреслювання умовних топографічних знаків. Топографічний диктант. Азимутальна топографічна зйомка маршруту. Викреслювання умовних знаків спортивних карт. Вправи з читання спортивних карт. Вправи на місцевості з орієнтування в заданому напрямку, на маркованій дистанції.

Участь у змаганнях зі спортивного орієнтування.
3.2. Техніка пішохідного, лижного, водного, гірського тощо видів спортивного туризму (за вибором) (24 год)

Групове, індивідуальне, спеціальне спорядження та вимоги до нього. Привали і ночівлі, заходи безпеки при їх організації. Організація харчування. Основи техніки і тактики походів з різних видів туризму (відповідно до кваліфікації керівника групи). Способи подолання природних перешкод у різних умовах. Забезпечення техніки безпеки при подоланні перешкод.Практичні заняття

Відпрацювання техніки використання спорядження з відповідного виду туризму, подолання природних перешкод. Організація особистої і групової страховки.

Проведення навчальних походів, екотурів і експедицій з використанням різних видів туризму (відповідно до кваліфікації керівника групи).

РОЗДІЛ ІV.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ГІГІЄНА ТУРИСТА-КРАЄЗНАВЦЯ ( 10 год)
4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри (6 год)

Вимоги до фізичного стану юних туристів-краєзнавців. Загальна та спеціальна фізична підготовка як фактор попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків. Ранкова гімнастика  важлива складова фізичної підготовки юних туристів-краєзнавців. Основи техніки оздоровчого бігу. Забезпечення безпеки на заняттях на воді. Спортивні ігри.Практичні заняття.

Розучування техніки оздоровчого бігу, правильного дихання. Біг на 50 та 100 метрів, спеціальні бігові вправи, стрибки у довжину, через перешкоди.

Удосконалення навичок гри в баскетбол, футбол, гандбол. Прийоми дій з партнером та протидії з суперником у відповідній грі, проведення туристсько-спортивних естафет.
4.2. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога (4 год)

Правила особистої гігієни (догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу).

Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів (опіки, рани, порізи, отруєння).

Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, живота, грудей.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок.

Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів тощо.

Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.
РОЗДІЛ V.

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.


5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).


Прогнозований результат
Учні повинні знати:

І. Еколого-краєзнавчий блок програми:

• основні природні, історичні, археологічні пам’ятки України, рідного краю; документацію для проведення краєзнавчої експедиції; основні документи музейної справи;

• основні вимоги до звіту про краєзнавчу експедицію та туристський похід;

• краєзнавчу та іншу літературу з природи рідного краю;

• схему опису маршруту краєзнавчої експедиції;

• кінофотодокументи та інші джерела про природу рідного краю;

• фізико-географічні і кліматичні умови місцевості, що вивчається;

• екологічну термінологію;

• представників рослинного і тваринного світу місцевості, що вивчається;

• заповідні природні об’єкти рідного краю і України;

• закони і нормативні акти, спрямовані на збереження і раціональне використання природних ресурсів України;

• показники якості (стану) природних об’єктів.

• основні види і методи краєзнавчої і науково-дослідницької роботи, які можуть з дійснюватися в краєзнавчій експедиції чи туристському поході, при проведенні краєзнавчих досліджень, інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;

• місцеві ознаки погіршення та покращення погоди.


ІІ. Туристський блок програми:

• правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

• права та обов’язки учасників подорожей та змагань;

• основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань із спортивного туризму і спортивного орієнтування;

• вимоги до походів різного ступеню та категорії складності;

особливості особистого, групового і спеціального спорядження і обладнання з пішохідного туризму (інших видів туризму за необхідності);

• основні види перешкод, що визначають рівень складності походу (відповідно до обраного виду туризму);

• туристські обов’язки в групі;

• особливості організації біваку;

• вимоги до організації харчування туристів;

• умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;

• туристські можливості регіонів України;

• симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;

• порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході чи на змаганнях, порядок надання першої долікарської допомоги;

• фізичні, психологічні, тактико-технічні вимоги до учасників подорожей різних рівнів складності.
Учні повинні вміти:

• самостійно працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою, іншими літе­ратурними джерелами;

• розробляти анкети та запитальники;

• систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;

• виконувати дослідження за ви­вченими методиками, вести пись­мову документацію;

• пояснювати взаємозв'язок між станом досліджуваного об'єкту та факторами природного та антро­погенного характеру;

• складати звіт про краєзнавчу експедицію, краєзнавче дослідження, технічний опис маршруту;

• публічно виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка;

• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою, долати дистанцію спортивного орієнтування в заданому напрямку та/або за вибором, по маркованій дистанції;

• складати план місцевості;

• розробляти маршрути походів 1 - 3 ступеню складності та 1-ї категорії складності (відповідно до обраного виду туризму);

• вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різним способами;

• долати річку вбрід, по колоді, мотузці з перилами, навісній переправі, долати круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом та підйом спортивним способом), траверс перешкоди;

• в’язати вузли, які застосовуються в туристських походах та на змаганнях;

• організувати бівак, розпалювати вогнище;

• складати меню для туристського походу;

• готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

• бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

• співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

• надавати першу долікарську допомогу при травмах;

• володіти навичками пішохідного та, або лижного, водного тощо видів туризму).

Учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції, учнівській краєзнавчій конференції, туристському поході.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Азбука туриста-эколога. Методические рекомендации для рук. кружков «Туристы-экологи». – М.: Турист – 1991 – 110 с.

 2. Бардин К.В. Азбука туризма. - М. : Просвещение, 1981.

 3. Байтеряков О.З. Загальна характеристика туристичних ресурсів України // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) - Херсон. Херсонський держ. пед. ун-т. - 1998. - С. 185-187

 4. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). – Дніпропетр.: Промінь, 2002. - 115 с.

 5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування. - К: ВПЦ „Київський університет", 2001. - 395 с.

 6. Биржаков М.Б. Введение в ТУРИЗМ. - СПб.: „Издательский дом Герда". 2003. - 320 с.

 7. Боплан Г.Л. Опис України. К. : Наукова думка, 1991.

 8. Вечерський В.В. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 2. - К: ЧП Кармаліта. - 1999. - С. 99-122.

 9. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. - К: КМ-Трейдинг". - 1998. - Частина перша. - С11-18.

 10. Ганопольский В.І. Уроки туризму .- К .: Шкільний світ.-2004.

 11. Гетьман В.І. Екотуризм в національних парках // Екологічний вісник. – 2002. - №7-8 – с. 24-28

 12. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 29.11.2003 . //www.rаdа. goy. Uа.

 13. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р.// Урядовий кур'єр. -1995.-№171-172.-С. 5-6.

 14. Історія України. – Знання, 1992.

 15. Історичний, культурний туризм в Україні до 2010 року // Краєзнавство, географія, туризм. – 2001. - №6 – с.8

 16. Конох А.П., Товстопятко Ф.Ф., Некрасов С.А. Екологічний туризм: Навч. пос. для студентів фак. фіз. вих. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005 – 68 с.

 17. Конох А.П., Товстопятко Ф.Ф., Некрасов С.А. Туризм: Навч. пос. для студентів вищих навч. закладів. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005 – 135 с.

 18. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота – К. Вища школа, 1995.

 19. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу. – К.: НацЭко, 1997. – 40 с.

 20. Краєзнавство. – К. : Пам’ятки України, 1994.- № 1,2.

 21. Литвинов Д.А. Справочник туриста. - Дніпропетровськ: ЕЦ „Восхождение”, 2005.

 22. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . – К .: Шкільний світ - 2009.

 23. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді під ред. Ю.В.Штангея. – К.: УДЦТКУМ, 1996. – 368 с.

 24. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом
  развитии территорий // Вести МГУ. Сер.5. - 1998. -№ 6.-С. 13-18.

 25. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і
  студентською молоддю України / Наказ Міністерства освіти і науки
  України від 24.03.2006 року 237 // Спортивний туризм. - К.:
  Федерація спортивного туризму України. - 2006. - № 9 - С. 36-57.

 26. Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах и соревнованиях. Методические рекомендации. – М.: Турист, 1983. – 52 с.

 27. Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навч. закладів системи МОН України // Інформаційний збірник МОНУ – 2005. - № 19-20. –с. 27-34

 28. Спортивний туризм. Правила змагань – К.: Держ. комітет молод. Політики, спорту і туризму України, 2001. – 69 с.

 29. Стратегія і тактика розвитку туризму в Україні // Краєзнавство, Географія, туризм. –1998. - №36 – с.1-3

 30. Тиждень краєзнавства і туризму // Краєзнавство, Географія, Туризм. – 1997. - №35. – вкладиш

 31. Туристско-краеведческие кружки в школе. Методические указания для руководителей. – М.: Просвещение, 1988. – 156 с.

 32. Шелегеда В.І. До проблеми використання комплексних екологічних проектів у дитячих позашкільних установах. / Збірник наукових праць «Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Київ – Запоріжжя: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001. – с. 127 – 131.

 33. Шелегеда В.І. Вивчення та збереження біологічної різноманітності в еколого-краєзнавчих гуртках станції юних туристів. / Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної «Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – с.595 – 599.

 34. Шелегеда В.І. Туристсько-краєзнавча експедиція «Зелена мережа Запоріжжя» - мета, зміст, структура, метод. / Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-річчю створення Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – с. 148 – 154.

 35. Шелегеда В.І. Система роботи з екологічного краєзнавства і туризму з учнями в позашкільних закладах системи освіти - Матеріали доповідей та виступів Всеукраїнської педагогічної конференції, присвяченої 90-річчю позашкільної освіти / за ред.. д.п.н. Вербицького В.В. – К.:АВЕРС, 2008. – с.108-116.

 36. Еколог. туризм // Краєзнавство, Географія, Туризм. – 1998. - №11 – с.7

 37. Екологічна освіта учнів у позашкільних закладах // Рідна школа. – 2001. - №5 – с. 13-15.


Додаток 1
Додаток 2
Цикл тематичного блоку (модуля) навчальної програми

Теоретичне або комплексне заняття (проблема-завдання, проблема-запитання, яке має мотивуючу спрямованість)


Учні повинні знати

Учні повинні вміти

Учні повинні створитиКамеральна обробка і аналіз зібраних матеріалів

(створення індивідуального інтелектуально-творчого продукту )

Оцінювання виконаної роботи

(загальне обговорення отриманого результату)

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка