Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ технологія обслуговування в готелях та туркомплексах"


Переведення готелю з категорії «Одна зірка» в категорію «Дві зірки»Сторінка2/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

1. Переведення готелю з категорії «Одна зірка» в категорію «Дві зірки»

2. Переведення готелю з категорії «Дві зірки» в категорію «Три зірки»

3. Переведення готелю з категорії «Три зірки» в категорію «Чотири зірки»

4. Переведення готелю з категорії «Чотири зірки» в категорію «П'ять зірок»

5. Переведення готелю з категорії «Одна зірка» в категорію «Дві зірки»

6. Переведення готелю з категорії «Дві зірки» в категорію «Три зірки»

7. Переведення готелю з категорії «Три зірки» в категорію «Чотири зірки»

8. Переведення готелю з категорії «Чотири зірки» в категорію «П'ять зірок»

9. Переведення готелю з категорії «Дві зірки» в категорію «Три зірки»

10. Переведення готелю з категорії «Три зірки» в категорію «Чотири зірки»7. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння матеріалу дисципліни. Основним є робота студентів з вітчизняною та закордонною літературою, нормативними актами у сфері готельного господарства. Самостійна робота є інструментом опанування навчальнім матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійній роботи є: • обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час лекцій;

 • опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до вивчення;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи, в групах, опитування, тестування;

 • контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю;

 • робота над індивідуальним навчально-дослідним завданням у вигляді РГР.

Перелік питань для самостійного опрацювання наведено в табл. 5.

Таблиця 5 – Перелік питань для самостійного опрацювання

Назва теми

Питання для самостійного опрацювання

(за ЗМ та темами)

Рекомендо-

вана

література

Модуль 1 Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах

ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління

1

2

3

Тема 1. Історія розвитку та сучасна індустрія гостинності.

 1. Передумови розвитку готельної справи у різні історичні періоди.

 2. Глобалізація системи гостинності.

 3. Поглиблення спеціалізації готельного попиту.

 4. Міжнародні готельні ланцюги.

Розвиток готельної справи в Україні.

Література:

основна


[4 – 9];

додаткова [2, 3].Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в Україні

 1. Міжнародні системи класифікації готелів.

 2. Класифікація готелів в Україні.

 3. Комплекс вимог до готелів різних категорій.

 4. Основні положення національних стандартів ДСТУ 4268: 2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.” та ДСТУ 4269:2003 “Класифікація готелів”.

 5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг.

Література:

нормативна

[2, 3, 4, 5];

основна [2, 4, 5, 6, 8]

додаткова [1 – 3].


Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

 1. Фактори, що обумовлюють вибір організаційної структури управління готельних підприємств.

 2. Типи організаційних структур.

 3. Форми управління. Методи управління.

 4. Принципи складання графіків виходу на роботу співробітників служби прийому та обслуговування, поверхових служб, співробітників служб, що надають додаткові послуги.

Література:

основна [2 – 8];

додаткова [1 – 3].


ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності

Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

 1. Склад персоналу служби прийому та обслуговування.

 2. Права та обов’язки адміністрації та гостей готелю.

 3. Службові обов’язки адміністратора, касира, старшого адміністратора (менеджера по розміщенню).

 4. Вимоги до організації робочих місць персоналу.

 5. Порядок оформлення клієнтів.

 6. Технологія роботи адміністратора і касира.

 7. Проведення готівкового й безготівкового розрахунку з клієнтами.

 8. Порядок бронювання номерів (місць) у готелі.

 9. Облікова документація. Цінова політика.

 10. Технологія надання інформаційних послуг.
Література: основна

[1 – 9];


додаткова [1 – 4].

Продовження табл.51

2

3

Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

 1. Склад зміни служби експлуатації номерного фонду та обов’язки персоналу, що входить до складу служби.

 2. Оснащення жилих номерів. Перевірка наявності й придатності меблів, устаткування, інвентаря.

 3. Види прибиральних робот внутрішніх приміщень готелю.

 4. Види прибиральних робіт у жилих приміщеннях (номерах).

 5. Послідовність прибиральних робіт у жилих приміщеннях.

 6. Організація робочого місця покоївки.

Література: основна

[2–9];


додаткова [2–4].

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

 1. Визначення матеріально відповідальних осіб у готелі.

 2. Договір про матеріальну відповідальність.

 3. Особливості обліку основних і оборотних засобів готельного підприємства.

 4. Термін і порядок проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок регулювання різниць, виявлених інвентаризацією.

 5. Випадки пошкодження майна готелю. Складання акту про псування майна.

Література: основна

[2, 3, 5, 6, 8];

додаткова [1 – 4].


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення

 1. Обов’язки і організація роботи санітарної служби по дотриманню персоналом норм особистої гігієни та своєчасному проходженню профілактичного медичного огляду.

 2. Вимоги санітарно-епідеміологічної станції та інструкції по санітарному утриманню приміщень готельних і туристських підприємств.

 3. Санітарні вимоги щодо дотримання кімнат відпочинку покоївки.

 4. Санітарні вимоги до приміщень для зберігання білизни.

 5. Термін зміни постільної білизни залежно від категорії готелю.

 6. Визначення оптимальної кількості комплектів постільної білизни на 1 койко-місце в готелі. Заходи щодо продовження терміну служби білизни.

Література: основна

[2, 3, 5, 7, 8];

додаткова [2, 3, 4].


Тема 8. Організація надання додаткових послуг

 1. Перелік додаткових послуг, що надається в сезонному та цілорічно діючому готельному підприємстві.

 2. Організація додаткових послуг, які сприяють згладжуванню сезонності попиту на розміщення в готельних підприємствах.

 3. Взаємозв’язок функціонального призначення готельного підприємства зі спектром послуг, які в ньому надаються.

 4. Надання платних і безкоштовних додаткових послуг.

 5. Характеристика спортивно-оздоровчого підрозділу, ресторанного господарства, побутових і туристсько-екскурсійних підрозділів готелю.

Література: основна

[1, 4 – 9];

додаткова [2 – 4].

Продовження табл.51

2

3

Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

 1. Соціальна направленість розвитку індустрії розваг.

 2. Перелік і характеристика підприємств, які відносяться до індустрії розваг.

 3. Збір та аналіз соціологічної інформації про розвиток індустрії розваг.

 4. Склад та основні функції анімаційної служби готелю.

 5. Інфраструктура багатоцільових залів.

 6. Клубна діяльність

 7. Гра як вид розваг.

 8. Персонал і обладнання дискотек.

Література: основна

[2, 3, 5 – 9];додаткова [2 – 4].8. Контрольні запитання для самодіагностики
Модуль 1

ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління


 1. Охарактеризуйте поняття "готельний продукт".

 1. Проаналізуйте основні етапи розвитку готельного господарства.

 2. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку готельного господарства на сучасному етапі.

 3. Визначте переваги впровадження нових комп’ютерних технологій на рівні готельних підприємств та на рівні готельних мереж.

 4. Наведіть 10 найбільш великих міжнародних готельних мереж.

 5. Проаналізуйте основні проблеми й перспективи розвитку готельної справи в Україні.

 6. Наведіть основні класифікаційні ознаки готельних підприємств.

 7. Визначте чинники, що впливають на рівень комфорту готельних номерів.

 8. Порівняйте Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні (наказ Державного комітету України з житлово-комунального господарства та Державного комітету України з туризму №77\44 від 10.09.96.) та діючі Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (наказ Державної туристичної адміністрації №19 від 16.03.2004 р.).

 9. Наведіть основні положення національного стандарту ДСТУ 4268: 2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.”

 10. Охарактеризуйте основні положення національного стандарту ДСТУ 4269:2003 “Класифікація готелів”.

 11. Проаналізуйте фактори, що обумовлюють вибір організаційної структури управління готельних підприємств.

 12. Охарактеризуйте типи організаційних структур управління готельних підприємств.

 13. Наведіть принципи складання графіків виходу на роботу персоналу служби прийому та обслуговування, поверхових служб, персоналу служб, що надають додаткові послуги.

 14. Доведіть значущість інформації та реклами в готельному бізнесі.


ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах

індустрії гостинності


 1. Визначте характер і зміст праці в готельних підприємствах.

 2. Наведіть функції та обов'язки працівників служби прийому та обслуговування.

 3. Охарактеризуйте порядок бронювання місць у готелі. Проаналізуйте процес оплати броні готельних номерів (місць).

 4. Проаналізуйте процес планування завантаження номерного фонду.

 5. Наведіть основні обов'язки старшого адміністратора.

 6. Охарактеризуйте організацію роботи СП і О. Наведіть перелік посадових осіб, що входять до її складу.

 7. Проаналізуйте правила надання додаткових місць, оплати місць для дітей. Наведіть приклади випадків виселення, переселення в готелі.

 8. Охарактеризуйте технологію роботи чергового адміністратора.

 9. Проаналізуйте технологію роботи касира. Наведіть документи строгої звітності.

 10. Проаналізуйте процес оплати мешкання за безготівковим розрахунком. Наведіть послідовність оформлення документації.

 11. Визначте вимоги до організації робочого місця чергового адміністратора та касира.

 12. Визначте необхідні умови праці в готелі: санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень, мікроклімат, освітлення, світлове вирішення інтер'єру, рівень шуму.

 13. Охарактеризуйте оснащеність житлових номерів. Доведіть необхідність перевірки наявності і справності меблів, устаткування й інвентарю та визначте відповідальних за цей процес осіб.

 14. Проаналізуйте види прибиральник робіт у готелі. Охарактеризуйте технологію різних видів прибирання.

 15. Визначте особливості прибирання після виїзду гостей та генерального прибирання.

 16. Проаналізуйте організацію робочого місця покоївки та його особливості. Доведіть важливість використання технічних засобів в організації трудових процесів.

 17. Визначте види контролю й оцінки якості прибирання.

 18. Проаналізуйте правила по санітарному утриманню готелів та інших підприємств готельного типу.

 19. Доведіть необхідність контролю санітарної служби щодо дотримання персоналом норм особистої гігієни та своєчасного проходження профілактичного медичного огляду.

 20. Охарактеризуйте побутове господарство готелю. Визначте основні вимоги до зберігання, прання, транспортування, комплектування випраної білизни.

 21. Охарактеризуйте санітарні вимоги до білизняного господарства готелю. Визначте термін зміни білизни залежно від категорії готелю.

 22. Наведіть основні вимоги до експлуатації приміщень для зберігання білизни.

 23. Визначте матеріально відповідальних осіб у готелі. Розкрийте сутність договору про матеріальну відповідальність.

 24. Проаналізуйте систему обліку матеріальних цінностей в готелі. Визначте порядок проведення інвентаризації, її види, оформлення документації.

 25. Наведіть приклад переліку додаткових послуг, що надається в сезонному та цілорічно діючому готельному підприємстві.

 26. Визначте взаємозв’язок функціонального призначення готельного підприємства зі спектром послуг, які в ньому надаються.

 27. Охарактеризуйте спортивно-оздоровчий підрозділ готелю, підрозділ ресторанного господарства, побутовий і туристсько-екскурсійний підрозділи готелю.

 28. Проаналізуйте сутність соціальної спрямованості розвитку індустрії розваг.

 29. Визначте склад та основні функції анімаційної служби готелю.

 30. Проаналізуйте склад інфраструктури багатоцільових залів готелю.

 31. Охарактеризуйте види клубної діяльності.

 32. Наведіть основні вимоги до персоналу і обладнанню дискотек.


9. Індивідуально-консультативна робота
Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо.

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 1. За засвоєнням теоретичного матеріалу:

 • консультації індивідуальні (запитання-відповідь);

 • консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій).

 1. За засвоєнням практичного матеріалу:

  • консультації індивідуальні та групові.

 2. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу:

 • індивідуальний захист виконаних робіт;

 • підготовка реферату для виступу на (науковому) семінарі;

 • підготовка реферату для виступу на наукової конференції.

10. Методики активізації процесу навчання
При викладанні дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” з метою активізації навчально–пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування активних та інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-методу (табл. 6).
Таблиця 6 – Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання


Методики активізації процесу навчання

Практичне застосування

навчальних технологій

1

2

Проблемні лекції (ПЛ) спрямовання на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розміркування, яке відіграє активізуючи роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.


ПЛ з питань:

       1. Впровадження нових комп’ютерних технологій (за темою 1).

       2. „Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні”(за темою 2).

       3. „Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції”(за темою 8).

Міні-лекції (МЛ) характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень.


МЛ з питань:

 1. „Проведення готівкового та безготівкового розрахунку з клієнтами. ” (за темою 4).

 2. „Вимоги санітарно-епідеміологічної станції та інструкції по санітарному утриманню приміщень готельних і туристських підприємств.” (за темою 7).

Кейс-метод (КМ) (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд проблемних ситуацій.

КМ з питань:

    1. „Порядок бронювання номерів (місць) у готелі.” (за темою 4).

    2. „Складання акту про псування майна готелю.” (за темою 6).

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється в: • високій мотивації студентів;

 • закріпленні теоретичних знань на практиці;

 • підвищенні самосвідомості студентів;

 • виробленні здатності ухвалювати самостійні рішення;

 • виробленні здатності до колективних рішень;

 • виробленні здатності до соціальної інтеграції;

 • придбанні навичок вирішення конфліктів;

 • розвитку здібностей до компромісів.

Разом з проблемними лекціями, міні-лекціями та кейс-методом використовують роботу у малих групах, яка дає змогу структурувати лекційні або практичні (семінарські) заняття за формою та змістом, створює можливість для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемної лекціє) або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується об’єднуватися у групі по 5 – 6 чоловік й презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.Презентація – виступ перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрацій нових товарів і послуг. При проведенні презентації також відбувається обмін досвідом, який студенти набули при роботі в певній малий групі.

Семінари – дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, навчають адекватно оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі відтворювання певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій.

11. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань.

Контрольні заходи для студентів денного навчання включають поточний і підсумковий контроль.

Перевірка і оцінювання знань студентів проводиться в таких формах: • оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять;

 • виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (у вигляді РГР);

 • проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання);

 • проведення контролю знань за змістовними модулями;

 • проведення підсумкового (письмового) іспиту.

Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять та оцінок за змістові модулі.

Загальна (модульна) оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне оцінок за змістовні модулі, оцінки за виконання індивідуального завдання та оцінки за результатами підсумкового іспиту.

Оцінювання знань студента здійснюється під час практичних (семінарських) занять та виконання індивідуальних завдань і проводиться за 4 - бальною шкалою за такими критеріями:


       1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблеми, що розглядається;

       2. ступінь засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;

       3. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються;

       4. уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та завдань, що винесені на розгляд в аудиторії;

       5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та роботи висновки.

Оцінювання знань студента проводиться за 4 - бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано;

 • вміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її і обґрунтувати ухвалене рішення;

 • впевнено відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії й без зауважень з їх боку.

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

 • не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • вміти обґрунтувати ухвалене рішення;

 • добре відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

 • розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції по її рішенню;

 • позитивно відповідати на запитання членів екзаменаційної комісії;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті.

Знання матеріалу оцінюється за 4 - бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 7).Таблиця 7 – Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

% набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

більше 90 – 100

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

більше 80 – 90 включно

Добре – у загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

більше 70 – 80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

більше 60 – 70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

більше 50 – 60 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

більше 26 – 50 включно

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

від 0 – 25 включноПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка