Програма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»


Охорона інтелектуальної власності (9 год.)Сторінка4/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.71 Mb.
#13107
ТипПрограма
1   2   3   4

5. Охорона інтелектуальної власності (9 год.)

Система науково-технічної інформації: державні, галузеві та територіальні інформаційні центри, науково-технічні бюро підприємств; первинна та вторинна патентна документація; джерела інформації; система патентної інформації; державні, територіальні та галузеві патентні фонди.

Види, системи та засоби патентного пошуку. Тематичний, іменний, нумераційний патентні пошуки; пошук патентів-аналогів. Документальні, фактографічні та комбіновані інформаційно-пошукові системи. Ручний, механізований та автоматизований інформаційно-пошукові засоби.

Міжнародна класифікація винаходів, структура класифікації.

Права авторів. Захист авторських та суміжних прав. Захист патентних прав. Нормативна документація з питань інтелектуальної власності.

Практична робота. Знайомство з інформаційно-пошуковою системою та системою патентної інформації у Державному центрі науково-технічної інформації.

Вивчення нормативних документів з питань інтелектуальної власності.

6. Основи наукової діяльності (138 год.)

Основні правила роботи з науковою літературою. Організація та проведення дослідження, експерименту, розробки конструкції.

Оцінка результатів: формулювання висновків та рекомендацій щодо їх впровадження. Презентація роботи: основні вимоги до виступу та написання тез.

Практична робота. Виконання науково-дослідницької або конструкторсько-дослідницької роботи за індивідуальними планами учнів і завданням керівника гуртка. Написання та оформлення наукової роботи. Підготовка до захисту наукової роботи.

7. Графічне зображення електрорадіосхем (6 год.)

Класифікація груп стандартів. Вимоги Державного стандарту України.

Практична робота. Складання конструкторської документації на радіоелектронні прилади.

Вивчення за допомогою довідника умовних графічних зображень елементів цифрової техніки.

8. Комп’ютерне моделювання (12 год.)

Ознайомлення з програмами CadSoft EAGLE, Compas-3D, DPNSche -matic при складанні креслень радіоелектронних схем та монтажних плат для друкованого монтажу. Інтерфейс програм. Методика креслення радіоелектронної схеми.

Практична робота. Проведення аналізу пристрою, складеного за допомогою комп’ютерних програм CadSoft EAGLE, Compas-3D, DPNSchematic.

9. Виготовлення радіоелектронних приладів (126 год.)

Виготовлення та налагодження власних конструкцій учнів. Виконання конструкторсько-дослідницьких робіт за індивідуальними планами учнів.

10. Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи (12 год.)

Участь у виставках технічної творчості, конкурсах, захисті наукових робіт, конференціях та інших заходах. Екскурсії, зустрічі з фахівцями, наукові читання тощо.

11. Підсумкове заняття (3 год.)

Виставка власних розробок і конструкцій слухачів. Підведення підсумків роботи гуртка та кожного учня за весь період навчання.

Рекомендації до подальшої діяльності.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;

особливості вимірювання електричних сигналів надвисоких частот, способи вимірювання потужності сигналів надвисоких частот, довжини хвилі електромагнітного поля, його напруженості, рівня перешкод;

порядок розробки та способи виробництва радіоелектронного обладнання, особливості конструювання, регулювання та налагодження радіоелектронного обладнання, технології складання та монтажу радіоелектронного обладнання;

систему креслень радіоелектронної та приладобудівної промисловості, склад комплекту конструкторської документації;

умовні графічні зображення елементів цифрової техніки;

загальну систему стандартних розв’язків винахідницьких задач

методи розв’язування дослідницьких і винахідницьких задач та пошуку нових технічних рішень;

алгоритми розв’язування винахідницьких задач;

можливості комп’ютерної програми«Винахідницька машина»;

систему організації науково-технічної інформації в Україні;

міжнародну класифікацію винаходів та її структуру;

права авторів та їх захист;

нормативну документацію з питань охорони інтелектуальної власності;

порядок виконання науково-дослідницької та конструкторсько-дослідницької роботи;

класифікацію груп стандартів та Державні стандарти України;

порядок роботи з комп’ютерними програмами CadSoft EAGLE, Compas-3D, DPNSchematic для складання креслень і аналізу електричних та монтажних схем радіоелектронних приладів.

Учні мають уміти:

дотримуватися правил техніки безпеки;

вимірювати електричні параметри сигналів надвисоких частот;

користуватися стандартами на креслення та конструкторську документацію до радіоелектронних приладів;

розв’язувати виробничі та дослідницькі задачі з застосуванням системи стандартних розв’язків винахідницьких задач;

використовувати комп’ютерні програми«ВМ-засоби», «ВМ-ефект», «ВМ-стандарт», «Інструмент винахідника», «Дебют» при вирішенні винахідницьких задач;

користуватись інформаційно-пошуковою системою та системою патентної інформації;

оформляти конструкторську документацію на радіоелектронні прилади;

проводити науково-дослідницьку та конструкторсько-дослідницьку роботу та оформляти її для захисту;

розробляти електричні схеми, конструювати плати друкованого монтажу та проводити аналіз електричних та структурних схем радіоелектронних приладів за допомогою комп’ютерних програмCadSoft EAGLE, Compas-3D, DPNSchematic;розробляти, виготовляти та налагоджувати радіоелектронні прилади.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА


Прилади, пристосування

К-сть, шт

Персональний комп’ютер на базіCPU Intel Pentium IV (Celeron), ОЗУ512 Мб або більше, HDD 80 Гб або більше

За потребою

DVD-плеєр

1

Мультимедійний проектор

1

Інтерактивна дошка

1

Принтер

1

Сканер

1

USB флеш-накопичувач

За потребою
Тип програмного забезпечення

Назва програми

Комп’ютерна програма для автоматизації розв’язування винахідницьких задач

Проект«Винахідницька машина»

Програми для складання креслень радіоелектронних схем та монтажних плат

для друкованого монтажу

Proto Lab 4.0, sPlan 5.0, QuickPic 3,

ElectronicsWorkbench, Micro-Cap 8,

Circuit Marker, CadSoft EAGLE,

Compas-3D, DPNSchematic

Мережеве програмне забезпечення

System View

Система автоматизованого

проектування електроніки(EDA)

P-CAD, OrCADПЕРЕЛІК УСТАТКУВАННЯ, ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ


Приміщення, стаціонарне обладнання

Площа: не менше60 м2

Система вентиляції

Система водопостачання

Електромережа напругою220 В

Електромережа напругою24 (36) В

Система освітлення робочих місць монтажника
Основне обладнання

кількість

Основне обладнання

кількість

Шафа витяжна

1

Шкільна дошка

1

Верстат слюсарний

2

Стіл монтажника

15

Стіл письмовий

1

Стільці

16

Пристрій свердлильний

настільний

1

Дриль ручний

1

Шафа для інструменту

1

Пристрій заточувальний

настільний


1

Лещата слюсарні настільні

2

Універсальне джерело

живлення


5

Комплект слюсарного

інструменту

2

Паяльники

20

Екран для демонстрації

1

Комплект монтажного

інструменту

15Вимірювальні прилади

кількість

Вимірювальні прилади

кількість

Осцилограф


2

Електронний вольтметр

1

Генератор звукової

частоти

1

Генератор імпульсних

сигналів

1

Генератор імпульсних

сигналів

1

Частотомір

1

Випробовувач

напівпровідникових

приладів

1

Комбінований

вимірювальний прилад

5
Витратні матеріали

Витратні матеріали

Набір радіодеталей

Фольгований текстоліт

Флюс

Хлорне залізо

Спирт технічний

Ацетон

Лак«Цапон»

Фарби


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины(изобретение, полезная модель, промышленный образец, товарный знак) / Ч. Н. Азимов.— Х. : Основа, 1994. — 64 с.

2. Аксёнов А. И. Микросхемы для бытовой радиоэлектронной аппаратуры: справ. пособие/ А. И. Аксёнов, А. И. Нефёдов. — 2-е изд., доп. и испр. — М. : Солон–Пресс, 2009. — 216 с.

3. Алгинин Б. Е. Кружок електронной автоматики/ Б. Е. Алгинин. — М. : Просвещение, 1990. — 192 с.

4. Алексеев В. Е. Организация технического творчества учащихся/ В. Е. Алексеев. — М. : Высшая шк., 1984. — 46 с.

5. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения/ Г. С. Альтшуллер.— М. : Московский рабочий, 1973. — 296 с.

6. Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства/ Г. С. Альтшуллер.— Воронеж: Центр. Черземн. кн. изд., 1964. — 240 с.

7. Альтшуллер Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач: метод. рек. / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман.— Кишинев, 1989. — 126 с.

8. Анісімов М. В. Радіоелектроніка/ М. В. Анісімов.— К. : Вища шк., 1995. — 128 с.

9. Анісімов М. В. Елементи електронної апаратури та їх застосування/ М. В. Анісімов. — К. : Знання, 1997. — 223 с.119

10. Аракелян М. К. Электробезопасность в жилых помещениях/

М. К. Аракелян, Л. И. Ванштейн.— М. : Энергоатомиздат, 1983. — 112 с.

11. Балахничев И. Н. Экспериментальная электроника. Вып. 1, 2 / И. Н. Балахничев [и др.]. — Минск: ОМО«Наш город», 2000.

12. Белевцев А. Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов/ А. Т. Белевцев. — М. : Высшая шк., 1982. — 424 с.

13. Бессонов В. В. Кружок радиоэлектроники/ В. В. Бессонов. — М. : Просвещение, 1992. — 190 с.

14. Бойко В. І. Схемотехніка електронних систем: підручник: у 3 кн. /В. І. Бойко. — К. : Вища шк., 2004.

15. Борисов В. Г. Практикум радиолюбителя по цифровой технике/ В. Г. Борисов, А. С. Партин.— М. : Патриот, 1991. — 144 с.

16. Бородастов Г. В. Указатель физических явлений и эффектовдля решения изобретательских задач/ Г. В. Бородастов[и др.]. — М. : ЦНИИ Атоминформ, 1979. — 93 с.

17. Ванштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности/ Л. И. Ванштейн.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Энерго атом издат, 1987. — 64 с.

18. Воллернер Н. Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэлектронной аппаратуры/ Н. Ф. Воллернер.— К. : Вища шк., 1970. — 363 с.

19. Гордон Г. Электротравматизм и его предупреждение/ Г. Гордон, Л. И. Ванштейн.— М. : Энергоатомиздат, 1986. — 256 с.

20. Горин Ю. В. Таблица поиска физических явлений и эффектов/ Ю. В. Горин.— Баку: ОЛАМИ, 1976. — 300 с.

21. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники: учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования/ Ф. Е. Евдокимов. —9-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр«Академия», 2004. — 560 с.

22. Евсеев А. Н. Полезные советы для радиолюбителей/ А. Н. Евсеев.— М. : Солон—Р, 2001. — 240 с.

23. Жеребцов И. П. Основы электроники/ И. П. Жеребцов. — 5-е изд.,перераб. и доп. — Л. : Энергоатомиздат, 1989. — 352 с.

24. Жеребцов И. П. Радиотехника/ И. П. Жеребцов. — М. : Связь, 1965. — 344 с.

25. Зайчик И. Ю. Практикум по электрорадиоизмерению: учеб. пособ. для учащихся радиотехн. техникумов/ И. Ю. Зайчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшая шк., 1985. — 239 с.

26. Иванов Б. С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя/ Б. С. Иванов. — М. : Патриот, 1992. — 416 с.

27. Інтелектуальна власність: слов.-дов. : у2 т. / [за ред. О. Д. Святоцького].— К. : Видавн. дім«Ін Юре», 2000.

28. Калашников А. М. Основы радиотехники и радиолокации. Электро вакуумные приборы и импульсная техника/ А. М. Калашников, В. З. Слуцкий.— М. : Вениздат, 1965. — 428 с.120

29. Калашников А. М. Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные системы/ А. М. Калашников, Я. В. Степук.—М. : Воениздат, 1962. — 368 с.

30. Котур В. И. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: учебник для техникумов/ В. И. Котур[и др.]. — М. : Энергоатомиздат, 1967. — 400 с.

31. Левичев В. Г. Основы радиотехники и радиолокации. Радиопередающие и радиоприёмные устройства/ В. Г. Левичев, Я. В. Сте пук. — М. : Воениздат, 1962. — 192 с.

32. Меерсон А. М. Радиоизмерительная техника/ А. М. Меерсон. — М. : Энергия, 1967. — 400 с.

33. Международная система единиц. ГОСТ9867-61, 1972.

34. Методическое пособие по теории решения изобретательских задач для преподавателей школ/ сост. И. Л. Викентьев[и др.]. — К. : РСЮТ, 1991. — 59 с.

35. Пархоменко В. П. Основы рационализаторской и изобретательской работы/ В. П. Пархоменко.— Минск: Вышэйшая шк.,1984. — 176 с.

36. Маркировка и обозначение радиоэлементов: справочник. — М. : Горячая линия— Телеком, 2001. — 352 с.

37. Насонов В. С. Справочник по радиоизмерительным приборам: в2 т. / В. С. Насонов. — М. : Советское радио, 1979.

38. Нікулін М. Н. Електроматеріалознавство/ М. Н. Нікулін. — К. : Вища шк., 1990. — 176 с.

39. Нормативні документи з питань винахідництва і раціоналізаторства/ укладач П. М. Цибульов.— К. : УкрІНТЕІ, 2000. — 72 с.

40. Охорона інтелектуальної власності в Україні/ С. О. Довгий,В. О. Жаров, В. О. Зайчук[та ін.]. — К. : Форум, 2002. — 319 с.

41. Ошер Д. Н. Регулировка и испытание радиоаппаратуры/ Д. Н. Ошер. — М. : Энергия, 1978. — 384 с.

42. Партала О. М. Компоненты и материалы: справ. / О. М. Партала.— К. : Радиоаматор, 1998. — 736 с.

43. Прахов Б. Г. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу/ Б. Г. Прахов, Н. М. Зенин. — К. : Вища шк., 1980. — 208 с.

44. Програми з позашкільнї освіти: наук.-техн. напрям. Вип. 1 / О. В. Биковська, С. О. Лихота та ін. — К. : Грамота, 2007. — 360 с.

45. Рабинович А. Г. Регулировка радиотехнических устройств/ А. Г. Рабинович. — Л. : Судостроение, 1967. — 219 с.

46. Садченков Д. А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие. Т. 2. / Д. А. Садченков.— М. : Солон—Р, 2002. — 224 с.

47. Справочная книга радиолюбителя конструктора: у2 кн. / под. ред. Н. И. Чистякова. — М. : Радио и связь, 1993.

48. Стеценко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник/ Д. М. Стеценко, О. С. Чмир.— К. : Знання, 2005. — 350 с.

49. Терещук Р. М. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя/ Р. М. Терещук [и др.]. — К. : Наук. думка, 1998. — 800 с.

50. Техническое творчество учащихся: учеб. пособ. / под ред. Ю. С. Столярова, Д. М. Комского.— М. : Просвещение, 1989. — 223 с.

51. Толкачёв Г. Б. Лабораторные работы по радиоэлектронике/ Г. Б. Толкачёв. — М. : Высшая шк., 1978. — 148 с.

52. Туров Н. П. Обучение решению изобретательских задач/ Н. П. Туров// Высшая шк. и производство. — 1990. —

№№2–12. — 1991. — №№1, 4, 6, 10. — 1992.— №2. — 1994.— №№1, 5.53. Усатенко С. Т. Графическое изображение электрорадиосхем/ С. Т. Усатенко.— К. : Техкнига, 1986. — 120 с.

54. Шелестов И. П. Радиолюбителям: полезные советы. Кн. 1–5 / И. П. Шелестов.— М. : Солон—Р, 2001.

55. Шило В. Л. Популярні цифрові мікросхеми: довід. / В. Л. Шило.— Челябінськ. : Металургія, 1989. — 352 с.

56. Шустов М. А. Практическая схемотехника. Кн. 1–5. / М. А. Шустов.— М. : Альтекс—А, 2001.

57. Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения/ А. И. Якушев.— М. : Машиностроение, 1979. — 343 с.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

http://www.chipinfo.ru — інформаційний сервер з радіоелектроніки

http://www.rlocman.ru — каталог ресурсів з радіоелектроніки

http://www.radiomir.ru — радіоаматорська технологія
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка