Програма «Кримінальна юстиція»Сторінка1/9
Дата конвертації05.02.2017
Розмір1.06 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік


Основи оперативно-розшукової діяльності

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Кримінальна юстиція»

(V курс)
К.ю.н., доцент Ткаля О. В.


Програма навчальної дисципліниТема 1.

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ФОРМА БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Сутність оперативно-розшукової діяльності (ОРД) як специфічного виду державно-правової діяльності.

Завдання оперативно-розшукової діяльності. Поняття та правова основа оперативно-розшукової діяльності. Пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи в ході проведення оперативно-розшукових заходів.

Співвідношення з кримінально-процесуальною діяльністю.

Тема 2.

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Зародження розшукової діяльності за античних часів. Розшукова діяльність в Київській Русі. Розшукова діяльність на Україні в ХІV – ХVIIІ ст. Організація поліцейського апарату та розшукової діяльності в ХІХ – на початку ХХ ст.

Охорона громадського порядку та розшукова діяльність на території України в 1917-1919рр. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції


Тема 3.

ПРАВОВА ОСНОВА ТА ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Оперативно-розшукове законодавство України – правова основа оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД та їх класифікація. Конституція України, міжнародні правові акти з прав людини та їх значення для правового регулювання ОРД. Законодавчі, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти. Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів розслідування та їх значення для вдосконалення нормативно-правового регулювання ОРД. Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Міжнародно-правові угоди і договори між МВС України та МВС інших держав.

Загально-правові принципи оперативно-розшукової діяльності. Принципи верховенства права та законності в ОРД. Метод правового регулювання ОРД. Проблема правовідносин в ОРД. Гарантії принципу законності: відомчий контроль, прокурорський нагляд та судовий контроль. Принцип дотримання основоположних прав і свобод людини в процесі здійснення ОРД та стандарти ЄС.

Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. Принцип взаємодії оперативних підрозділів з органами управління і населенням. Принцип публічності. Принцип єдності гласних і негласних заходів ОРД, а також комплексно-системного їх використання. Принцип конспірації. Принцип оперативності.
Тема 4.

СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ


Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Кримінальна поліція, її структурні підрозділи, завдання в боротьбі зі злочинністю. Оперативні підрозділи Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України. Підрозділи оперативного забезпечення охорони Державної прикордонної служби України управління державної охорони з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона. Органи державної податкової служби - оперативні підрозділи податкової міліції. Розвідувальні органи Міністерства оборони України - оперативні, оперативно-технічні, власної безпеки.

Повноваження підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Фактичні передумови, правові засади і напрями взаємодії органів і підрозділів, що здійснюють ОРД, між собою та з іншими державними органами.. Форми взаємодії оперативних підрозділів в попередженні та розкритті злочинів, які мають міжрегіональний або міждержавний характер. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби із злочинністю.

Заведення оперативних обліків, порядок використання сил, засобів та методів суб’єктами ОРД. Операції по затриманню озброєних злочинців, тактика їх проведення.
Тема 5.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Права оперативних підрозділів передбачених законодавством для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика прав оперативних підрозділів. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.

Зобов’язання підрозділів що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Виконання письмових доручень і запитів. Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав. Інформування органів державної влади. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів


Тема 6.

ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Порядок заведення оперативно-розшукової справи. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Їх загальна характеристика. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру – як підстава для проведення оперативно-розшукової діяльності. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про перевірку осіб. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Порядок отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу для проведення ОРЗ, які тимчасово обмежують права людини. Дотримання режиму секретності під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Розвідувально-підривна діяльність спеціальних служб іноземних держав, організацій і окремих осіб проти України.

Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю. Обмеження строків ведення оперативно-розшукової діяльності та тимчасове обмеження прав і свобод людини і громадянина. Поновлення матеріальних і моральних збитків. Санкціонування окремих оперативно-розшукових заходів.

Строки ведення оперативно-розшукових справ. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи.

Підстави закриття оперативно-розшукових справ.


Тема 7.

ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Поняття оперативно-розшукового заходу та його правовий зміст. Класифікація оперативно-розшукових заходів. Разові та триваючі ОРЗ. Гласні та негласні ОРЗ. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого санкціонування. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативно-розшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням суду. Глибокі та поверхневі ОРЗ. Автономні та комплексні ОРЗ.

Характеристика окремих оперативно-розшукових заходів. Опитування та його відмінність від допиту. Оперативна і контрольована закупки, їх види, оформлення результатів та можливість їх використання в якості доказів. Контрольована поставка. Звичайна та підмінна контрольовані поставки. Наведення довідок як ОРЗ, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних осіб, факти й обставини, що мають значення для вирішення завдань ОРД. Проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а також оперативне обстеження інших приміщень, споруджень, ділянок місцевості та транспортних засобів. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (оперативне проникнення). Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка. Аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль місця. Спостереження за особою, річчю або місцем. Збір зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Дослідження предметів та документів. Ототожнення особистості. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.

Сприяння громадян оперативним підрозділам. Мотиви співпраці. Гарантії законності та безпеки конфідентів під час негласного співробітництва. Види сприяння.
Тема 8.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Визначення результатів оперативно-розшукової діяльності, їх характеристика і види.

Основні напрями використання результатів ОРД: як приводи та підстави для початку досудового розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні; для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України; для розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли; для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України та членів їх сімей; для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; для інформування державних органів.

Умови, порядок і способи використання результатів ОРД у кримінальному судочинстві. Оформлення результатів ОРД. Прийняття рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-розшукової інформації та її розсекречування. Порядок передачі матеріалів ОРД органам досудового розслідування. Особливості перевірки і оцінки результатів ОРД слідчим. Способи їх використання для вирішення завдань кримінального судочинства.
Тема 9.

СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Гарантії правового та соціального захисту працівників оперативних підрозділів. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних працівників. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників оперативних підрозділів та їх близьких родичів. Правові підстави звільнення оперативного працівника від кримінальної відповідальності.

Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Тема 10.


Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка