Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка2/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Структура навчальної програми


Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин і вивчається в межах інваріантної частини навчального плану (табл. 1).

Таблиця 1

Клас

Кількість годин

на тижденьЗагальна кількість годин

5 клас

1

35

6 клас

1

35

7 клас

1

35

8 клас

2

70

9 клас

2

70

Усього

245

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р., курс «Інформатика» вибудовується за такими змістовими лініями:

  • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;

  • комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;

  • телекомунікаційні технології;

  • інформаційні технології створення й опрацювання інформаційних об’єктів;

  • моделювання, алгоритмізація та програмування.

З метою дотримання принципів науковості і доступності програмою передбачено послідовне ускладнення навчального матеріалу кожної з названих вище змістових ліній та умовне виокремлення двох змістових рівнів.  • Перший рівень (5–7 класи) – продовження розпочатого в початковій школі ознайомлення з базовими поняттями курсу (табл. 2). На цьому рівні не ставиться завдання глибокого та вичерпного вивчення ІКТ, а зроблено акцент на набутті навичок їх практичного застосування, а також на розвивальній спрямованості навчання. З метою врахування вікових особливостей учнів допускається використання навчально-імітаційних програмних засобів і середовищ, зокрема для підтримки вивчення розділу «Алгоритми і програми».

Таблиця 2

5 клас

6 клас

7 клас

Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів

(6 год.)Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 5 класі

(2 год.)


Правила поведінки в комп’ютерному класі. Узагальнення і систематизація вивченого у 6 класі  

(2 год.)


Комп’ютерні мережеві технології

(4 год.)


Служби та ресурси Інтернету

(7 год.)Персональне веб-середовище

(4 год.)


Текстовий процесор

(5 год.)


Створення та використання комп’ютерних презентацій

(6 год.)


Табличний процесор

(9 год.)


15 год.

15 год.

15 год.

Алгоритми і програми

(12 год.)Алгоритми і програми

(12 год.)Алгоритми і програми

(12 год.)Проектна діяльність

(4 год.)Проектна діяльність

(5 год.)


Проектна діяльність

(5 год.)


Резерв  

(4 год.)


Резерв  

(3 год.)


Резерв  

(3 год.)


35 год.

35 год.

35 год.
  • Другий рівень (8 – 9 класи) – формування предметних та ключових ІКТ-компетентностей (табл. 3). На цьому рівні, зокрема, має формуватися понятійний апарат, достатній для набуття вищезазначених компетентностей. Для цього рекомендується використовувати повнофункціональні, а не імітаційні, програмні засоби та середовища.

Таблиця 3

8 клас

9 клас

Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 7 класі

(2 год.)


Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 8 класі

(2 год.)


Інформаційні системи

(10 год)


Системне та службове програмне забезпечення

(10 год)Комп‘ютерна графіка

(12 год.)Текстовий процесор

(8 год.)


Опрацювання об’єктів мультимедіа

(8 год.)


Табличний процесор

(12 год.)32 год.

32 год.

Алгоритми і програми

(24 год)


Алгоритми і програми

(18 год.)Проектна діяльність

(8 год.)


Створення та публікація веб-ресурсів

(6 год.)

Проектна діяльність

(10 год)


32 год.

34 год.

Резерв

(6 год.)


Резерв

(4 год.)


70 год.

70 год.

Зміст навчального предмета «Інформатика» містить фундаментальну складову, що реалізується шляхом вивчення основ науки «Інформатика», має прикладну спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів тощо, а також застосування інших організаційних форм діяльності учнів й інноваційних методів навчання. Виконання учнями практичних завдань із використанням ІКТ є важливою частиною уроку інформатики. Мета їх проведення може бути різною: формування позитивної мотивації та актуалізація опорних знань; формування вмінь і навичок, розвиток здібностей; поточне та тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

Одним із рекомендованих видів навчальної діяльності, використовуваних для досягнення цілей навчання та перевірки рівня навчальних досягнень учнів є розв’язування компетентнісних задач. Добираючи та створюючи компетентнісні задачі, вчитель має враховувати, що в 5–7 класах опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою однієї технології або в одному програмному середовищі, у 8-9 класах – кількох технологій або в кількох середовищах. Також у компетентнісних задачах для будь-яких класів слід обов’язково передбачати розвивальний компонент. Орієнтовний перелік базових елементів, які можна використовувати для складання компетентнісних задач до кожної теми курсу, подано в Додатку.

Навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійне виконання учнями – індивідуальне, в парах чи групове. Педагогічно доцільний добір проектних завдань і обґрунтоване формування навчальних груп сприяє диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів. Під час виконання проектів учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з різних джерел, зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх. Важливим етапом навчально-проектної діяльності, який має бути обов’язковим, є презентація отриманих результатів.

У процесі виконання навчальних проектів досягаються такі цілі:  • навчальна — розширення та поглиблення теоретичної бази знань учнів, надання результатам навчання практичної значущості, застосування їх до вирішення повсякденних життєвих завдань, набуття й закріплення вмінь і навичок, у тому числі виконання діяльності, наближеної до наукового пошуку;

  • розвивальна — розвиток загально навчальних умінь — культури мовлення, чіткості і точності висловлення, здатності до виконання мисленнєвих процесів, критичності мислення, здатності до рефлексії, здатності генерувати нові ідеї, знаходити метод розв'язування задачі або проблеми тощо;

  • виховна — формування здатності до інтерперсональної комунікації, асертивної поведінки, ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до себе, людей, природи, праці, історичних і духовних надбань рідного краю.

Оцінювання виконання навчальних індивідуальних і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу.

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, незалежно від організаційної форми навчальної діяльності, має бути обов’язково індивідуальним. При формуванні оцінювального судження мають ураховуватися знаннєві та компетентнісні складники.Каталог: content
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
content -> Проект затверджено
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка