Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка4/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Характеристика умов навчання


Відповідно до чинних нормативних документів, кожний урок проводиться в комп’ютерному класі. На уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером. Поділ на підгрупи здійснюється згідно з Наказом МОН України №128 від 20.02.2002 р.

Пропонована програма не обмежує використання певних операційних систем і програмних чи апаратних платформ. Робота учнів може бути організована в середовищі як пропрієтарних операційних систем, так і створених на основі ліцензій вільного поширення, з використанням як пропрієтарних, так і вільно поширюваних програмних засобів.Перелік необхідних програмних засобів:

операційна система з графічним інтерфейсом;

клавіатурний тренажер;

тренажер роботи з маніпулятором «миша»;

програма для запису даних на оптичні носії;

програма — архіватор;

антивірусна програма;

векторний графічний редактор (можливе використання редактора, вбудованого в середовище офісної програми);

растровий графічний редактор (на різних етапах навчання використовуються кілька різних за складністю графічних редакторів);

текстовий процесор;

редактор презентацій;

програма для створення комп’ютерних публікацій;

табличний процесор;

програма для опрацювання аудіо й відеоданих і розроблення потокових презентацій;

електронні словники і програми, призначені для перекладу;

веб_браузер;

навчальне середовище програмування;

середовище розроблення програм.

Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо), викладеним у «Положенні про кабінет інформатики та інформаційно_комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН України від 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) й нормативних документах, на які в ньому здійснено посилання. За умов внесення змін до «Положення про кабінет інформатики та інформаційно_комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» та нормативних документів, на які здійснено посилання, зміст програми у частинах, пов’язаних зі змінами, має переглядатися з виконанням передбачених чинним законодавством процедур.

Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів

У нижченаведених таблицях конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу й подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Врахування переліку вимог зорієнтовує вчителя на досягнення мети навчання за кожним розділом програми, полегшує планування мети та завдань навчання на уроках, допомагає виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного оцінювання.5 клас


Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів.

(6 год)
Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.

Інформаційні процеси та системи. Повідомлення, дані, інформація, шум. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення.

Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними.Учень (учениця)

має уявлення про:

 • роль інформаційних технологій у житті сучасної людини;

 • поняття “повідомлення”, “дані”, “інформація”;

описує:

знає та дотримується:

 • правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час роботи в комп’ютерному класі;

наводить приклади та пояснює:

 • призначення різних пристроїв, які використовує людина для роботи з даними (комп’ютер, телефон, диктофон, факс, плеєр (програвач), калькулятор, фотоапарат, кінокамера, ігрові приставки, навігатор та ін.);

 • використання комп’ютерів у повсякденному житті та професійній діяльності людини;

називає:

 • об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики);

 • основні інформаційні процеси та пристрої для їх реалізації;

 • компоненти комп’ютера: процесор, пам’ять, пристрої введення та виведення;

 • пристрої зберігання даних: накопичувач на жорстких магнітних дисках, пристрій для роботи з оптичними дисками, пристрої флеш-пам’яті;

 • інформаційні процеси, зокрема, у своїй навчальній діяльності;

розрізняє:

 • види комп’ютерів за їх призначенням (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори тощо);

розуміє:

 • призначення об’єктів файлової системи;

уміє:

 • створювати файли і ярлики з використанням засобів файлового менеджера;

 • перейменовувати, копіювати, переміщувати, й вилучати й відновлювати папки, ярлики та файли.

Цифрові мережеві технології.

(4 год)
Локальна мережа, використання мережевих папок.

Пошук відомостей у мережі Інтернет. Безпечне користування Інтернетом. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право. Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету.Учень (учениця)

має уявлення про:

 • побудову локальних мереж;

 • авторське право і право його дотримання;

 • небезпеки, пов’язані з використанням Інтернету;

 • веб-ресурси, призначені для пошуку відомостей в Інтернеті;

 • необхідність критичного ставлення до відомостей з Інтернету;

описує:

 • правила пошуку відомостей у мережі Інтернет;

 • переваги локальних мереж у використанні ресурсів та для обміну повідомленнями;

знає та дотримується:

 • правил безпечного користування послугами мережі Інтернет;

наводить приклади та пояснює:

 • поняття ключових слів та пошукової фрази;

уміє:

 • використовувати мережеві папки;

 • виконувати операції з файлами та папками в мережі;

 • використовувати пошукові системи;

 • формулювати пошукові фрази для пошуку відомостей в Інтернеті;

 • порівнювати відомості з різних сайтів.

Текстовий процесор.

(5 год)
Повторення правил уведення, редагування та форматування тексту (символів, абзаців), додавання малюнків із файлу та їх форматування. Додавання, редагування та форматування таблиць.

Сторінки документа та їх форматування.

Підготовка документа до друкування. Друкування документа.


Учень (учениця)

розрізняє:

 • операції редагування та форматування тексту;

 • основні об’єкти текстового документа (сторінки, абзаци, символи);

описує:

називає властивості:

 • символів (розмір, накреслення, шрифт, колір тощо);

 • абзаців (міжрядковий інтервал, відступи, спосіб вирівнювання);

 • малюнків (висота, ширина, розміщення в документі, обтікання текстом, наявність меж);

 • таблиць (кількість стовпчиків, рядків, висота рядків, ширина стовпців, висота та ширина таблиці, розміщення в документі);

 • сторінок (розмір аркуша, висота, ширина, розміри полів, нумерація);

уміє:

 • уводити, редагувати і форматувати символи тексту;

 • редагувати і форматувати абзаци;

 • додавати малюнки з файлів до текстового документа та форматувати їх;

 • додавати таблиці, редагувати та форматувати їх;

 • готувати документ до друку та роздруковувати.

Алгоритми і програми.

(12 год)
Середовище описання і виконання алгоритмів.

Лінійні алгоритми.

Алгоритмічна структура розгалуження.

Алгоритми з повтореннями.

Цикли з умовою та цикли з лічильником.


Учень (учениця)

наводить приклади та пояснює поняття:

- алгоритм;

- виконавець алгоритму;

- середовище виконання алгоритмів;

- система команд виконавця алгоритмів;

описує:


 • основні елементи середовища виконання алгоритмів;

визначає:

- тип алгоритму для розв’язування поставленої задачі;

- тип циклу для розв’язування поставленої задачі на алгоритм із повторенням;

наводить приклади:

- виконавців алгоритму;називає:

- основні команди, з яких складаються алгоритми в певному середовищі виконання;розрізняє:

- лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями і повтореннями;

- цикли з умовою і цикли з лічильником;

уміє:

- складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та повтореннями для розв’язування поставленої задачі;

- записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів;

- перевіряти відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі;

- коригувати алгоритм за необхідності.


Проектна діяльність.

(4 год)
Постановка завдання, планування та виконання проекту. Публічна презентація проекту.

Учень (учениця)

має уявлення про:

 • проектну діяльність,

 • поняття проекту,

 • етапи здійснення проектної діяльності,

 • джерела відомостей;

обґрунтовує:

 • вибір теми проекту;

уміє:

 • складати план проекту;

 • дотримуватися створеного плану;

 • добирати відомості для проекту;

 • визначати й використовувати програмні середовища та інформаційні технології для реалізації проекту;

 • підготувати комп’ютерну презентацію проекту;

 • презентувати проект;

оцінює:

 • результати власного проекту;

 • результати інших проектів.

Резервний час.

(4 год)Каталог: content
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
content -> Проект затверджено
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка