Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка8/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
#703
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9 клас


Правила поведінки в комп’ютерному класі. Повторення вивченого у 8 класі.

(2 год)
Системне та службове програмне забезпечення.

(10 год)
Класифікація та загальні характеристики програмного забезпечення.

Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.

Системне програмне забезпечення.

Поняття про операційну систему, її призначення. Класифікація операційних систем.

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення.

Службове програмне забезпечення. Драйвери. Підготовка носіїв даних до використання, діагностика та обслуговування носіїв даних і системного програмного забезпечення. Службові програми перевірки дисків, дефрагментації, очищення дисків, відновлення системи.

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами.

Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Основні дії для захисту персональних комп’ютерів від зловмисного програмного забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення, налаштування його основних параметрів.Учень (учениця)

описує:

 • класифікацію та загальні характеристики програмного забезпечення;

 • послідовність операцій під час підготовки персонального комп’ютера до роботи;

 • послідовність інсталяції та деінсталяції програм;

 • послідовність операцій над об’єктами файлової системи з використанням меню файлового менеджера, контекстного меню, дій із мишею та комбінацій клавіш;

 • вимоги до сумісності програмного забезпечення;

 • призначення драйверів, як виду системного програмного забезпечення, необхідність сумісності драйверів і операційної системи;

 • послідовність дій для забезпечення захисту комп’ютерів від шкідливого програмного забезпечення;

має уявлення:

 • про правила розміщення даних на носіях;

 • про методи стиснення даних;

пояснює:

 • призначення програмного забезпечення персонального комп’ютера;

 • сутність підготовки носіїв даних до використання;

 • необхідність і послідовність здійснення операцій для діагностики та обслуговування носіїв даних і програмного забезпечення;

 • необхідність здійснення заходів для знешкодження шкідливого програмного забезпечення;

наводить приклади:

 • програм, що належать до певного виду програмного забезпечення;

розрізняє:

 • файли архівів;

 • різні види ліцензій на програмне забезпечення;

класифікує:

 • програмне забезпечення в залежності від його призначення;

 • операційні системи;

 • файли архівів за розширенням їх імені;

 • ліцензії на програмне забезпечення;

уміє:

 • добирати складові персонального комп’ютера та програмне забезпечення залежно від призначення комп’ютера;

 • створювати архівні файли різних типів;

 • додавати дані до архівів, знаходити дані в архівах, вилучати дані з архівів; оновлювати архіви;

 • здійснювати діагностику носіїв даних та системного програмного забезпечення.

Текстовий процесор (8 год)
Створення, редагування та форматування списків.

Пошук та заміна символів.

Форматування з використанням стилів. Структура документа. Створення змісту документа з використанням його структури.

Гіперпосилання.

Спільна (послідовна) робота з документом. Рецензування.


Учень (учениця)

має уявлення:

 • про структуру документа;

 • про призначення засобів рецензування;

розуміє:

 • призначення гіперпосилань у текстовому документі;

 • призначення списків;

описує:

 • призначення стилів;

 • правила стильового оформлення документів;

уміє:

 • створювати, редагувати та форматувати списки;

 • застосовувати стилі до фрагментів тексту;

 • створювати власні стилі символів, абзаців і списків;

 • визначати структуру документа за допомогою засобів текстового процесора;

 • створювати зміст документа з використанням автоматизованих засобів;

 • здійснювати пошук та заміну символів;

 • створювати гіперпосилання в текстовому документі;

 • створювати примітки в документі;

 • застосовувати режим рецензування для відображення власних та перегляду сторонніх виправлень у документі;

Табличний процесор.

(12 год)
Автозаповнення.

Логічні, математичні та статистичні функції.

Зображення рядів даних. Побудова графіка функції.

Умовне форматування.

Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін, де вимагається графічне відображення даних і застосування функцій.

Набори однотипних об’єктів. Поля та записи. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти. Сортування та фільтрування даних.

Обчислення підсумків.

Функції для роботи з наборами однотипних об’єктів і табличними базами даних.Учень (учениця)

пояснює:

 • призначення засобів автозаповнення;

 • призначення секторних, стовпчастих діаграм і графіків;

 • призначення проміжних підсумків;

 • призначення функцій для роботи з масивами та базами даних;

 • відмінність між простими та розширеними фільтрами;

 • поняття поля та запису;

наводить приклади:

 • логічних, математичних і статистичних функцій;

 • функцій для роботи з масивами та базами даних;

описує:

 • призначення умовного форматування даних та спосіб його виконання;

 • сутність операцій сортування та фільтрації даних;

 • структуру розширених фільтрів;

 • спосіб подання в електронних таблицях відомостей про однотипні об’єкти;

уміє:

 • добирати тип діаграми для відображення тих чи інших даних;

 • будувати секторні та стовпчасті діаграми, а також графіки;

 • застосовувати засоби автозаповнення та автозавершення для автоматизації введення даних;

 • будувати на заданому проміжку графік функції;

 • застосовувати умовне форматування для унаочнення даних, що задовольняють певні умови;

 • інтерпретувати електронну таблицю як набір даних про однотипні об’єкти;

 • сортувати набір записів про об’єкти за значеннями одного чи кількох параметрів;

 • застосовувати проміжні підсумки для обчислення зведених значень для груп об’єктів;

 • застосовувати прості та розширені фільтри для добору об’єктів за умовами, що подаються за допомогою не більш ніж двох логічних зв’язок;

 • застосовувати функції для роботи з масивами та базами даних з метою отримання відомостей про об’єкти, що задовольняють певні критерії, та обчислення підсумкових характеристик за значеннями параметрів таких об’єктів.

Алгоритми і програми.

(18 год)
І. Масиви.
Поняття одновимірного масиву. Введення й виведення значень елементів масивів.

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють задані умови, а також пошук у масиві за певними критеріями.

Алгоритми впорядкування елементів масиву.


ІІ. Рух об’єктів.
Використання таймера, рух, моделювання гри.

Учень (учениця)

пояснює:

описує:

 • алгоритми впорядкування заданого масиву;

 • алгоритми знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють задані умови, а також пошуку в масиві за певними критеріями;

розпізнає:

 • клас задач, що розв’язуються з використанням табличних величин;

пояснює:

 • поняття масиву, елемента масиву, індексу та значення елемента;

уміє:

 • оголошувати змінні табличного типу;

 • створювати програми для введення й виведення елементів масивів;

 • програмувати пошук заданого, мінімального та максимального значення в масиві;

 • програмувати обчислення суми, середнього арифметичного та кількості елементів масиву;

 • програмувати опрацювання лише тих елементів масиву, що задовольняють певні умови;

 • застосовувати алгоритми впорядкування для заданого масиву;

 • використовувати програмний таймер для ініціювання подій у певні моменти часу;

 • програмувати рух графічних об’єктів та здійснювати управління його швидкістю за допомогою таймера.

Створення та публікація веб-ресурсів.

(6 год)
Інтернет-засоби для створення веб-ресурсів.

Поняття про мову гіпертекстової розмітки.

Правила зручного розміщення відомостей на веб-сайті.

Публікація веб-сайта в службі безкоштовного хостингу.Учень (учениця)

пояснює:

 • призначення мови гіпертекстової розмітки;

 • співвідношення між елементами мови гіпертекстової розмітки та об’єктами, що відображуються на веб-сторінках;

 • принцип хостингу сайтів;

пояснює:

 • поняття сайта;

 • поняття доменного імені;

 • принцип функціонування сервісу доменних імен;

 • поняття тегу, атрибута тегу;

 • призначення та синтаксис основних тегів мови гіпертекстової розмітки, таких як теги абзацу, розриву рядка, гіперпосилання, вставляння зображення;

 • правила гармонійного та ергономічного розміщення текстових і графічних матеріалів на веб-сторінці;

наводить приклади:

 • інтернет-засобів для автоматизованого створення веб-сайтів;

 • тегів мови гіпертекстової розмітки;

уміє:

 • створювати веб-сайти з використанням автоматизованих інтернет-засобів;

 • створювати, редагувати та форматувати наповнення веб-сторінок із використанням автоматизованих інтернет-засобів;

 • редагувати та форматувати окремі об’єкти на веб-сторінках із використанням мови гіпертекстової розмітки;

 • застосовувати правила зручного розміщення відомостей під час створення веб-сайтів;

 • публікувати сайти в службі безкоштовного хостингу.

Проектна діяльність.

(10 год)
Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Учень (учениця) виконує навчальний проект, де передбачається:

 • визначення проблеми, теми та завдань проекту;

 • розподіл ролей та планування колективної діяльності;

 • добір засобів опрацювання даних;

 • добір засобів подання результатів навчального проекту;

 • розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

 • пошук інформаційних матеріалів та їх аналіз;

 • створення та опрацювання інформаційної моделі;

 • аналіз результатів;

 • підготовка матеріалів;

 • використання програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи

 • захист проекту.

Повторення, узагальнення, резервний час.

(4 год)

.

Додаток

Каталог: content
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
content -> Проект затверджено
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка