Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів


Орієнтовний перелік базових компонентів компетентнісних задачСторінка9/9
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
#703
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Орієнтовний перелік базових компонентів компетентнісних задач

5 клас


Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів

 • створити власну робочу папку;

 • скопіювати файли з флеш-носія до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера та навпаки;

 • створити ярлик програми.

Комп’ютерні мережеві технології

 • знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь на поставлене запитання.

Текстовий процесор

 • створити та відформатувати текстовий документ за зразком;

 • розробити власний дизайн документа заданого призначення та створити його.

Алгоритми і програми

 • розробити та запустити на виконання лінійний алгоритм малювання геометричної фігури;

 • розробити та запустити на виконання циклічний алгоритм малювання геометричної фігури;

 • розробити та запустити на виконання алгоритм, що завершується за виконання певної умови;

 • зберегти алгоритм у файлі та прочитати його з файлу.

Проектна діяльність

 • скласти план власної діяльності у вигляді текстового документа;

 • виконати пункти плану в зазначені терміни;

 • надати звіт про результати власної роботи.

6 клас


Створення та використання комп’ютерних презентацій

 • створити презентацію для супроводу виступу або індивідуального перегляду;

 • розв’язувати навчальні задачі з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій;

Служби та ресурси Інтернету

 • створити електронного листа за правилами етикету та надіслати його за певною адресою;

 • перевірити наявність та отримати електронне повідомлення, зберегти файлові вкладення на запам’ятовуючих пристроях комп’ютера;

 • передбачити виникнення можливих небезпек у разі недотримання правил безпечного користування електронною скринькою;

 • визначити, чи був електронний лист перенаправлений з іншої адреси, користуючись службовими записами в ньому;

 • здійснити переклад тексту з використанням онлайн-перекладачів;

 • надати дані для загального доступу в соціальній мережі для групової роботи.

Алгоритми і програми

 • відтворити рух комп’ютерного об’єкта на площині, у тому числі з обминанням перешкод;

 • запрограмувати креслення геометричних фігур із повторюваними елементами;

 • запрограмувати відтворення взаємопов’язаного функціонування кількох комп’ютерних об’єктів;

 • створити нескладну комп’ютерну гру, у якій об’єкти «реагують» на події.

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту;

 • скласти у вигляді текстового документа план власної діяльності у складі групи;

 • самостійно відшукати відомості, необхідні для виконання проекту;

 • виконати пункти плану в зазначені терміни;

 • коригувати свою роботу залежно від роботи групи;

 • надати звіт про результати власної роботи.

7 клас


Персональне веб-середовище

 • виконати домашнє завдання з використанням хмарних сервісів;

 • поставити запитання й отримати відповідь за допомогою використання документів загального доступу.

Табличний процесор

 • створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ;

 • створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для розв’язування задач, які виникають процесі навчання математики, фізики, хімії, під час виконання практичних і лабораторних робіт у процесі навчання зазначених предметів;

 • створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для виконання проектної діяльності на уроках трудового навчання;

 • створити таблицю відстаней, пройдених автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу;

 • відтворити задану числову послідовність за допомогою формул.

Алгоритми і програми

 • створити програму розрахунку числового значення за заданою формулою;

 • створити програму знаходження кореня рівняння;

 • створити модель рівномірного прямолінійного руху об’єкта;

 • створити комп’ютерну модель руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху;

 • створити комп’ютерну модель процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів;

 • створити нескладну комп’ютерну гру з використанням змінних величин.

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту;

 • скласти у вигляді текстового документа план діяльності групи;

 • організувати збирання даних за проектом у спільному документі в хмарі;

 • допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;

 • коригувати свою роботу залежно від роботи групи;

 • оцінити власну роботу та роботу групи;

 • надати звіт про результати роботи у складі групи.

8 клас


Інформаційні системи

 • закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці;

 • закодувати та декодувати монохромні й кольорові зображення за наданими правилами;

 • визначити тип наданого пристрою;

 • зробити висновок про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками.

Комп‘ютерна графіка

 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів растрової графіки;

 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки;

 • створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів графічного редактора за зразком;

 • розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;

 • створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора.

Опрацювання об’єктів мультимедіа

 • переглянути відеоролик;

 • прослухати аудіоролик;

 • створити відеокліп з наданих фрагментів;

 • створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити самостійно.

Алгоритми і програми

 • створити програмний проект у середовищі програмування, зберегти його й відкрити для подальшої роботи;

 • скомпілювати/підготувати проект для виконання поза середовищем розробки;

 • розробити ефективний інтерфейс програми;

 • розробити ефективний алгоритм, використовуючи поділ задачі на підзадачі (декомпозицію);

 • налагодити програму, використовуючи засоби середовища програмування: точки зупинки, покрокове виконання тощо;

 • створити програмний проект знаходження коренів квадратного рівняння з перевіркою дискримінанта на від’ємність;

 • створити програмний проект, за яким будується графік лінійної та квадратичної функції.

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір;

 • скласти план діяльності групи у вигляді текстового документа в хмарі;

 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

 • допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;

 • коригувати роботу в групі;

 • оцінити власну роботу та роботу групи;

 • надати звіт про результати роботи групи.

9 клас


Текстовий процесор

 • відформатувати наявний документ за допомогою стилів символів та абзаців;

 • створити та відформатувати власний документ з використанням стилів символів та абзаців;

 • створити автоматично зміст для наданого документа, відформатувати за необхідністю;

 • створити систему навігації в документі за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань;

 • спільно створити та відредагувати документ з використанням хмарного сервісу;

 • зв’язати документи з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань.

Табличний процесор.

 • створити та відформатувати таблицю за зразком і заповнити її даними з використанням автозаповнення;

 • провести розрахунок за математичною формулою, що містить тригонометричні функції;

 • провести розрахунок за формулою, якщо вимагається перевірка умови;

 • створити таблицю розрахунків для касового чека, з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів.

 • графічно відобразити дані соціологічного опитування, використавши відповідні типи діаграм;

 • побудувати графік функції на заданому проміжку.

Алгоритми і програми.

 • обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які відповідають заданим критеріям;

 • обчислити поелементні суми двох масивів: заробітної платні та премії;

 • реалізувати алгоритм гри «Сапер», визначивши для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами;

 • створити програмний проект простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями,

 • створити комп’ютерну гру з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера;

 • створити програмний проект, за яким візуально моделюється фізичний процес дифузії двох ідеальних газів з молекулами різного кольору.

Створення та публікація веб-ресурсів

 • створити веб-сайт на задану тематику;

 • внести зміни до оформлення сайту;

 • внести зміни до текстового та графічного вмісту сайту.

Проектна діяльність

 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її актуальність та соціальну значущість;

 • обрати інформаційні технології для реалізації проекту та обґрунтувати їх вибір;

 • скласти у вигляді текстового документа в хмарі план діяльності групи;

 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

 • допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;

 • коригувати роботу в групі;

 • оцінити власну роботу і роботу групи;

 • надати звіт про результати роботи групи.

Каталог: content
content -> Реферат виконується на форматі А4
content -> Архітектура комп’ютер
content -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
content -> Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
content -> Проект затверджено
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка