Програма курсу "Інформатика" для основної школи


-й клас (34 години, 1 година на тиждень)Сторінка3/6
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.96 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


11-й клас

(34 години, 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

12. Підготовка публікацій за допомогою комп’ютера (5 год.)

Поняття про шаблон документа. Структура документа.

Поняття комп’ютерної публікації. Засоби підготовки комп’ютерних публікацій. Види публікацій. Шаблон публікації та його основні складові. Створення інформаційного бюлетеня, буклету. Структура публікації. Особливості роботи з малюнками, графіками, організаційними схемами та діаграмами при створенні комп’ютерних публікацій. Організація зв’язку між об’єктами публікації. Збереження та друкування публікацій.

Особливості видавничих систем. Компоненти видавничої системи. Порівняння видавничої системи і текстового редактора.


Практична робота № 19 „Створення публікації про результати власного дослідження з конкретного навчального предмету”.

Учень

описує:

 • шаблон документу;

 • структуру документу;

 • видавничі системи та їх компоненти;

 • порівняльні характеристики видавничих систем і текстових редакторів;

характеризує:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • засоби підготовки комп’ютерних публікацій;

 • шаблон та структуру публікації;

 • особливості роботи з малюнками, графіками, організаційними схемами та діаграмами при створенні публікацій;

 • правила створення зв’язку між об’єктами публікації;

 • компоненти видавничої системи;

наводить приклади:

 • публікацій різного виду;

 • основних складових публікації;

вміє:

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерної публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

 • друкувати публікацію;13. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)

Використання функцій при опрацюванні табличних даних. Логічні функції.

Впорядкування, фільтрування та пошук даних в табличному процесорі. Поняття про зведені таблиці.


Практична робота № 20 „Опрацювання табличних даних за допомогою вбудованих до табличного процесора функцій”.

Практична робота № 21 „Впорядкування, фільтрування та пошук даних в табличному процесорі.Учень

описує:

 • правила використання вбудований функцій при опрацюванні даних, що зберігаються в електронних таблицях;

 • особливості логічних функцій та їх використання при роботі з табличним процесором;

 • правила впорядкування табличних даних;

 • правила використання простого фільтру в середовищі табличного процесора;

 • правила пошуку потрібних даних в середовищі табличного процесора;

вміє:

 • використовувати вбудовані функції при опрацюванні даних, що зберігаються в електронних таблицях;

 • використовувати логічні функції при роботі з табличним процесором;

 • впорядковувати дані за зростанням та спаданням, за кількома критеріями;

 • здійснювати пошук в середовищі табличного процесора потрібних даних;

 • фільтрувати дані в середовищі табличного процесора;

14. Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи ( 11 год.)

Поняття бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД) та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних.

Особливості реляційних БД. Проектування БД. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних. Проектування БД. Робота з файлами в СУБД.

Впорядкування даних. Пошук даних в БД.

Мова запитів СУБД. Запити на вибірку. Групування даних при створенні запитів на вибірку.

Формування звітів.

Використання форм при роботі з БД.

Поняття експертної системи.


Практична робота № 22 „Створення структури та проектування БД. Введення та редагування даних”.
Практична робота № 23 „Впорядкування даних. Пошук даних в БД”.
Практична робота № 24 "Мова запитів СУБД”.
Практична робота № 25 „Формування звітів в СУБД. Використання форм”.


Учень

описує:

 • призначення баз даних;

 • призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • використання експертних систем;

пояснює:

 • означення баз даних;

 • основні поняття баз даних;

 • основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД;

 • правила пошуку даних в БД за допомогою спеціальної мови запитів;

наводить приклади:

 • використання баз даних в житті;

характеризує:

 • різні моделі баз даних;

 • правила проектування та створення БД;

вміє:

 • завантажувати систему управління базами даних;

 • створювати структуру бази даних та заповнювати базу даних;

 • редагувати дані у БД: вносити зміни до даних, які зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи;

 • виконувати основні операції з об’єктами БД;

 • впорядковувати дані в базі даних;

 • організовувати пошук потрібних даних в базі даних;

 • опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій;

 • виконувати різні операції з файлами БД;

 • створювати звіти;

 • виконувати прості та складені запити в БД;

 • створювати форм для введення даних до БД та для виконання обчислень;

 1. Розширений пошук відомостей в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету. Авторське право в Інтернет. Безпека в Інтернеті (4 год.)

Організація розширеного пошуку відомостей в Інтернеті. Мова для розширеного пошуку. Правила організації ефективного пошуку даних та повідомлень в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету.

Авторське право в Інтернеті. Правила оформлення посилань на інформаційні ресурси. Основні положення закону про авторське право.

Проблеми безпеки та захисту повідомлень і даних в глобальній мережі Інтернет.
Практична робота № 26 „Розширений пошук в Інтернеті”.


Учень

описує:

 • поняття розширеного пошуку відомостей;

 • правила організації розширеного пошуку відомостей в Інтернеті;

 • відмінності простого і розширеного пошуку відомостей в Інтернеті;

характеризує:

 • правила оцінювання інформаційних ресурсів в Інтернеті;

 • правила оформлення посилань на інформаційні ресурси;

 • основні положенням закону про авторське право;

 • проблеми безпеки та захисту повідомлень і даних в глобальній мережі Інтернет;


наводить приклади:

вміє:

 • здійснювати розширений пошук в Інтернеті;

16. Засоби створення гіпертекстових сторінок (5 год.)

Поняття про мову розмітки гіпертекстових сторінок. Поняття HTML-документу. Структура веб-сторінки. Основні теги. Форматування тексту. Робота з картинками. Побудова гіпертекстових зв’язків. Використання таблиць при створенні веб-документу.

Створення веб-сторінок за допомогою спеціальних засобів та розміщення їх на веб-сервері.

Практична робота № 27 “Створення власної веб-сторінки”.


Учень

описує:

 • особливості HTML-документу;

 • структуру веб-сторінки;

 • правила створення веб-сторінки за допомогою мови розмітки гіпертекстових сторінок;

 • принципи створення веб-сторінки за допомогою спеціальних засобів;

вміє:

 • створювати веб-сторінки за допомогою спеціальних засобів;

17. Програмні засоби навчального призначення (програми для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів) (4 год.)

Учень

пояснює:

 • правила використання програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів;

 • призначення і правила використання основних послуг програм для підтримки навчання;

вміє:

 • розпочинати роботу з комп’ютерними програмами для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів;

 • розпочинати роботу з програмою для підтримки навчання;

 • використовувати комп’ютер та інформаційно-комунікаційні технології при навчанні фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів;

наводить приклади:

 • використання програм для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів в навчальному процесі;

описує:

можливості використання комп’ютера та інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів;12 клас

(34 години, 1 година на тиждень)

18. Алгоритми і алгоритмічні структур. Опис алгоритмів (9 год.)

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Різні форми опису алгоритму.

Базові структури алгоритмів. Графічні схеми базових структур алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Конструювання алгоритмів за методом послідовного уточнення.

Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин. Алгоритми опрацювання величин.

Вказівка надання значення.

Вказівка про виконання алгоритму (звернення до алгоритму). Формальні і фактичні параметри.

Виконання і аналіз правильності алгоритмів.

Вказівки повторення.

Вказівки розгалуження.

Структури даних. Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів в таблиці. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць.

Алгоритми-функції. Звернення до алгоритмів-функцій.


Практична робота № 28 "Конструювання алгоритмів".

Практична робота № 29 "Опис алгоритмів із структурою повторення".

Практична робота № 30 "Опис алгоритмів з розгалуженнями”


Учень

знає:

 • поняття алгоритму;

 • базові структури алгоритмів та їх властивості;

 • основні типи алгоритмів – лінійні, циклічні, з розгалуженнями;

 • поняття величини;

 • основні типи величин;

пояснює:

 • властивості алгоритмів;

 • сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

 • структуру опису алгоритму;

 • правила опису величин;

 • правила опису вказівки надання значення;

 • правила опису вказівки про виконання алгоритму (звернення до алгоритму);

 • поняття фактичних і формальних параметрів;

 • правила опису вказівок повторення;

 • правила опису вказівок розгалуження.

має уявлення про:

 • різні форми опису алгоритму;

 • правила конструювання алгоритмів за методом послідовного уточнення алгоритму;

 • структури даних;

 • алгоритми впорядкування лінійних таблиць;

 • алгоритми пошуку елементів в таблиці;

 • здійснення аналізу правильності алгоритмів;

розрізняє:

 • лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням та циклічні алгоритми;

вміє:

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • використовувати базові структури алгоритмів для побудови найпростіших алгоритмів;

 • будувати описи найпростіших алгоритмів;

 • будувати описи алгоритмів-процедур та алгоритмів-функцій;

формально виконувати алгоритми;


19. Проектування програм (1 год.)

Побудова математичної моделі. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням комп’ютера.

Методи проектування програмних продуктів. Етапи створення програмного продукту. Поняття проекту. Поняття проектування "згори донизу". Модульне проектування. Структурне програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування.
Учень

має уявлення про:

 • поняття математичної моделі;

 • типи моделей;

 • етапи побудови моделі;

 • моделювання як метод пізнання;

 • методи проектування програмних продуктів;

 • модульне проектування;

 • структурне програмування;

 • об‘єктно-орієнтоване програмування;

пояснює:

 • основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера;

 • етапи створення програмного продукту;

 • проектування „згори донизу”;


20. Системи візуального програмування (24 год.)

Поняття програми та мови програмування. Класифікація мов програмування. Середовище візуального програмування. Призначення та особливості. Виклик до різних середовищ програмування готових програм та їх запуск на виконання.

Вивчення основних понять мови візуального програмування. Основні об'єкти середовища, їх властивості. Режими роботи в середовищі. Поняття проекту. Виклик та запуск проекту на виконання. Форма та її властивості. Об'єкти типу „текстове поле” та „мітка”, їх властивості.

Поняття події. Алфавіт мови програмування. Структура програми. Поняття програмного коду. Процедури опрацювання подій. Зв’язок понять проекту і програмного коду. Запуск проекту на виконання.

Правила опису величин. Основні типи даних та їх опис. Звернення до об’єктів та їх властивостей. Вказівка надання значення. Надання значень властивостям об’єктів.

Використання об’єктів типу „текстове поле” і „мітка” для введення-виведення даних. Опис стандартних процедур введення-виведення.

Стандартні операції і функції для числових та символьних величин.

Об'єкти для використання малюнків. Командні кнопки та їх використання в проектах. Поняття методу.

Об'єкти типу "перемикач" і "індикаторна кнопка", їх властивості. Вказівка розгалуження та її опис мовою візуального програмування. Використання об’єкту типу „рамка”. Створення програмних кодів проектів із вказівкою розгалуження.

Звернення до програм-процедур та програм-функцій і їх опис. Поняття локальних і глобальних змінних. Системні функції, їх призначення та правила використання. Створення програмних кодів проектів із програмами-процедурами та програмами-функціями.

Вказівки повторення. Створення програмних кодів проектів із вказівкою повторення. Опрацювання масивів.

Графічні об’єкти та особливості їх використання при створенні проектів за допомогою засобів системи візуального програмування.Практична робота № 31 „Робота з формами, об’єктами типу „текстове поле”, „мітка”.

Практична робота № 32 „Створення простих проектів в середовищі візуального програмування”.

Практична робота № 33 "Проекти для опрацювання числових та символьних величин".

Практична робота № 34 "Створення програмних кодів проектів із вказівкою розгалуження".

Практична робота № 35 "Створення програмних кодів проектів із програмами-процедурами та програмами-функціями".

Практична робота № 36 „Створення програмних кодів проектів із вказівкою повторення”.

Практична робота № 37 „Графічні об’єкти та особливості їх використання при створенні проектів за допомогою засобів системи візуального програмування”.

Учень

знає:

 • основні елементи мови програмування: алфавіт, числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, програма;

 • типи даних у мові програмування, набір стандартних функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

пояснює:

 • основні етапи розв'язування задачі з використанням комп’ютера;

 • основні ідеї та принципи технології структурного програмування;

 • порядок складання програм;

 • правила запису структурованих програм;

 • правила побудови опису програми;

 • сутність операції надання значення; призначення та правила описування вказівок повторення й розгалуження; звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури та алгоритми-функції;

 • особливості використання табличних та рядкових величин;

 • призначення, режими роботи, основні поняття та об’єкти середовища візуального програмування;

 • поняття проекту, події, методу.

має уявлення про:

 • класифікацію мов програмування; інтерпретацію та компіляцію; системи програмування; систему візуального програмування;

 • інтегровані середовища програмування;

вміє:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати типи величин, описувати їх мовою програмування; використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм; застосовувати метод послідовних уточнень при створенні програм;

 • описувати алгоритми розв'язування задач різних типів мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин, на опрацювання графічних зображень; на використання наперед складених програм-функцій і програм-процедур;

 • налагоджувати та запускати програми на комп’ютері.

 • змінювати характеристики (властивості) основних об’єктів середовища візуального програмування різними способами;

 • працювати в середовищі візуального програмування з об’єктами типу „текстове поле”, „мітка”, „рамка”, з графічними об’єктами, управляючими кнопками; кнопками типу „перемикачі” і „індикатори”;

 • створювати програмні коди з використанням вказівок надання значення, розгалуження, повторення для опрацювання найпростіших подій


Додатки

Додаток 1. ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ “ІНФОРМАТИКА” для основної школи

1-й рік навчання (9-й клас)

1. Інформація та інформаційні процеси (6 год.)

1.1. Поняття інформації. Інформація і повідомлення.

1.2.Носії повідомлень, форми і способи подання повідомлень. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

1.3.Кодування повідомлень при їх передаванні. Властивості інформації.

1.4.Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання, використання, захист повідомлень.

1.5.Поняття інформаційної моделі. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання повідомлень і даних. Поняття інформаційної технології. Інформатика як наука.

1.6. Тематична атестація з теми “Інформація та інформаційні процеси”.

2. Інформаційна система (4 год.)

2.1.Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Взаємозв'язки апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх призначення.

2.2.Процесор. Основні функції процесора. Пристрої введення-виведення даних. Клавіатура. Дисплей. Принтер. Сканер. Призначення контролерів і адаптерів. Модем та його призначення. Поняття про комп’ютерні мережі. Правила підготовки комп’ютера до роботи.

2.3.Практична робота № 1 “Робота з клавіатурним тренажером”.

2.4.Пам'ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики. Розміщення повідомлень на дискових накопичувачах.

Основні етапи становлення і розвитку обчислювальних систем від абака до комп’ютера. Сфери застосувань сучасної комп’ютерної техніки.3. Операційні системи (7 год.)

3.1. Поняття файлу. Тип файлу. Каталоги (папки) файлів. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Поняття операційної системи (ОС). Функції та склад операційної системи.

3.2. Поняття інтерфейсу ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, які опрацьовуються за допомогою ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Меню.

3.3. Практична робота № 2 "Робота з об’єктами з використанням ОС: виділення, переміщення, перегляд властивостей, об’єктів, створення, перейменування, вилучення. Робота з вікнами".

3.4. Запуск на виконання програм під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Пошук, зберігання, вилучення, переміщення, копіювання та перейменування файлів.

3.5. Практична робота № 3 "Запуск на виконання програм під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Пошук, зберігання, вилучення, перейменування файлів".

3.6.Принципи стискування інформації. Архівування файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, розкривання архівованих файлів. Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми.

3.7.Тематична атестація з тем „. Інформаційна система. Операційні системи.”4. Програмні засоби загального призначення (9 год.)

4.1. Графічний редактор (3 год.)

4.1.1. Система опрацювання графічних зображень. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами.

4.1.2. Система вказівок графічного редактора.

4.1.3. Практична робота № 4 “Робота з графічним редактором”.4.2. Текстовий редактор (6 год.)

4.2.1. Системи опрацювання текстів, їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії.

4.2.2. Практична робота № 5 "Введення тексту. Редагування тексту. Перевірка орфографії".

4.2.3. Робота з текстовими файлами. Добір та заміна шрифту, розміру, кольору та накреслення символів. Зміна параметрів абзацу: відступів, міжрядкових інтервалів, типу вирівнювання.

4.2.4. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами текстів –виділення, перенесення, копіювання. Зміна параметрів сторінки. Перегляд тексту перед друкуванням. Друкування тексту.

4.2.5. Практична робота № 6 "Робота з текстом в середовищі текстового редактора. Зміна параметрів символів та параметрів абзацу".

4.2.6. Тематична атестація з теми “Програмні засоби загального призначення”.

5. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

5.1. Програми для підтримки навчання математики.

5.2. Практична робота № 7 "Побудова відрізків і ламаних".

5.3. Практична робота № 8 "Розв’язування найпростіших задач на побудову та задач на розв’язування трикутників".

5.4. Комп’ютерні мультимедійні енциклопедії.

6. Глобальна мережа Інтернет. Пошук відомостей в Інтернеті (4 год.)

6.1.Поняття про телекомунікації та комп’ютерні мережі. Поняття про програмне забезпечення телекомунікацій. Поняття про глобальну мережу Інтернет та її ресурси. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернеті. Різні способи під’єднання комп’ютерів до Інтернету. Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок. Веб-сервери. Адреса веб-сторінки. Програми-браузери. Правила роботи та налагодження. Правила навігації. Збереження веб-сторінок на зовнішніх носіях даних. Зміна видів кодування при перегляді гіпертекстових сторінок.

6.2. Пошук відомостей в Інтернеті. Пошукові системи. Тематичні каталоги. Правила здійснення простого пошуку.

6.3.Практична робота № 9 “Пошук відомостей в Інтернеті”.

6.4. Тематична атестація з тем “ Програмні засоби навчального призначення. Глобальна мережа Інтернет. Пошук відомостей в Інтернеті”.
2-й рік навчання (10-й клас) – 34 години

7. Програмні засоби загального призначення ( 8 год.)

7.1. Графічний редактор (3 год.)

7.1.1. Об’єкти графічного редактора. Поняття малюнка та його фрагментів. Дії з малюнками в середовищі графічного редактора.

7.1.2. Дії з фрагментами малюнків в середовищі графічного редактора: виділення, переміщення, копіювання, деформація.

7.1.3. Практична робота № 10 „Дії з малюнками та його фрагментами в середовищі графічного редактора”.7.2. Текстовий редактор (5 год.)

7.2.1. Об’єкти текстового редактора та їх властивості. Режими відображення тексту при роботі з текстовим редактором. Проектування та створення складених документів. Використання стилів. Створення змісту документу. Пошук і заміна фрагментів текстів і документів.

7.2.2. Практична робота № 11 “Створення і редагування документів. Списки. Пошук і заміна фрагментів текстів і документів. Стилі. Створення змісту документу”.

7.2.3. Створення таблиць при підготовці текстових документів. Графічні об’єкти та робота з ними в середовищі текстового редактора.7.2.4. Практична робота № 12 “Створення таблиць при підготовці текстових документів. Графічні об’єкти і робота з ними в середовищі текстового редактора”.

7.2.5. Тематична атестація з теми “ Програмні засоби загального призначення”.8. Комп’ютерні презентації. Засоби створення комп’ютерних презентацій (7 год.)

8.1. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки комп’ютерних презентацій. Об’єкти системи підготовки презентацій та їх властивості. Проектування та створення комп’ютерних презентацій. Режими роботи з комп’ютерною презентацією. Слайди з текстом. Слайди з малюнками.

8.2. Презентація як послідовність слайдів. Налагодження і запуск презентації. Різні формати збереження презентацій.

8.3. Структура презентації. Слайди з тестом.

8.4. Слайди з малюнками, таблицями, діаграмами, організаційними схемами.

8.5. Практична робота № 13 Презентація на тему: "Наша школа" або „ Мої дослідження з конкретного навчального предмету”.

8.6. Анімація рисунків і текстів. Презентації з ефектами мультимедіа. Використання управляючих об’єктів в презентації. Виведення слайдів на друк.

8.7. Тематична атестація з теми „ Комп’ютерні презентації. Засоби створення комп’ютерних презентацій”.9. Електронні таблиці. Табличний процесор (8 год.)

9.1. Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення і редагування даних різного типу. Робота з файлами ЕТ.

9.2. Практична робота № 14 „Введення даних до електронної таблиці. Редагування даних в таблиці”.

9.3. Координати клітин. Діапазон клітин. Опрацювання таблиць: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук даних в ЕТ.

9.4. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в таблиці. Виведення таблиць на друк.

9.5. Практична робота № 15 "Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці".

9.6. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту таблиць.

9.7. Практична робота № 16 "Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць".

9.8. Тематична атестація з теми „Електронні таблиці. Табличний процесор”.

10. Програмні засоби навчального призначення (5 год.)

10.1. Математичні програми (3 год)

10.1.1. Типи об’єктів. Створення об’єктів. Характеристики об’єктів. Операції з об’єктами. Об’єкти типу ламана. Площі і периметри многокутників. Наближені обчислення довжини кола і дуги параболи, площі круга і криволінійної трапеції.

Обертання ламаних. Об’єми і площі поверхонь тіл обертання. Циліндр, конус, зрізаний конус, куля.

10.1.2. Практична робота № 17 "Площі і периметри многокутників. Обертання ламаних. Об’єми і площі поверхонь тіл обертання".

10.1.3. Таблично задані функції. Геометричні місця точок.

10.2. Географічний атлас України (1 год.)

Основні об’єкти програми. Характеристика об’єктів. Операції з об’єктами. Пошук відомостей про географічні об’єкти.10.3. Програми для навчання іноземних мов (1 год.)

Основні розділи програми для навчання іноземної мови. Правила пошуку слів та їх перекладів з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну. Аналіз речень.11. Електронна пошта. Форуми. Інтерактивне спілкування в Інтернеті (6 год.)

11.1.Програми для роботи з електронною поштою. Електронна адреса. Веб-пошта. Правила реєстрації на поштовому сервері та одержання власної поштової скриньки.

11.2.Створення повідомлень. Відправлення електронних повідомлень. Робота з папками.

11.3.Приймання і пересилання повідомлень електронною поштою. Адресна книга та її призначення. Пересилання електронною поштою вкладених файлів.

11.4.Практична робота № 18 "Створення електронних повідомлень. Пересилання повідомлень електронною поштою. Перегляд повідомлень, що надійшли електронною поштою".

11.5.Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій та форумів. Правила роботи з телеконференціями та форумами.

11.6.Тематична атестація з тем „Програмне забезпечення загального та навчального призначення. Електронна пошта. Форуми. Інтерактивне спілкування в Інтернеті”.

3-й рік навчання (11-й клас)

12. Текстовий редактор. Підготовка публікацій за допомогою комп’ютера (5 год.)

12.1.Шаблон документу. Структура документа. Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій. Шаблон публікації та його основні складові. Особливості видавничих систем. Компоненти видавничої системи. Порівняння видавничої системи і текстового редактора.

12.2. Засоби підготовки комп’ютерних публікацій. Створення інформаційного бюлетеня, буклету. Структура публікації. Основні складові публікації: сторінки, текстові надписи, графічні об’єкти. Особливості роботи з основними складовими публікацій.

12.3.Створення інформаційного бюлетеня за допомогою засобу створення публікацій. Організація зв’язку між об’єктами публікації. Збереження та друкування публікацій.Каталог: files -> content
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка