Програма курсу "Інформатика" для основної школи


Практична робота № 19 „Створення публікації про результати власного дослідження з конкретного навчального предмету”Сторінка4/6
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.96 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

12.4. Практична робота № 19 „Створення публікації про результати власного дослідження з конкретного навчального предмету”.


12.5. Тематична атестація з теми “Підготовка публікацій за допомогою комп’ютера”.

13. Електронні таблиці. Табличний процесор ( 5 год.)

13.1.Використання функцій при опрацюванні табличних даних. Логічні функції.13.2.Практична робота № 20 „Опрацювання табличних даних за допомогою вбудованих до табличного процесору функцій”.

13.3. Впорядкування, фільтрування та пошук даних за допомогою табличного процесора. Поняття про зведені таблиці.

13.4.Практична робота № 21 „Впорядкування, фільтрування та пошук даних за допомогою табличного процесора”.

13.5. Тематична атестація з теми „Електронні таблиці. Табличний процесор”14. Бази даних. Системи управління базами даних (11 год.)

14.1. Поняття бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних.

14.2. Особливості реляційних БД. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних. Проектування баз даних.

14.3. Практична робота № 22 „Створення структури та проектування БД. Введення та редагування даних”.

14.4. Робота з файлами в СУБД. Впорядкування даних. Пошук даних в БД.

14.5. Практична робота № 23 „Впорядкування даних. Пошук даних в БД”.

14.6. Мова запитів СУБД. Запити на вибірку. Групування даних при створенні запитів на вибірку.

14.7. Практична робота № 24 "Мова запитів СУБД”.

14.8. Формування звітів в СУБД. Використання форм.

14.9. Практична робота № 25 „Формування звітів в СУБД. Використання форм”.

14.10. Знайомство з експертними системами.

14.11. Тематична атестація з теми „Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи”.15. Розширений пошук відомостей в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету (4 год.)

15.1.Організація розширеного пошуку відомостей в Інтернеті. Мова для розширеного пошуку. Правила організації ефективного пошуку даних та повідомлень в Інтернеті.

15.2.Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету.

15.3. Практична робота № 26 „Розширений пошук в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету”.

15.4. Авторське право в Інтернеті. Правила оформлення посилань на інформаційні ресурси. Основні положення закону про авторське право. Проблеми безпеки та захисту повідомлень і даних в глобальній мережі Інтернет.

16. Засоби створення гіпертекстових сторінок (5 год.)

16.1. Поняття про мову HTML. Поняття HTML-документу. Структура веб-сторінки. Основні теги. Форматування тексту. Робота з картинками.

16.2. Побудова гіпертекстових зв’язків. Використання таблиць при створенні веб-документу..

16.3. Створення веб-сайту за допомогою спеціального засобу. Розміщення веб-сайту в мережі Інтернет.

16.4. Практична робота № 27 “Створення власної веб-сторінки”.

16.5. Тематична атестація з тем „Розширений пошук в Інтернеті. Засоби створення гіпертекстових сторінок.17. Програмні засоби навчального призначення (програми для підтримки навчання фізики, хімії, історії та інших навчальних предметів) (4 год.)

17.1. Програмні засоби навчального призначення для підтримки навчання фізики.

17.2. Програмні засоби навчального призначення для підтримки навчання хімії.

17.1. Програмні засоби навчального призначення для підтримки навчання історії.

17.1. Програмні засоби навчального призначення для підтримки навчання технологій.

18. Алгоритми і алгоритмічні структури.

Опис алгоритмів (7 год.)

18.1. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Різні форми опису алгоритмів.

18.2.Базові структури алгоритмів. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Конструювання алгоритмів за методом послідовного уточнення.

18.3. Практична робота № 28 "Конструювання алгоритмів".

18.4. Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин. Алгоритми опрацювання величин. Вказівка надання значення. Вказівка про виконання алгоритму (звернення до алгоритму). Формальні і фактичні параметри. Виконання і аналіз правильності алгоритмів.

18.5.Вказівки повторення. Вказівки розгалуження.

18.6. Практична робота № 29 "Опис алгоритмів з розгалуженнями”

18.7. Практична робота № 30 "Опис алгоритмів із структурою повторення".

18.8. Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів в таблиці.

18.9. Тематична атестація з теми „Алгоритми і алгоритмічні структури”19. Проектування програм (1 год.)

19.1. Поняття математичної моделі. Побудова математичної моделі. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням комп’ютера.

Методи проектування програмних продуктів. Етапи створення програмних продуктів. Поняття проекту. Поняття проектування "згори донизу". Модульне проектування. Структурне програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування.

20. Системи візуального програмування (24 год.)

20.1. Поняття програми та мови програмування. Класифікація мов програмування. Призначення та особливості середовища програмування. Виклик до різних середовищ програмування готових програм та їх запуск на виконання.

20.2. Вивчення основних понять мови візуального програмування. Основні об'єкти середовища, їх властивості. Режими роботи в середовищі. Поняття проекту. Виклик та запуск проекту на виконання. Форма та її властивості.

20.3. Об'єкти „текстове поле” та „мітка”, їх властивості.

20.4. Практична робота № 31 „Робота з формами, об’єктами типу „текстове поле”, „мітка”.

20.5. Поняття події. Алфавіт мови програмування. Структура програми. Поняття програмного коду. Процедури опрацювання подій. Зв’язок понять проекту і програмного коду. Запуск проекту на виконання.

20.6. Правила опису величин. Основні типи даних та їх опис. Звернення до об’єктів та їх властивостей. Вказівка надання значення. Надання значень властивостям об’єктів.

20.7. Використання об’єктів типу "текстове поле" і "мітка" для введення-виведення даних до проекту. Опис стандартних процедур введення-виведення.

20.8. Практична робота № 32 „Створення простих проектів в середовищі візуального програмування”.

20.9. Тематична атестація з теми „Створення простих проектів в середовищі візуального програмування”.

20.10. Стандартні операції і функції для числових та символьних величин.

20.11. Об'єкти для використання малюнків. Командні кнопки та їх використання в проектах. Поняття методу.

20.12. Практична робота № 33 "Проекти для опрацювання числових та символьних величин".

20.13. Об'єкти типу "перемикач" і "індикаторна кнопка", їх властивості. Вказівка розгалуження та її опис. Використання об’єкту типу "рамка".

20.14. Створення програмних кодів проектів із вказівкою розгалуження.

20.15. Практична робота № 34 "Створення програмних кодів проектів із вказівкою розгалуження".

20.16. Системні функції, їх призначення та правила використання.

20.17. Звернення до програм-процедур та програм-функцій і їх опис. Поняття локальних і глобальних змінних. Створення програмних кодів проектів із програмами-процедурами та програмами-функціями.

20.18. Практична робота № 35 "Створення програмних кодів проектів із програмами-процедурами та програмами-функціями".

20.19. Створення програмних кодів проектів із вказівкою повторення. Опрацювання масивів.

20.20. Практична робота № 36 „Створення програмних кодів проектів із вказівкою повторення”.

20.21. Графічні об’єкти та особливості їх використання при створенні проектів за допомогою засобів системи візуального програмування.

20.22. Практична робота № 37 „Графічні об’єкти та особливості їх використання при створенні проектів за допомогою засобів системи візуального програмування”.

20.23. Створення меню20.24. Тематична атестація з теми „Проектування програм. Система візуального програмування”.

Додаток 2. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми "Інформаційна система"


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми

"Інформаційна система".

І.Початковий

1

 • Учень пояснює призначення комп’ютера, відрізняє комп’ютер від калькулятора

2

 • Учень описує можливості використання комп’ютера, пояснює призначення клавіатури та дисплея

3

 • Учень описує складові інформаційної системи; призначення магнітних дисків; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; призначення пам’яті та процесора. Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп’ютер

ІІ.Середній

4

 • Учень характеризує можливості використання комп’ютера для опрацювання текстових, графічних, числових, музичних повідомлень; призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи

5

 • Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя готувати комп’ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп’ютера

6

 • Учень характеризує функції основних складових апаратури комп’ютера; вміє їх відрізняти один від одного. Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про основні характеристики комп’ютера; призначення комп’ютерних мереж; може назвати деякі напрями використання комп’ютера. Учень наводить приклади одиниць вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв, описує основні характеристики дисків

ІІІ.Достатній

7

 • Учень у цілому орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; принципах взаємодії апаратної і програмної складових

8

 • Учень характеризує принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, склад та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої, так і зовнішньої). Учень вміє самостійно готувати комп’ютер до роботи

9

 • Учень пояснює склад та основні характеристики процесора, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера, знає основні принципи роботи та основні характеристики комп’ютера, орієнтується в складі та основних характеристиках комп’ютерних мереж

IV.Високий

10

 • Учень досконало орієнтується у складі та принципах роботи, основних складових ІС; має уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про магістрально-модульний принцип будови комп’ютера, типи ресурсів комп’ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп’ютерного зв’язку

11

 • Учень має уявлення про принципи використання комп’ютерних мереж, різні типи доступу до інформаційних ресурсів. Учень знаходить і використовує додаткові джерела відомостей про ІС, сучасну комп’ютерну техніку та комп’ютерні мережі

12

 • Учень має стійкі системні знання з ІС, комп’ютерних мереж та їх використовує. Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід. Вміє самостійно ставити відкриті питання з теми


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми "Операційні системи"

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми

"Операційні системи"

І.Початковий

1

 • Учень пояснює, що без ОС з комп’ютером працювати не можливо; описує поняття комп’ютерного вірусу; можливість стиснення повідомлень; наявність спеціальних програм архіваторів та антивірусних програм; поняття файлу. Відрізняє дискету від диску, знає призначення дисків

2

 • Учень розуміє призначення ОС. Вміє знаходити на робочому столі об’єкти: диски, файли, папки, стандартні об’єкти; вміє викликати на екран контекстне меню об’єкта; вставляти дискету до дисководу та виймати з нього дискету; знаходити у робочому вікні назву, головне меню, рядок статусу, виконувати мишкою операції фіксування та протяжку. Учень відрізняє вікно програми-архіватора від іншої, папку від файлу, стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера

3

 • Учень наводить приклади імен файлів, має поняття про та їх місце збереження, пояснює поняття архівованого файлу, описує правила профілактики комп’ютера від зараження комп’ютерним вірусом. Учень відрізняє архівовані файли від інших файлів. Вміє вибирати об’єкти, з якими працює ОС; правильно закінчувати роботу з комп’ютером, вибирати в контекстному меню потрібний елемент

ІІ.Середній

4

 • Учень характеризує призначення та основні функції ОС. Вміє відкривати та закривати вікна, змінювати їх місце розташування, знає призначення відповідних кнопок програмного вікна. Вміє змінювати розміри вікна, реагувати на запити в допоміжному вікні

5

 • Вміє працювати із різними списками у вікнах та вибирати потрібний елемент, з лінійками прокрутки, бігунцями, лічильниками. Вміє використовувати буфер обміну. При допомозі вчителя може створити папку та змінити її ім’я, вилучити папку, копіювати та переміщувати файли та папки. Учень розрізняє за розширенням та значком виконувані файли, вміє переміщуватися на дереві папок та закривати папки, відкрити документи чи запустити потрібну програму

6

 • Учень вміє працювати з прапорцями та перемикачами, змінювати властивості об’єктів, визначати дозволені операції з ними, зберігати дані на диску, переглядати вміст дискети, запустити файл на виконання. Володіє основними навичками роботи з файлами. Має уявлення про поняття форматування та діагностику диску. Знає основні можливості використання програм архіваторів та правила профілактики комп’ютерних вірусів

ІІІ.Достатній

7

 • Учень в цілому орієнтується в середовищі ОС, знає основні можливості її використання та правила роботи з дисками, папками, файлами. Вміє самостійно виконувати основні операції з файлами та папками різними способами, користуватися довідковою системою, створювати новий архів, розкривати архів, переглядати архів. Учень описує принципи та шляхи захисту даних

8

 • Знає класифікацію ОС та види користувацького інтерфейсу ОС. Вміє визначати обсяг вільного місця на диску, переглядати властивості файлу та його вміст, шукати файли за ім’ям, розширенням та часом створення, додавати до архіву новий файл, вилучати деякі файли із архіву

9

 • Учень вільно володіє ОС, антивірусними програмами та архіваторами. Пояснює процес інсталяції програмних засобів. Вміє розрізняти деякі основні розширення файлів, проводити діагностику диску, дефрагментацію, впорядковувати дані, що знаходяться в каталозі та в окремих файлах; поновлювати архів

IV.Високий

10

 • Учень вміє форматувати диск, виводити на друк дані про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; користуватися різними антивірусними програмами, виконувати операції копіювання та вилучення групи файлів, шукати файли за сукупністю різних ознак. Учень знає і використовує можливості використання ОС для роботи з дисками

11

 • Учень знаходить і використовує додаткові джерела відомостей. Вміє інсталювати програмне забезпечення, змінювати деякі параметри конфігурування та налагодження інформаційної системи, відновлювати деякі дані на диску, налагоджувати роботу антивірусної програми на роботу з конкретним комп’ютером; “лікувати” комп’ютер від комп’ютерних вірусі; створювати багатотомні архіви

12

 • Учень має стійкі системні знання стосовно роботи з ОС, з дисками, архівами і антивірусними програмами та їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Каталог: files -> content
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка