Програма курсу «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»Сторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

АНКЕТА


Бібліотека очима користувачів
З метою вивчення стану бібліотечно-інформаційних послуг та поліпшення обслуговування просимо Вас заповнити цю анкету.

Шановні респонденти! Відповіді необхідно робити в спеціальних віконцях (), ставлячи позначки або .

Ваші відповіді сприятимуть розв’язанню комплексу проблем з удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування та розвитку нових послуг з метою покращення роботи бібліотеки.
I. КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ
1.1. Якими формами бібліотечно-інформаційних послуг бібліотеки Ви найчастіше послуговуєтесь у своїй роботі?


 отримання літератури додому з фонду абонемента

 отримання літератури в читальних залах

 пріоритетне обслуговування на кафедрі науковців

 консультаційна допомога в пошуку та виборі джерел інформації


бібліотечно-бібліографічні довідки:

 традиційні

 віртуальні через сайт бібліотеки


відвідання різноманітних масових заходів із розкриття бібліотечного фонду:

 виставки нових надходжень

 тематичні виставки та перегляди літератури

 дні інформації, дні фахівця

 масові заходи (читацькі конференції, літературні, музичні, тематичні вечори, презентації книг тощо)


членство в клубах за інтересами:

 "Винахідник"

 "Художник"

 любителів фантастики "Странник"

 музична вітальня

 народної вишивки "Світлиця"

 мереживоплетіння "Чарівниця"

 вивчення народних традицій ім. І. Яхно

 "Слово"

 любителів поезії "Лотос"


1.2. Який відділ Ви відвідуєте найчастіше? Вкажіть його назву або номер кімнати:________________________________________________________________________
1.3. Чи користуєтесь Ви послугами центрів, відкритих у бібліотеці? Якими?


 IATP (Центр доступу та навчання  Інтернет)

 Центр "Вікно в Америку"

 Центр Європейської інформації

 Інформаційний стенд "Україна–НАТО"

 Медіа-центр

 Центр з питань інтелектуальної власності1.4. Якими каталогами бібліотеки Ви користуєтесь для пошуку необхідної літератури?


 алфавітним

 систематичним

 краєзнавчим

 картотекою статей

 каталогами відділів


1.5. Чи потребуєте Ви допомоги бібліотекаря-консультанта при користуванні каталогами?


 так

 ні


1.6. Оцініть якість обслуговування в залі каталогів:


 відмінно

 добре

 задовільно

незадовільно


1.7. Чи використовуєте Ви електронний каталог у залі каталогів для прискорення пошуку літератури?


 так

 ні


1.8. Якщо ні, то чому? _________________________________________________________
1.9. Чи задовольняє Ваші інформаційні потреби фонд бібліотеки?


 так

 ні


1.10. З яких тем Ви не знайшли літературу або які конкретно книги, періодичні видання?_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
II. КОМПЛЕКС ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
2.1. Бібліотека надає такі види додаткових платних послуг. Просимо відмітити, якими Ви користуєтесь:


 копіювання літератури

 консультації з підготовки бібліографічних списків до наукових робіт та підбір літератури за темою


 резервування документів

 індексування книг за системою ББК і визначення авторського знаку

використання комп'ютерних та Інтернет-технологій:

 використання комп'ютера з навчальною, освітньою метою

 доступ до Інтернету

 електронна пошта

 набір тексту оператором

 сканування текстів, графічних і кольорових зображень

 роздруковування тексту на принтері

 запис інформації на компакт-диски

 школа "Новий читач"

 екскурсії по бібліотеці

 комплексне (абонентне) обслуговування на договірній основі фірм, банків тощо

 отримання літератури з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА)
III. КОМПЛЕКС ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ПОСЛУГ
3.1. Чи користуєтесь Ви базами даних, що передплачує бібліотека, та книгами на компакт-дисках?


 ІПС "Нормативні акти України" (кімн. 2)

Літописи Російської книжкової палати (кімн. 12)

 реферативні журнали (кімн. 11)

 книги, журнали на CD (кімн. 11, 12)


3.2. Чи користуєтесь Ви сайтом бібліотеки?


 так

 ні


3.3. Якщо ні, то чому?_________________________________________________________
3.4. Дайте його оцінку:


 відмінно

 добре

 задовільно

 незадовільно


3.5. Яку інформацію з сайту бібліотеки Ви використовуєте?


 користуюсь електронним каталогом, щоб заощадити час при отриманні літератури в бібліотеці

 дізнаюсь про роботу бібліотеки, її послуги, заходи

 використовую послуги електронної доставки документів

 користуюсь послугами віртуальної довідки

використовую для переходу на сайти:

 інших бібліотек

 пошукових систем

 Інтернет-ресурсів Донбасу

використовую електронну бібліотеку Донбасу:

 видань бібліотеки

 книг авторів Донеччини


IV. ЯКІСТЬ, КОМФОРТНІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1. Чим Вас приваблює бібліотека?


 наданням допомоги новим користувачам в ознайомленні з правилами користування бібліотекою

 повнотою комплектування фонду

 наявністю якісного довідково-бібліографічного апарату, новітніх пошукових систем

 оперативністю та якістю обслуговування

 обслуговуванням за галузевим профілем

 пріоритетним обслуговуванням певних категорій читачів

 спектром масових заходів (конференції, презентації, виставки тощо)

 професійною кваліфікацією бібліотекарів

 культурою обслуговування
 сервісом і умовами роботи

інша думка__________________________________________________________________
4.2. Визначте стан комфортності бібліотеки:


 територіальне розміщення

 режим роботи

 освітлення

 температура, вентиляція

 зручність читацьких місць

 оформлення інтер'єру

 чистота, порядок, затишок
інші умови__________________________________________________________________

V. ОЦІНКА РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ В ЦІЛОМУ ТА ПРІОРИТЕТИ

ЇЇ РОЗВИТКУ НА МАЙБУТНЄ
5.1. Дайте загальну оцінку роботи бібліотеки:


 відмінно

 добре

 задовільно

 незадовільно


5.2. Висловіть Ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки:

_____________________________________________________________________________
5.3. В якому напрямі, на Вашу думку, має розвиватися бібліотека?


 комплексний бібліотечний центр

 електронна бібліотека та інформаційний центр

 центр дистанційної доставки документів

інше бачення:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


5.4. Чи достатньо Ви проінформовані про систему бібліотечних послуг бібліотеки?


 достатньо інформований

 недостатньо інформований

 зовсім не інформований


5.5. Послугами яких бібліотек Ви також користуєтесь?


 міських

 вищих навчальних закладів

 спеціалізованих

інших (вкажіть, яких саме)___________________________________________________
Надайте, будь ласка, інформацію про себе:
До якої читацької категорії Ви належите?

 науковець, аспірант

 спеціаліст

 студент

 інші


Характер Вашої діяльності:

 наукова

 виробнича

 освітня, культурно-просвітницька

 інша


Наскільки часто Ви користуєтесь послугами бібліотеки?

 один-два рази на тиждень

 щотижня

 щомісяця

 кілька разів на рік


З якою метою Ви звертаєтесь до інформаційних ресурсів бібліотеки?

 наукова робота

 виробнича, комерційна діяльність

 освіта

 громадська діяльність

 дозвілля

інше (вкажіть, що саме)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Протягом якого часу Ви користуєтесь послугами бібліотеки?

 до п'яти років

 до десяти років

 до п'ятнадцяти років

 до двадцяти років

понад двадцять роківДякуємо за участь в анкетуванні!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ
РОЗДІЛ I. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
Тема 1. Інноваційні механізми розвитку бібліотек, стратегічне планування в бібліотеках
Загальна тривалість практичного заняття та вирішення виробничих завдань – 2 години. Заняття побудоване на використанні активних методів навчання, за допомогою яких у слухачів формуються навички вирішення реальних виробничих завдань.

Мета заняття – отримати практичні навички щодо інноваційної діяльності бібліотек.

Задачі:


 • сформувати навички критичного мислення, отримати уміння оцінювати діяльність бібліотеки, розвинути навички колективної роботи;

 • навчитись:

‑ визначати місію бібліотеки;

‑ розробляти стратегічний план;

‑ моделювати різні типи інновацій;

‑ складати інноваційні проекти.


План практичного заняття:


 1. "Мозковий штурм" "Визначення місії, пріоритетів розвитку бібліотеки".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) надає інформацію щодо поняття "місія", для чого вона необхідна та подає ключові моменти, які необхідно враховувати при її розробці.

Імітаційний, ігровий блок

Учасники діляться на три групи: генераторів ідей, аналітиків та експертів.

Група генераторів ідей працює за алгоритмом відповіді на такі питання для визначення місії публічної бібліотеки, що впроваджує комп'ютерні технології та нові послуги для обслуговування читачів:

    1. Які пріоритети обирає бібліотека?

    2. Чому існує бібліотека?

    3. Кого обслуговує? Які її потреби?

    4. Яким чином найкраще можна задовольнити потреби?

    5. Які ролі, цінності бібліотека обирає як головні?

Відповіді на питання продукують якнайбільше ідей, навіть фантастичних, щодо поставленої проблеми. Група аналітиків здійснює етап аналізу та синтезу, критики ідей. Потім спільними зусиллями обидві групи формулюють місію, яка включає 1–2 речення, де чітко визначені характерні особливості місії конкретної бібліотеки в залежності від обраних пріоритетів.

Підсумковий, аналітичний блок

Групи генераторів ідей та аналітиків презентують розроблений варіант місії, а група експертів дає їй оцінку, проводиться спільне її обговорення в аудиторії. Модератор (тренер) заняття підводить підсумки, аналізує розроблений варіант місії.


2. Ділова гра "Розробка стратегічного плану, визначення основних його етапів".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) надає інформацію щодо методики стратегічного планування і алгоритму роботи над стратегічним планом: аналіз пройденого шляху, формування майбутнього образу, аналіз сильних та слабких сторін, аналіз оточення та його впливу, перевірка відповідності місії, аналіз перешкод та їх причин, розробка стратегій і цілей, планування конкретних дій для досягнення стратегій.

Імітаційний, ігровий блок

Слухачі діляться на три групи, кожна з яких за вищеозначеним алгоритмом розробляє стратегічний план та презентує його, а тренер (модератор) дає їх оцінку.


 1. Моделююча гра "Моделювання різних типів інновацій"

Інформаційний блок

Тренер (модератор) надає інформацію щодо існуючих типів інновацій: продуктових, сервісних, технологічних, управлінських, соціальних, організаційних.

Імітаційний, ігровий блок

Слухачі утворюють групи і отримують завдання розробити один із типів інновацій. Після його виконання кожна із груп представляє інновацію і дає її характеристику.

Тренер (модератор) підбиває підсумки.


 1. Розробка інноваційних проектів, визначення послідовності здійснення інноваційного процесу (практична робота).

Відповідно до обраних інновацій, кожна із груп готує інноваційний проект, розробляє план його реалізації та послідовність дій з упровадження інновацій.

Проводиться презентація розроблених інноваційних проектів групами, а тренер (модератор) дає їх оцінку.
Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті. Результатом роботи є зразки розроблених місій, стратегічних планів, інноваційних проектів.


Тема 2. Маркетинг як частина управлінської діяльності.

Функції маркетингу в бібліотечній сфері
План практичного заняття:
Загальна тривалість практичного заняття – 3 години (розглядаються питання 3, 4), вирішення виробничих завдань – 2 години (розглядаються питання 1, 2, 5).

Мета заняття – отримати навички використання елементів бібліотечного маркетингу в практичній діяльності бібліотек, опанувати методику колегіального пошуку оптимальних рішень маркетингових задач.

Задачі:


 • навчитись визначати методи та інструментарій маркетингового дослідження;

 • отримати навички моделювання номенклатури послуг бібліотеки на основі висновків маркетингових досліджень;

 • опанувати методику рекламної діяльності бібліотеки;

 • отримати практичні навички та знання щодо складання плану маркетингу.

Для набуття знань використовуватимуться активні методи навчання, майстер-клас, практичні заняття (можливе використання дистанційного курсу навчання, розробленого Башун О. В. і розміщеного на сайті http://www.library.donetsk.ua/~olena/index1.html).
1. Майстер-клас "Вибір інструментарію для проведення маркетингового дослідження".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) надає інформацію щодо методів якісного маркетингового дослідження (вивчення думок експертів, фокус-групи, аналіз конкретних ситуацій, проекційний метод), кількісного маркетингового дослідження (описового дослідження, опитування, анкетування, інтерв'ю).Майстер-клас

На прикладі маркетингових досліджень, проведених в ОУНБ, проводиться розбір конкретного дослідження бібліотеки та аналіз використаного інструментарію. Слухачами обговорюється інструментарій дослідження і визначаються переваги використаного інструментарію.


2. Моделювання номенклатури послуг бібліотеки на підставі результатів маркетингового дослідження.

Слухачі діляться на три групи і розробляють номенклатуру послуг (одна група – традиційних бібліотечних послуг, друга – бібліотечних послуг з використанням комп’ютерних технологій, третя послуги бібліотек, шо надаються для осіб з особливими потребами). Після виконання завдання групи презентують результати роботи, а тренер (модератор) дає їх оцінку.


3. Практична робота "Розробка рекламної кампанії, вибір форм реклами, створення рекламних матеріалів".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) надає короткі відомості про види реклами (друкована, аудіо-, телереклама, директ-мейл, внутрішня, зовнішня реклама, комп'ютерна реклама тощо), етапи розробки рекламної кампанії.Практичний блок

Слухачам пропонується обрати один з видів реклами і підготувати рекламний матеріал, зразки яких здаються тренеру (модератору).


5. Операційна ділова гра "Складання плану маркетингу".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) ставить завдання оволодіти операційними методами розробки плану маркетингу, висвітлює етапи роботи над планом, його складовими.Завдання

Слухачі утворюють групи, кожна з яких складає план маркетингу конкретної бібліотеки. Після виконання завдання кожна група презентує план, а тренер (модератор) дає їх оцінку, плани обговорюються у формі дискусії.
Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті. Результатом роботи є зразки розроблених групами матеріалів, рекламних матеріалів, планів маркетингу конкретної бібліотеки.
Тема 3. Класифікація інформаційних продуктів,

послуг бібліотек з переорієнтацією на сервісність обслуговування
Загальна тривалість практичного заняття – 1 година (розглядається питання 1), вирішення виробничих завдань – 1 година (розглядаються питання 2, 3).

Мета заняття – знайомство з існуючими підходами до класифікації бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг, технологією моделювання номенклатури послуг бібліотек, особливостями обслуговування користувачів з особливими потребами.

Завдання:


 • навчитись здійснювати класифікацію бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг, визначати характерні ознаки для класифікації;

 • оволодіти методикою розробки номенклатури нових видів послуг з використанням комп'ютерних технологій;

 • усвідомити особливості обслуговування користувачів з особливими потребами.


План практичного заняття:


 1. Моделююча гра "Здійснення класифікації бібліотечних послуг. Розробка асортименту послуг бібліотеки відповідно до інформаційних потреб користувачів".

Інформаційний блок

Тренер (модератор) знайомить з існуючими у бібліотекознавстві підходами до класифікації бібліотечних продуктів і послуг, характеризує, які ознаки враховуються при класифікації, окреслює механізми вивчення інформаційних потреб користувачів і механізми моделювання асортименту бібліотечних продуктів і послуг відповідно до потреб.Завдання моделюючої гри
Заповнити таблиці

Таблиця № 1

Класифікаційний рівень (відповідно до ознак)

Перелік бібліотечно-інформаційних продуктів

Перелік бібліотечно-інформаційних послуг

ДокументальнийІнформаційнийКогнітивний
Таблиця № 2

Класифікаційний рівень (відповідно до ознак)

Перелік бібліотечно-інформаційних продуктів

Перелік бібліотечно-інформаційних послуг

ОсновніДодатковіПрибібліотечні


 1. "Мозковий штурм" "Визначення нових видів послуг, які надають бібліотеки на основі використання комп'ютерних технологій".

"Мозковий штурм" дозволить здійснити колективне виявлення нових ідей, рішень, видів послуг для обслуговування користувачів з використанням комп'ютерних технологій.

Ігровий блок

Учасники утворюють три групи: генераторів ідей, аналітиків та експертів. Гра проводиться в три етапи: генерація ідей; аналіз і синтез ідей; конструктивна обробка ідей та їх вибір для практичного втілення.

Група генераторів ідей визначає всі відомі послуги бібліотек, що надаються із використанням комп'ютерів, а також можливі з їх точки зору, навіть фантастичні і не зовсім реалістичні.

Група аналітиків здійснює класифікацію, оцінку, можливо навіть критику, узагальнення ідей, надає прогноз можливостей практичної реалізації та впровадження ідей в діяльність бібліотек.

Група експертів приймає остаточне рішення щодо пропонованих ідей і визначає, які підлягають упровадженню в практичну площину бібліотечного обслуговування.Тренер (модератор) підбиває підсумки гри та аналізує перспективність розвитку цих ідей (послуг) у бібліотеках.


 1. Дискусія "Окреслення потреб та вибір форм обслуговування користувачів з особливими потребами".

Питання для обговорення:

 • які послуги для користувачів з особливими потребами надає Ваша або інші бібліотеки?

 • які послуги з використанням комп'ютерних технологій може запропонувати бібліотека таким читачам?

 • які психологічні особливості в обслуговуванні цієї категорії читачів?

 • які умови повинна створити бібліотека для якісного обслуговування таких читачів?


Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті. Результатом роботи є зразки заповнених таблиць № 1, 2, активність у "мозковому штурмі" та дискусії.


РОЗДІЛ II. ІНІЦІАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОЛІ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тема 1. Фандрейзинг як джерело додаткового фінансування бібліотек

Загальна тривалість практичного заняття – 2 години (розглядається питання 5, 6), вирішення виробничих завдань – 2 години (розглядаються питання 1–4).

Мета заняття – оволодіння методикою фандрейзингової діяльності бібліотек.

Завдання: • навчитись визначати потенційні джерела додаткового фінансування бібліотек;

 • опанувати форми рекламно-іміджевої діяльності бібліотек у фандрейзинговій діяльності;

 • отримати навички роботи з донорами та знання щодо переконання донорів;

 • навчитись готувати різні матеріали звернень до донорів;

 • розширити знання щодо форм подяки донорам.

План практичного заняття:

(проводиться у формі семінару-тренінгу)

На початку тренінгу демонструється комп'ютерна презентація за темою заняття (файл презентації додається).


1. Ідентифікація. Визначення потенційних джерел фінансування.

Інформаційний блок

Тренер (модератор) інформує про потенційні джерела фінансування: за рахунок чого можна поповнити бюджет; що може бути допомогою; коло тих, хто може допомагати.


2."Мозковий штурм" можливих джерел фінансування.

Слухачі утворюють групи і визначають джерела фінансування, потім їх презентують, викреслюють ті, що повторюються, обговорюють перспективність їх використання у практичній діяльності або подають приклади застосування їх у власних бібліотеках.

Тренер (модератор) аналізує можливі джерела фінансування і систематизує їх, дає рекомендації щодо практичного застосування.
3.Практичне завдання. "Стратегія. Розробка компонентів іміджу, планування рекламної кампанії, тактики залучення додаткових джерел фінансування".

Слухачі утворюють групи і отримують завдання розробити план рекламно-іміджевої діяльності при зверненні до донора з використанням різних форм реклами. Групи презентують плани і форми реклами (додають зразки).

Тренер (модератор) аналізує їх і дає рекомендації щодо їх використання.
4.Рольова гра "Розвиток. Процес підготовки донорів і попередня робота з ними. Деякі аспекти підготовки кадрів".

Хід гри

Для гри обираються гравці: один виконує роль донора, інший – отримувача допомоги. Решта учасників – експертна група, які у формі дискусії оцінюють діалог та аргументи отримувача допомоги по переконанню донора в необхідності надання допомоги.

Гравці розігрують діалог, коли отримувач допомоги приходить до донора з проханням надати допомогу бібліотеці (на які потреби необхідна допомога, визначає отримувач) і намагається переконати донора надати допомогу. Донор вислуховує аргументи і вирішує, надати допомогу чи ні. Експертна група оцінює кожного з гравців і визначає, які форми, методи, аргументи найбільш підходять для переконання донора.

Тренер (модератор) підбиває підсумки гри і обирає дієві форми впливу на донора.


5.Практичне завдання "Клопотання. Технологія звернення за фінансовою підтримкою".

Слухачам надається алгоритм підготовки листа-звернення до донора, за яким він розробляється (додаються зразки листів).


6. Аналіз конкретної практики "Опікунство. Види подяки за фінансову допомогу".

Проводиться аналіз конкретної практики, коли учасники подають приклади подяки донорам, що використовуються у їхніх бібліотеках.

Тренер (модератор) підбиває підсумки і визначає перспективні для застосування у практичній діяльності бібліотек.
Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті. Результатом роботи є зразки планів і форми реклами, листів-звернень до донорів.


Тема 2. Програмний і проектний підходи

до розвитку бібліотечної сфери

Загальна тривалість практичного заняття – 3 години, вирішення виробничих завдань – 2 години.

Мета заняття – оволодіння методикою підготовки програми, проекту бібліотеки.

Завдання: • навчити слухачів готувати програми, проекти, чітко знати їх складові, уміти формулювати основні їх компоненти.


План практичного заняття:

(проводиться у формі тренінгу по написанню проекту)

На початку тренінгу демонструється комп'ютерна презентація за темою заняття (файл презентації додається).

Слухачі утворюють групи, кожна з яких обирає тему проекту і розробляє його за такою схемою.

1.Формулювання назви проекту.

2.Постановка проблеми, підготовка анотації проекту.

3.Визначення цілей і задач проекту.

4.Розробка методів проекту.

5.Визначення форм оцінки, звітності і результативності проекту.

6.Підготовки бюджету проекту.

7.Підготовка резюме на виконавців проекту і розподіл обов'язків по виконанню проекту.

Після виконання завдання кожна група презентує проекти і у формі дискусії оцінюються і аналізуються проекти, визначаються слабкі та сильні частини проектів.
Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті. Результатом роботи є розроблені проекти.


Тема 3. Основи лідерства та командного підходу

в кадровому менеджменті.

Загальна тривалість практичного заняття – 1 година, вирішення виробничих завдань – 2 години.

Мета заняття – формування лідерських рис, набуття навичок формувати команди та працювати в команді.

Завдання: • отримати знання щодо управлінської діяльності та раціональних форм організації праці;

 • навчитись працювати в команді, знати переваги командної роботи.


План практичного заняття:

(проводиться у формі круглого столу)

Питання для круглого столу

1.Визначити по 5 позитивних і негативних характеристик теперішньої Вашої поведінки як лідера.

2.Окреслити такі позиції для самооцінки: уміння, знання, досвід (перерахувати приклади).

3.Обрати стиль управління. Пояснити вибір.

4.Створити команду для вирішення обраної проблеми. Що треба врахувати?
Критерії оцінювання завдання, форма звіту,

контролю знань

Відповідно до активності слухачів тренер (модератор) оцінює роботу на занятті.Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка