Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.76 Mb.
#13936
ТипПрограма
  1   2   3   4Українська бібліотечна асоціація

Центр безперервної бібліотечно-інформаційної освіти

Головний тренінговий центр для бібліотекарів

ПРОГРАМА КУРСУ
«ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 ДЛЯ БІБЛІОТЕК І КОРИСТУВАЧІВ:НОВІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕРЕДОВИЩА»

Програма розроблена: канд. істор. наук Т. Ярошенко

Т. Якушко

КИЇВ - 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст і структура курсу

Курс складається з трьох розділів, які включають 11 тем.Перший розділ «Веб 2.0: Сутність, завдання» містіть дві теми, які розкривають питання розвитку Інтернет та Веб-технологій, їх сутність та основні принципи. Окремою темою розглядається Веб 2.0 та його застосування у бібліотеках як інструмент управління знаннями у вітчизняному та міжнародному контексті.

Другий розділ «Сервіси Веб 2.0 та іх роль для бібліотек» у п’яти темах розкриває основні сервіси та інструменти Веб 2.0 та їх складові, зокрема синдикацію та вікі-технології, створення медійного простору бібліотеки, орієнтованого на користувача, з використанням фото-відео сервісів, геоінформаційних систем, блогів та соціальних мереж. Також розкривається тема ролі бібліотек у створенні колективного наукового розуму через створення та використання відкритих електронних архівів та електронних журналів.

Третий розділ «Використання Веб 2.0 у бібліотеках» включає чотири теми, що розглядають питання застосування сервісів та інструментів Веб 2.0 для процесів самоорганізації користувачів та професійної бібліотечної громади, впровадження нових засад управляння знаннями, проведення реклами та PR бібліотеки. Також розглядаються питання формування нових послуг та професійних компетенцій бібліотекарів.
Мета і завдання курсу

Програма навчального курсу «Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища» передбачає розкрити теоретичні засади сучасного розвитку Інтернет та Веб-технологій, зокрема, сутність та основні принципи функціонування Веб 2.0, а також практично познайомити слухачів з основними його сервісами та можливостями їх використання в бібліотеках.

Вивчення курсу передбачає наявність не лише базових знань в галузі інформатики та обчислювальної техніки, але й основ роботи з Інтернет, знання його механізмів, сервісів та можливостей.

Курс є одним з базових в змісті бібліотечно-інформаційної освіти протягом життя, адже використання Інтернет-технологій в бібліотеках є наразі обов’язковим для кожного фахівця. Необхідність просунутого курсу у цьому аспекті допоможе у підготовці фахівців бібліотек, які здатні не тільки орієнтуватися в питаннях інформаційно-комунікаційних ресурсів та технологій, зокрема Інтернет, але й практично застосовувати ці знання на практиці.Головна мета курсу – сприяння високоефективній професійній діяльності бібліотечних фахівців в середовищі Веб 2.0.

Завдання курсу

 1. Розкрити основні поняття в галузі сучасного етапу розвитку Інтернет та Веб-технологій.

 2. Закласти основи знань та вмінь у створенні та спільному використанні контенту.

 3. Сформувати розуміння важливості забезпечення захисту та безпеки інформації в Інтернет, дотримання правил етикету.

 4. Допомогти зорієнтуватися в питаннях авторського права та коректного запозичення ресурсів Інтернет.

 5. Ознайомити з сучасним досвідом бібліотек на шляху до Бібліотеки 2.0, Каталогу 2.0, Читача 2.0.

 6. Виробити у слухачів навички узагальнення та практичного використання отриманих знань.

Програма курсу ґрунтується на теоретичних дослідженнях з інформатики, циклу комп’ютерних наук, теорії комунікацій, бібліотекознавства, практичних даних у створенні та використанні комп’ютерних технологій та ресурсів. Застосовуються методи проблемного навчання, ділові ігри, моделювання ситуацій.

Лекційна частина курсу заснована на розкритті теоретичних засад розвитку Інтернет та функціонування технологій Веб 2.0, можливостей використання його різних сервісів у бібліотеках. Значна частина курсу планується через проведення практичних занять, головною метою яких є вироблення практичних навичок та вмінь у роботі з різними сервісами та технологіями Веб 2.0 та їх застосування в бібліотеках. Особливістю курсу є те, що Веб 2.0 дуже швидко розвивається, щодня з’являються нові сервіси чи застосунки (прикладні програми), а отже головна мета практичних робіт – навчити вчитися, бути готовими самостійно відкривати нові знання, вміти перетворювати їх у навички та ділитися з іншими.

Кваліфікаційні характеристики

Курс розрахований на працівників бібліотечно-інформаційної справи (бібліотекарів, бібліографів, методистів) передусім публічних бібліотек, але може застосовуватися також для працівників інших типів бібліотек (академічних, освітянських, шкільних тощо), які займаються питаннями використання Інтернет-технологій в бібліотеці (через створення Інтернет-центрів чи окремих місць для роботи в Інтернет). Отримані знання сприятимуть не лише підвищенню загального теоретичного рівня у використанні сервісів та служб Веб 2.0, але й забезпечать їх практичне використання через отримані навички.

Внаслідок вивчення дисципліни слухачі повинні знати:


 • Теоретичні аспекти розвитку Інтернет-технологій та ресурсів та їх значення для бібліотечно-інформаційної сфери, в т.ч. розуміння Веб 2.0 як платформи

 • Специфіку застосування інструментів Веб 2.0 для управління знаннями

 • Сутність спільної роботи з документами із застосуванням сервісів Веб2.0

 • Основи роботи з медіа контентом

 • Засоби та механізми залучення користувачів до спільної роботи

 • Кодекс етики соціальних мереж, основи нетикету

 • Основні засади створення колективного «наукового» розуму

 • Кращий досвід використання Веб 2.0 для самоорганізації користувачів та професійної бібліотечної громади

 • Сучасні підходи до використання інструментів Веб 2.0 у побудові рекламної та промоційної кампаній бібліотеки

 • Орієнтири у побудові професійних компетенцій

 • Відповідний сучасний (міжнародний та вітчизняний) досвід в цій царині.

Після завершення вивчення цього курсу слухачі повинні вміти:

 • Аналізувати основні етапи розвитку Інтернет-технологій та їх значення для бібліотечно-інформаційної сфери, зокрема

 • Здійснювати використання основних сервісів Веб 2.0 на практиці

 • Забезпечувати конфіденційність бібліотечного обслуговування та даних користувача

 • Забезпечувати способи резервного копіювання вмісту

 • Розподіляти права доступу до спільних документів, згідно з політикою безпеки

 • Орієнтуватися у цінових політиках використання сервісів 2.0

 • Створювати, описувати, розповсюджувати медіа-колекції

 • Використовувати соціальні мережі та блогосферу

 • Сприяти Digital Literacy користувачів та колег

 • Проводити PR-заходи бібліотеки засобами Веб2.0

 • Залучати знання «експертів» та волонтерів для створення бібліотечних продуктів та послуг

 • Залучатися до спільної роботи в національних та міжнаціональних професійних спільнотах.


Тематичний план


п/пНазва розділів, тем

Всього

годин


Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари/ практичні

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ 1. Веб 2.0 : Сутність, завдання

12

4

2

2

2
1.1

Розвиток Інтернет та Веб-технологій. Сутність, основні принципи.

6

2
2

2

Експрес

опитування1.2

Веб 2.0 в бібліотеках як інструмент управління знаннями

6

2

2
2

Експрес

опитування


Розділ 2. Сервіси Веб 2.0 та їх роль для бібліотек

36

10

12
14
2.1

Сіндикація\ вікі технології. Вікіпедія.

8

2

2
4

Експрес

опитування2.2

Соціальні геосервіси

6

2

2
2

Експрес

опитування2.3

Фото/відео сервіси

8

2

2
4

Експрес

опитування2.4

Блоги та соціальні мережі

10

2

4
4

Експрес

опитування2.5

Відкриті електронні архіви (репозитарії) та відкриті електронні журнали: створення та використання

4

2

2Експрес

опитування


Розділ 3. Використання Веб 2.0 у бібліотеках

24

6
6

12
3.1

Веб 2.0 для процесів самоорганізації користувачів та професійної бібліотечної громади

8

2
2

4
3.2

Менеджмент знань (вебінари, спільна робота з документами, рейтинги, краудсорсинг)

8

2
2

4
3.3

Реклама та PR бібліотеки засобами Веб2.0

6

24

Експрес

опитування3.4

Формування професійних компетенцій бібліотекарів

22


Разом

72

20

14

8

30

РОЗДІЛ 1. ВЕБ 2.0: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ
Тема 1.1. Розвиток Інтернет та Веб-технологій. Сутність, основні принципи

Головні риси Інформаційного Суспільства та Суспільства Знань та роль Інтернету і бібліотек у цьому процесі. Коротка історія розвитку Інтернет та Веб-технологій. Всесвітня мережа як невід'ємна частка життя та базис Інформаційного Суспільства. Соціальні та культурні аспекти Інтернету, мережа як універсальне середовище для спілкування, навчання, розвитку наукових комунікацій, організації роботи, придбання товарів та послуг, розваг тощо.

WWW як гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна інформаційна система. Поняття семантичної павутини. Якісні зміни в WWW на 2-му десятилітті його існування: Веб 2.0 як логічне вдосконалення Веб. Два аспекти Веб 2.0: нова ідеологія ролі користувача в інтернет-комунікації та новий підхід до організації засобів комунікації в Мережі. Технічні засоби, що використовуються для реалізації цих завдань (RSS, AJAX тощо). Особливості Веб 2.0 у покращенні та пришвидшенні взаємодії з користувачами. Основні причини переходу (критична недостатність якісного інформаційного наповнення; потреба активного самовисловлення користувача в WWW; розвиток технологій пошуку та агрегації інформації в WWW). Веб 1.0 та Веб 2.0: спільне та відмінне.

Сутність, основні принципи Веб 2.0 як платформи. Вільний доступ, універсальність, зручність, спрощення. Активний обмін даними (експорт новин між сайтами; активна агрегація інформації з сайтів, використання API для відокремлення даних сайту від самого сайту тощо). Технології Веб 2.0 (AJAX; JSON; SVG; RSS; XPath; Canvas). Особливості дизайну сайтів в епоху Веб 2.0 (простота, графічність, юзабіліті). Машапи. Основні сервіси Веб 2.0 (підкастинг, блоги, RSS, соціальні закладки, соціальні мережі). Мережа як єдиний колективний інтелект. «Редагована павутина» (writable web). Атомізація контенту, агрегація. Синдикація як цілеспрямоване розповсюдження контенту в мережі. Мітки (теги). Теггінг та фолкосномія. Соціальні закладки. Соціальні новини. Google як визнаний лідер у Веб 2.0. Найбільш яскраві приклади проектів Веб 2.0 (Вікіпедія, LiveJournal.com, eBay.com, ODP (dmoz.org), Facebook.com, Google Earth, Flickr, Friendbuzz, Netvibes, Digg.com, UcoZ,  тощо). Наслідки використання технологій Веб 2.0 для глобального інформаційного середовища. Соціальні чинники довіри до колективного інтелекту. Тролінг та інші «шкідники» в епоху Веб 2.0. Критика та недоліки Веб 2.0.

Поняття Наука 2.0, Бізнес 2.0, Видавництво 2.0 та Бібліотека 2.0 як узагальнена визначена модель модернізованої форми бібліотечного сервісу (онлайнові сервіси та збільшений зворотній зв'язок з користувачами). Основні поняття щодо Веб 3.0.
Тема 1.2. Веб 2.0 в бібліотеках як інструмент управління знаннями

Веб 2.0 та його застосування в бібліотеках як інструмент управління знаннями (вітчизняний та міжнародний контекст). Управління знаннями як сукупність процесів, що управляють створенням, розповсюдженням, обробкою та використанням інформації. Життєвий цикл знань. Перспективи розвитку управління знаннями (техно-орієнтовані, організаційні, екологічні). Складові (Люди, Процеси, Технології). Технології доступу до інформації (Information Access Technology).

Спільна робота та соціально-орієнтоване програмне забезпечення (Collaboration and Social Software). Засоби комунікації та інтерактивні інструменти програм соціального програмного забезпечення.  Системи управління контентом (Enterprise Content Management).  Веб 2.0 та засоби розвитку ідей.  Концепція менеджерів знання. Створення та використання колективного розуму. 

Вплив соціальних сервісів на навчальне середовище. Методика складання ментальних карт. Області застосування та програмне забезпечення для побудови ментальних карт.ПЛАНИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.1. Розвиток Інтернет та Веб-технологій. Сутність, основні принципи

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 2 години
План лекційного заняття

 1. Інформаційне Суспільство та роль Інтернету та бібліотек у його розвитку.

 2. Історія розвитку Інтернет та Веб-технологій. WWW як гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна інформаційна система.

 3. Веб 1.0 та Веб 2.0: спільне та відмінне. Сутність та основні принципи Веб 2.0 як платформи.

 4. Основні технології та сервіси Веб 2.0.

 5. Мережа як колективний інтелект. Соціальні чинники технологій Веб 2.0.

 6. Критика, недоліки Веб 2.0.

 7. Бібліотека 2.0 – інноваційна модель бібліотечного сервісу.


Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає роль Інтернету та бібліотек як складових сучасного глобального Інформаційного Суспільства та Суспільства Знань?

 2. Що таке Всесвітня мережа та які основні технології та сервіси Веб?

 3. Які основні технології та сервіси Веб 2.0?

 4. Що таке синдикація та атомізація? Як працюють RSS та Atom?

 5. Що таке машапи і для чого їх можна використати в бібліотеках?

 6. Які основні принципи в технологіях Бібліотека 2.0?


Виконання виробничого завдання

Створити власне віртуальне представництво в межах учбового курсу. Провести дискусію засобами веб-спілкування.

План заняття


 1. Використовуючи службу Gmail, встановити контакт з тренером та іншими учасниками.

 2. Відповісти на запрошення від тренера до редагування спеціально створеного на час проведення курсу сайту «Веб для бібліотекарів» ( https://sites.google.com/site/web4librarians).

 3. Створити за шаблоном Сторінку учасника, персоналізувати її. Зберегти зміни.

 4. Отримати від тренера запрошення до FriendFeed.

 5. Зареєструватись та встановити зв’язки між учасниками тренінгу.

 6. Залучитись до обговорення запропонованих тем засобами за вибором тренера

Теми для дискусій

 1. Вплив Інтернету на розвиток сучасного суспільства: соціальні, культурні, політичні аспекти. Роль бібліотек в епоху Інтернету. Веб 1.0 та Веб 2.0: спільне та відмінне. Чи насправді Веб 2.0 - якісно нова платформа?

 2. Мережа як колективний інтелект: позитивні та негативні чинники. Соціальні аспекти.

 3. Бібліотека 2.0: інноваційна модель бібліотечного сервісу чи розширення репертуару послуг.

 4. Мозковий штурм для виявлення ідей та кроків на шляху до Бібліотеки 2.0.Завдання для самостійної роботи

 1. Знайти та додати посилання (на свою сторінку учасника тренінгу або на спільну сторінку документів) на основні документи, що визначають поняття «Інформаційне Суспільство», а також законодавчі документи України, стосовно інформації, інформатизації та доступу до інформації (Закони України "Про інформацію" (1992 р.); "Про науково-технічну інформацію" (1993 р.); "Про Національну програму інформатизації" (1998 р.); Укази Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" (2000 р.); "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (2000 р.) тощо).

 2. Визначити головні риси процесу інформатизації суспільства та роль Інтернету та бібліотек у цьому процесі.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі. Результати самостійної та практичної роботи: заповнення сторінки учасника по темі, її обговорення та оцінка модератором та учасниками навчання.


Питання для експрес-опитування

   1. Коли і де народився Інтернет та Веб-технології?

   2. Сфери застосування та кількість користувачів Інтернету в світі та в Україні на сьогодні?

   3. Які основні причини переходу до технологій Веб 2.0? Які основні спільні та відмінні риси у Веб 1.0 та Веб 2.0?

 1. Які основні сервіси Веб 2.0? Приклади.

 2. Які наслідки використання технологій Веб 2.0 для глобального інформаційного середовища та розвитку бібліотечної справи, зокрема?


Література до теми

Основна

  1. Бернерс-Лі Т. Заснування павутини: з чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Тім Бернерс-Лі, М. Фічетті ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2007. – 207 с.

 1. Фрідман Т. Л. Світ плаский!: глобалізований світ у XXI столітті : [пер. з англ.] / Томас Л. Фрідман. – [Х.] : Акта, [2008]. – 675 с.

 2. Ярошенко Т.О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу /Т.О.Ярошенко //Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.


Додаткова:

  1. Кастельс М. Інтернет-галактика: міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства : [пер. з англ.] / М. Кастельс. – К. : Ваклер, 2007. – 290 с. : іл.

  2. Создание интернета [Електронний ресурс] : [офіційна версія] // Seodid.ru : Web-сайт / [Алексей Востров]. – Електрон. дані. – [Самара], 2008 – 2010. – Режим доступу: http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/voznik-interneta-of.html. – Назва з екрану.

  3. Солов’яненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління / Д. Солов’яненко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 10–20.
Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка