Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна запискаСкачати 289.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.09.2018
Розмір289.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

Програма курсу за вибором

Етногеографія 5-9 класи

Пояснювальна записка

В умовах розбудови української державності значно зростає роль навчального закладу у формуванні свідомого громадянина України — духовно багатої, творчо-активної особистості. Одне з головних місць у формуванні духовності і вихованні творчої активності особистості учнів відводиться українському народознавству.

Українське народознавство — наука про походження народу (етносу), процес його розвитку, особливості традиційного побуту, матеріальної і духовної культури.

Розуміння сучасного світу як єдиної системи багатогранних форм існування культур, мов, ідей, поглядів, усвідомлення цієї різноманітності і єдності зумовлюють необхідність виховання в молоді таких людських якостей як честь, гідність, патріотизм, толерантність.

Сучасні філософські та педагогічні дослідження засвідчують, що головним чинником національного відродження має стати національна система виховання — історично обумовлена і створена самггм народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, обрядів та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь відповідно до природно-історичного розвитку матеріальної і духовної культури нації.

Проблема формування свідомості учнів не нова в педагогічній практиці, що ж стосується проблеми формування національної самосвідомості, то вона стала вважатися актуальною лише в період відродження незалежної України. В умовах створення української державності зростає роль формування свідомого громадянина України, рис його національної свідомості та самосвідомості і саме заклад освіти виступає в сучасних умовах могутнім фактором відродження нації, виховання у молоді почуття патріотизму та активної життєвої позиції.

По-справжньому пізнати свій рідний народ та інші народи можна лише через вивчення їхньої історії, мови, культури, яка вздовж багатьох століть творилась і плекалась в народному середовищі, передавалась від покоління до покоління, безперервно розвивалася і водночас зберігала певні стійкі свої риси, що утверджувались, поширювались, ставали традиційними. Традиційна культура тісно пов’язана з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Засобами українського народознавства формується в учнів науковий світогляд та національна самосвідомість громадянина незалежної України, закладаються основи виховання дбайливого господаря, розвивається почуття патріотизму, національної гордості за свій народ. Учень починає глибоко усвідомлювати, що українець — людина терпляча і толерантна, лагідна і щира, працездатна й працелюбна, вії! завжди прагнув побудувати своє життя, свій побут за законами краси.

Викладання українського народознавства неможливе без постійного пошуку шляхів реалізації розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів, розширення їх знань про духовку та матеріальну культуру українців, формування в учнів переконання в необхідності раціонального використання та охорони багатств рідної землі, вміння цінувати працю людей.

Основна мета курсу «Українське народознавство» — формування національної самосвідомості учнів шляхом створення умов для самореалізації особистості; систематизація знань учнів про духовну та матеріальну культуру українців; створення умов для широкої інтеграції українознавчих дисциплін з мстою формування світоглядної освіченості особистості.

Основні завдання викладання курсу:

—  виявлення рис унікальності духовної та матеріальної культури українців, бачення особливої місії українського народу серед європейської спільноти народів;

—  поглиблення й систематизація знань учнів про досвід та здобутки попередніх поколінь;

—  формування почуття патріотизму, гордості за свій народ, бажання працювати на благо України;

—  створення цілісної системи знань на основі інтеграції з предметами суспільно-гуманітарного та природничого циклів;

—  сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів, формування та удосконалення навиків пошуково-дослідницької роботи; розвиток творчої активності й зацікавленості в результатах;

—  розвиток уміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи та суспільства, узагальнюванні отриманий результат;

—  формування вмінь учнів працювати з різними джерелами інформації, підбирати й опрацьовувати матеріал, готувати повідомлення, виступи; складати сценарії свят народного календаря; виготовляти найпростіші вироби декоративно-прикладного ужитку;

—  вчити учнів висловлювати власні судження, аргументовано відстоювати власну думку, вміти давати оцінку явищам, процесам, подіям, видатним особам;

—  збагачення духовного світу, розвиток мислення, пам’яті, мови учнів ти розширення їх кругозору.

При створенні програми дотримано основних принципів її побудови:

—  відповідність освітнім запитам підростаючого покоління, соціальному замовленню держави — виховання юного громадянина України з глибоко усвідомленою громадянською позицією;

—  науковість, систематичність, послідовність, наступність у вивченні матеріалу;

—  природовідповідність як співвідношення між навчальним матеріалом та рівнем знань, умінь і навичок учнів певного віку;

—  практична спрямованість не лише на розвиток умінь учнів, а й розвиток естетичних смаків та відчуття краси;

—  створення можливостей для реалізації концептуальних ідей особистісио-орієнтованого навчання, поєднання індивідуалізації та диференціації в навчальному процесі.Структура програми курсу «Українське народознавство» передбачає вивчення, поглиблення, удосконалення, систематизацію знань та умінь учнів з п’ятого по дев’ятій клас на основі наступності та відповідності мотивації. В кожному класі програмою передбачено вивчення надбань духовної та матеріальної культури українців шляхом послідовного ускладнення, використання різноманітних методів і прийомів. Навчальний матеріал вивчається за темами, які об’єднані в розділи.

Реалізація цієї навчальної програми може здійснюватися як під час проведення уроків, так і факультативних занять.

Програма розрахована на 34 години (1 година на тиждень) для 5-9 класів, розподіл годин за темами подано орієнтовно. Вчитель може вносити зміни як в навчальну програму, так і в розподіл навчальних годин, а також вибирати різні методи навчання та форми роботи.

Програма передбачає проведення практичних занять: підготовка до свят народного календаря, їх організація та проведення; збирання старожитностей та їх класифікація; систематизація записів уснопоетичної народної творчості; виготовлення дитячих іграшок, найпростіших виробів з природних матеріалів, а також вишивок, тканих виробів тощо.

При плануванні, організації та проведенні навчальних занять передбачено використання інтерактивних технологій та нетрадиційних форм навчання та виховання. По завершенні вивчення курсу «Українське народознавство» було б доцільним проведення анкетування учнів з метою з’ясування ефективності та результативності навчання, зацікавленості учнів у викладанні даного курсу.

5 клас

з/п

Зміст

К-сть годин

РОЗДІЛ 1

1

Вступ. Предмет і завдання українознавства в школі. (Для чого потрібно знати культуру і звичаї свого народу, берегти його святині. Збирачі народних скарбів).

1

2

Тема 1. Родина. Рід. Рідня. (Дати поняття роду, родини. Сімейні реліквії).

1

3

Тема 2. Рідне село (місто). Історія мого села (міста). Славні земляки.

1

4

Тема 3. Моя вулиця. Сусіди — найкращі друзі. (Звідки пішла назва вулиці? Які цікаві люди живуть поруч?)

1

РОЗДІЛ 2:

ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 ДУХОВНОЮ КУЛЬТУРОЮ УКРАЇНЦІВ

5

Тема 1. Уснопоетична народна творчість. Жанри фольклору.

1

6

Тема 2. Обрядовий фольклор. Календарно-обрядові пісні. (Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, русальні, петрівчані тощо).

1

7

Тема 3. Народні казки (про тварин, побутові, фантастичні).

1

8

Тема 4. Народні легенди про походження світу, гір, річок, рослин, тварин, людини.

1

9

Тема 5. Дитячий фольклор (колискові, забавлянки, примовки, лічилки).

1

10

Тема 6. Народні ігри (походження ігор, значення в житті людини).

1

11

Тема 7. Українська міфологія: дохристиянські уявлення в світогляді українців — міфологічні образи води, вогню, землі, неба, небесних світил, пір року, місяців, днів тижня.

1

12

Тема 8. Демонологія: (образи духів природи — русалок, мавок, водяників, лісовиків; духів хатніх — добрих та злих).

1

13

Тема 9. Християнська міфологія: символіка, обряди, пісні, легенди.

1

14

Тема 10. «Люди кажуть...»(народні прислів’я, забобони).

1

РОЗДІЛ 3: ПРИРОДА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ

15

Тема 1. Квіти в Україні — споконвічна прикраса подвір’я.

1

16

Тема 2. Обрядове значення квітів, застосування їх у народній медицині (чорнобривці, мак, нагідки, любисток, мальви, півонії, лілії...)

1

17

Тема 3. Легенди, казки, повір’я про дерева, квіти, дерева і квіти в обрядах та піснях.

1

18

— «Стелися барвінку ...» (барвінок як обрядова рослина, повір’я)

1

19

— «Мак червоний між житами ...» (використання соку маківок як снодійного; мак — індикатор родючості).

1

20

— «Ой, хмелю ж мій, хмелю ...»(трава Ярила, лікувальні і харчові властивості; медовухи і медоварні).

1

21

— «Насіяла конопель ...» (з історії вирощування, використання волокна, олії, ліків з конопель).

1

22

— «Садок вишневий коло хати ...» (вишня, яблуня, груша).

]

23

— «Зацвіла у лузі червона калина ...» (калина — символ України, дівочої краси й чарівності).

1

24

— «Між ярами над ставами верби зеленіють ...» (лікувальні властивості верби, вербна неділя, верба в народній пісні).

1

25

— «Зелена сосна палала ...» (використання сосни у господарстві, сосна — дерево життя, лікувальні властивості).

1

26

— «Брала дівка льон, льон ...» (льон як волокниста культура, технологія вирощування, прядиво, види полотна).

!

27

— «Соняшник б’є у золоті литаври ...» (поява соняшника на Україні, насіння, олія й олійниці, ліки).

1

28

Тема 4. Улюблені птахи українців: лелека, журавель, ластівка, зозуля, сорока, гуси — казки, пісні, легенди, загадки, приказки про них. Лелека — символ праслов’ян.

1

 

Тема 5. Улюблені тварини українців: ведмідь, лисиця, іаі ць, вовк, вівці, свині — казки, пісні, загадки, легенди, приказки про них.

1

30

Тема 6. «йшли корови із діброви ...»(корова — годувальниця сім’ї, виробництва харчових продуктів з молока).

1

31

Тема 7. «Ой, чий то кінь стоїть ...» (кінь — помічник у господарстві, бойовий побратим у часи військової небезпеки).

1

РОЗДІЛ 4:

МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ

32

Тема 1. «З-за гаю крилами махає ...» (млини на Україні: водяні, земляні, вітряки; значення в господарстві; пісенний символ).

1

33

Тема 2. «Із семи криниць водиця ...» (джерело й криниця — святі місця, культ води в українців; криниця як символ чистоти; пісні, легенди, прислів’я про криниці).

1

34

Узагальнюючий урок. Завдання на літо.

1

Каталог: predmety -> geo -> media -> files
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Пояснювальна записка Курс за вибором призначений для учнів 8 класу і розрахований на 17 годин
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Програма «Глобальні проблеми світу»
files -> Пояснювальна записка Програма курсу за вибором «Рідний край»
files -> Зміст теми
files -> Соціально-економічна географія світу
files -> Календарно-тематичне планування з курсу «Соціально – економічна географія світу», 10 клас

Скачати 289.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка