Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україниСторінка1/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.75 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНА

ПРОГРАМА


м. Івано-Франківськ, 2011

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ХВОРОБ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЗА ФАХОВИМ

НАПРЯМКОМ „МЕДИЦИНА”, ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯ” ДЛЯ

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОЧНОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ

м. Івано-Франківськ, 2011

Навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності „Педіатрія" розроблені відповідно до наказів МОЗ України №1088 від 10.12.2010р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», № 81 від 23.02.2005р. «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та №621 від 25.11.2005 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81».


Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки МОЗ України

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” 30 серпня 2011р.

Протокол № 1
Завідувач кафедри __________ д.м.н., професор, Цимбаліста О.Л.___________

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” ____ 20__ р.

Протокол №____

Голова циклової комісії __________________________________________

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

ЗМІСТ

І. Робоча програма

Доповнення до навчальної програми5

1.1.

Робочий навчальний план

6

1.2.

Тематичні плани
1.2.1.

Тематичні плани лекцій для лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія”

10

1.2.2.

Тематичний план семінарських занять для лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія”

12

1.2.3.

Тематичні плани лекцій для лікарів-інтернів очного циклу І року навчання за спеціальністю „Педіатрія”

20

1.2.4.

Тематичні плани лекцій для лікарів-інтернів очного циклу ІІ року навчання за спеціальністю „Педіатрія”

21

1.2.5

Тематичний план семінарських занять для лікарів-інтернів очного циклу І року навчання за спеціальністю „Педіатрія”

23

1.2.6.

Тематичний план семінарських занять для лікарів-інтернів очного циклу ІІ року навчання за спеціальністю „Педіатрія”

27

1.3.

Засоби проведення контролю знань лікарів-інтернів
1.3.1.

Засоби проведення поточного контролю знань

32

1.3.2.

Засоби проведення підсумкового контролю знань

32

1.4.

Перелік навчально-методичної літератури

45

ІІ.

Методичне забезпечення навчального процесу
2.1.

Загально-методичні матеріали

55

2.1.1.

Мета і завдання дисципліни

55

2.1.2.

Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами

55

2.1.3.

Методи активізації та інтенсифікації навчання

59

2.1.4.

Освітньо-професійна характеристика інтерна

59

2.1.5.

Перелік практичних навичок та умінь лікаря-інтерна

61

2.2.

Методичні матеріали для викладачів
2.2.1.

Лекція

62

2.2.2.

Методична розробка до ведення семінарського заняття

63

2.2.3.

Тести контролю знань

71

2.3.

Методичні матеріали для лікарів-інтернів
2.3.1.

Методична вказівка до проведення семінарського заняття

73

2.4.

Матеріальне забезпечення навчального процесу

81


Міністерство охорони здоров'я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

Професор ____________А.М.Ерстенюк

« ___» __________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

з інтернатури випускників вищих медичних закладів освіти

ІІІ-ІV рівнів акредитації

за фаховим напрямком „Медицина”
_________ 7.110104 „Педіатрія„_________________

(шифр, назва спеціальності)
Факультет ______післядипломної освіти__

Кафедра ________дитячих хвороб факультету післядипломної освіти_____
Нормативні дані

Форма навчання


Курс


Семестр


Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)


Іспит

(семестр)ВсьогоАудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна


Всього год.


І
ІІОсінній
Весняний936год
780год
1716 год.

46 год.
50год.
96 год.

724 год.
546 год.
1270год.
166год
170год
336 год
10 год.
8 год.
18 год.

6 год.
6 год.Робочу програму склала: зав. кафедри, д.м.н., професор О.Л. ЦимбалістаІвано-Франківськ , 2011

Код курсу

Назва курсуКількість годинЛекції

Практичні

Семінари+контр знань

Разом

01.

Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно - поліклінічної допомоги дітям та підліткам

8

134

36

178

02.

Фізіологія та патологія періоду новонародженості

8

116

32

156

03.

Фізіологія дитини та рубіжні стани

4

54

14

72

04.

Харчування здорових і хворих дітей

2

38

6

46

05.

Клінічна імунологія

2

24

10

36

06.

Хвороби органів дихання

6

94

22

122

07.

Алергічні хвороби

2

28

6

36

08.

Хвороби системи кровообігу

4

66

22

92

09.

Системні захворювання

сполучної тканини, запальні поліартропатії2

44

10

56

10.

Хвороби крові і кровотворних органів.

4

24

8

36

11

Хвороби органів травлення.

6

74

18

98

12

Хвороби сечовивідної системи

4

52

16

72

13

Дитячі інфекційні захворювання

10

122

24

156

14

Туберкульоз

2

28

6

36

15

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога в педіатрії

6

80

22

108

16

Військово-спеціальна підготовка

-

22

14

36

17

Дитяча ендокринологія

2

26

8

36

18

Імунопрофілактика
14

4

18
Базовий контроль знань

-

-

2

2
Проміжний контроль знань

-

-

10

10
Конференції: вступна, проміжна, заключна

-

-

6

6
Іспит

-

-

6

6
Разом

72

1036

300

1412
Суміжні дисципліни

19

Хірургія дитячого віку

2

18

4

24

20

Медична генетика

2

14

4

20

21

Дитяча неврологія

4

38

14

56

22

Дитяча гінекологія та планування сім’ї

2

18

4

24
Разом

10

88

26

124
Додаткові програми

1

Військово-медична підготовка

-

8

4

12

2

Організація невідкладної мед.допомоги при надзвичайних станах.

-

2

2

4

3

ВІЛ-інфекція/СНІД у дітей

2

4

-

6

4

Радіологія

2

2

2

6

5

Особливо небезпечні інфекції

-

10

2

12

6

Трансплантологія

-

4

2

6

7

Медицина невідкладних станів

8

106

12

126

8

Протидія насильству в сім’ї

2

-

4

6
Разом

14

136

26

176
Всього:

96

1270

360

1716

1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ІНТЕРНАТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ІПЕДІАТРІЯ»

На кафедрі 1716 год.

На базі стажування 11 міс.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія” на кафедрі

І рік навчання – 5 міс. (936 год.)


Код курсу

Назва розділу

Кількість годинЛекції

Практичні

Семінари

Всього

01.

Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно - поліклінічної допомоги дітям та підліткам

4

66

18

88

18.

Імунопрофілактика

-

14

4

18

02.

Фізіологія та патологія періоду новонародженості

8

116

32

156

03.

Фізіологія дитини та рубіжні стани

6

54

14

72

04.

Харчування здорових і хворих дітей

2

30

4

36

06.

Хвороби органів дихання

6

94

22

122

07.

Алергічні хвороби

2

28

6

36

08

Хвороби органів кровообігу

4

66

22

92

13.

Дитячі інфекційні захворювання

6

88

14

108

15

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна допомога

2

56

14

72

18.

Імунопрофілактика

-

14

4

18
Базовий контроль знань

-

-

2

2
Проміжний контроль знань

-

-

4

4
Конференції: вступна, проміжна

-

-

4

4
Разом:

40

618

154

810
Додаткова програма

7.

Медицина невідкладних станів

6

106

12

126

Всього годин


46


724


166


936


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ

лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія” на кафедрах

ІІ рік навчання – 6 міс. (780 год.)


Код курсу

Назва розділу

Кількість годинЛекції

Практичні

Семінари

Всього

01.

Організація педіатричної допомоги в Україні.Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям.

2

68

18

88

04.

Харчування здорових і хворих дітей

-

8

2

10

05.

Клінічна імунологія

2

24

10

36

09.

Системні захворювання сполучної тканини, запальні поліартропатії

2

44

10

56

10

Хвороби органів кровотворення.

4

24

8

36

11.

Хвороби органів травлення

6

74

18

98

12

Хвороби сечової системи

4

52

16

72

13

Дитячі інфекційні захворювання

2

34

10

46

14.

Туберкульоз

2

28

6

36

15.

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога.

2

24

8

34

16.

Військово-спеціальна підготовка

4

22

16

42

17.

Дитяча ендокринологія.

2

26

8

36
Проміжний контроль знань

-

-

6

6
Конференція (заключна )

-

-

2

2
Іспит

-

-

6

6
Разом

32

428

144

604
Суміжні дисципліни

19

Хірургія дитячого віку

2

18

4

24

20

Медична генетика

2

14

4

20

21.

Дитяча неврологія

4

38

14

56

22.

Дитяча гінекологія та планування сім’ї

2

18

4

24
Разом

10

88

26

124
Додаткові програми

1.

Військово-медична підготовка

2

8

4

14

2.

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних станах

-

2

2

4

3.

ВІЛ-інфекція/СНІД у дітей

2

4

-

6

4.

Радіологія
2

2

4

5.

Особливо небезпечні інфекції у дітей

-

10

2

12

6

Трансплантологія

-

4

2

6

7

Протидія насильству в сім’ї

2

-

4

6
Разом

6

30

16

52

Всього годин


48


546


186


780

Каталог: images -> Portal -> INTERNY
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
INTERNY -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка