Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україниСторінка2/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.75 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на базах стажування (всього 11 міс.)
1 рік 5 міс.

2 рік 6 міс.

Всього 11 міс.
Місце роботи

Тривалість роботи


1.

Поліклініка*

2,5 міс.

2.

Відділення сумісного перебування матері та дитини в родопомічних закладах

0,5 міс.

3.

Відділення інтенсивного виходжування та лікування новонароджених в родопомічних закладах

0,5 міс.

4.

Відділення інтенсивного виходжування недоношених дітей та дітей з перинатальною патологією неонатальних і перинатальних центрів

0,5 міс.

5.

Відділення дітей раннього віку

2 міс.

6.

Відділення дітей старшого віку**

2 міс.

7.

Дитяче інфекційне відділення

1 міс.

8.

Відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

1 міс.

9.

Пункти невідкладної медичної допомоги при дитячих поліклініках або станції швидкої та невідкладної медичної допомоги (педіатричні бригади)***

0,5 міс.

10.

Дитяче неврологічне відділення

0,5 міс.

* Робота у поліклінічному відділені, при можливості, повинна включати роботу у кабінеті функціональної діагностики, ЛОР – кабінеті, кабінеті імуновакцинації, дитячому хірургічному кабінеті та інших структурних підрозділах. Загальний час роботи у таких структурних підрозділах дитячої поліклініки повинен складати до 0,5 міс.

** В залежності від структури лікувальної установи інтерни–педіатри працюють у різних відділеннях старшого віку: кардіоревматології, гастроентерології, гематології, нефрології та ін., але загальний час повинен складати 2 міс.

*** Навчання за вказаним розділом проводиться на пунктах невідкладної медичної допомоги при дитячих поліклініках або в педіатричних бригадах на станції швидкої та невідкладної медичної допомоги. В разі їх відсутності – в відділенні реанімації та інтенсивної терапії.1.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1. Тематичний план лекцій з педіатрії для лікарів-інтернів очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія”

п/п

Тема лекції

К-ть год

1.

2.

3.

01. Організація педіатричної служби в Україні

1.

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Адаптація новонародженого до умов позаутробного життя.

2

2.

Діагностика, перша лікарська допомога при невідкладних станах у дітей.

2

3.

Проблема остеопенічного синдрому у дітей різних вікових груп.

2

02. Фізіологія і патологія періоду новонародженості

4.

Проблема передчасного народження дітей. Сучасні методи виходжування передчасно народжених дітей.

2

5.

Гіпоксія плода і новонародженого. Особливості постнатальної адаптації. Групи ризику вагітних та новонароджених.

2

6.

Проблема інфекції перинатального періоду. Перинатальний сепсис. Клініка, перебіг, діагностика. Сучасні аспекти лікування. Профілактика.

2

7.

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених. Сучасні аспекти лікування.

2

03. Фізіологія дитини та рубіжні стани

8.

Онтогенез та імунна система. Імунна система, як складова адаптаційних механізмів людини, її зв’язок з ендокринною та нервовою системами. Місцевий та системний імунітет дитини у різні вікові періоди.

4

9.

Дефіцит заліза у дітей: особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, лікування.

2

04. Харчування здорових і хворих дітей

10.

Сучасна концепція збалансованого вигодовування. Вигодовування дітей першого року життя.

2

05. Клінічна імунологія

11.

Генетична основа імунологічних механізмів за умов патології. Первинні імунодефіцити: класифікація, клініка, діагностика та терапія.

2

06. Хвороби органів дихання

12.

Пневмонії у дітей. Особливості клініки, перебігу залежно від віку. Діагностика. Лікування

2

13.

Диференційна діагностика інтерстиціальних захворювань легень у дітей. Сучасні підходи до лікування.

2

14.

Клінічна фармакологія протимікробних препаратів в педіатричній практиці.

2

07. Алергічні хвороби

15.

Сучасні погляди на патогенез бронхіальної астми. Особливості клініки, перебігу, діагностики та диференціальної діагностики у дітей різних вікових груп. Тактика лікування.

2

08. Хвороби органів кровообігу

16.

Неревматичні міокардити у дітей різного віку: етіологія, сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика. Принципи лікування. Диспансеризація.

2

17.

Проблема коронарної недостатності, атеросклерозу у дітей та підлітків.

2

09. Системні захворювання сполучної тканини, запальні поліартропатії

18.

Системні захворювання сполучної тканини. Сучасні погляди на патогенез. Особливості перебігу у дітей. Діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування.

4

10. Хвороби крові та кровотворних органів

19.

Порушення згортання крові у дітей. Гемофілія. Тромбоцитопатії. Класифікація, клініка, діагностика, принципи лікування.

2

20.

Лейкемії. Лімфогранулематоз. Лімфоми. Діагностика. Сучасні принципи лікування.

2

11. Хвороби органів травлення

21.

Виразкова хвороба у дітей. Клініко-параклінічна діагностика. Лікування.

2

22.

Клініко-параклінічна діагностика захворювань товстої кишки у дітей.

2

23.

Глютенова ентеропатія. сучасні погляди на етіологію, патогенез. класифікація. клініка, діагностика, принципи лікування.

2

12. Хвороби сечовивідної системи

24.

Гломерулонефрит: етіологія, сучасні погляди на патогенез. Класифікація. Клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування і диспансеризації.

2

25.

Аномалії розвитку нирок. Мікробно-запальні захворювання нирок у дітей раннього віку. Клініка, діагностика, диференційна діагностика та лікування.

2

13. Дитячі інфекції

26.

Токсоплазмоз у дітей: клініка , діагностика, лікування.

2

27.

Диференційна діагностика інфекційних екзантем.

2

28.

Гострі кишкові інфекції: епідеміологія, етіологія, класифікація, клініко-параклінічна характеристика основним форм, диференційна діагностика, лікування і профілактика.

2

29.

Новонароджені діти від ВІЛ-інфікованих матерів. Юридично-деонтологічні аспекти.

2

14. Туберкульоз

30.

Особливості клініки, перебігу туберкульозу легень у дітей у різні вікові періоди. Діагностика. Лікування.

2

15. Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога

32.

ДВЗ-синдром. Невідкладна допомога при захворюваннях крові.

2

33.

Клініка, діагностика, невідкладна допомога при гострих порушеннях серцевого ритму і провідності

2

17. Дитяча ендокринологія

34.

Патологія гіпаталамо-гіпофізарної системи у дітей різних вікових груп.

2

Суміжні дисципліни

19. Хірургія дитячого віку

35.

Діагностика хірургічних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей.

2

20. Медична генетика

36.

Клініко-параклінічна діагностика спадкових ендокринопатій у дітей.

2

21. Дитяча неврологія

37.

Судоми у дітей: патогенез, клініка, діагностика, лікування.

2

38.

Спадкові дегенеративні захворювання нервово-м’язової і центральної нервової систем.

2

22. Дитяча гінекологія та планування сім’ї

39.

Статевий дизморфізм у дітей. Клініка, діагностика, лікування.

2

Додаткові програми

3. ВІЛ- інфекції /СНІД у дітей

40.

Проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу у дітей шкільного віку

2

7. Медицина невідкладних станів

42.

Дихальні розлади у новонароджених
44.

Інфекційний ендокардит. Перикардити. Етіологія, сучасні погляди на патогенез. Клініка, діагностика, принципи лікування

2

45.

Алгоритми інфузійної терапії при невідкладних станах

2

8. Протидія насильства в сім`ї

46.

Проблема жорстокого поводження з дітьми в сім`ї. Юридично-деонтологічні аспекти.

2

Віськово-медична та військово-спеціальна підготовка

47

Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

2

48

Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України

2

49

Медична служба оперативних об’єднань

2
Всього:

961.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з педіатрії для лікарів-інтернів очного циклу навчання за спеціальністю „Педіатрія”Тема семінару

К-ть годин

1

2

3

01. Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно - поліклінічної допомоги дітям та підліткамСистема організації педіатричної служби на Україні.

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра.2
Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров`я дитини. Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Шляхи зниження дитячої смертності

2Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Принципи організації роботи дільничого педіатра. Співпраця лікаря-педіатра та лікаря загальної практики.

2Організація роботи дільничого педіатра, завантаженість, посадові обов’язки, документація, паспорт дільниці. Етика та деонтологія педіатра. Етичний кодекс лікаря України

2Організація роботи педіатра у стаціонарі. План роботи, завантаженість, посадові обов’язки, звітна документація. Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини»

2Робота дільничного педіатра в сім’ї дитини. Санітарно-просвітницька робота педіатра з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вживання психоактивних речовин

2Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла

2Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки

2Диспансерний метод у роботі педіатра. Плани диспансерного нагляду у дітей в залежності від патології. Аналіз ефективності диспансеризації

2Організація роботи лікарів різних субспеціальностей у дитячій поліклініці. Принцип їх співпраці з дільничним педіатром, лікарем загальної практики - сімейної медицини

2Організація роботи лікаря-педіатра дошкільно-шкільного відділення дитячої поліклініки. Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Шкільна медицина. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах. Організація щорічних медичних оглядів

2Особливості роботи дільничного педіатра з дітьми підліткового віку. Організація роботи підліткового терапевта. Принципи роботи центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ).

2Організація лікування дітей на дому з гострими захворюваннями „Стаціонар на дому” – принципи організації, обв’язки педіатра

2Діагностика та тактика першої лікарської допомоги на догоспітальному етапі при станах, що потребують невідкладної допомоги. Принципи роботи педіатричних бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги

4Синдром раптової смерті.

2Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в сільській місцевості. Основні документи та накази

2Методи відновного лікування дітей в умовах поліклініки. Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Правові аспекти медико-соціальної експертизи. Хоспісна допомога дітям. Співпраця лікаря-педіатра з дитячим психіатром з питань надання психіатричної допомоги дітям. Санаторно-курортне лікування дітей. Показання, протипоказання.

2Робота педіатра в закритих дитячих колективах. Порядок усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування.

2

18. ІмунопрофілактикаМедичні, соціальні, економічні аспекти контрольованих інфекцій в Україні та в світі. Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин Збереження та транспортування вакцин. Протипоказання до вакцинації. Щеплення за станом здоров’я

2Класифікація препаратів для проведення вакцинації. Основи безпеки та виробництва вакцин. Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні. Рекомендовані щепленні

2

02. Фізіологія та патологія періоду новонародженостіРегіональний підхід в організації медичної допомоги матерям і новонародженим дітям. Транспортування новонароджених. Анатомо-фізіологічні особливості доношених і недоношених немовлят. Рубіжні стани у новонароджених. Режим щеплення новонароджених

2Принципи виходжування дітей з малою масою тіла при народженні. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Методи оцінки гестаційного віку. Метаболічна адаптація доношених і недоношених немовлят. Порушення вуглеводного обміну, специфічні для новонароджених.

2Основні принципи організації роботи лікаря-неонатолога в пологовому будинку. Вигодовування доношених і недоношених новонароджених немовлят. Критерії лікувально-профілактичного закладу, що має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини».

2Основи фармакотерапії в періоді новонародженості.

2Реанімація новонароджених

2Вроджені пневмонії у новонароджених, критерії діагностики, лікування, профілактики. Інфекції шкіри у новонароджених.

2Внутрішньоутробні інфекції: токсоплазмоз, цитомегаловірусна та герпетична інфекція, лістеріоз, хламідіоз, фетальний гепатит. Клініка, діагностика, лікування.

2Новонароджені від ВІЛ-інфікованих матерів

2Сепсис у новонароджених. Неонатальні менінгіти та енцефаліти. Некротизуючий ентероколіт у новонароджених.

2Дослідження неврологічного статусу. Патологія ЦНС в періоді новонародженості, семіотика уражень. Диспансерне спостереження за новонародженими з перинатальним враженням ЦНС.

2Асфіксія при народженні. Первинна реанімація та післяреанімаційна допомога новонародженим. Неонатальна енцефалопатія.

2Пологові ушкодження. Первинна і невідкладна допомога. Пологова травма периферичної та центральної нервової системи.

2Постнатальна адаптація серцево-судинної системи. Тактика неонатолога при патології серцево-судинної системи у новонароджених (вродженому кардиті, кардіоміопатіях, вроджених вадах серця, порушенні серцевого ритму).

2Неонатальні жовтяниці. Гемолітична хвороба новонароджених: клініка, діагностика, сучасні методи лікування.

2Особливості неонатального гемостазу. Геморагічна хвороба новонароджених. ДВЗ-синдром. Анемії новонароджених.

2Природжені аномалії розвитку. Вроджені аномалії розвитку сечостатевої та травної системи. Хромосомна патологія (синдроми Едвардса, Патау, Дауна). Фетальний алкогольний синдром.

2

03. Фізіологія дитини та рубіжні станиОсобливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп. Комплексна оцінка стану здоров’я підлітків.

2Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків. Психопатологічні синдроми в підлітковому віці (криза періоду дорослішання). Особливості розвитку дітей у закритих дитячих колективах

2Синдром недиферинційованної дисплазії сполучної тканини у дітей. Малі аномалії розвитку серця.

2Гіпо-, гіпервітамінози у дітей. Порушення обміну мікроелементів та електролітів у дітей

2Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д. Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами

2Дефіцит заліза у дітей

2Остеопенічний синдром у дітей: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, тактика лікування.

2

04. Харчування здорових і хворих дітейСучасна концепція збалансованого харчування. Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження.

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.2Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку.

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші Лікувальні столи.2Недостатність харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування.

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією.

Часткове парентеральне харчування.


2

05. Клінічна імунологіяМісцевий та системний імунітет постнатального розвитку організму дитини. Критичні періоди імунної системи дитини.

2Основні принципи лабораторної та клінічної діагностики патології імунної системи у дітей.

2Диференційна діагностика первинних імунодефіцитних захворювань.

2Вторинні імунодефіцитні стани: діагностика, лікування, профілактика. Екоімунопатологія. Сучасні принципи імуномодулюючої терапії. Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції.

2ВІЛ-інфекція у дітей: етіологія, патогенез, діагностика. Класифікація, клінічні прояви. Принципи застосування антиретровірусної терапії та профілактика трансмісії ВІЛ-інфекції у дітей


2

06. Хвороби органів диханняСимптоми і синдроми при захворюваннях органів дихання у дітей та підлітків

2Методи дослідження бронхолегеневої системи у дітей. Диференційна діагностика бронхітів у дітей

2Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. Гострий обструктивний ларингіт (круп).

Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування. Диференційна діагностика обструктивного синдрому. Принципи лікування бронхітів у дітей2Пневмонії у дітей (негоспітальна, госпітальна): етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, лікування. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

4Спадково детерміновані захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Муковісцидоз, сучасні принципи діагностики, етапного лікування, реабілітації. Правові аспекти медико-соціальної експертизи

2Проблема бронхоектатичної хвороби у дітей. Особливості діагностики, диференційної діагностики, сучасні підходи до лікування.

2Інтерстиціальні захворювання легень: ідіопатичні пневмонії,

грануломатози, васкуліти, хвороби нагромадження. Сучасні погляди на етіологію, патогенез. Клініка, діагностика, принципи лікування2Рентгеносеміотика і рентгенодіагностика пневмоній та хронічних неспецифічних захворювань легень у дітей.

2Хронічні хвороби мигдаликів, аденоїдів і пов’язані з ним захворювання бронхолегеневої системи.

2Отити, захворювання приносових пазух носа у дітей. Принципи діагностики, тактика лікування.

2

07. Алергічні захворюванняАлергічні та псевдоалергічні захворювання у дітей: диференційна діагностика та лікування. Харчова і медикаментозна гіперчутливість та алергія .

2Поліноз: клініка, діагностика, лікування. Гострі стани в алергології.

2Сучасні погляди на патогенез бронхіальної астми. Особливості клініки у віковому аспекті. Ускладнення. Принципи сучасного ступінчастого лікування бронхіальної астми.

2

08. Хвороби органів кровообігуОсновні симптоми і синдроми при патології серцево-судинної системи у дітей та підлітків.

2Параклінічні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей та підлітків: біохімічні, імунологічні, інструментальні.

2Вроджені вади серця і магістральних судин.

Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей.2Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикоїдів, цитостатиків, препаратів метаболічної дії, діуретиків та серцевих глікозидів.

2Ревматична хвороба: клініко-параклінічна діагностика, диференційна діагностика, принципи етапного лікування.

2Синдром вегетативних порушень. Особливості їх проявів в різних вікових групах.

2Диференційна діагностика артеріальних гіпертензій у дітей різних вікових груп. Проблема артеріальної гіпотензії у дітей.

2Диференційна діагностика неревматичних ушкоджень серця у дітей. Міокардит. Ендокардит. Перикардит.

2Порушення серцевого ритму і провідності: діагностика, лікування.

4Серцева недостатність: причини, класифікація, клініка, діагностика, інтенсивна терапія різних форм порушення кровообігу. Лікування хронічної серцевої недостатності у дітей та підлітків. Правові аспекти медико-соціальної експертизи

2

09. Системні хвороби сполучної тканини, запальні поліартропатіїЮвенільний ревматоїдний артрит: патогенез, особливості клініки, перебігу, діагностики та диференційної діагностики. Принципи лікування. Клінічна фармакологія протизапальних препаратів.

2Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Реактивні артрити. Принципи діагностики і лікування

2Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, дерматоміозит, системна склеродермія): патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування. Правові аспекти медико-соціальної експертизи

2Особливості перебігу системних васкулітів у дітей. Діагностика. Принципи лікування.

2Диференційна діагностика субфебрильних станів у дітей та підлітків.

2

10. Хвороби крові і кровотворних органів.Клініко-параклінічні методи дослідження системи крові у дітей. Система крові у віковому аспекті.

Диференційна діагностика анемій у дитячому та підлітковому віці. Сучасні підходи до лікування.2Лейкемії у дітей: клініко-параклінічна діагностика. Протоколи сучасної хіміотерапії лейкемій. Диференційна діагностика лімфогранулематозу та лімфосаркоми у дитячому віці. Рання діагностика та принципи лікування. Правові аспекти медико-соціальної експертизи

2Диференційна діагностика цитопеній, лейкемоїдних реакцій у дітей та підлітків. Диференційна діагностика лімфаденопатій у дітей.

2Порушення системи згортання крові. Пурпура. Клініка, діагностика, лікування.

2

11. Хвороби органів травленняКлініко-параклінічні методи дослідження шлунково-кишкового тракту у дітей. Семіотика захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей.

Формування біоцинозу шлунково-кишкового тракту у немовлят, фактори ризику і профілактика його порушень.2Диференційна діагностика функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей: функціональна діарея, функціональні кольки, функціональний закреп. Синдром подразненої товстої кишки. Синдром порушеного росту бактерій в кишечнику. Лікування. Профілактика.

2Диференційна діагностика захворювань стравоходу у дітей різних вікових груп. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальна рефлюксна хвороба. Діагностика, принципи лікування

2Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрит та дуоденіт. Виразкова хвороба у дітей. Клініко-параклінічна діагностика, лікування.

2Диференційна діагностика захворювань підшлункової залози. Синдром мальасиміляції у дітей раннього віку

2Диференційна діагностика природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту. Пілоростеноз. Хвороба Гіршпрунга. Правові аспекти медико-соціальної експертизи.

Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт.2Диференційна діагностика при болях живота у дітей. Тактика педіатра.

2Диференційна діагностика дискінезій та запальних захворювань жовчовивідних шляхів. Ураження печінки при захворюваннях обміну речовин у дітей та підлітків. Особливості лікування

2Диференційна діагностика гепатолієнального синдрому у дітей та підлітків. Диференційна діагностика хронічних захворювань печінки у дітей та підлітків.

2

12. Хвороби сечової системиКлініко-параклінічні методи дослідження функції нирок і сечовивідної системи у дітей. Семіотика захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

2Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит. Рефлюкс-нефропатія.

2Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба.

2Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей та підлітків. Сучасні підходи до лікування.

2Спадкові і вроджені захворювання нирок у дітей та підлітків: діагностика, принципи посиндромної терапії і диспансеризації.

2Ураження нирок при системних захворюваннях: діагностика, лікування.

2Нічне нетримання сечі. Нейрогенний сечовий міхур. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

2Гостра та хронічна ниркова недостатність, гемолітикоуремічний синдром: принципи діагностики та лікування. Правові аспекти медико-соціальної експертизи.

2

13. Дитячі інфекційні захворюванняІнфекційні хвороби в структурі загальної захворюваності у дітей Особливості протиінфекційного імунітету у дітей. Діагностика інфекційних хвороб у дітей.

Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, шкільно-дошкільного закладу, санаторію. Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями. Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.2
Проблеми профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу у дітей. Сучасні підходи до лікування.

2Вакциноконтрольовані інфекції, диференційна діагностика, принципи лікування спостереження.

Інфекційні екзантеми. Етіологія, диференційна діагностика.2Гострі кишкові інфекції. Етіологія, діагностика, лікування.

Лікування кишкових інфекцій. Клініко-параклінічна характеристика форм токсико-ексикозу, етапи регідратаційної терапії.2Вірусні гепатити у дітей та підлітків: клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування. Профілактика. Диспансеризація.

2Стрептококова і стафілококова інфекція: клінічні синдроми, діагностика, лікування.

2Етіологія та епідеміологія ГРВІ, грипу у дітей, їх клініко-параклінічні особливості, ускладнення. Критерії тяжкості і перебігу ГРВІ, загрозливі стани та їх лікування. Сучасні методи діагностики, диференційна діагностика, лікування і профілактика. Лікування.

2Менінгіти, енцефаліти у дітей: етілогія, діагностика, лікування.

Менінгококова інфекція: етілогія, діагностика, лікування.2Дифтерія: епідеміологія, клініка, перебіг, ускладнення. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

Ангіни у дітей: диференційна діагностика, лікування.2Ентеровірусна інфекція у дітей, поліомієліт: епідеміологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування. Профілактика.

2Герпетична інфекція: класифікація, клініка (інфекція зумовленої вірусами простого герпесу, типами 6, 7, 8, вітряної віспи СМV, ЕВV), діагностика, сучасні підходи до лікування.

2Грибкові інфекції у дітей. Інфекція, що передається від домашніх тварин. Ранова інфекція. Правець.

2

14. ТуберкульозТуберкульоз у дітей та підлітків. Профілактика і рання діагностика.

2Легеневі форми туберкульозу у дітей та підлітків. Диференційна діагностика специфічних та неспецифічних захворювань легень у дітей. Принципи лікування туберкульозної інфекції.

2Позалегеневі форми туберкульозу у дітей та підлітків: особливості клініки, перебігу, діагностики. Лікування.

2

15. Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомогаОсновні біохімічні константи крові та інших біологічних рідин дитячого організму. Принципи корекції порушень основних біохімічних показників.

2Особливості медикаментозної терапії у дітей. Індивідуальна та вікова чутливість дітей до лікарських препаратів. Принципи дозування лікарських препаратів. Побічні ефекти та реакція на ліки у дітей.

2
Енцефалітична реакція, судомний та гіпертермічний синдроми. Невідкладна допомога та лікування. Парентеральне харчування. Нутріціологічна підтримка.

2Диференційна діагностика і невідкладна допомога геморагічного синдрому у новонароджених.

2Пневмонії у дітей: ускладнення. Етіологія, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, принципи лікування.

4Гострі стани в алергології

2Первинна серцево-легенева та церебральна реанімація. Інтенсивна терапія при зупинці серця, дихання. Юридично-деонтологічні аспекти.

2Коми у дітей: етіологія, патогенетичні механізми ровитку, клініко-параклінічна, диференційна діагностика. Невідкладна терапія. Юридично-деонтологічні аспекти.

2Гостра ниркова, наднирникова недостатність, гемолітико-уремічний синдром: причини розвитку, клініка, діагностика, принципи інтенсивної терапії.

2Гостра печінкова недостатність, синдром Рея: причини розвитку, клініка, діагностика, принципи інтенсивної терапії.

2

16. Військово-спеціальна підготовка.Політравма. Травматичний шок. Інтенсивна терапія.

2Хірургічні аспекти захворювань органів дихання у дітей.

2Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини у дітей.

2Черепно-мозкова травма: клініка, перебіг, діагностика, інтенсивна терапія.

2Невідкладна допомога при укусах змій, комах, тварин.

2Організація та об’єм терапевтичної допомоги при ураженні отруйними речовинами.

2Актуальні питання організації медичного забезпечення військ воєнного та мирного часу

2Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України

2

17. Дитяча ендокринологія.Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи у дітей і підлітків: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування.

2
Патологія щитоподібної і паращитоподібних залоз у дітей та підлітків: клініка, діагностика, лікуванні і профілактика.

2Цукровий діабет у дітей та підлітків: клініка, перебіг, діагностика, лікування. Коми при цукровому діабеті. Правові аспекти медико-соціальної експертизи.

2Порушення статевого розвитку хлопчиків: клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.

Патологія наднирників: клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.2

Суміжні дисципліни

19. Хірургія дитячого вікуВади розвитку опорно-рухового апарату у дітей, остеохондропатії. Дисплазія кульшових суглобів. Порушення постави та ходи.

2Вади розвитку травного каналу у дітей. Синдром блювоти у дітей.

2
20. Медична генетика


Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей. Мітохондріальні захворювання. Правові аспекти медико-соціальної експертизи.

2Спадкові порушення метаболізму вуглеводів, мукополісахаридів, ліпідів, амінокислот.

2

21. Дитяча неврологіяМетоди діагностики захворювань нервової системи у дітей. Семіотика захворювання нервової системи у дітей.

2Ушкодження нервової системи у дітей в перинатальному періоді. Дитячий церебральний параліч.

2Вегетативна дисфункція, неврологічна симптоматика.

2Диференційна діагностика гіперактивних розладів в дитячому віці. Стани з дефіцитом уваги. Енурез, заїкання у дітей.

Неврозоподібні стани у дітей.2Головний біль у дітей. Пухлини нервової системи у дітей.

2Травми нервової системи у дітей.

2Спадкові нервово-м’язові захворювання у дітей

2

22. Дитяча гінекологія та планування сім’їПорушення статевого дозрівання дівчаток. Діагностика. Тактика лікування.

2Запальні гінекологічні захворювання у підлітків. Медико-соціальні проблеми планування сім’ї. Вагітність у підлітків.

2
Додаткові програми

1. Військово-медична підготовка


Проблеми захворювань внутрішніх органів серед військовослужбовців

2Медична служба оперативних об’єднань

2

2. Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних станахДиференційна діагностика гострих отруєнь у дітей та підлітків. Сучасні погляди на проведення інфузійної терапії та реанімаційних заходів при отруєнні різними лікарськими речовинами.

2

4. РадіологіяХронічна променева хвороба у дітей та підлітків.

2

5. Особливо небезпечні інфекціїSARS: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування і методи профілактики.

2

6. ТрансплантологіяПроблеми трансплантології в педіатрії.

2

7. Медицина невідкладних станівОпікова хвороба: стадії, невідкладна допомога на до госпітальному етапі, інтенсивна терапія. Невідкладна допомога при ураженні електричним струмом.

2Синдром системної запальної відповіді. Класифікація. Етіологія, патогенетичні механізми ровитку, клініко-параклінічна, диференційна діагностика, прогноз. Інтенсивна терапія.

2Гостра дихальна недостатність, РДС: діагностика, інтенсивна терапія .

2Шокові стани у дітей. Класифікація. Принципи діагностики, інтенсивна терапія.

4

8. Протидія насильству в сім`їМедичне законодавство як правове регулювання захисту прав дитини. Міжнародна конвенція захисту прав дітей. Белмондська угода

2

Каталог: images -> Portal -> INTERNY
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
INTERNY -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка