Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВСторінка6/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.75 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань лікарів-інтернів:


 • Клінічний розбір тематичного хворого.

 • Ситуаційні задачі.

 • Тестовий контроль.

 • Перевірка практичних навичок.


1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань лікарів-інтернів:

Диференційований залік і державна атестація лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія” проводиться у три етапи на протязі двох днів.
 1. Підсумковий комп’ютерний контроль.

 2. Перевірка практичних навичок (клінічне обстеження хворого).

 3. Теоретичний тестовий контроль (набір ситуаційних задач та перелік питань до іспиту).


1 етап. КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНТРОЛЬ.

Комп’ютерний контроль проводиться першого дня в комп’ютерному класі кафедри. Тестові завдання для лікарів-інтернів за спеціальністю „Педіатрія” підготовлені викладачами кафедри педіатрії та спеціалістів по програмуванню НМАПО ім. Шупика на основі типової навчальної програми. Банк контрольних питань складається із 1167 тестових завдань і п’ять варіантів відповідей, одна (1) з яких є правильною.

Тестові запитання розподілено відповідно до розділів програми:


 • Загальні питання з педіатрії та пропедевтики дитячих захворювань.

 • Патологія дітей раннього віку ,в тому числі неонатологія.

 • Патологія дітей старшого віку.

 • Невідкладні стани в педіатрії.

 • Дитячі інфекції.

Лікарі-інтерни на протязі 90 хвилин відповідають на 150 запитань, сформованих за

довільним добором з усіх розділів педіатрії. Оцінка відповідей проводиться автоматично і розглядається наступним чином: • при > 95% правильних відповідей виставляється оцінка „відмінно” („5”),

 • при 85-94% правильних відповідей – „добре” („4”),

 • при 75-84% правильних відповідей – задовільно („3”),

 • при < 74% правильних відповідей – „незадовільно” („2”).

Отримана оцінка за комп’ютерний етап заключної атестації вноситься в екзаменаційну

відомість у графу „Комп’ютерний контроль”.

Незадовільна оцінка за комп’ютерний етап заключної атестації знижує на один бал оцінку за теоретичну відповідь.
2 етап. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ.

Контроль засвоєння практичних навичок і вмінь лікарями-інтернами проводиться першого дня після здачі комп’ютерного етапу заключної атестації на базі відділень ДОДКЛ м. Івано-Франківська. Названий етап заключної атестації передбачає оцінку навичок обстеження хворої дитини і вміння клінічно оцінити отримані результати: • зібрати скарги, анамнез захворювання;

 • зібрати анамнез життя хворої дитини, вивчити генеологічний анамнез;

 • обстеження хвору дитину за органами і системами;

 • скласти план необхідних параклінічних методів обстеження;

 • скласти план лікування;

 • заповнити лист лікарських призначень.

Одночасно лікареві-інтернові пропонується дати заключення за рентгенограмою, нейросонограмою, спірограмою, електрокардіограмою.

Банк результатів параклінічних методів дослідження всебічно охоплює усі розділи педіатрії і дозволяє виявити знання і вміння лікаря-інтерна, інтерпретації їх у постановці діагнозу, виборі тактики лікування, прогнозуванні перебігу захворювання.

Протокол письмової частини контролю практичних навичок і вмінь оформляється на спеціальному бланку (зразок додається) і долучається до екзаменаційної відомості.
Основні практичні навички, що набувають лікарі-інтерни за спеціальністю „Педіатрія”


п/п


Назва навичок та умінь

Ступінь оволодіння

1

Оцінка фізичного та нервово-психічного стану дитини.

+++

2

Оцінка основних лабораторних та інструментальних показників (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ліквору ,трактування рентгенограми, ЕКГ, УЗД).

+++

3

Внутрішньовенні, внутрішньом’язеві та підшкірні ін’єкції.

+++

4

Вимірювання артеріального тиску на верхніх та нижніх кінцівках.

+++

5

Методика інфузійної терапії та гемотрансфузій.

+++

6

Правила призначення серцевих глікозидів.

+++

7

Методика плевральної пункції.

++

8

Методика люмбальної пункції.

++

9

Промивання шлунку.

+++

10

Шлункове та дуодентальне зондування.

++

11

Катетеризація сечового міхура.

+++

12

Іммобілізація кінцівок при переломах.

+++

13

Проведення туалету новонароджених.

+++

14

Методика зондового харчування новонароджених немовлят, дітей молодшого віку.

+++

15

Методика очисної та лікувальної клізм.

++

16

Проведення інгаляцій, знання рецептури основних розчинів для інгаляцій.

++

17

Проведення закритого масажу серця.

+++

18

Методика штучного дихання.

+++

19

Надання першої лікарської допомоги при надзвичайних станах (анафілактичний шок, гостра дихальна та серцева недостатність, гостра крововтрата, приступ бронхіальної астми, судоми, гіпертермічний синдром, коматозні стани, отруєння, утоплення, обмороження, опіки, синдром тривалого роздавлення).

+++

20

Внутрішньо серцеве введення медикаментів.

+++

21

Проведення первинної обробки рани.

+++

22

Зупинка кровотечі при травмі магістральних судин.

+++

23

Проведення оксигенотерапії.

++


3 етап. КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ.

Даний стан проводиться другого дня з 8.00 год. за безбілетною системою.

Лікареві-інтернові пропонується дати відповіді на п’ять запитань з наступних розділів педіатрії:


 • загальні питання з педіатрії та пропедевтики дитячих захворювань;

 • неонатологія і патологія раннього дитинства;

 • патологія старшого дитинства;

 • дитячі інфекційні, особливо небезпечні інфекції, захворювання шкіри, туберкульоз;

 • невідкладні стани у дітей.

Банк запитань до усного контролю знань лікарів-інтернів охоплює усі розділи педіатрії:

  • загальні питання педіатрії і пропедевтики дитячих хвороб – 45;

  • неонатологія, патологія дітей раннього віку – 46;

  • патологія дітей старшого віку – 71;

  • невідкладні стани в педіатрії – 38;

  • дитячі інфекційні, туберкульоз, захворювання шкіри, особливо небезпечні інфекції – 32.

Кожен етап заключної атестації проводиться за участю членів атестаційної комісії за

п’ятибальною системою.

Підсумкова оцінка виводиться як середньо арифметично від суми оцінок на всіх етап заключної атестації.

Оцінка „5” відповідає середньоарифметичне 5,00-4,50;

Оцінка „4” відповідає середньоарифметичне 4,49-3,50;

Оцінка „3” відповідає середньоарифметичне 3,49-2,50;Оцінка „2” відповідає середньоарифметичне 2,49 і менше.
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ЗАКЛЮЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯ”

І. Загальні питання з педіатрії і пропедевтики дитячих хвороб.

 1. Структура дитячої поліклініки. Штати, відділення, режим роботи. Вимоги до приміщення дитячої поліклініки. Профілактичний напрям педіатрії та форми медичного обслуговування дітей. Групи здоров’я. Система лікарського патронажу на дільниці. Безперервне спостереження за дітьми.

 2. Організація медичного обслуговування дітей першого року життя. Термін обов’язкових оглядів здорових дітей. Групи ризику неорганізованих дітей віком від одного до семи років. Диспансерне спостереження за дітьми „підвищеної уваги”.

 3. Система диспансерного спостереження за хворими дітьми. Контингент хворих, порядок взяття їх на облік, оформлення документації.

 4. Дільничний принцип обслуговування дітей. Документація дільничного лікаря. Аналіз стану лікувально-профілактичної роботи на педіатричній дільниці. Принципи надання медичної допомоги дітям на педіатричній дільниці. Організація „стаціонару на дому”. Документація. Показання до направлення хворих дітей в стаціонарах та організація їх госпіталізації.

 5. Календар профілактичних щеплень. Нормальний перебіг післявакцинального періоду, можливі патологічні реакції, їх профілактика.

 6. Поняття про ембріон- та фетопатії, їх причини та профілактика. Медико-генетичне консультування та профілактика спадкових захворювань. Перинатальна захворюваність та смертність, структура, шляхи її зниження.

 7. Методи відновного лікування в умовах поліклініки: лікувальна фізкультура, масаж, природні і преформовані фізичні фактори. Особливості обслуговування дітей-інвалідів.

 8. Принцип роботи педіатричної бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги. Діагностика, перша лікарська допомога на дошпитальному етапі при синдромі гострої дихальної та серцево-судинної недостатності у дітей.

 9. Діагностика, перша лікарська допомога на дошпитальному етапі при інфекційно-токсичному шоці, гострій наднирниковій недостатності у дітей.

 10. Діагностика, перша лікарська допомога на дошпитальному етапі при коматозних станах у дітей.

 11. Діагностика, перша лікарська допомога на дошпитальному етапі при електротравмі, ураженні блискавкою, тепловому, сонячному ударі, політравмі.

 12. Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в сільській місцевості.

 13. Робота педіатра в організованих дитячих колективах (дошкільних закладах, школах, будинках дитини, школах-інтернатах). Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу.

 14. Санаторно-курортне лікування дітей. Характеристика основних дитячих курортів України. Покази, протипокази.

 15. Медико-соціальні проблеми планування сім’ї

 16. Організація роботи відділень новонароджених пологового будинку. Структура відділень. Показання до направлення в палату інтенсивної терапії, обсерваційне відділення. Порядок виписки новонароджених та переводу в інші лікувальні заклади. Щеплення новонароджених. Основні принципи роботи пологового стаціонару, що має статус „Лікарня дружня до дитини”.

 17. Ознаки біологічної зрілості доношеної новонародженої дитини. Проблеми передчасного народження немовлят: причини, ступені, біологічні ознаки передчасного народження.

 18. Особливості догляду і вигодовування недоношених дітей в неонатальному періоді та на першому році життя. Розрахунок об’єму їжі. Штучні суміші для вигодовування недоношених дітей. Потреба в білках, жирах, вуглеводах та калоріях.

 19. Санаторно-гігієнічний режим роботи відділення новонароджених дітей пологового будинку. Вимоги до персоналу, приміщень. Первинний туалет новонародженої дитини. Профілактика гонобленореї. Догляд за залишком пупкового каналу, пупкової рани.

 20. Суміжні стани у новонародженої дитини: їх причини, клінічні ознаки. Тактика неонатолога.

 21. Дослідження неврологічного статусу новонародженої дитини.

 22. Ендокринопатії у новонароджених дітей: причини, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика. Тактика неонатолога.

 23. Фізичний розвиток немовлят (зростання маси та довжини тіла, обсягу голови та грудної клітки). Поняття про нормотрофію, паратрофію, гіпостатуру. Роль виховання у гармонійному розвитку дитини. Організація фізичного виховання на дільниці, в дошкільних закладах.

 24. Особливості психомоторного розвитку дітей раннього віку. Значення режиму дня, масажу, гімнастики, загартовування, правильного виховання.

 25. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей у віковому аспекті. Основні синдроми та симптоми, що характеризують ураження дихальної системи у дітей. Покази до направлення до пульмонолога, торакального хірурга.

 26. Анатомо-фізіологічні особливості ротової порожнини, стравоходу, шлунку та кишківника у дітей. Покази до направлення до гастроентеролога.

 27. Особливості гемопоезу плоду. Гемограма у дітей різних вікових груп. Типи гемоглобіну. Покази до направлення до гематолога.

 28. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дітей у різні вікові періоди. Основні симптоми і синдроми, що характеризують ураження серцево-судинної системи. Покази до направлення до кардіолога.

 29. Анатомо-фізіологічні особливості нирок у дітей різного віку. Кількість та склад сечі у дітей різного віку. Методи дослідження функції нирок у дітей. Покази до направлення до нефролога.

 30. Основні клініко-лабораторні синдроми, що характеризують ураження нирок.

 31. Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Ріст та формування скелету. Порядок і терміни прорізування молочних та постійних зубів. Покази до направлення до ортопеда, генетика.

 32. Вікові анатомо-фізіологічні особливості шкіри, підшкірної клітковини та придатків шкіри (волосся, нігті, потові залози), їх значення в патології дітей.

 33. Сучасна концепція збалансованого вигодовування. Принципи грудного вигодовування, сформульовані ВООЗ, шляхи їх впровадження.

 34. Вигодовування дітей першого року життя. Переваги грудного вигодовування. Правила введення прикорму. Гіпогалактія: причини, лікування, профілактика.

 35. Змішане та штучне вигодовування дітей першого року життя. Характеристика сумішей. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму годування. Харчування дітей старше одного року життя.

 36. Вигодовування дітей зі спадковою та генетичною патологією.

 37. Вигодовування хворої дитини, корекція харчування. Парентеральне харчування. Лікувальні дієти.

 38. Хронічні розлади живлення (паратрофія, гіпотрофія): причини, клініка, діагностика. Принципи вигодовування. Лікування. Гіпостатура.

 39. Особливості водно-електролітного обміну у дітей. Роль фосфору, кальцію, калію, хлору в організмі, особливості їх обміну, регуляції, добова потреба.

 40. Лімфатичний, алергічний діатез: особливості імунітету, клінічні прояви, особливості диспансерного спостереження.

 41. Сечокислий діатез у дітей: особливості метаболізму, клінічні прояви. Особливості диспансерного спостереження.

 42. Біологічна роль вітамінів в дитячому організмі. Гіпо-, гіпервітамінози у дітей. Особливості порушень метаболізму, клініка, корекція, профілактика.

 43. Біологічна роль основних макро- (калій, натрій, кальцій, фосфор), і мікроелементів (залізо, цинк, мідь, селен, магній). Електролітні та мікроелементні порушення у дітей: клініка, діагностика, методи корекції. Профілактика.

 44. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: роль у розвитку і перебігу захворювання у дітей.

 45. Проблема метаболічного синдрому в педіатрії.


ІІ. Неонатологія. Патологія дітей раннього віку.

 1. Перинатальні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс) клініка, діагностика, лікування. Диспансерне спостереження.

 2. Порушення вуглеводного обміну у новонароджених: клініка, діагностика, корекція.

 3. Некротичний ентероколіт у новонароджених: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 4. Синдром природжених вад розвитку: діагностичний алгоритм, тактика педіатра.

 5. Захворювання шкіри у новонароджених: клініка, діагностика, лікування.

 6. Патологія серцево-судинної системи у новонароджених: недостатність кровообігу, тривала легенева гіпертензія.

 7. Основні неврологічні синдроми та принципи лікування перинатальної енцефалопатії у відновному періоді. Диспансерне спостереження.

 8. Синдром дихальних розладів у новонароджених немовлят: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 9. Пневмонії у новонароджених немовлят: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 10. Білірубіновий обмін. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених.

 11. Вроджені гепатити: клініка, перебіг, діагностика. Принципи лікування.

 12. Гемолітична хвороба новонароджених: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування. Показання до замінного переливання крові.

 13. Перинатальний сепсис: причини ,патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 14. Анемії передчасно народжених немовлят ранні та пізні: причини, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

 15. Основи фармакотерапії патології періоду новонародженості.

 16. Особливості гуморальної та клітинної ланок імунітету у дітей у віковому аспекті.

 17. Фактори природного імунітету і їх особливості у віковому аспекті.

 18. Первинні імунодефіцитні захворювання по класу гуморального імунітету: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування.

 19. Первинні імунодефіцитні захворювання по класу клітинного імунітету: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування.

 20. Комбіновані імунодефіцитні захворювання: клініка, діагностика. Принципи лікування.

 21. Поняття первинних та вторинних імунодефіцитних захворювань. Алгоритм діагностики і диференційної діагностики. Скринінг-тести патології імунної системи.

 22. Пневмонії у дітей раннього віку: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування неускладненої пневмонії.

 23. Синдром бронхіальної обструкції у дітей раннього віку: причини, клініка, перебіг залежно від рівня ураження бронхіального дерева. Діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 24. Муковісцидоз: особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Особливості вигодовування, лікування та диспансеризація хворих.

 25. Синдром порушеного кишкового всмоктування: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика. Принципи лікування.

 26. Порушення мікробіоценозу в організмі дитини: причини, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та профілактики.

 27. Синдром раптової смерті: визначення, фактори ризику.

 28. Вроджені вади серця і магістральних судин: класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікування та диспансеризації.

 29. Міокардити у дітей раннього віку: причини ,особливості порушень гемодинаміки, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Диспансерне спостереження.

 30. Кардіоміопатії: класифікація, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 31. Аномалії розвитку бронхолегеневої системи: класифікація, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 32. Аномалії розвитку нирок і органів сечовиділення: клініко-параклінічна діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 33. Мікробно-запальні захворювання нирок у дітей раннього віку: етіологія, патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика; принципи лікування та диспансеризації.

 34. Сучасні погляди на патогенез рахіту, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та профілактики.

 35. Гіпокальціємічний синдром, D-вітамінна інтоксикація, гіповітаміноз-D у немовлят: причини, фактори ризику, клініка, перебіг, діагностика ,лікування.

 36. Рахітоподібні захворювання: клініка, діагностика, диференційна діагностика. Тактика лікування та диспансеризації.

 37. Диференційна діагностика анемій у дитячому віці. Залізодефіцитні анемії: особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування. Проблема переливання препаратів крові. Диспансеризація.

 38. Гемолітичні анемії: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування. Диспансеризація.

 39. Гіпо-, апластичні анемії: класифікація, причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 40. Гнійно-септичні захворювання у дітей раннього віку: фактори ризику, особливості патогенетичних механізмів розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи консервативної терапії.

 41. Порушення статевого розвитку: клініка, діагностика, лікування.

 42. Синдром множинних вад розвитку.

 43. Аномалії конституції у дітей: особливості метаболізму, імунного статусу. Атопічний дерматит: причини, патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

 44. Ацетонемічна блювота: клініка, діагностика, лікування.

 45. Спадкові порушення обміну амінокислот: клініко-параклінічна діагностика, дієта, принципи лікування.

 46. Спадкові порушення метаболізму вуглеводів, мукополісахаридів, ліпідів: клініко-параклінічна діагностика, принципи лікування.


ІІІ. ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

 1. Гострий бронхіт у дітей: класифікація залежно від рівня ураження нижніх дихальних шляхів, клініка, діагностика, лікування.

 2. Особливості патогенетичних механізмів розвитку, клініки, перебігу, діагностики, диференційної діагностики пневмонії залежно від збудника. Принципи антибактеріальної та патогенетичної терапії неускладненої пневмонії.

 3. Ускладнення пневмонії (плеврит, абсцес, бактеріальна деструкція). Синдром множинних вад розвитку: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 4. Проблема рецидивуючого та хронічного бронхіту у дітей: фактори ризику, патогенетичні механізми розвитку, особливості клініки, перебігу, діагностики, диференційної діагностики. Принципи етапного лікування. Профілактика.

 5. Бронхоектатична хвороба у дітей: сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи етапного лікування, диспансеризація.

 6. Спадково детерміновані захворювання бронхолегеневої системи у дітей: клініко-параклінічна діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування. Диспансеризація.

 7. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії: сучасні погляди на патогенез; клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 8. Алергічний риніт, кон’юнктивіт: причини, фактори ризику, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 9. Атопічний дерматит: етіологія, фактори ризику, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Принципи лікування.

 10. Поліноз: патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 11. Бронхіальна астма: сучасні погляди на етіологію, патогенез. Класифікація, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 12. Принципи відновного та санаторно-курортного лікування дітей із захворюваннями бронхолегеневої системи. Характеристика основних курортів.

 13. Особливості перебігу цукрового діабету у дітей. Діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 14. Проблема ожиріння та патології енергетичного обміну у дітей. Діагностичний алгоритм. Тактика педіатра.

 15. Захворювання щитоподібної залози у дітей (мікседема, тиреотоксикоз, аутоімунні тиреоїдити): клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризація.

 16. Захворювання паращитоподібних залоз: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, принципи лікування.

 17. Патологія росту у дітей: причини, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування, диспансеризація.

 18. Спадкові і вроджені ендокринопатії у дітей: клініка, діагностика, принципи диспансеризації і соціальної реабілітації.

 19. Синдром легеневої гіпертензії у дітей: класифікація, причини, фактори ризику, клініко-параклінічна діагностика, принципи лікування.

 20. Методи дослідження бронхолегеневої системи у дітей. Оцінка результатів пікфлоуметрії, спірографії, ЕКГ, Ехо-КС.

 21. Основні клінічні симптоми і синдроми при патології бронхолегеневої системи у дітей. Інструментальна, лабораторна діагностика.

 22. Лабораторні (бактеріологічні, генетичні, клінічні, біохімічні, імунологічні дослідження) при патології бронхолегеневої системи.

 23. Особливості ЕКГ у дітей у віковому аспекті. Ехокардіоскопія. Доплеркардіографія. Хелтерівське моніторування ЕКГ, АТ.

 24. Міокардит: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Диспансерне спостереження.

 25. Інфекційний ендокардит: класифікація, фактори ризику, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 26. Хронічна серцево-судинна недостатність у дітей: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування.

 27. Серцеві глікозиди: класифікація, клінічна фармакологія. Глікозидна інтоксикація: клініка, лікування.

 28. Малі аномалії розвитку серця: причини, класифікація, клініка, метаболізму. Значення для розвитку патології у дітей.

 29. Артеріальні гіпер- і гіпотензія: причини, фактори ризику, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення. Лікування.

 30. Вегетативні дисфункції у дітей: фактори ризику, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 31. Ревматична лихоманка: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікація. Клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика серцевих і позасерцевих проявів, суглобового синдрому, хореї. Принципи лікування і диспансеризації.

 32. Системний червоний вовчак: сучасні погляди на патогенез. Клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 33. Дерматоміозит: патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика, принципи лікування та диспансеризації.

 34. Ювенільний ревматоїдний артрит: клінічні варіанти перебігу, класифікація, діагностика, диференційна діагностика. Принципи етапного лікування.

 35. Склеродермія: патогенетичні механізми розвитку, клінічні варіанти перебігу, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 36. Субфебрилітети у дітей: принципи диференційної діагностики, тактика педіатра.

 37. Принципи відновного і санаторно-курортного лікування дітей із захворюваннями серцево-судинної системи. Покази до консультації кардіохірурга.

 38. Лейкемії у дітей: сучасні погляди на механізми розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні методи лікування. Лімфаденопатії, лейкемоїдні реакції: принципи диференційної діагностики. Диспансеризація.

 39. Лімфогранулематоз, лімфоми: клініка, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 40. Гемофілія: причини, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, диспансеризація.

 41. Тромбоцитопатії: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 42. Геморагічний васкуліт: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування та диспансеризації.

 43. Ангіни, хронічні тонзиліти у дітей: класифікація, клініка, перебіг, лікування. Диспансеризація.

 44. Отити, отоантрити. Захворювання приносових пазух у дітей: клініка, діагностика, лікування.

 45. Мікробно-запальні захворювання нирок: класифікація, клініка, діагностика, лікування. Диспансеризація. Санаторно-курортне-лікування.

 46. Спадкові і вроджені нефро-, тубулопатії: клініка, діагностика, посиндромна терапія.

 47. Дизметаболічні нефропатії у дітей: особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, принципи лікування. Диспансеризація.

 48. Енурез у дітей: причини, фактори ризику. Лікування. Соціальна проблема енурезу у дітей.

 49. Тубулоінтерстиціальний нефрит: класифікація, причини, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Диспансерне спостереження.

 50. Гострий гломерулонефрит: класифікація, етіологія, патогенетичні механізми розвитку. Клінічні варіанти перебігу: діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування залежно від клінічного варіанту перебігу.

 51. Хронічна ниркова недостатність: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 52. Принципи відновного і санаторно-курортного лікування дітей з захворюваннями нирок і сечовидільної системи. Характеристика основних курортів.

 53. Аномалії розвитку шлунково-кишкового тракту: класифікація, клініка, тактика лікування.

 54. Захворювання стравоходу: аномалії розвитку, еозофагіт. Гастро-езофагальна хвороба: класифікація, клініка, діагностика. Лікування.

 55. Функціональна диспепсія у дітей. Хронічні гастродуоденіти, виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки у дітей: причини, патогенез, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до етапного лікування.

 56. Панкреатити у дітей: причини, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування. Диспансеризація.

 57. Дискінезії жовчовидільних шляхів у дітей. Хронічні холецистохолангіти. Причини, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування, диспансеризація.

 58. Хронічні гепатити: класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

 59. Захворювання печінки у дітей (пігментні гепатози, абсцеси, пухлини, ураження при гельмінтозах, інфікуванні простішими): клініка, діагностика, тактика педіатра.

 60. Захворювання тонкої кишки: аномалії розвитку, вірусні бактеріальні інфекції, глютенова ентеропатія, муковісцидоз.

 61. Синдром подразненої товстої кишки: клініка, діагностика, лікування.

 62. Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт. Причини, патогенез, клініка, перебіг, діагностика, лікування.

 63. Проблема закрепу у дітей. Діагностичний алгоритм. Лікування.

 64. Проблема наркоманії і поведінкових реакцій у дітей.

 65. Спадкові нервово-м’язові захворювання у дітей: клініка, діагностика, перебіг. Лікування.

 66. Гіперактивні розлади у дітей. Стани з дефіцитом уваги. Головний біль у дітей.

 67. Дитячий церебральний параліч.

 68. Епілепсія у дітей: причини, клініка, діагностика, лікування. Диспансерне спостереження.

 69. Синдром рецидивуючого болю голови у дітей. Діагностичний алгоритм.

 70. Вроджені вади розвитку нервової системи у дітей.

 71. Запальні захворювання статевих органів у підлітків.

ІV. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ПЕДІАТРІЇ.

 1. Постасфіктичні, постгіпоксичні стани у новонароджених немовлят: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

 2. Неінфекційні захворювання легень новонароджених немовлят: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика. Гостра дихальна недостатність у новонароджених немовлят: причини, патогенез, клініка, перебіг, диференційна діагностика. Принципи невідкладної терапії.

 3. Пологові травми. Внутрішньочерепні пологові травми: клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 4. Менінгіти, енцефаліти у новонароджених: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Лікування. Диспансерне спостереження.

 5. Геморагічний синдром у новонароджених немовлят: причини, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи патогенетичної терапії. ДВЗ-синдром у новонароджених. Лікування.

 6. Пілороспазм, пілоростеноз: клініка, діагностика, лікування.

 7. Принципи реанімації та інтенсивної терапії новонароджених немовлят.

 8. Гнійний легеневий синдром, синдром внутрішньолегеневого напруження у дітей раннього віку: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 9. Інфекційний токсикоз, інфекційно-токсичний шок: причини, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 10. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 11. Гострий бронхіоліт у дітей: причини, патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 12. Гостра дихальна недостатність, респіраторний дистрес-синдром дорослого типу: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Тактика невідкладної терапії.

 13. Синдром кишкового токсикозу у дітей раннього віку: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, диференційна діагностика. Принципи інфузійної терапії.

 14. Судомний, гіпертермічний синдром у дітей раннього віку: причини, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладні стани.

 15. Легеневі кровотечі у дітей: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи невідкладної допомоги.

 16. Шлунково-кишкові кровотечі у дітей: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна терапія.

 17. Диференційна діагностика болю в черевній порожнині у дітей різних вікових груп.

 18. Анафілактичний шок, гостра кропив’янка, ангіоневротичний набряк: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, перебіг, диференційна діагностика. Принципи невідкладної терапії.

 19. Астматичний статус: фактори ризику його розвитку, особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна терапія.

 20. Коми при цукровому діабеті: причини особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи невідкладної терапії.

 21. Коми у дітей: причини, особливості порушень метаболізму, основні клінічні синдроми і симптоми. Алгоритм диференційної діагностики.

 22. Гостра печінкова недостатність: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи інтенсивної терапії.

 23. Гостра ниркова недостатність: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування. Показання до гемодіалізу.

 24. Гостра наднирникова недостатність: причини, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна допомога.

 25. Адреногенітальний синдром, сільвтрачаюча форма: особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 26. ДВЗ-синдром: причини, патогенетичні механізми розвитку, клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 27. Гостра серцево-судинна недостатність у дітей різних вікових груп: причини, класифікація, особливості порушень гемодинаміки, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна терапія.

 28. Геморагічний синдром (трмбоцитопенічна пурпура, гемофілія, геморагічний васкуліт): клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Невідкладна терапія.

 29. Порушення серцевого ритму: екстрасистолія. Причини, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

 30. Порушення серцевого ритму: пароксизмальна і непароксизмальна тахікардія, миготіння, тріпотіння передсердь і шлуночків. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна допомога.

 31. Порушення серцевої провідності: причини, діагностика, тактика лікування.

 32. Політравма. Травматичний шок. Інтенсивна терапія.

 33. Травма грудної клітки, поєднанні і множинні травми внутрішніх органів. Невідкладна допомога при ураженні електричним струмом.

 34. Черепно-мозкова травма: клініка, перебіг, діагностика, інтенсивна терапія.

 35. Гостра променева хвороба у дітей: клініка, перебіг, діагностика. Лікування.

 36. Опікова хвороба: клініка, перебіг, ускладнення. Лікування. Невідкладна допомога при обмороженні, утопленні.

 37. Побутові отруєння (грибами, ягодами, засобами побутової хімії, укуси змій, комах,): клініка, діагностика, невідкладна допомога.

 38. Медикаментозні отруєння: клініка, діагностика, невідкладна допомога.


V. ТУБЕРКУЛЬОЗ. ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ. ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЇ. ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ.

 1. Особливості імунної відповіді у дітей при інфекційних захворюваннях.

 2. Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, дитячих закладів. Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями.

 3. Принципи вакцинації дітей з імунопатологією.

 4. Поліомієліт: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика лікування. Профілактика.

 5. Туберкульоз у дітей: етіологія, патогенез, діагностика, профілактика.

 6. Туберкульоз легень у дітей: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Принципи лікування.

 7. Туберкульозний менінгіт у дітей: клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Диспансеризація.

 8. Туберкульоз позалегеневої локалізації (нирок і органів сечовиділення, очей, шкіри, лімфоїдних органів, верхніх дихальних шляхів, печінки, кісток і суглобів).

 9. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез. Дифтерія гортані: клініка, діагностика, лікування. Тактика педіатра відносно контактних осіб.

 10. Дифтерія ротогорла: клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Лікування.

 11. Інфекційний гепатит з орально-фекальним шляхом інфікування: патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Диспансеризація.

 12. Інфекційний гепатит з парентеральним шляхом інфікування: патогенез, клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування, принципи диспансеризації.

 13. Диференційна діагностика жовтяниць при інфекційних захворюваннях.

 14. Кір: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування. Методи профілактики кору.

 15. Кір: ускладнення. Фактори ризику, причини, клініка, діагностика, лікування.

 16. Скарлатина: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

 17. Скарлатина: ускладнення, фактори ризику, причини, клініка, діагностика, лікування.

 18. Клініко-параклінічна діагностика секреторних інвазивних діарейних інфекцій. Лікування.

 19. Клініко-параклінічна діагностика інвазивних діарейних інфекцій. Лікування. Профілактика.

 20. Клініко-параклінічна діагностика ГРВІ у дітей. Лікування.

 21. Краснуха. Паротитна інфекція. Клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

 22. Вітряна віспа: клініка, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

 23. Кашлюк: клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Особливості перебігу у дітей першого року життя, у вакцинованих. Лікування, профілактика.

 24. Менінгококова інфекція: патогенез, клінічні форми, діагностика, перебіг, диференційна діагностика. Лікування, профілактика.

 25. Проблема ВІЛ-інфекції у дітей: діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики.

 26. SARS: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

 27. Хламідійна інфекція у дітей та підлітків: клінічні синдроми, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

 28. Герпетична інфекція у дітей та підлітків: клініка, перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

 29. Гельмінтози: діагностика, лікування.

 30. Токсоплазмоз у дітей та підлітків: клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

 31. Інфекційні та паразитарні захворювання шкіри у дітей: клініко-параклінічна діагностика. Лікування. Профілактика.

 32. Спадкові захворювання шкіри, порушення пігментації: клініка, діагностика. Захворювання волосся.


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПЕДІАТРІЯ”.

Основні знання та уміння, що набувають лікарі-інтерни.

1. Загальні знання:

 • Принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

 • Основні державні та відомчі документи, якими користується педіатрична служба в своїй діяльності.

 • Правові та економічні питання лікаря-педіатра.

 • Особливості роботи лікаря-педіатра за надзвичайних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха).

 • Принципи диспансеризації здорових та хворих дітей.

 • Основні питання фізіології та анатомії дитини та вікові їх особливості.

 • Вікові параметри психоемоційного та фізичного розвитку дитини.

 • Константи гомеостазу, їх вікові особливості, їх порушення та корекцію.

 • Клінічну симптоматику основних захворювань в дитячому віці, особливості їх перебігу, диференційну діагностику зі схожою патологією.

 • Сучасні методи терапії основних соматичних та інфекційних захворювань.

 • Організацію та проведення інтенсивної терапії, реанімація на до госпітальному етапі.

 • Функціональну патологію у дітей.

 • Календар профілактичних щеплень, показання та протипоказання до їх проведення.

 • Основи фармакотерапії в педіатрії.

 • Основи фізіотерапії, лікувального масажу та фізкультури, інших методів нетрадиційної медицини.

 • Основи дієтології.

 • Реабілітацію та санаторно-курортне лікування дітей з різною патологією


2. Загальні уміння:

 • Оформити обліково-звітну документацію.

 • Оцінити фізичний, статевий, нервово-психічний та ендокринний статус дитини.

 • Провести цілеспрямоване клінічне обстеження хворої дитини.

 • Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар.

 • Визначити гестаційний вік, зрілість та ступінь недоношеної новонародженої дитини.

 • Провести первинний туалет новонародженого.

 • Визначити обсяг лабораторних та спеціальних методів досліджень, оцінити отримані результати.

 • Інтегрувати дані анамнезу, клінічного огляду та інших методів обстеження для встановлення патологічних відхилень в стані дитини.

 • Вміти визначити стан тяжкості дитини на показання до її госпіталізації.

 • Організувати стаціонар на дому.

 • Призначити раціональне харчування для дітей першого року життя з урахуванням виду вигодовування.

 • Призначити дієтичне харчування відповідно соматичній патології дитини.

 • Надати невідкладну допомогу хворим з термінальними станами (круп, приступ бронхіальної астми, пароксизмальна тахікардія ,гострий алергоз, менінгококцемія, судоми, набряк легень, опіки, утоплення, електротравми, укуси змій та комах, кровотечі).

 • Надати первинну допомогу при травмах, переломах кісток.

 • Провести диференційну діагностику захворювань, у разі потреби організувати консультацію профільних спеціалістів.

 • Визначити групи крові, провести пробу на індивідуальну сумісність, діагностувати ускладнення при переливанні крові та кровозмісних розчинів, застосувати заходи боротьби з ними.

 • Визначити необхідну дозу антидифтерійної сироватки при різних формах дифтерії.

 • Організувати необхідні протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

 • Проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їх батьками.


1.4. Перелік

навчально-методичної літератури

для забезпечення педагогічного процесу для лікарів інтернів за спеціальністю „Педіатрія” на кафедрі дитячих хвороб ФПО
Загальні питання педіатрії

Основна

 1. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі і патології: Навчальній посібник / Д.П. Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін.: За ред. О.Я. Склярова.-К.: Медицина, 2007.-320с.

 2. Етичний кодекс лікаря України

 3. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 4. Кривопустов С.П. «Проблемно-ориентированная педиатрия: избранные вопросы (Клиническое руководство для врачей). – Х.: Новое слово, 2009.- 288с.

 5. Няньковський С. Харчування дітей раннього віку: теорія і практика: навчальний посібник / С.Няньковський, Д.Добрянський, Ю.Марушко, О.Івахненко, О.Шадрин – Львів: Ліга-Прес, 2009. – 288 с.

 6. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загально-освітніх навчальних закладів // Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. №1318

 7. Тяжка О.В. Педіатрія. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів/ За ред. проф. О.В.Тяжкої /вид.3.-Вінниця: Нова книга.- 2009.-1136с.


Додаткова

 1. Баранов А.А.Клинические рекомендации под редакцией академика РАМН А.А.Баранова Педиатрия. – М.: Издательская группа ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 431 с.

 2. Баранов А.А. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. Руководство для практикующих врачей. // Ред. А.А. Баранова, Н.Н. Володина, Г.А. Самсыгиной. – М.: Литтерра, 2007. – В 2кн.

 3. Баранов А.А. Лечебное питание детей первого года жизни/Под ред. А.А. Баранов, В.А.Тутеляна. Т.С.Боровик. ГЭОТАР – Медиа.-2010.-160с.

 4. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю.Б. Белоусов– М.ООО: «Мед.информ.агенство», 2010г. –872с.

 5. Васильев А.Ю. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство / Ред. А.Ю.Васильева.-М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010-368с.

 6. Гордеев В.Н. Практикум по инфузийной терапии в педиатрической реанимации // Санк-Петербург: Элби-СПб-2011.-110с.

 7. Гордеев В.Н. Респираторная поддержка у детей / В.Н.Гордеев, Ю.С.Александрович, Б.В.Паршин. – Элсби-СПб, 2009.-171с.

 8. Доскин В.А. Дифференциальная диагностика детских болезней / В.А. Доскин, З.С. Макарова: Мед.информ.агенство, 2011р.-599с.

 9. Кеннет Л.Джонс. Наследственные синдромы по Девиду Смиту // Москва,2011.-997С.

 10. Юлиш Е. И. Питание здорового и больного ребенка первого года жизни: пособие для врачей и педиатров / Е. И.Юлиш, А.Г. Степанова– Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2008.– 128 с.

Фізіологія і патологія періоду новонародженості, дітей раннього віку

Основна

 1. Гайдукова С.М. Гемолітична хвороба новонароджених / С.М.Гайдукова, Ю.П Вдовиченко., Романенко Т.Г. і др.. – Київ, в-во КМАПО ім. П.П. Шупика, 2007.

 2. Гойда Н.Г Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування / Навчально-методичний посібник за ред. Н.Г.Гойди, Д.О.Добрянського, Є.Є.Шунько - Київ, 2011.-579с.

 3. Гойда Н.Г.Дихальна підтримка у новонароджених дітей. / Навчально-методичний посібник за ред. Н.Г.Гойди, Добрянського Д.О., Шунько Є.Є.-Київ, 2011.-579с.

 4. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» // Режим доступу: http://zaron.nau.ua/doc/?nid=1096.1846.0.

 5. Знаменская Т.К.TORCH – инфекции в акушерстве и неонатологии / Под ред. Д.м.н., проф. Т.К. Знаменской– К.: Standart Digital Print. 2008.-200с.

Додаткова

 1. Абатуров А. Е. Дефензины и дефензин-зависимые заболевания [Текст] / А. Е. Абатуров, О. Н. Герасименко, И. Л. Высочина, Н. Ю. Завгородняя. - О. : ВМВ, 2011. - 264 с.

 2. Яблонь О.С.Сучасні принципи виходжування новонароджених з надзвичайно малою масою тіла. / О.С.Яблонь, Є.Є.Шунько Метод. реком. - К.- 2007.-24 с.

 3. Горн М.М. Водно-электролитный и кислотно-основной баланс / М.М.Горн, У.И.Хейтц, П.Л. Сверинген Пер. с. англ. – СПб. – М.: Невский Диалект - Из-во БИНОМ, 2010. – 320с.

 4. Горн К., Ньювелл М.Л., Жилка Н. Профілактика ВІЛ-інфекції серед новонароджених.-Київ: «Експрес», 2007.-94с.

 5. Пальчик А.Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных / А.Б.Пальчик, Н.П.Шабалов.-2-е изд., испр. и доп.-М.: МЕДпресс-информ.- 2009.-256 с.

 6. Пальчик А.Д. Неврология недоношенных детей /А.Д.Пальчик, Л.А.Федорова, А.Е.Понятишин.-М.: МЕДпресс-информ.- 2010.-352 с.

 7. Тимошенко В.Н. Недоношенные новорожденные дети: Учебное пособие / В.Н.Тимошенко.-Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: Издательские проэкты, 2007.-192с.-(Медицина для вас).

 8. Володин Н.Н.Неонатология. Национальное руководство /Под ред. Н.Н. Володина - М.- 2007.-848 с.

 9. Новиков П.В. Рахит и наследственные рахитоподобные заболевания у детей / П.В.Новиков – М.: Триада-Х, 2006. – 336с.

 10. Черная Н.Л. Новорожденный ребенок. Основы оценки состояния здоровья и рекомендации по профилактике и корекции его нарушений: руководство для врачей / под ред. Н.Л. Черной, В.В. Шилкина.-Спб.: СпецЛит, 2009.-352с.

 11. Прахов А.В. Неонатальная кардиология / А.В. Прахов -Нижний Новгород: НижГМА, 2008-387с.

 12. Пальчик А.Б. Токсические энцефалопатии новородженных / А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов.- М.: МЕДпресс-информ, 2009.-160 с.

П. Пульмонологія. Туберкульоз.

Основна

 1. Антипкін Ю. Г. Сучасні підходи до класифікації пневмонії у дітей / Ю.Г. Антипкін, В.Г.Майданник, В.Ф.Лапшин // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. Антипкин Ю.Г. Довідник з дитячої пульмонології/ Антипкин Ю.Г., Лапшин В.Ф. — К.: ДокторМедiа, 2011. — 254 с.

 2. Волоcовец А.П. Макролиды в практике современной педиатрии / А.П.Волоcовец, С.П. Кривопустов -К.: «Четверта хвиля», 2009.-192с.

 3. Дужий И.Д. Заболевания плевры. Диагностические, хирургические аспекты / И.Д. Дужий– К.: здоров’я , 2010.- 430с.

 4. Фещенко Ю.И. Применение небулайзеров в клинической практике. Методическое пособие для врачей / Ю.И. Фещенко и соавт.,-К.: ДУ «Институт фтизиатрии и пульмонологии им.Ф.Г.Яновського АМН України», 2010.


Додаткова

 1. Абатуров А. Е. Дефензины и дефензин-зависимые заболевания [Текст] / А. Е. Абатуров, О. Н. Герасименко, И. Л. Высочина, Н. Ю. Завгородняя. - О. : ВМВ, 2011. - 264 с.

 2. Аксенова В.А. Туберкулез у детей и подростков/ Ред. В.А. Аксеновой.-М.: ГЭОТАР Медиа.- 2007.-269с.

 3. Зильбер Э.К. Неотложная пульмонология / Э.К. Зильбер - М.: Издательская группа «ГЭОТАР – Медиа», 2009. – 258 с.

 4. Коган Е.А. Интерстициальные болезни легких: Практическое руководство / Е.А. Коган, Б.М. Корнев, Е.Н. Попова, В.В. Фомин и др., Под ред. Н.А. Мухина.-М.:Литтера, 2007.-432с.

 5. Кузубов Н.А.Справочник по пульмонологии / сост.Н.А.Кузубова, М.Ю.Калинева; под ред. А.Г.Чучалина, М.М.Ильковича. – М.:ГЕОТАР-Медиа,2009. – 928с.

 6. Капранов Н.И. Муковисцидоз. Ранняя диагностика и лечение / Н.И. Капранов [и др.] – М.: ГЭОТАР Медиа, 2008-104с.

 7. Овсянников Д.Ю. Система показания медицинской помощи детям, страдающим бронхолегочной дисплазией / Д.Ю.Овсянников, Л.Г. Кузьменко Руководство для практикующих врачей. — Москва, 2010. — С. 151.

 8. Окороков А.Н. Руководство по лечению внутренних болезней Т.И. Лечение болезней органов дыхания.- А.Н. Окороков.- М.:Мед. лит., 2008.-384с.

 9. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика опухолей легких, средостения и плевры/Г.Е.Труфанов, В.В.Рязанов, О.А.Сигина, Л.Н.Шевкунов, И.А.Филипова. – СПб.: Медкнига «ЭЛБА-СПб», 2011- 224 с.

 10. Таточенко В.К.Практическая пульмонология детского возраста / Под ред. В.К. Таточенко. — М.: Медицина, 2010. — 268 с.

 11. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика инфекционных заболеваний легких / Г.Е.Труфанов, В.В.Рязанов, О.А.Сигина, Е.П.Бурлаченко, Г.М.Митусова– СПб.: Медкнига «ЭЛБА-СПб», 2011- 128 с.

 12. Черняховская Н.Е. Лечебная бронхоскопия в комплексной терапии заболеваний органов дыхания: Учебн. пособие / Н.Е. Черняховская, В.Г. Андреев, А.В. Поваляев.-М.: МЕДпрес – информ, 2008 – 128с.

 13. Чучалин А.Г. Пульмонология: национальное руководство/под ред. А.Г. Чучалина.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009-960с.

 14. Чучалин А.Г. Клинические рекомендации. Пульмонология. // Ред. А.Г. Чучалина. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2007. – 240с.

 15. Черняховская Н.Е. Рентгено-эндоскопическая диагностика заболеваний органов дыхания: Учебное пособие / Н.Е. Черняховская, Г.Г. Федченко, В.Г. Андреев, А.В. Поваляев.-М.: МЕДпресс – информ, 2007 – 240с.

 16. Штаатц Г. Лучевая диагностика. Детские болезни / Г.Штаатц, Д.Хоннеф, В.Пирот, Т.Радков; пер. С англ.. В.А.Климова; под. обощ. ред. Т.А.Ахадова. – М.: МЕД пресс-информ, 2010 – 400с.

Каталог: images -> Portal -> INTERNY
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
INTERNY -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка