Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україниСторінка8/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.75 Mb.
#215
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ІХ. ГастроентерологіяОсновна

 1. Белоусова О.Ю. Хронический неязвенный колит у детей / О.Ю. Белоусова - Харьков, 2009.-184с.

 2. Белоусов Ю.В. Гастроентерологія дитячого віку / О.Ю. Белоусова – Київ, 2007.

 3. Майданник В.Г. Заболевания кишечника у детей / В.Г.Майданник, В.В. Корнейчук и др. – Киев, 2009. – 487 с.

 4. Майданник В.Г. Заболевания гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей / В.Г.Майданник, В.В. Корнейчук и др. – Киев, 2009. – 407 с.

 5. Майданник В.Г. Заболевания пищевода, желудка и дванадцатиперсной кишки у детей / В.Г.Майданник, В.В.Корнейчук, Х Н.В.аитович, Г.В.Салтыкова -К.: ВБ «Аванпост-Прим» 2008.-432с.

 6. Майданник В.Г. Заболевания кишечника у детей / В.Г.Майданник, В.В.Корнейчук, Х. Н.В.аитович, Г.В.Салтыкова -ВБ «Аванпост-Прим», 2009-487с.

 7. Майданник В.Г. Антибиотико-ассоциированная диарея у детей / В.Г.Майданник -К.:ВБ Аванност-Прим, 2011.-250с.

 8. Шадрін О.Г.Гастроентерологія дітей раннього віку. Навчально-методичний посібник. Ред. О.Г.Шадрін «Аван-пост Прим» Киев, 2010, 216 с.


Додаткова

 1. Шабалов Н.П. Детская гастроэнтерология: Рук. для врачей / Н.П.Шабалов -М.:Мед.прес.информ.,2011р.

 2. Янковский Д.С. Микрофлора и здоровье человека / Д.С.Янковский, Г.С. Дымент -К.: ТОВ «Червона Рута - Турс», 2008.-552 с.


Х.Ендокринологія. ГенетикаОсновна

 1. Гречаніна О.Я. Медична генетика / Ред. О.Я. Гречаніної, Р.В. Богатирьової, О.П. Волосовця. – Київ: Медицина, 2007.-536с.

 2. Гречаніна Ю.Б.,Спадкові захворювання і остеопороз. Під ред. Ю.Б. Гречаніної, О.Я. Гречаніної, О.П. Романенко.- Харків 2011.- 614 ст.

 3. Гречанина О.Я. Митохондриальные болезни. Учебное пособие для студентов и врачей-интернов / О.Я.Гречанина, В.А.Гусар, О.В. Васильєв– Харьков, 2007.

 4. Дольницький О.В. Природжені вади розвитку / О.В.Дольницький, В.О.Галаган,О.В.Ромодіна -Київ,2009.-1111с.

 5. Согласованный консенсус по диабету у детей и подростков. – Київ, ISPAD, 2007.


Додаткова

 1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. / Н.П. Бочков - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2007р. 454с.

 2. Жуковский М.А. Детская эндокринология: Руководство для врачей / М.А. Жуковский– М.: Медицина, 2010г. – 656с.

 3. Козлова С.И. Наследственные сидромы и медико-генетическое консультирование / С.И.Козлова – СПб.: Спец. Лит., 2010р

 4. Кеннет Л.Джонс. Наследственные синдромы по Девиду Смиту / Джонс Кеннет Л. Москва,2011.-997с.

 5. Власенко М.В. Невідкладні стани в ендокринології: навч.-метод.посіб./М.В.Власенко, А.В.Паламарчук, В.С.Вернигородський.-К.:РВХ»ФЕРЗЬ»,2010.-104с.

 6. Петеркова В.А. Преждевременное половое развитие. Клиника, диагностика, лечение. Пособие для врачей / В.А. Петеркова, Т.В.Семичева, С.К. Горелышев, Ю.В. Лозовая– Київ, 2007.

 7. Петеркова В.А. Руководство по детской эндокринологии. / Ред. В.А. Петерковой.-М.: ГЭОТАР Медиа.-2009.-352с.

ХІ. Дитяча неврологія, психологія і психіатрія.

Основна

 1. Гречанина О.Я. Митохондриальные болезни. Учебное пособие для студентов и врачей-интернов / О.Я.Гречанина, В.А.Гусар, О.В.Васильєв – Харьков, 2007.

 2. Еталони практичних навичок в неонатології: навчально-методичний посібник / Шунько Є.Є., Пясецька Н.М,, Кончаковська Т.В., Лакша О.Т., Костюк О.О. – К.: 2011. – 255с.


Додаткова

 1. Базовая помощь новонарожденному – международный опыт / под ред. Володина Н. Н., Сухих Г. Т. – М.: ГЭТАР-Медиа, 2008. – 208с.

 2. Клиническая неонатология / А.И. Хазанов. – СПб.: Гиппократ, 2005. – 424с.

 3. Неврология недоношенных детей / А.Д. Пальчик, Л. А. Федорова, А. Е. Понятишин. – М.: МЕД пресс-информ, 2010. – 352с.

 4. Неонатология: учеб. пособие: 1, 2 т. / Н.П. Шабалов. – 5-ое изд., испр. и доп. – М.: Медпресс-информ, 2009. – Том І – 736с., Том ІІ – 768с.

 5. Посібник з неонатології. пер. з англ. / Джон П. Клоерті, Еріок Ейхенвальд, Енн Р. Старк.– Шосте видання. – К.: Фонд Допомоги Дітям Чорнобиля, видавництво Фенікс, 2010. – 856с.

ХІІ. Дитяча хірургія.

Основна

 1. Библюк Й.І. Хірургія дитячого віку / Й.І.Библюк, Ю.Й. Библюк– Івано-Франківськ, 2006. – 377с.


Додаткова

 1. Дужий И.Д. Заболевания плевры. Диагностические, хирургические аспекты / И.Д. Дужий– К.: здоров’я , 2010.- 430с.

 2. Савельев С.В.Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция лечения: практическое руководство / под ред. С.В. Савельева, Р.Р. Гельфанда.- М.: ООО «Мед. информ. Агенство», 2011

Накази МОЗ України:

 1. Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» Закон України від 12.12.1991р. № 1972-ХІІ «Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

 2. Наказ МОЗ України від 05.01.96р № 4 „Про організацію та забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні”.

 3. Наказ МОЗ України № 25/20 від 29.01.1996 р. «Про затвердження Інструкції про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я»

 4. Наказ МОЗ України № 276 від 31.10.2000 р. «Про порядок проведення щеплень в Україні».

 5. Наказ МОЗ України № 120 від 25.05.2000. „Про удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД” // Інфекційні хвороби. – 2001.- №1. – 75-99.

 6. Наказ МОЗ України № 16 від 21.01.2002 р. «Про внесення змін і доповнень до Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України»

 7. Наказ МОЗ України № 434 від 29.11.2002 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні".

 8. Наказ МОЗ України № 502 від 28.12.2002 «Тимчасові нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів».

 9. Наказ МОЗ України від 06.05.2003р. № 194 „Про затвердження галузевої програми „Первинна реанімація новонароджених ” на 2003-2006 роки.

 10. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей // Наказ МОЗ України №580 від 12.12.2003.

 11. Наказ МОЗ України від 29.12.2003р. № 620 „Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні”.

 12. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча урологія»// Наказ МОЗ України №624 від 29.12.2003

 13. Наказ МОЗ України №641/84 від 31.12.2003. «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні»

 14. Протоколи лікування дітей з гострими отруєннями // Наказ МОЗ України №325 від 30.06.2004

 15. Наказ МОЗ України від 09.07.2004р. № 354 Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей.

 16. Наказ МОЗ України № 355 від 09.07.04р. Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю „Дитяча імунологія”.

 17. Протоколи діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей // Наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004

 18. Наказ МОЗ України № 803 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.04 № 354».

 19. Протоколи лікування дітей за спеціальністю “Дитяча нефрологія” // Наказ МОЗ України №627 від 03.11.2008

 20. Протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах // Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004 р

 21. Наказ МОЗ України № 9 від 10.01.05р. Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю „Педіатрія”.

 22. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія» // Наказ МОЗ України № 18 від 13.01.2005

 23. Наказ МОЗ України від 04.04.05р. № 152 „Про затвердження протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною”.

 24. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та міністерства охорони здров’я Укранїи від 15.11.2005р. №186/607 «Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах».

 25. Наказ МОЗ України від 20.10.2005. № 190 Про клінічні Протоколи діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей.

 26. Протоколи лікування дітей за спеціальністю «Дитяча кардіоревматологія» // Наказ МОЗ України №362 від 19.07.2005.

 27. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гематологія» // Наказ МОЗ України № 364 від 20.07.2005

 28. Наказ МОЗ України від 20.07.2005р. № 365 Про затвердженя клінічних Протоколів лікування дітей за спеціальністю „Дитяча нефрологія”.

 29. Наказ МОЗ України від 19.08.2005р. № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію», зареєстрований в Міністерстві юстицій України 22.11.2005р. № 1404/11684, яким затверджені порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) з додатками на форми первинної облікової документації щодо проведення перед та після тестового консультування.

 30. Наказ МОЗ України № 432/496 від 30.08.2005 р. «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

 31. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “Дитяча алергологія” //Наказ МОЗ України №767 від 27.12.2005.

 32. Наказ МОЗ України №595 від 16.09.11 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів.

 33. Наказ № 69 МОЗ України від 15.02.2006 «Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.05.98 № 123 "Про затвердження Типового положення про будинок дитини»

 34. Клінічний протокол з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ-асоційованих захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей. // Наказ МОЗ України №254 від 27.04.2006р

 35. Протоколи надання неонатологічної допомоги дітям з жовтяницями новонароджених//Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006.

 36. Наказ МОЗ України №540 від 04.08.2006 «Про затвердження принципів грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня доброзичлива до дитини»

 37. Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні // Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006.

 38. Наказ № 597 МОЗ України від 06.09.2006 «Про затвердження методичних рекомендацій "Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД»

 39. Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків // Наказ № 658 МОЗ України від 04.10.2006

 40. Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з перинатальною інфекцією // Наказ МОЗ України № 906 від 27.12.2006

 41. Наказ № 234 від 07.05.2007. «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах».

 42. Клінічний протокол з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим // Наказ № 312 МОЗ України від 08.06.2007.

 43. Клінічний протокол «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» // Наказ № 716 від 14.11.2007

 44. Наказ МОЗ України №803 від 10.12.2007 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.04 №354".

 45. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років // Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008

 46. Наказ МОЗ України № 242 від 12.05.2008 «Про затвердження стандартів санаторно-курортного лікування дітей з соматичною патологією»

 47. Наказ МОЗ України від 28.05.2008 №276 «Про затвердження клінічного Протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію»

 48. Наказ МОЗ України №479 від 20.08.2008 «Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

 49. Протокол надання медичної допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами // Наказ МОЗ України № 484 від 21.08.2008

 50. Протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і туболоінтерстиціальним нефритом // Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008

 51. Наказ МОЗ України № 55 від 03.02.2009 Протоколи лікування дітей з ендокринними захворюваннями //

 52. Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України // Наказ МОЗ України № 364 від 28.05.2009

 53. Клінічний протокол з діагностики та лікування краснухи у дітей // Наказ МОЗ України № 382 від 02.06.2009

 54. Наказ МОЗ України та міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 N 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

 55. Наказ МОЗ України № 657 від 02.09.2009 «Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення»

 56. Протокол лікування менінгококемії у дітей // Наказ МОЗ України № 737 від 12.10.2009 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.04 № 354»

 57. Клінічний протокол діагностики та лікування у дітей пандемічного грипу, спричиненого вірусом (А H1/N1 Каліфорнія) // Наказ МОЗ України № 814 від 07.11.2009

 58. Наказ МОЗ України № 108 від 15.02.2010 р Про затвердження клінічних протоколів ("Програмно-цільове обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму" та "Програмно-цільове обслуговування дітей з гіперкінетичним розладом")

 59. Наказ МОЗ України від 26.03.2010 №261 «Про впровадження телемедицини у закладах охорони здоров’я». (Усі теми)

 60. Наказ МОЗ України № 289 від 01.04.2010 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 04.04.2005 №152»

 61. Наказ МОЗ України №617 від 27.08.2010 «Про диспансеризацію населення»

 62. Наказ МОЗ №617 від 23.07.2010 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.2005 № 364 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гематологія»

 63. Наказ МОЗ України №682 від 16.08.2010 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

 64. Наказ МОЗ України №296 від 19.05.2011 «Про внесення змін до наказу МОЗ України №48 від 03.02.2006»

 65. Наказ МОЗ України від 02.02.2011 №52 «Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції».

 66. Наказ МОЗ України від 22.10.2012 №832 «Про затвердження уніфікованого протоколу медичної допомоги дітям, хворих на ревматоїдний артрит».

 67. Наказ Міністерства охорони здоров’я України Від 29.01.2013 р. №59 «Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення».

 68. Глобальна стратегія профілактики та лікування бронхіальної астми.UPDA TED 2012/за ред. А.Г. Чучаліна.

 69. Наказ МОЗ України №595 від 16.09.11 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів.


ІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
2.1.1. мета і завдання дисципліни
Мета навчання в інтернатурі за спеціальністю „Педіатрія”: удосконалити набутий в інституті рівень знань та вмінь, необхідний для кваліфікаційної характеристики лікаря-педіатра, навчити використовувати їх на практиці, ознайомити з практичною діяльністю лікаря-педіатра, навчити виконувати основні діагностичні та лікувальні маніпуляції.

ЗАВДАННЯ навчання в інтернатурі за спеціальністю „Педіатрія”: удосконалити професійні навички з основних розділів педіатрії, вивчення клініки та нових методів діагностики дитячих захворювань, методів консервативного лікування та інтенсивної терапії.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ дисципліни ґрунтується на ролі і значенні викладання фактичного матеріалу у підвищенні професійної майстерності, моральних традицій лікарів.

НАУКОВА СПРЯМОВАНІСТЬ дисципліни визначає комплекс методичних підходів та організаційно-технічних заходів, що використовуються у педагогічному процесі, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності лікарі-інтернів, розвиток навичок науково-дослідницької роботи, вироблення вміння постійно удосконалювати свої знання, виховання творчого підходу до професійної діяльності.

ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ставить за мету виховати у майбутніх спеціалістів високі моральні якості. Вивчення розділу лікарської деонтології і відповідальності медичного обслуговування.

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗДІЛУ І „ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ЛЕКЦІЯХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Розділ І „Послідовність викладання матеріалу на лекціях і практичних заняттях” відповідає типовій навчальній програмі, затвердженій МОЗ України. Матеріал окремих тем викладається диференційовано. Допускається дублювання матеріалу на лекціях і семінарських заняттях. При плануванні навчального процесу врахована необхідність збереження послідовності у викладанні матеріалу. Матеріал окремих тем розподіляється для вивчення на лекціях. Практичних та семінарських заняттях.2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами
ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНОГО КУРСУ


Назва предмету

Назва розділу (теми)

Назва циклу

1

2

3

Анатомія людини

Остеологія.

Артросиндесмологія.


Травна система.

Дихальна система.

Сечовидільна система.

Кровопостачання органів грудної клітки.


Кровопостачання органів черевної порожнини.

Захворювання суглобів, системні захворювання сполучної тканини, алергози.

Захворювання органів травлення.

Захворювання органів дихання.

Захворювання нирок.

Захворювання органів дихання. Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів травлення. Захворювання органів сечовиділення і нирок.Гістологія,

цитологія,

ембріологія


Цитологія. Вчення про тканини.
Серцево-судинна система та органи кровообігу.

Ендокринна система .


Травна система.

Дихальна система.

Сечовидільна система.


Всі цикли.
Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання ендокринної системи.

Захворювання підшлункової залози.

Захворювання органів травлення.

Захворювання органів дихання.

Захворювання нирок і органів сечовиділення.Біоорганічна хімія.

Білки.

Ферменти.

Клітинні мембрани.

Вуглеводи.


Всі цикли.Біологічна хімія.

Обмін речовин.

Жири.
Білки.

Взаємозв’язок обміну вуглеводів, жирів, амінокислот.
Регуляція обміну речовин.

Мінеральний обмін.

Вітаміни.

Кров.


Сполучна тканина.

Захворювання ендокринної системи.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання нирок.

Захворювання системи крові.

Захворювання суглобів, системні захворювання сполучної тканини.


Біологічна хімія.

Біохімія м’язів.

Нервова тканина.


Фізхімія.

Елементи термодинаміки та біоенергетики.

Вчення про розчини.

Біогенні елементи.

Всі цикли.Біологія.

Закономірності спадковості.

Всі цикли.

Біологія.

Медична і біологічна фізика.


Фізіологія.

Патологічна анатомія.


Людина – біосфера.
Поширення паразитичних форм у тваринному світі, їх життєвий цикл та характерні риси в організації.

Біологічні основи паразитизму та трансмісивні захворювання.


Біомеханіка опорно-рухової системи людини.
Коливання.

Хвилі.


Фізичні основи гемодинаміки.
Механічні властивості біологічних тканин.

Електродинаміка.

Електромагнітні явища у біологічних системах.

Іонізуюче випромінювання.


Рентгенівське випромінювання.

Радіоактивність.

Взаємодія іонізуючого випромінювання з розчинами.

Біологічні мембрани.

Фізіологія та біофізика збудливості тканин.

Кровообіг.

Дихання.


Травлення.

Обмін речовин та енергії.


Виділення.

Залози внутрішньої секреції.

Некроз.
Порушення крово- та

лімфообігу.

Запалення.

Імунні процеси.

Пристосувальні, компенсаторні процеси.


Захворювання органів дихання.

Захворювання органів травлення.


Захворювання органів травлення.

Гарячкові стани.


Захворювання суглобів, системні захворювання сполучної тканини, алергози.

Захворювання органів дихання.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання серцево-судинної системи, органів травлення.

Фізіотерапія.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів дихання.

Захворювання системи крові.


Фізіотерапія.
Захворювання системи крові.

Злоякісні новоутвори.

Захворювання органів дихання.

Захворювання органів травлення.

Фізіотерапія.
Захворювання системи крові.
Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів дихання.

Захворювання органів травлення.

Захворювання ендокринної системи, органів травлення.

Захворювання нирок.

Захворювання ендокринної системи.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів травлення, нирок.


Захворювання органів дихання.Патофізіологія.

Соціальна гігієна.

Акушерство. Фармакологія.

Мікробіологія.


Нервові хвороби.Пухлини.

Хвороби системи крові.

Патологія серцево-судинної системи.

Патологія органів дихання.

Патологія органів травлення

(р. 13).


Патологія нирок.

Загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез.

Запалення.

Загальні вчення про

реактивність організму.

Патофізіологія дихання.

Патофізіологія кровообігу.
Патофізіологія травлення.

Патофізіологія печінки.


Патофізіологія нирок.

Патофізіологія ендокринної системи.

Основні методи медичної статистики.

Здоров’я населення та методи його вивчення.

Організація лікувально-профілактичної та санітарно-епідеміологічної допомоги.

Лікарська експертиза стійкої та тимчасової втрати працездатності.

Патологія вагітності.

Загальна фармакологія.

Загальна рецептура.

Окремі розділи клінічної фармакології.

Морфологія мікроорганізмів.

Фізіологія мікроорганізмів.

Вчення про інфекцію та імунітет.

Збудники інфекційних захворювань.

Віруси.

Бактерії.Патогенні гриби.

Черепно-мозкові нерви та порушення їх функції.

Вегетативна нервова система.

Синдроми ураження.

Порушення функції кори.


Всі цикли.

Захворювання системи крові.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів дихання.

Захворювання органів травлення.
Захворювання нирок.

Всі цикли.

Захворювання органів дихання.

Захворювання серцево-судинної системи.

Захворювання органів травлення.

Захворювання печінки і

жовчевидільних шляхів.

Захворювання нирок.


Захворювання ендокринної системи.

Поліклініка. Організація роботи лікаря-педіатра.


Захворювання внутрішніх органів.


Перинатальна патологія плода.


Всі цикли.
Всі цикли.

Всі цикли.Нервові хвороби.

Системні захворювання нервової системи.
Інфекційні хвороби.

Діагностика інфекційних захворювань.

Принципи лікування інфекційних захворювань.

Кишкові інфекції та інвазії.

Повітряно-краплинні інфекції.

Трансмісивні кров’яні інфекції.

Правець.


Антропозні інфекції.

Всі цикли.


Захворювання органів травлення.

Захворювання органів дихання.


Захворювання системи крові.
2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

  1. Вирішення ситуаційних задач.

  2. Тестовий контроль знань.

  3. Самостійне обстеження хворих з метою встановлення діагнозу і визначення тактики лікування.

  4. Робота у діагностичних кабінетах.

  5. Робота у маніпуляційних (плевральна та абдомінальна пункція, зондування, катетеризація периферичних вен та ін.).

  6. Курація хворих.

  7. Участь (виступи, дискусії) у клінічних, науково-практичних, патолого-анатомічних конференціях, в роботі педіатричного товариства.

  8. Участь у науковій роботі (підготовка доповідей на науково-практичну конференцію лікарів-інтернів).

  9. Засвоєння навичок роботи з сучасною діагностичною апаратурою.

  10. Реферування науково-практичної літератури.


2.1.4. Освітньо-професійна характеристика інтерна

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики лікар-інтерн, який навчається за спеціальністю «Педіатрія» та підлягає атестації на цю спеціальність, наприкінці курсу навчання:

повинен знати:

 • принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям та підліткам, загальні питання роботи стаціонарно-поліклінічних, дошкільних закладів і шкіл; принципи організації стаціонару на дому;

 • основні державні та відомчі документи, якими користується педіатрична служба в своїй діяльності;

 • питання асептики та антисептики, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму у профільних відділеннях;

 • основи протиепідемічних заходів у випадку виникнення осередку інфекцій;

 • принципи диспансеризації здорових та хворих дітей;

 • основні питання фізіології, анатомії дитини та вікові їх особливості; рубіжні стани;

 • вікові параметри психоемоційного, фізичного та статевого розвитку дитини та підлітків;

 • константи гомеостазу, їх вікові особливості, порушення та корекція;

 • принципи та правила раціонального харчування здорових та хворих дітей різного віку;

 • принципи імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей; календар профілактичних щеплень, показання та протипоказання до їх проведення;

 • клінічну симптоматику захворювань дитячого віку, особливості їх перебігу;

 • клінічну симптоматику порушень свідомості;

 • алгоритм диференційної діагностики гострих станів при патології грудної та черевної порожнини; алгоритм надання первинної догоспітальної допомоги та визначення напрямку госпіталізації;

 • основні методи інструментальної і лабораторної діагностики; їх трактовку, показання та протипоказання щодо їх застосування;

 • основи фармакотерапії в педіатрії;

 • сучасні методи лікування основних соматичних, інфекційних та інших передбачених програмою захворювань;

 • організацію та проведення інтенсивної терапії, реанімації на різних етапах педіатричної допомоги;

 • основи немедикаментозних методів лікування соматичної патології (лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапії, санаторно-курортного лікування);

 • заходи реабілітаційного та санаторно-курортного лікування;

 • особливості роботи лікаря – педіатра за надзвичайних обставин (техногенні катастрофи, стихійні лиха, у воєнний час);

 • питання гігієнічного виховання дітей;

 • питання етики, деонтології.

Інтерн повинен вміти:

 • зібрати повний анамнез життя й хвороби дитини;

 • оцінити фізичний, нервово-психічний та статевий розвиток дитини та підлітка;

 • провести цілеспрямоване клінічне обстеження дитини по органам та системам;

 • провести диференційну діагностику захворювання зі схожими патологічними станами;

 • провести огляд дитини в несвідомому стані; оцінити ступінь порушення свідомості;

 • визначити ступінь важкості загального стану дитини: оцінити ознаки серцевої, судинної, дихальної, ниркової, надниркової, печінкової недостатності, наявність менінгеального симптомокомплексу;

 • визначити необхідний обсяг лікування й тактику ведення хворого залежно від конкретної клінічної ситуації;

 • визначити показання до госпіталізації за профілем та організувати її;

 • оцінити стан дитини перед проведенням щепленням та в ранньому післявакцинальному періоді;

 • оцінити стан новонародженої дитини при народженні;

 • визначити гестаційний вік, морфо-функціональну зрілість новонародженої дитини;

 • оцінити рефлекси новонароджених;

 • провести первинний контакт «шкіра до шкіри» новонародженого та матері в пологовій залі;

 • прикласти дитину до грудей матері у пологовій залі та організувати ранній початок грудного вигодовування;

 • доглядати за пупковим залишком та пупковою ранкою;

 • розрахувати склад, об’єм та режим раціонального харчування для дітей першого року життя з урахуванням виду вигодовування;

 • вміти користуватися необхідною медичною апаратурою й інструментарієм (апаратом для вимірювання артеріального тиску, інгалятором, електровідсмоктувачем, пульсоксиметром, електрокардіографом та інше);

 • оцінити результати лабораторних (загальних, біохімічних, імунологічних), інструментальних (ЕКГ, рентгенологічних, спірографічних, ультразвукових та інших) методів досліджень;

 • поставити шлунковий зонд, провести промивання шлунку;

 • розрахувати об’єм та режим зондового харчування;

 • провести очисну та лікувальну клізму;

 • провести венепункцію та налагодити інфузійну терапію;

 • надати первинну реанімаційну допомогу;

 • надати допомогу хворим при невідкладних станах: синдром гострої дихальної недостатності; синдром серцевої недостатності; синдром судинної недостатності; пароксизмальна тахікардія, синдром дегідратації, синдром інфекційно-токсичного шоку, синдром гострої надниркової недостатності, гостра менінгококцемія, гостра ниркова та печінкова недостатність, гострий алергічний синдром, коматозні стани, стани, що супроводжуються кетонемією, судоми, опіки, утоплення, електротравма, укуси комах, гострі отруєння, гостра затримка сечі;

 • визначити необхідну дозу антидифтерійної сироватки при різних формах дифтерії;

 • зупинити зовнішню кровотечу; надати догоспітальну допомогу при внутрішніх кровотечах; визначити об’єм втрати крові при гострих кровотечах та вирішити питання про характер та об’єм замісної терапії;

 • визначити групу крові, провести пробу на індивідуальну сумісність; діагностувати ускладнення при переливанні крові та кровозамінних розчинів, застосувати заходи боротьби з ними;

 • провести ранню діагностику дисплазії кульшових суглобів та природженого звиху стегна;

 • провести первинну обробку рани та накласти різні види пов’язок;

 • надати первинну допомогу при травмах, переломах кісток; вміти провести іммобілізацію кінцівок та хребта.
Каталог: images -> Portal -> INTERNY
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
INTERNY -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка