Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліниСторінка4/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#536
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ 3. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах
Тема 6. Основи радіаційної безпеки

Природа іонізуючого випромінювання. Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання. Радіоактивний розпад речовин, види випромінювання, що супроводжують радіоактивний розпад. Період напіврозпаду.

Характеристика α, β та γ-випромінювання за проникаючою здатністю та взаємодією з речовиною.

Одиниці вимірювання радіоактивності. Доза іонізуючого випромінювання. Експозиційна доза випромінювання. Поглинута доза випромінювання. Еквівалентна доза випромінювання.

Дія радіації на людину. Шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на життєві процеси в організмі людини.

Внутрішнє та зовнішнє опромінення людини та його наслідки. Радіоактивно забруднена територія. Допустимі дози опромінення в умовах надзвичайних ситуацій та в мирний час. Небезпечні дози опромінення. Ступені ураження людей в процесі радіоактивного опромінювання. Променева хвороба. Променеві ураження шкіри, променеві катаракти. Онкологічні захворювання. Генетичні наслідки опромінення.

Принципи забезпечення радіаційної безпеки. Основні принципи і способи захисту людей під час радіоактивного забруднення. Шар половинного ослаблення. Шляхи забруднення харчових продуктів радіоактивними речовинами. Радіопротектори. Особливості харчування в умовах радіоактивного забруднення.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).


Базовий підручник: стор.131...140, 191...194.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 21

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання.

 2. Назвіть та охарактеризуйте види випромінювань, що супроводжують радіоактивний розпад.

 3. Опишіть процес радіоактивного розпаду атомів.

 4. Що таке період напіврозпаду радіоактивних речовин?

 5. Назвіть основні одиниці вимірювання радіоактивності.

 6. Основні шляхи надходження радіоактивних речовин в організм людини.

 7. Обґрунтуйте, яке з опромінювань, зовнішнє чи внутрішнє, більш небезпечне для людини.

 8. Вкажіть допустимі норми опромінення людини.

 9. Які види ураження людей можливі при радіаційному опроміненні?

 10. Які органи і тканини організму найбільш уразливі радіаційним опроміненням?

 11. Зазначте основні принципи захисту, що їх повинні дотримуватись люди під час радіоактивного забруднення.

 12. Розкрийте зміст поняття "шар половинного ослаблення".

 13. Роль будівельних матеріалів в радіоактивному опроміненні людей.

 14. Поясніть принципи харчування в умовах радіоактивного забруднення.

—————Тема 7. Техногенна безпека

Сутність поняття техногенної безпеки. Види техногенних небезпек та їх джерела.

Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактора. Класифікація факторів за характером дії на людину: активні, активно-пасивні та пасивні фактори. Група активних факторів: механічні, хімічні, термічні, електричні, електромагнітні, біологічні, психофізіологічні.

Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії.

Природні та штучні джерела електромагнітних полів. Спектр електромагнітних випромінювань. Радіохвилі, інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, гамма-випромінювання. Лазерне випромінювання. Вплив електромагнітних полів на людину.

Небезпека електричного струму. Загальна характеристика електричної енергії. Негативна дія електричного струму на організм людини: термічна (пошкодження кровоносних судин, нервів, мозку та інших органів і систем); електролітична (розклад крові, плазми та інших рідин в організмі); біологічна (порушення біоелектричних процесів, властивих живій матерії, що викликає судоми м’язів, тканин серця і легенів). Фактори, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. Найбільш небезпечні для людини параметри електричного струму. Відчутний, невідпускаючий та вражаючий струм.

Хімічна небезпека. Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм людини та ступенем небезпеки. Найбільш небезпечні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація (ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення впливу.

Біологічні фактори небезпеки: патогенні мікроорганізми, небезпечні рослини, гриби, комахи, тварини. Уражаюча дія біологічних небезпек.

Психофізіологічні фактори небезпек. Фактори, які впливають на ефективність (продуктивність і безпеку) праці.

Вибухи і пожежі. Аварії на транспорті.

Система забезпечення індивідуальної та колективної техногенної безпеки на об'єктах виробничої діяльності та у побуті.
Базовий підручник: стор. 128...131, 141...169, 188...200.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 21.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Дайте визначення шумового забруднення довкілля.

 2. Якими шляхами отруйні речовини потрапляють до організму людини?

 3. Охарактеризуйте осередок хімічного зараження.

 4. Назвіть заходи, що повинні проводитися на підприємстві у випадку викиду сильнодіючих отруйних речовин.

 5. Негативний вплив електромагнітних полів на людину.

 6. Які фактори впливу електричного струму на організм людини?

 7. Раціональні умови, параметри та норми, які забезпечують безпеку життєдіяльності.

 8. Техногенна безпека та шляхи її забезпечення.

 9. Джерела техногенної небезпеки (механічні, хімічні, енергетичні).

 10. Засоби забезпечення особистої та колективної безпеки на об'єктах виробничої діяльності.

 11. Засоби забезпечення техногенної безпеки в побуті.

—————
Тема 8. Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

Загальна характеристика природних і екологічних небезпек. Джерела цих небезпек.

Природні небезпеки. Вражаючі фактори та наслідки стихій. Заходи по запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. Стихійні лиха в Україні.

Поняття про небезпечні природні явища. Види небезпечних природних явищ.

Літосферні стихійні лиха. Землетруси, зсуви, селі.

Гідросферні стихійні лиха. Повені, снігові лавини.

Атмосферні стихійні лиха. Урагани, смерчі, лісові пожежі.

Природно-техногенні небезпеки.

Екологічні небезпеки. Антропогенні забруднення оточуючого середовища та їх вплив на безпеку життєдіяльності. Забруднення атмосфери. Забруднення води. Забруднення ґрунту. Шумове, вібраційне, електромагнітне забруднення в містах.

Соціальні і соціально-політичні небезпеки, джерела їх виникнення. Види соціальної небезпеки (криміногенні фактори, пияцтво, алкоголізм, проституція та ін.).

Тероризм. Війни і збройні конфлікти.

Заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності при прояві вказаних видів небезпек.


Базовий підручник: стор. 170...188, 200...249.

Рекомендована література: 6, 7, 8, 9, 15, 17, 21, 33, 34.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Загальна характеристика природних небезпек.

 2. Загальна характеристика екологічних небезпек.

 3. Загальна характеристика біологічних небезпек.

 4. Соціальні небезпеки та джерела їх виникнення.

 5. Джерела та наслідки антропогенних забруднень середовища мешкання (води, повітря, землі).

 6. Вплив забруднення води, повітря та землі на безпеку життєдіяльності.

 7. Наведіть класифікацію та види стихійних лих.

 8. Охарактеризуйте причини виникнення та вражаючі фактори стихійних лих.

 9. Які природні явища відносять до небезпечних?

 10. Поясніть суть терміну “катаклізм”.

—————

Каталог: files -> doc
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
doc -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
doc -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
doc -> 3. перелік запитань для підсумкового контролю знань
doc -> Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
doc -> Інженерно-психологічні вимоги до техніки
doc -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка