Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс


Питання для самостійного опрацюванняСторінка9/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Питання для самостійного опрацювання:

1.Яким чином регулюються трудові відносини сільськогосподарських підприємств. У чому полягають особливості такого регулювання?

2.Які особливості впливають на трудові відносини в сільськогосподарських підприємствах?

3.Які особливості правового регулювання оплати праці в сільському господарстві вам відомі?

4.Яким чином здійснюється облік робочого часу в сільськогосподарських підприємствах?

5.Згадайте що таке підсумований облік робочого часу?

6.Що включає в себе право на відпочинок?

7.У чому полягають особливості при реалізації права на відпочинок працівниками сільського господарства?

8.Яким чином здійснюється правове забезпечення додержання дисципліни праці в підприємствах АПК?

9.Вкажіть основні нормативно-правові акти в сфері підготовки кадрів для села?

10.Визначте поняття та порядок встановлення квоти підготовки фахівців для АПК.
Завдання:

Задача 1:

На загальних зборах сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Збруч” було внесено зміни до Правил внутрішнього розпорядку кооперативу, згідно з якими член кооперативу, у випадку появи на роботі в нетверезому стані, має сплати штраф у розмірі 10 гривень до неподільного фонду кооперативу.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи правомірне рішення загальних зборів СВК “Збруч”?

Задача 2:

Збори учасників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Стрій”, керуючись статутом підприємства, затвердили Положення про оплату праці найманих працівників, в якому, зокрема, передбачено наступне: 1. оплата праці найманих працівників не залежить від кінцевих результатів господарювання, виплачується натурою щорічно по закінченню збирання врожаю;

 2. зміст цього Положення становить комерційну таємницю ТОВ “Стрій” і з ним можуть ознайомитись лише учасники ТОВ;

 3. якщо трудовим договором з працівником передбачені інші правила, аніж встановлені цим Положенням, то застосовуються норми цього положення.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці найманих працівників сільськогосподарського ТОВ?

Проведіть юридичний аналіз норм Положення про оплату найманих працівників СТОВ.

Задача 3:

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Щедра нива” тракторист Валентин Сушко з’явився на роботі в нетверезому стані та внаслідок цього пошкодив трактор. Бригада СВК засудила поведінку В. Сушка та запропонувала правління СВК оголосити В. Сушку догану.

Через два місяці правління СВК “Щедра нива” розглянуло питання про появу В. Сушка на роботі в нетверезому стані та прийняло рішення про його виключення зі складу членів СВК, а також зобов’язало його відшкодувати СВК витрати на ремонт трактора.

В. Сушко звернувся до суду з позовом про поновлення його у складі членів СВК, оскільки у нетверезому стані він з’явився вперше і у нього в той день був день народження. Крім того, звільнити його можна лише одразу, а не через два місяці після вчинення ним проступку. Вартість ремонту трактора він відшкодовувати не буде, буде через виключення зі складу членів СВК він не має коштів.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи правовірні дії правління СВК?

Яке рішення має прийняти суд?

Задача 4:

В результаті реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Мир” було утворено сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Ранкова зірка”, яке уклало договори оренди земельних часток (паїв) та договори оренди майнових паїв із колишніми членами КСП “Мир”.

Навесні колишній член КСП “Мир” Іван Зальотний, а зараз – працівник СТОВ “Ранкова зірка” самовільно взяв трактор та виорав ним свій город. Свої дії І. Зальотний мотивував тим, що він, як колишній член КСП, є співвласником майна КСП, яке зараз орендується СТОВ, і тому може використовувати його на власний розсуд.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці в СТОВ?

Чи мав право І. Зальотний самовільно використовувати трактор для власних потреб?

Якщо ні, яку відповідальність він має нести відповідно до чинного законодавства?

Задача 5:

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Мальва” Борис Борисенко, перебуваючи у нетверезому стані, сів за кермо трактора, який належав СВК, не справився з керуванням та втопив його у ставку.

Рішенням загальних зборів членів СВК Б. Борисенка було виключено із складу членів СВК, а в рахунок погашення збитків, заподіяних СВК “Мальва”, в Б. Борисенка було вилучено майновий пай.

Б. Борисенко звернувся до суду з позовом про поновлення його у складі членів СВК, який було задоволено.

Голова СВК “Мальва” звернувся до Вас за консультацією щодо правомірності рішення суду та можливості його оскарження.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення загальних зборів членів СВК “Мальва”?

Чи правомірне рішення суду?

Підготуйте юридичну консультацію на замовлення голови СВК “Мальва”.

Задача 6:

Іван Павлишин був прийнятий до членів сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Пісня” в лютому. До кола його обов’язків входив догляд за бугаями-плідниками, за що він одержував 150 грн. щомісяця, так як в березні загальні збори членів СВК прийняли рішення про виплату протягом березня-червня заробітної плати всім членам кооперативу у розмірі 150 грн. з метою акумуляції коштів на проведення посівної.

В травні І. Павлишин звернувся до голови СВК з проханням виплатити йому премію, оскільки йому виповнюється 18 років і йому потрібні кошти для святкування дня народження. Голова СВК відмовив йому посилаючись на те, що рішення про преміювання приймають лише загальні збори СВК, які будуть скликані не раніше вересня місяця.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Які права І. Павлишина були порушено?

В якому порядку вони можуть бути поновлені?

Задача 7:

Троє товаришів – 18-річний М. Курносов, 18-річний К. Шовкопряд, які працюють у сільськогосподарському виробничому кооперативі (СВК) “Трударі” за трудовим договором, і 20-річний О. Качан, який є членом цього СВК, вирішили пограти в карти в гаражі, де працював О. Качан. Через три години М. Курносов повернувся на своє робоче місце, а О. Качан і К. Шовкопряд почали розпивати спиртні напої. Коли випивка закінчилася, О. Качан, поспоривши із К. Шовкопрядом що він переїде ставок на тракторі, взяв трактор СВК, який стояв в гаражі, спрямував його в ставок, де він і загруз. На ремонт трактора було витрачено 1200 грн. коштів СВК.

Через тиждень, одержавши письмові пояснення від М. Курносова, К. Шовкопряда та О. Качана, правління СВК своїм рішенням звільнило М. Курносова на підставі п. 4 ст. 40 КЗпПУ (прогул), К. Шовкопряда – п. 7 ст. 40 КЗпПУ (поява на роботі в нетверезому стані), а О. Качана виключило зі складу членів СВК і поклало на нього обов’язок відшкодувати заподіяні СВК ремонтом трактора збитки в сумі 1200 грн.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів та працівників СВК?

Чи правильно визначені підстави і чи дотримано порядок звільнення М. Курносова, О. Качана та К. Шовкопряда?

Чи могло бути застосовано до О. Качана заходи матеріальної відповідальності разом із накладенням дисциплінарного стягнення?

Хто та в якому обсязі має відшкодовувати заподіяні СВК збитки?

Як можна оскаржити рішення правління СВК?

Задача 8:

В сільськогосподарському виробничому кооперативі (СВК) “Світозір” виникла тримісячна заборгованість з виплати заробітної плати працівникам та членам кооперативу. Правління СВК прийняло рішення виплатити частину заборгованості в натуральній формі – коренеплодами цукрових буряків і племінною птицею (індокачками), а частину заборгованості не виплачувати, а на суму заборгованості збільшити розміри майнових паїв членів СВК.

Громадянин Григорій Первак звернувся до правління СВК з проханням виплатити йому другу частину заборгованості в грошовому виразі, оскільки він не член СВК, а найманий працівник, і не має права на майновий пай.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів та працівників СВК?

Якими законодавчими актами регулюється оплата праці членів та працівників СВК?

Чи відповідає положенням чинного законодавства рішення Правління СВК?

Задача 9:

Громадянка Ірина Карпова, яка має двох дітей віком 6 міс. та 2,5 років, працює за трудовим договором в сільськогосподарському закритому акціонерному товаристві (СЗАТ) “Агрофорум”. Рішенням правління СЗАТ на неї було покладено повну матеріальну відповідальність за загибель 50 курей внаслідок недодержання температурного режиму.

І. Карпова заперечила проти цього, оскільки її вини в загибелі курей немає, так як внаслідок стихійного лиха електричні опори було повалено, що призвело до відключення електроенергії, тому вона не змогла підтримувати температурний режим, що і стало причиною загибелі птиці. Крім того, по закінченню робочого дня вона була залучена до ліквідації наслідків стихійного лиха.

Визначити коло правовідносин.

Чи правомірні дії правління СЗАТ?

Яку матеріальну відповідальність можуть нести працівники сільськогосподарських підприємств?

В якому розмірі відшкодовуються збитки внаслідок загибелі птиці?

Чи є правомірним залучення І. Карпової до ліквідації наслідків стихійного лиха?

Задача 10:

З 1995 року Володимир Василенко був членом колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) “Веселка”. В березні 2000 р. в КСП перестали виплачувати заробітну плату, що стало причиною конфлікту між В. Василенком і головою КСП І. Петриком, та зумовило наступний вихід В. Василенка зі складу членів КСП в жовтні 2000 р.

При виході зі складу членів КСП В. Василенку не було виплачено заборгованість із заробітної плати за березень-жовтень 2000 року, оскільки, як пояснив голова КСП І. Петрик, В. Василенко отримав свій майновий пай в грошах, а не в майні.

В листопаді В. Василенко влаштувався на роботу на консервний завод, а в грудні звернувся до юридичної фірми з наступними запитаннями: 1. чи можна стягти з КСП “Веселка” заборгованість із заробітної плати, якщо він уже припинив відносини членства і працює на іншому підприємстві?

 2. чи можна стягнути компенсацію за невиплату заробітної плати?

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів КСП?

Підготуйте консультацію для В. Василенка.

Задача 11:

Працівникам приватно-орендного підприємства (ПОП) “Баклажан” починаючи з березня місяця не виплачувалась заробітна плата. В липні група працівників ПОП звернулась до його голови з вимогою погасити заборгованість із виплати заробітної плати. Голова ПОП пояснив, що всі вільні кошти починаючи з березня місяця були спрямовані на забезпечення посівної (закупівля паливно-мастильних матеріалів, зерна, добрив тощо). Але після закінчення збирання врожаю, в вересні кожному працівнику ПОП буде погашено заборгованість у заробітній платі за весь час у натуральній формі – зерном пшениці нового урожаю.

Петро Юхименко та Андрій Петришин не погодись із виплатою заробітної плати у натуральній формі по закінченню збирання врожаю, оскільки їх діти вчаться на юридичному факультеті і вони повинні оплатити їх навчання на наступний навчальний рік не пізніше серпня. Вони звернулись до Вас за консультацією.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці працівників ПОП?

Чи правомірні дії голови ПОП?

Підготуйте юридичну консультацію для П. Юхименка та А. Петришина.
До теми 21
Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Основні нормативно-правові акти:

1. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 груд­ня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

2.Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

3.Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

4.Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

5.Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року № 973—IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 28 серп.

6.Про охорону праці : Закон України в редакції Закону від 21 листопада 2002 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2. — Ст. 10.

7.Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 року із змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

8.Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати : Закон України від 19 жовтня 2000 року із змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 1914.

9.Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст. 91.

10.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

11.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23 вересня 1999 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.

12.Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22 лютого 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 17. — Ст. 80.

13.Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

14.Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 1 лют.

15.Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 352.

16.Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку із порушенням термінів їх виплати : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 8. — Ст. 322.

17.Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 210.

18.Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 210.

19.Перелік професійних захворювань : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1662 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 87.

20.Умови обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 116 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.

21.Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням і торгівлею пестицидами і агрохімікатами : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 // ЗП. — 1996. — № 2. — Ст. 38.

22.Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України : Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 N 730/770 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 31 — №32. — ст. 1275.

23.Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256

24.Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини : Наказ Держнаглядохоронпраці від 20 квітня 1999 року № 67 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 41. — Ст. 254.

25.Збірник примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 23 жовтня 2000 р. № 207.

26.Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві : Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.10.2008 N 213 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 86. — Ст. 2904.

27.Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба : Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.12.2004 № 268 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 8. — Ст. 453.

28.Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.12.2004 № 269 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 8. — Ст. 454.

29.Про затвердження Правил охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.06.2006 № 365 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 35. — Ст. 2476.

30.Про затвердження Системи управління охороною праці в рибному господарстві, затверджена Наказом Державного комітету рибного господарства України від 11 травня 1999 року № 69 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 474.

31.Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і організацій, затверджені 20 липня 1984 року // Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1984. — № 11. — С. 3.

32.Щодо застосування положень статті 3 Закону України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року № 973, в частині правомірності оформлення трудових відносин шляхом укладання трудового договору з членами (головою) фермерського господарства : Роз’яснення Міністерства юстиції України, Міністерства праці та соціальної політики України від 5 грудня 2007 року № 21-46-846, 14 грудня 2007 року № 013-1866-3 // Орієнтир. — 2008. — № 6. — С. 31.
Питання для самостійного опрацювання:

1.Дайте визначення поняття «охорона праці».

2.Як здійснюється організація охорони праці на сільськогосподарських підприємствах?

3.Які особливості має охорона праці жінок та неповнолітніх осіб у сільському господарстві?

4.В яких нормативних актах відображається специфіка охорони праці в рослинництві?

5.У чому полягає специфіка охорони праці в тваринництві?

6. Назвіть функції служби охорони праці сільськогосподарського підприємства.

7.Які обов’язки покладається на Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»?

8.Вкажіть яким нормативно-правовим актом встановлено перелік робіт з підвищеною небезпекою та перелічіть такі види робіт у сільському господарстві.

9.Яким чином здійснюється організація охорони праці фермерів та одноосібних підприємців, які не використовують найману працю?

10.З яких джерел здійснюється фінансування профілактичної роботи, всіх заходів з охорони праці на сільськогосподарських підприємствах?
Завдання:

Задача 1:

На початку серпня 2009 року голова сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Агросвіт” Василь Лук’янець видав наказ, відповідно до якого з метою недопущення втрат при збиранні врожаю щорічно, починаючи з 2009 року, на період з 15 серпня до 15 жовтня в СВК запроваджується 6-ти денний робочий тиждень. Тривалість робочого дня при цьому не змінюється і становить 8 годин. В наказі зазначено, що він поширюється як на членів СВК, так і на найманих працівників.

Член СВК Павло Жовтяк поставив під сумнів правомірність такого наказу Голови СВК і звернувся за порадою до юриста.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи відповідають чинному законодавству дії голови СВК?

Чи можливе перевищення 40-годинної норми тривалості робочого часу на тиждень для осіб, які працюють у сільському господарстві?

Який порядок оскарження наказу голови СВК?

Задача 2:

До юридичної фірми звернувся громадянин Петро Ващишин за порадою. Він, після закінчення Національного аграрного університету, вирішив вступити до членів сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Світанок”. При прийнятті його до складу членів йому було встановлено випробувальний строк терміном 4 місяці, який П. Ващишин успішно пройшов і був прийнятий до членів СВК.

Пропрацювавши ще два місяці, П. Ващишин вирішив піти у відпустку, але Голова СВК заперечив проти цього, оскільки в Правилах внутрішнього розпорядку СВК записано, що в перший рік роботи члени СВК не мають права на відпустку.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Ч правомірні дії голови СВК “Світанок”?

Підготуйте юридичну консультацію для П. Ващишина.

Задача 3:

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Єдність” Сергій Босенко неодноразово порушував Правила внутрішнього розпорядку підприємства. За останній проступок (робота в нетверезому стані, що потягло за собою матеріальні збитки для підприємства) на С. Босенка було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про виключення з членів СВК.

Через три місяці після цього С. Босенко знову прийшов на роботу в нетверезому стані, за що і був виключений рішенням Голови СВК зі складу членів підприємства.

С. Босенко оскаржив рішення Голови СВК до суду.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи відповідають положенням чинного законодавства дії Голови СВК?

Чи підлягає задоволенню позов С. Босенка?

Вирішити справу.

Задача 4:

Василь Іванов, який працював комбайнером на зернозбиральному комбайні “Дон” у сільськогосподарському відкритому акціонерному товаристві (СВАТ) “Розмай”, звернувся до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди у розмірі 2 тис. гривень. Свої вимоги він обґрунтував тим, що 10 липня 2009 року він звернувся до голови правління СВАТ П. Довбні з проханням вирішити питання про придбання товариством нового сучасного комбайну “Джон Дір” (про чудові експлуатаційні характеристики якого йому розповів його товариш Василь Дурманов) і переведення його на роботу на цей комбайн. У своєму зверненні до голови правління В. Іванов скаржився на те, що в кабіні комбайну “Дон”, на якому він працює, надзвичайно спекотно та душно, а спинка крісла надзвичайно незручна, внаслідок чого увечері, після закінчення робочого дня, у нього сильно болить спина.

Голова правління, вислухавши В. Іванова, обізвав його бовдуром і повідомив, що у випадку, якщо його щось не влаштовує, він може звільнитись з роботи. Під час цієї розмови був присутній товариш Іванова Василь Дурманов.

У позовній заяві В. Іванов стверджує, що Голова правління СВАТ порушив покладені на нього ст. 141 КЗпПУ обов’язки щодо правильної організації праці, створення умов для підвищення продуктивності праці, уважного ставлення до потреб та запитів працівників, поліпшення умов їх праці.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці в сільськогосподарських ВАТ?

Чи підлягають задоволенню позовні вимоги В. Іванова?

Вирішити справу.

Задача 5:

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Ланове” Володимир Григоренко звернувся до Виконавчого директора СВК із вимогою про виплату йому компенсації за роботу в надурочний час. Хоча статутом СВК така виплата не передбачена, В. Григоренко послався на Кодекс законів про працю України, в якому зазначено, що дія цього Кодексу поширюється на всі підприємства незалежно від форми власності.

Крім цього В. Григоренко наголосив, що він буде скаржитись до профспілки на дії Виконавчого директора СВК, який не забезпечує належних умов праці і, зокрема, не забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог на фермі, що спричинює підвищений рівень захворюваності доярок.

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи поширюється дія КЗпПУ на членів СВК?

Чи буде нести відповідальність Виконавчий директор СВК за незабезпечення санітарно-гігієнічних умов праці членів КСП?

Вирішити справу.

Задача 6:

Для підвищення продуктивності діяльності сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Чугуївська” її членами одноголосно було прийнято рішення про скорочення щорічної відпустки до двох тижнів для всіх членів СВК “Чугуївська”, крім трьох неповнолітніх членів 17 років, для яких тривалість щорічної відпустки встановлювалась 35 днів на рік, оскільки вони працювали в агрохімічних механізованих ланках. В якості компенсації за скорочення терміну щорічної відпуски кожному члену СВК підвищувалась заробітна плати на 15 %.

Марія Мироненко, яка через хворобу не приймала участі у загальних зборах членів СВК “Чугуївська”, звернулась до Голови СВК із заявою про вихід зі складу членів СВК, оскільки вона не погоджується із рішенням, прийнятись на загальних зборах СВК про скорочення тривалості щорічної відпустки і її не влаштовують нові правила внутрішнього розпорядку.

Голова СВК відмовив М. Мироненко у задоволенні її заяви, оскільки вона не повернула підприємству кошти, які їй були видані для будівництва хати.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення загальних зборів СВК “Чугуївська”?

Чи може СВК надавати своїм членам кошти для спорудження житла?

Чи підлягає задоволенню заява М. Мироненко про її вихід зі складу членів СВК?

Задача 7:

Член фермерського господарства (ФГ) “Роздолля” Влодимир Миронов звернувся до Голови ФГ з вимогою виплатити йому компенсацію за використання під час посівних робіт власного автомобіля та деякої іншої сільськогосподарської техніки.

Голова ФГ відмовився задовольнити вимоги В. Миронова, вказуючи на те, що рішення про використання автомобіля та іншої сільськогосподарської техніки було прийнято за власним розсудом В. Миронова, а в ФГ достатньо було і власного транспорту та техніки для успішного проведення посівних робіт.

В. Миронов звернувся до Вас за консультацією.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів ФГ?

Чи повинні виплачуватись члену ФГ компенсаційні виплати за використання власного автомобіля та сільськогосподарської техніки для потреб ФГ?

Хто приймає рішення про здійснення компенсаційних виплат?

Чим відрізняються компенсаційні виплати від оплати праці?

Задача 8:

За рішенням правління сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Свалява” свинаря Олексія Іллюшина було переведено на роботу з села Вустівка до села Сташівка з мотивів виробничої необхідності.

О. Іллюшин заперечував проти такого переведення, оскільки він проживає в селі Вустівка і на роботу не вийшов. Наступного дня рішенням правління СВК О. Іллюшина було виключено зі складу членів СВК за прогул.

О. Іллюшин звернувся до правління кооперативу з вимогою повернути йому пайовий та вступний внесок. Правління відмовило йому, оскільки членство в кооперативі було припинено не шляхом добровільного виходу, а в результаті виключення за правопорушення. Відповідно до Статуту СВК “Свалява” у разі виключення члена СВК за порушення дисципліни праці він позбавляється права на повернення йому вступного та пайового внесків.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи правомірне рішення правління СВК щодо переведення О. Іллюшина?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення правління СВК про виключення О. Іллюшина зі складу членів СВК та позбавлення його внесків?

Як О. Іллюшин може захистити свої права?

Задача 9:

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Прохорів” оголосило догану члену СВК Дмитру Червоненку – кочегару котельні свиноферми за те, що він порушив виробничі вимоги по догляду за худобою, допустив зменшення температури на свинофермі, внаслідок чого загинуло три племінні свиноматки з приплодом.

Одночасно правління СВК прийняло рішення стягнути із заробітної плати Д. Червоненка повну вартість загиблої худоби, оскільки він свідомо знизив добові норми використання палива для обігріву свиноферми.

Д. Червоненко не погодився із рішенням правління і в поясненні зазначив, що занижуючи добові норми витрачання паливу для обігріву свиноферми він діяв в інтересах СВК, бо запасів полива при їх використанні відповідно до норм не вистачило на всю зиму. Крім того, він вказав на норми Конституції України, яка передбачає одне покарання за одне правопорушення, а його покарано двічі – оголошено догану та зменшено розмір заробітної плати.Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Чи відповідає положенням чинного законодавства рішення правління СВК “Прохорів”?

Яким чином Д. Червоненко може оскаржити рішення правління?

Вирішити справу.

Задача 10:

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Агросвіт”, 17-річний Петро Трудягін працював оператором автоматичної поливальної машини на ділянці, де вирощували баклажани, отримуючи за це 370 грн. щомісяця. Внаслідок недотримання правил техніки безпеки він вивів з ладу механізм, який обслуговував.

Загальні збори СВК прийняли рішення про переведення П. Трудягіна на нижчеоплачувану роботу по догляду за биками-плідниками з оплатою праці в розмірі 250 грн.

Посилаючись на норму ч. 1 ст. 114 КЗпПУ П. Трудягін звернувся до загальних зборів СВК з вимогою про збереження його попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів, у чому йому було відмовлено.

Тоді П. Трудягін звернувся до Вашої юридичної фірми з наступними запитаннями:


 1. чи є законним рішення загальних зборів СВК про переведення його на нижче оплачувану роботу?

 2. чи були допущені порушення законодавства про охорону праці?

Визначити коло правовідносин.

Які особливості правового регулювання праці членів СВК?

Надайте правову допомогу Петру Трудягіну.

Задача 11:

При перевірці прокурором району дотримання чинного законодавства України про охорону праці у фермерському господарстві (ФГ) “Ранок” було виявлено, що: 1. тривалість щотижневої безперервної відпустки членів ФГ становить 35 годин;

 2. Л. Іванова, яка знаходиться на 5 місяці вагітності, і двоє учнів, які працювали під час літніх канікул, були залучені до нічних робіт;

 3. на працівника В. Сидорова була покладена повна матеріальна відповідальність за псування трактора внаслідок недбалості;

 4. члену ФГ І. Сидорку, який звернувся до сільради із заявою про стягнення із ФГ заборгованості із заробітної плати, було відмовлено у розгляді його заяви, оскільки такі справи вирішуються КТС, а не сільрадою.


До теми 22
Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

1.Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №7. – С.74-88

2.Бєрдніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб’єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об’єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.26-30

3.Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.42-46

4.Дорош Й., Дорош О. Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник. - № 7. – 2015. – С.23-27

5.Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.2-5

6.Коваленко Т.О. Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 8. – С.48-54

7.Кулинич П. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

8.Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2. – С.321-327

9.Оверковська Т. Стале землекористування в аграрній економіки України: правові аспекти [Текст] / Т. Оверковська // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.63-67.

10.Татаріко О. Г. Формування агросфери України за принципами Конвенцій Ріо [Текст] / О. Г. Татаріко, Ж. Л. Ємельянова, Т. В. Ільєнко // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 26 - 28.
Основні нормативно-правові акти:


 1. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

 2. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в редакції від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21. - Ст. 170.

 3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

 5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон Укра­їни від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 41.-Ст.546.

 6. Про природно-заповідний фонд України: Закон України 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради 1992. - № 34. -т. 502.

 7. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року в редакції від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 252.

 8. Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 9. - Ст. 58.

 9. 27. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

 10. 28. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 27. - Ст. 198.

 11. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1999. - № 22. - Ст. 198.

 12. 37. Гірничий Закон України від 6 жовтня 1999 року // Відомості Верхо­вної Ради України. - 1999. - 50. - Ст. 433.

 13. 38. Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1998. - № 50. - Ст. 310.

 14. 39. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 року// Відо­мості Верховної Ради України. - 2000. - № 11.-Ст. 90.

 15. 40. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 23. -Ст.176.

 16. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 42. -Ст. 348.

 17. 44. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 50. - Ст. 435.


Питання для самостійного опрацювання:

1.Дайте визначення сільськогосподарського використання природних ресурсів як інституту аграрного права.

2.На яких принципах здійснюється сільськогосподарське використання природних ресурсів?

3.Які види сільськогосподарського використання природних ресурсів вам відомі?

4.Які особливості сільськогосподарського використання водних ресурсів?

5.Які особливості сільськогосподарського використання надр?

6.Які особливості сільськогосподарського використання лісових ресурсів?

7.Які особливості сільськогосподарського використання об’ктів рослинного світу?

8.Які особливості сільськогосподарського використання об’єктів тваринного світу?

9.До компетенції яких органів публічної влади належить надання дозволів на сільськогосподарське використання природних ресурсів?


Завдання:

Складіть конспект-схему з данної теми.


До теми 23
Аграрне законодавство країн-членів ЄС

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

1.Бугера С. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог [Текст] / С. Бугера // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 194 - 199.

2.Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання існуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 39 - 44.

3.Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіоактивно оброблених харчових продуктів в Україні [Текст] / М. Гребенюк, О. Гловацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 30 - 35.

4.Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України «МІА України 2005» : матер, міжнар. наук.-теорет. конф. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2005. - 120 с.

5.Домбровський С. Ф. Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптації до законодавства Європейського Союзу [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 120 - 131.

6.Духневич А.В. Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

7.Духневич, А. В. Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ [Текст] / А. В. Духневич // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.50-56.

8.Соловчук К. О. Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу [Текст] / К. О. Соловчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 62 - 68.
Основні нормативно-правові акти:

1.Регламент Ради № 120/67/ЄЕС від 13 червня 1967 р. про загальну організацію ринку зернових // Official Journal 117 від 19.06.1967. – Р. 2269–2283.

2.Регламент (ЄЕС) № 804/68 від 28 червня 1968 р. про загальну організацію ринку молока і молочних продуктів // Official Journal L 148 від 28.06.1968. – Р. 13–23.

3.Регламент Ради (ЄЕС) № 837/90 від 26 березня 1990 р. про статистичну інформацію, яка має надаватися державами-членами щодо виробництва зернових // Official Journal L 88 від 03.04.1990. – Р. 1.

4.Регламентом Ради (ЄЕС) № 2092/91 від 24 червня 1991 року «про біологічний спосіб виробництва сільськогосподарської продукції і його позначення на сільськогосподарській продукції і продуктах харчування»

5.Регламент Ради (ЄЕС) № 315/93 від 8 лютого 1993 р., що встановлює процедури Співтовариства для забруднювачів у продуктах харчування // Official Journal L 37 від 13.02.1993. – Р. 1–3.

6.Регламент (ЄС) № 1829/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 р. про генетично модифіковані продукти харчування і корма // Official Journal L 268 від 18.10. 2003. – Р. 1–23.

7.Регламент Ради (ЄС) № 1782/2003, який містить список оброблюваних зернових культур, за вирощування яких передбачено виплату додаткових платежів, а також визначає порядок їх виплати // Official Journal L 270 від 21.10. 2003. – Р. 1–69.

8.Регламент Ради (ЄС) № 1784/2003 від 29 вересня 2003 р. про спільну організацію ринку зернових // Official Journal L 270 від 21.10.2003. – Р. 0078–0095.

9.Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 р., що встановлює спеціальні санітарні правила для продуктів харчування тваринного походження // Official Journal L 139 від 30.04.2004. – Р. 55–205.

10.Регламент (ЄС) № 854/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 р., який встановлює спеціальні гігієнічні правила з організації офіційного контролю продукції тваринного походження, призначеної для споживання людьми // Official Journal L 155 від 25.06.2004. – Р. 1–17.

11.Регламент (ЄС) 1935/2004 Європейського Парламенту і Ради від 27 жовтня 2004 р. про матеріали та вироби, які призначені для безпосереднього контакту з харчовими продуктами // Official Journal L 338 від 13.11.2004. – Р. 4–17.

12.Регламент Європейського Парламенту та Ради № 396/2005 (ЄС) від 23 лютого 2005 р. про максимальний рівень залишків пестицидів на або в харчових продуктах та кормах рослинного та тваринного походження та внесення змін до Директиви Ради 91/414/EEC // Official Journal L 70 від 16.03.2005. – Р. 1–16.

13.Регламент Ради (ЄС) № 1290/2005 від 21 червня 2005 р. про фінансування загальної сільськогосподарської політики // Official Journal L 209 від 11.08. 2005. – Р. 1–25.

14.Регламент Ради № 1698/2005 (ЄС) від 20 вересня 2005 р. щодо підтримки розвитку села з боку Європейського Сільськогосподарського Фонду Розвитку Села (ЄСФРС) // Official Journal L 227 від 21.10.2005. – Р. 1–40.

15.Регламент Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 р., що встановлює вимоги щодо максимальних рівнів для певних забруднювачів у зернових // Official Journal L 364 від 20.12. 2006. – Р. 5–24.

16.Регламент Ради № 318/2006 (ЄС) від 20 лютого 2006 р. про загальну організацію ринків у цукровому секторі // Official Journal L 58 від 28.02.2006. – Р. 1–31.

17.Регламент Ради № 320/2006 від 20 лютого 2006 р., що встановлює тимчасову схему реструктуризації цукрової промисловості у Співтоваристві та вносить зміни до Регламенту № 1290/2005 (ЄС) щодо фінансування спільної аграрної політики // Official Journal L 58 від 28.02.2006. – Р. 42–50.

18.Регламент Комісії (ЄС) № 967/2006 від 29 червня 2006 р. про встановлення докладних правил застосування Регламенту Ради № 318/2006 стосовно виробництва цукру, що перевищує квоти // Official Journal L 176 від 30.06.2006. – Р. 22–31.

19.Регламент Ради (ЄС) № 319/2006 від 20 лютого 2006 р., що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1782/2003 про запровадження спільних правил для використання схем прямої підтримки відповідно до спільної сільськогосподарської політики та встановлює схеми підтримки фермерів // Official Journal L 119 від 09.05.2007. – Р. 29.

20.Регламент Ради (ЄЕС) № 510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів // Official Journal L 93 від 31.03.2006. – Р. 12–25.

21.Регламент Ради № 834/2007 від 28 червня 2007 р. про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та відміну Регламенту (ЄЕС) №2092/21 // Official Journal L 189 від 20.07.2007. – Р. 1–23.

22.Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007 р., який встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та спеціальні положення для певних сільськогосподарських продуктів // Official Journal L 299 від 16.11.2007. – Р. 1–149.

23.Регламент Комісії (ЄС) № 687/2008, яким встановлено процедури для приймання зернових інтервенційними агентствами та методи оцінки якості зернових // Official Journal L 192 від 19.07.2008. – Р. 20–48.

24.Регламент Ради № 73/2009 (ЄС) від 19 січня 2009 р., що встановлює загальні правила для прямих схем підтримки для фермерів відповідно до Спільної аграрної політики та встановлює певні схеми підтримки для фермерів, вносить зміни до Регламентів № 1290/2005 (ЄС), № 247/2006 (ЄС), № 378/2007 (ЄС) та скасовує Регламент № 1782/2003 (ЄС) // Official Journal L 30 від 31.01.2009. – Р. 16–99.

25.Регламент Комісії № 707/2008 (ЄС) від 24 липня 2008 р., який вносить зміни до Регламенту № 952/2006 (ЄС), що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради № 318/2006 (ЄС), що стосується управління ринком цукру Співтовариства та системи квот // Official Journal L 197 від 25.07.2008. – Р. 4–17.

26.Регламент Комісії (ЄС) № 839/2008 від 31 липня 2008 р., що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту і Ради, що стосується Додатків II, ІІІ і IV щодо максимальних рівнів залишку пестицидів у певних продуктах // Official Journal L 234 від 30.08.2008. – Р. 1–216.

27.Регламент Комісії (ЄЕС) № 127/2009 від 12 лютого 2009 р., який встановлює процедуру і умови для продажу зернових, викуплених інтервенційними агентствами // Official Journal L 42 від 13.02.2009. – Р. 3–12.

28.Рішення Ради ЄС про продовження дії Міжнародної угоди по цукру (1992 року) від 20 квітня 2007 р. // Official Journal L 119 від 09.05.2007. – Р. 29.

29.Регламент Ради № 1255/1999 (ЄС) від 17 травня 1999 р. по загальній організації ринку молока й молочної продукції // Official Journal L 160 від 26.06.1999. – Р. 48–72.

30.Регламент (ЄС) № 178/2002 від 28 січня 2002 р., який встановлює загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти, встановлює Європейське агентство з безпеки харчових продуктів та процедури з питань безпеки харчових продуктів // Official Journal L 31, 01.02.2002. – Р. 1–24.

31.Регламент Ради № 2597/97 (ЄС) від 18 грудня 1997 р., який встановлює додаткові правила на загальну організацію ринку молока й молочної продукції щодо питного молока // Official Journal L 351 від 23.12.1997. – Р. 13–15.

32.Регламент Ради № 1152/2007 (ЄС) від 26 вересня 2007 р., який вносить зміни до Регламенту № 1255/1999 (ЄС) щодо загальної організації ринку молока та молочних продуктів // Official Journal L 258 від 04.10.2007. – Р. 3–5.

33.Регламент Ради № 2991/94 (ЄС) від 5 грудня 1994 р., який встановлює стандарти для пастоподібних жирів // Official Journal L 316 від 09.12.1994. – Р. 2–7.

34.Регламент Комісії № 273/2008 (ЄС) від 5 березня 2008 р., який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради № 1255/1999 (ЄС) щодо методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів // Official Journal L 88 від 29.03.2008. – Р. 1–115.

35.Регламент Ради № 26 від 4 квітня 1962 р. щодо застосування певних правил конкуренції до виробництва та продажу сільськогосподарської продукції // Official Journal 30 від 20.04.1962. – Р. 993–994.

36.Регламент Ради (ЄС) № 1184/2006 від 24 липня 2006 р. щодо застосування певних правил конкуренції до виробництва і торгівлі сільськогосподарською продукцією // Official Journal L 214 від 04.08.2006. – Р. 7–9.

37.Рішення Ради 94/800 ЄС від 22 грудня 1994 р. про укладення від імені Європейського Співтовариства, в межах його компетенції, угод, досягнутих під час Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів // Official Journal L 336 від 23.12.1994. – Р. 1–2.

38.Регламент Комісії (ЄС) № 657/2008 від 10 липня 2008 р., що встановлює деталізовані правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007, що стосуються допомоги Співтовариства для поставок молока і певних молочних продуктів учням в освітніх закладах // Official Journal L 183 від 11.07.2008. – Р. 17–26.

39.Регламент Європейського парламенту та Ради № 1760/2000 (ЄС) від 17 липня 2000 р. про встановлення системи ідентифікації й реєстрації великої рогатої худоби та про маркування яловичини і продуктів із яловичини та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 890/97 // Official Journal L 204 від 11.08.2000. – Р. 1–10.

40.Регламент Ради № 21/2004 від 17 грудня 2003 р. про запровадження системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз та доповнення Регламенту (ЄС) № 1782/2003 і Директиви 92/102/ЄЕС та 64/432/ЄEC // Official Journal L 5 від 09.01.2004. – Р. 8–17.

41.Регламент Комісії № 504/2008 від 6 червня 2008 р., який імплементує Директиви Ради 90/426/ЄЕС та 90/427/ЄЕС щодо методів ідентифікації парнокопитних // Official Journal L 149 від 07.06.2008. – Р. 3–32. Регламент Комісії № 1235/2008 (ЄС) від 8 грудня 2008 р., який запроваджує детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 щодо систематизації імпорту органічної продукції з третіх країн // Official Journal L 334 від 12.12.2008. – Р. 25–52.

42.Регламент Комісії № 1120/2009 (ЄС) від 29 жовтня 2009 р., який встановлює детальні правила застосування схеми єдиних платежів, визначеної в розділі ІІІ Регламенту Ради (ЄС) № 73/2009, який встановлює загальні правила для схем прямої підтримки для фермерів відповідно до спільної аграрної політики та встановлює певні схеми підтримки для фермерів // Official Journal L 316 від 02.12.2009. – Р. 1–26.

43.Регламент Комісії № 494/98 (ЄС) від 27 лютого 1998 р. про затвердження детальних правил для запровадження Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 щодо застосування мінімальних адміністративних санкцій у структурі системи ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби // Official Journal L 60 від 28.02.1998. – Р. 78–79.

44.Директива Комісії № 79/796/ЄЕС від 26 липня 1979 р. щодо методів аналізу, які застосовуються у Співтоваристві для тестування певних видів цукру, призначеного для споживання людиною // Official Journal L 239 від 22.09.1979. – Р. 24–52.

45.Директива 90/676/ЄЕС щодо ведення реєстру застосованої обробки живої худоби та продуктів тваринного походження // Official Journal L 373 від 31.12.1990. – Р. 15.

46.Директива Ради (ЄЕС) № 2377/90, щодо заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного походження // Official Journal L 224 від 18.08.1990. – Р. 1.

47.Директива Європейського Парламенту і Ради № 94/62/ЄС від 20 грудня 1994 р. про упаковку та відходи упаковки // Official Journal L 365 від 31.12.1994. – Р. 10–23. Директива Ради № 96/93/ЄС від 17 грудня 1996 р. про сертифікацію тварин і тваринних продуктів // Official Journal L 13 від 16.01.1997. – Р. 28–30.

48.Директива Ради №96/23/ЄC від 29 квітня 1996 р. щодо заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного походження, що скасовує Директиви 85/358/ЄЕС і 86/469/ЄЕС та Рішення 89/187/ЄЕС і 91/664/ЄЕС // Official Journal L 125, від 23.05.1996. – Р. 10–32.

49.Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/13/ЄС від 20 березня 2000 р., що ухвалює приведення у відповідність законоположень держав-членів про етикетування та оформлення продовольчих товарів, а також про їх рекламу // Official Journal L 109 від 06.05.2000. – Р. 29–42.

50.Директива Ради 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 р., що стосується певних видів цукру, призначених для споживання людьми // Official Journal L 10 від 12.01.2002. – Р. 53–57.

51.Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/18/ЄС від 12 березня 2001 р. про підготоване розповсюдження у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів // Official Journal L 106 від 17.04.2001. – Р. 1–39.

52.Директива Ради 2001/114/ЄС від 20 грудня 2001 р. щодо певних видів частково або повністю сухого консервованого молока для споживання людьми // Official Journal L 15 від 17.01.2002. – Р. 19–23.

53.Директива Ради 2001/110/EC від 20 грудня 2001 р., яка встановлює вимоги щодо меду // Official Journal L 10 від 12.01.2002. – Р. 47–52.

54.Директива Ради 2002/99/ЄС від 16 грудня 2002 р., яка встановлює ветеринарні правила, що регулюють виробництво, обробку, оптовий продаж та вихід на ринок товарів тваринного походження, призначених для споживання людиною // Official Journal L 18 від 23.01.2003. – Р. 11–20.

55.Директива Ради 96/16/ЄС від 19 березня 1996 р. про статистичні дослідження молока та молочних продуктів // Official Journal L 78 від 28.03.1996. – Р. 27–29.

56.Директива Європейського парламенту та Комісії № 2009/32/ЄС від 23 квітня 2009 р. щодо зближення законодавства держав-членів стосовно екстрактів розчинників, що використовуються у виробництві продуктів харчування та харчових інгредієнтів // Official Journal L 141, 06.06.2009. – Р. 3–11.

57.Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/41/EC від 6 травня 2009 р. про обмежене використання генетично модифікованих мікроорганізмів // Official Journal L 125 від 21.05.2009. – Р. 75–97.


Питання для самостійного опрацювання:

1.Що являє собою спільна аграрна політика ЄС?

2.Визначте завдання спільної політики ЄС.

3.Визначте основні завдання сучасної аграрної політики України в умовах членства України у СОТ і майбутньої ЗВТ з ЄС.

4.Вкажіть основні завдання та мету Угоди про сільське господарство СОТ 1994 р.

5. Визначте основні завдання Угоди про ЗВТ, що планується до підписання 1 листопада 2016р.

6.Що являє собою стратегічна програма спільної аграрної політики ЄС «САПАРД»?

7.Визначте Європейське законодавство в сфері регулювання сільського господарства.

8.Яка кінцева мета здійснення субсидій та компенсацій фермерським господарствам Європи?

Завдання:

Складіть розгорнутий конспект даної теми.


7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:

1.Аграрне право: предмет, принципи і система., їх зміст і особливості.

2.Становлення аграрного права: особливості його розвитку як науки.

3.Нові правові інститути аграрного права України: проблеми розвитку.

4.Особливості джерел аграрного права, їх види.

5.Поняття, види і особливості аграрних правовідносин.

6.Особливості правового статусу суб’єктів аграрного права.

7.Правове регулювання приватизації в АПК

8.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

9.Правове регулювання ринку зерна.

10.Правове регулювання ринку цукру

11.Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

12.Поняття соціального розвитку села

13.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

14.Особливості правого режиму земель сільськогосподарського призначення

15.Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

16.Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах з обмеженою відповідальністю

17.Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

18.Правові умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

19.Правове регулювання тваринництва: загальна характеристика, особливості

20.Правове регулювання рослинництва: загальна характеристика, особливості

21.Контрактація та інші договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції22.Договори на виконання науково-технічної продукції у сільському господарстві: класифікація, особливості.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка