Програма навчальної дисципліни "Числові методи"Сторінка4/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
4.2.8. Повторне складання модульного контролю

  • Студент може підвищити будь-яку із рейтингових оцінок.

  • Перескладання модульних завдань впродовж семестру відбувається впродовж одного тижня після його складання останньою групою потоку.

4.2.9. Порядок звітності перед деканатами

  • До деканату подається інформація про підсумкові семестрові модульні рейтингові оцінки у вигляді атестації студентів.

  • Ці оцінки мають статус проміжних і можуть бути підвищені впродовж семестру у встановленому кафедрою порядку.

  • Відомість модульного контролю здається до деканату в кінці семестру на початку екзаменаційної сесії.

  • Приклад заповнення відомості модульного контролю наведено у додатку 1.

4.2.10. Отримання залікової оцінки оцінки

Успішно встигаючі студенти за підсумками роботи протягом семестру мають можливість:  • не складати залік, а отримати залікову оцінку так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу з дисципліни;

  • складати залік з метою підвищення заліковї оцінки.

4.2.11. Виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки

Для виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента рейтингові оцінки в балах за 100-бальною шкалою переводяться у традиційні за національною шкалою та шкалою ECTS (наприклад: відмінно/А) відповідно до таблиці:Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною

шкалою


Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Означення

90-100

Відмінно

А

Відмінно


(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре


(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре


(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно


(непогано, але із значною кількістю недоліків)

60-66

E

Достатньо


(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно


(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно


(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.12. Заповнення заліково-екзаменаційної відомості

Приклад заповнення заліково-екзаменаційної відомості наведено у додатку 2.

Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву за встановленою директоратом (деканатом) формою.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і отримав дозвіл викладача не складати залік, дорівнює підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці.Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
Додаток 1АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут___________________________________________________________________


Факультет ____________________________ Кафедра ________________________________
Навчальний рік _________________ Семестр __________
Курс _______ Група ________ Дата ____________
Прізвище та ініціали

студента


Модуль №

Поточна

Контрольна

Бали

Національна шкала
Викладач________________________ Підпис___________________

Зав. кафедри____________________ Підпис___________________

Додаток 2

Приклад 1

ВІДОМІСТЬ № _____Прізвище та ініціали

студента


Модульна рейтингова оцінка

Модуль №1

Модуль №2

Поточна

Контрольна

Підсумкова

Поточна

Контрольна

Підсумкова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

1.

Косар І.О.90*

Відм.94*

Відм.

2.

Фурсов Г.П.46**

НезадовНе атестований***

3.

Луценко С.А.60

Задов.50

Незадов.

модульного контролю

Коментар: Рейтингова система оцінювання з дисципліни передбачає використання 100-бальної шкали

** Оцінка розраховується відповідно до формули

***За результатами роботи протягом семестру

Приклад 2

ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № _______

семестрового контролю (диференційований залік, екзамен)Прізвище та ініціали

студента


залікової

книжки


Рейтингова оцінка

Підпис

провідного викладачаПідсумкова семестрова модульна

Екзаменаційна

(залікова)Підсумкова семестрова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна

Шкала


Бали

Національна шкала

Шкала ECTS

1.

Косар І.О.

0710876

91*

Відм.

91

Відм.

А
2.

Фурсов Г.П.

0710887Н е а т е с т о в а н и й
3.

Луценко С.А.

0710891

56

Незадов.

56

Незадов.

FX
Коментар: * Оцінку розрахована за відповідною формулою

Приклад 3
ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № _______

семестрового контролю (диференційований залік, екзамен)
Прізвище та ініціали

студента


залікової

книжки


Рейтингова оцінка

Підпис

провідного викладачаПідсумкова семестрова модульна

Екзаменаційна

(залікова)Підсумкова семестрова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна

Шкала


Бали

Національна шкала

Шкала ECTS

1.

Богданов О.І.

404056

93

Відм.*

93

Відм.*

А

2.

Кухар О.В.

404066

36

Незадов.

Не з’явився *

36

Незадов.

FX

3.

Сич Д.О.

404076

89

Добре.

75

Добре

82

Добре

В

Коментар: Студент не складав семестровий екзамен (оформлена відповідна заява)

* Студент не складав семестровий екзамен ( не допущений)

Студент складав семестровий екзамен. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка розраховується відповідно до формулиКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка