Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освітиСкачати 445.87 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації02.12.2016
Розмір445.87 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Міністерство охорони здоров`я України

Центральний методичний кабінет

з вищої медичної освіти


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


для студентів вищих медичних закладів освіти

III – IV рівнів акредитації

Спеціальність : 7.110106 «Стоматологія»


Напрямок підготовки: 1101 «Медицина»

Київ, 2012
Міністерство охорони здоров`я України

Центральний методичний кабінетз вищої медичної освіти


Затверджую

Заступник Міністра охорони здоров’я___________Р.В. Моісеєнко
“______”___________ 2012 р.«ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»
ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів вищих медичних закладів освіти

III – IV рівнів акредитації

Спеціальність : 7.110101“Стоматологія”

Напрямок підготовки: 1101 «Медицина»

Погоджено

Директор Центрального

методичного кабінету

з вищої медичної освіти

МОЗ України

___________ І.С. Вітенко
“______” ___________ 2012 р.


Київ -2012
Типова програма складена викладачами опорної кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:

завідувачем кафедри, д. мед. н. О.А. Голубовською,

професором кафедри, д. мед. н. А.В. Шкурбою,

доцентом кафедри, к. мед. н. Н.В. Митус.

Рецензенти:І. Пояснювальна записка

Типова програма з інфекційних хвороб для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності “лікар-стоматолог” 7.110106 напряму підготовки 1101 “Медицина” відповідно до таких нормативних документів: • освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України від 16.04.03 №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;

 • наказу №541 від 8.07.2010 р. «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «стоматологія» (наказ МОЗ України від 7.12.2009 р. №929)»;

 • листи МОЗ України від 21.01.2008 р. № 08.01-22/65, 16.06.2005 р. №08.01-22/1258 про Тимчасову інструкцію з оцінювання навчальної діяльності студентів при впровадженні КМСОНП та зміни до неї;

 • Наказ МОН України №48 від 23.01.2004 р., що затвердив Тимчасове Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців;

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • інструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

 • Наказ МОН України №161 від 2.06.1993 р. рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • наказ МОЗ України №415 від 23.07.2007 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.07.2003 р. №352 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «стоматологія»;

 • наказ МОЗ України №352 від 25.07.2003 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «стоматологія» та зміни до нього.

 • Закон України «Про вищу освіту», указ Президента України від 17.02.2004 р. №199 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України»,

 • Наказ МОЗ України від 24.02.2000 р. №35 «Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2000 р. за №370/4591,

 • Наказ МОН України від 9.07.2009 р. №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента».

Термін навчання за спеціальністю: “Лікар-стоматолог” 7.110104 - 5 років.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється на ІV році навчання.
Інфекційні хвороби як навчальна дисципліна:
а) базується на вивченні студентами медичної і біологічної фізики, морфологічних дисциплін, мікробіології, вірусології та імунології, фізіології, патофізіології, внутрішніх хвороб, хірургії, неврології, дерматології, епідеміології, офтальмології, отоларингології, ендокринології, клінічної фармакології, реаніматології та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій організму в процесі життєдіяльності.

У загальній системі підготовки лікаря дисципліна „Інфекційні хвороби” посідає важливе місце з урахуванням значної поширеності інфекційної патології, необхідності формування у майбутніх лікарів клінічного мислення, вмінь та практичних навичок, які забезпечують своєчасну діагностику інфекційних хвороб та їхніх ускладнень, раціональне лікування, вибір оптимальної тактики в разі надання невідкладної допомоги. Особлива увага у викладанні дисципліни приділяється питанням ранньої діагностики, лікуванню хворих на догоспітальному етапі, що сприяє підвищенню якості підготовки лікаря.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної освіти.

Програма дисципліни структурована на 1 модуль ЕСТS, до складу якого входять 2 змістових модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю.


Каталог: uploads -> repository -> infectio
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
infectio -> Робоча програма елективного курсу для студентів 6-го курсу
infectio -> Робоча програма для студентів 6-го курсу за фаховими спрямуваннями
infectio -> Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичні вказівки практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету 2010
infectio -> Методичнарозробк а
infectio -> Методичнарозробк а

Скачати 445.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка