Програма навчальної дисципліни Економічна і соціальна географія України (назва навчальної дисципліни) напрям 040104 Географія (шифр, назва напряму) спеціальність «Економічна і соціальна географія»


Тема 1. Особливості суспільно-географічного районування України (за різними авторами). Характеристика Донецького економічного районуСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 1. Особливості суспільно-географічного районування України (за різними авторами). Характеристика Донецького економічного району

Основи соціо-економіко-географічного районування. Ознаки району. Суспільно-географічне районування України. Основні суспільно-географічні макрорайони України (за О. Шаблієм, Ф. Заставним, М. Пістуном, А. Голіковим).Особливості формування території. Особливості суспільно-географічного положення. Оцінка прикордонного СГП. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Природно-ресурсний потенціал району, особливості його компонентної структури і вплив на формування господарського комплексу. Мінеральні ресурси. Екологічні проблеми Донбасу. Несприятлива демографічна ситуація. Висока мобільність населення. Густота населення. Високий рівень урбанізації території. Специфічні риси галузевої структури зайнятості. Проблеми і перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства та спеціалізації суспільно-географічних районів. Агропромисловим комплекс району. Умови і чинники формування. Степовий зональний АПТК. Донецький приміський АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна мережа району. Значення окремих видів транспорту у вантажо- і пасажироперевезеннях. Основні транспортні вузли. Внутрішньорайонні та міжрайонні транспортно-економічні зв‘язки та проблеми їх раціоналізації. Господарські вузли (Донецько-Макіївський, Луганський, Горлівсько-Єнакіївський, Маріупольський) та центри. Проблеми господарських вузлів паливно-енергетичної та металургійної орієнтації. Суспільно-географічні зв’язки району з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.
Тема 2. Суспільно-географічна характеристика Столичного, Центрального, Північно-Східного економічних районів

Столичний суспільно-географічний район (Київська, Чернігівська, Житомирська області). Склад і особливості формування території. Місце і значення району в географічному поділі праці. Спеціалізація району. Рівень економічного і соціального розвитку, його територіальна диференціація. Історичні особливості формування і розвитку господарства району. Природно-ресурсний потенціал району. Гострі екологічні проблеми. Демографічна ситуація. Рівень урбанізації території. Київська агломерація. Сільське розселення. Трудові ресурси. Регіональні ринки праці. Київський міський ринок праці. Трудові міграції. Національний склад. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Машинобудування та металообробка. Перспективи розвитку галузі в малих і середніх містах. Київський машинобудівний вузол. Хімічна промисловість. Легка і харчова промисловість. Будівельна промисловість. Скляна промисловість. Порцеляново-фаянсова промисловість. Лісове господарство. Деревообробна. Меблева промисловість. Агропромисловим комплекс району. Соціальний комплекс району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс. Рекреаційне господарство. Туристичний комплекс, його особливе значення. Транспортний комплекс району. Суспільно-географічні зв’язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Центральний суспільно-географічний район (Кіровоградська і Черкаська області). Склад і особливості формування території. Місце району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Рівень економічного і соціального розвитку. Оцінка суспільно-географічного положення. Географічний центр України. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Оцінка природно-ресурсного потенціалу району, його структури. Екологічні проблеми. Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Міське і сільське розселення. Трудові ресурси. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Загальна характеристика господарства (територіально-галузева структура). Агропромисловий комплекс району. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Сільське господарство району. Лісостеповий і Степовий зональні АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна система району. Основні транспортні вузли і центри. Найважливіші залізничні і автомобільні магістралі району. Суспільно-географічні зв‘язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Північно-східний суспільно-географічний район (Харківська, Полтавська, Сумська області). Склад і особливості формування території. Місце і роль району в географічному поділі праці. Галузі спеціалізації. Територіальна диференціація рівнів економічного і соціального розвитку. Оцінка суспільно-географічного положення, його особливості. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Природно-ресурсний потенціал району та його вплив на формування господарського комплексу. Паливні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Екологічні проблеми. Складна демографічна ситуація в районі. Несприятлива вікова структура населення. Трудові ресурси. Структура зайнятості. Рівень зайнятості і безробіття. Регіональні ринки праці. Мононаціональний склад населення. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Машинобудування і металообробка. Харківський машинобудівний вузол. Хімічна промисловість. Газова, нафтова і нафтопереробна промисловість. Електроенергетика. Легка і харчова промисловість. Будівельна промисловість. Фаянсова і скляна промисловість. Агропромисловим комплекс району. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Поліський і Лісостеповий зональні АПТК. Харківський приміський АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна мережа. Харківський транспортний вузол. Суспільно-географічні зв‘язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.
Тема 3. Суспільно-географічна характеристика Причорноморського, Придніпровського, Подільського економічних районів

Причорноморський суспільно-географічний район (Одеська, Миколаївська, Херсонська області і Автономна Республіка Крим). Склад і особливості формування території. Місце і значення району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Рівень економічного і соціального розвитку. Приморське суспільно-географічне положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Природно-ресурсний потенціал, особливості його структури. Рекреаційні ресурси. Екологічні проблеми морів. Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Особливості міського і сільського розселення. Рівень урбанізації. Трудові ресурси і особливості їх використання. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Національний склад. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Машинобудування і металообробка. Суднобудування і судноремонт. Приладо- і верстатобудування, радіоелектроніка, електротехнічне, енергетичне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування для хімічної та харчової промисловості. Машинобудівні вузли. Розвиток гірничо-хімічного циклу на базі солей Сиваша та солоних озер Причорномор’я. Хімічна і нафтохімічна промисловість. Переробка нафти. Виробництво пластмас, мінеральних добрив, сірчаної кислоти, лаків і фарб, реактивів, соди, фармацевтичних препаратів. Легка і харчова промисловість. Агропромисловий комплекс. Зональні АПТК. Приміські АПТК. Морепромисловий цикл (вилов і переробка риби та інших біологічних ресурсів моря). Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Рекреаційний комплекс. Рекреаційні райони: Південний берег Криму, Західне і Південно-Східне узбережжя Криму, Одеський, Очаківський, Херсонський, Азовський. Транспортний комплекс. Морський транспорт. Сезонність перевезень. Основні транспортні вузли. Портове господарство району. Внутрішньорайонні й міжрайонні суспільно-географічні зв’язки. Міжнародні зв’язки. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Подільський суспільно-географічний район (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області). Склад і особливості формування території. Місце і роль району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Неоднорідність економічного і соціального розвитку. Оцінка суспільно-географічного положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Природні умови і ресурси. Земельні ресурси. Екологічні проблеми. Демографічна ситуація. Старіння населення. Міське і сільське розселення. Низький рівень урбанізації. Трудові ресурси. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми та перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Машинобудування і металообробка. Сільськогосподарське, електротехнічне машинобудування, верстато- і приладобудування, виробництво технологічного обладнання для легкої, і харчової промисловості. Легка і харчова промисловість. Будівельна промисловість. Скляна і порцеляново-фаянсова промисловість. Деревообробна і целюлозно-паперова та меблева промисловість. Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив. Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Лісостеповий зональний АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна система району. Основні транспортні вузли. Суспільно-географічні зв‘язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Основні проблеми і перспективи розвитку.

Придніпровський суспільно-географічний район (Дніпропетровська і Запорізька області). Склад і особливості формування території. Значення району в господарському комплексі України. Спеціалізація району. Рівень економічного і соціального розвитку. Оцінка суспільно-географічного положення. Комплексоформуюча роль р. Дніпро. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Значний природно-ресурсний потенціал, особливості його структури. Мінеральні ресурси. Екологічні проблеми. Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Міське і сільське розселення. Високий рівень урбанізації. Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Криворізька, Запорізька агломерації. Трудові ресурси. Особливості галузевої структури зайнятості. Регіональні ринки праці. Національний склад. Георелігійна ситуація в районі. Загальна характеристика господарства. Паливно-енергетичний комплекс. Електроенергетика. Районоформуюче значення ГЕС. Вугільна промисловість. Газова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Металургійний цикл чорних металів (видобування і збагачення чорної і марганцевої руд, нерудної сировини, коксохімія, виплавка металу). Кольорова металургія (виплавка алюмінію, титану, магнію). Металургійні райони і вузли. Агропромисловий комплекс району. Умови і чинники спеціалізації. Степовий зональний АПТК. Придніпровський приміський АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна система району. Основні транспортні вузли. Суспільно-географічні зв’язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.
Тема 4. Суспільно-географічна характеристика Карпатського, Північно-західного економічних районів. Особливості та перспективи розвитку України

Карпатський суспільно-географічний район (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області). Склад і особливості формування території. Місце і роль району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Територіальна диференціація рівнів економічного і соціального розвитку. Прикордонне суспільно-географічне положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Значних природно-ресурсний потенціал, його структура і вплив на формування господарського комплексу. Рекреаційні ресурси. Екологічні проблеми Передкарпаття. Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Густота населення. Особливості сільського і міського розселення. Рівень урбанізації. Трудові ресурси. Структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми і перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Складна георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна промисловість. Нафтова і газова промисловість. Переробка нафти. Електроенергетика. Машинобудування і металообробка. Приладо- і верстатобудування, автомобілебудування, електротехнічна і радіоелектронна промисловість, сільськогосподарське машинобудування. Львівський машинобудівний вузол. Лісопромисловий комплекс завершеного циклу виробництва. Лісове господарство. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Меблева промисловість. Лісохімія. Карпатський лісопромисловий комплекс. Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив, сірчаної кислоти, барвників, хімія органічного синтезу. Фармацевтична промисловість. Легка і харчова промисловість. Будівельна промисловість. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Рекреаційний комплекс. Умови і чинники розвитку. Санаторно-курортне, туристське господарство, сфера відпочинку. Рекреаційні центри. Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Зональні та приміські АПТК. Транспортна система. Основні транспортні вузли. Суспільно-географічні зв’язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Північно-Західний суспільно-географічний район (Волинська, Рівненська області). Склад і особливості формування території. Місце і роль району в географічному поділі праці. Галузі спеціалізації. Низький рівень економічного і соціального розвитку. Оцінка прикордонного суспільно-географічного положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства. Природно-ресурсний потенціал, його структура і вплив на формування господарського комплексу. Екологічні проблеми. Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Густота населення. Міське і сільське розселення. Низький рівень урбанізації. Трудові ресурси. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми та перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація. Загальна характеристика господарства. Машинобудування і металообробка. Електротехнічне, сільськогосподарське і автомобільне машинобудування, приладобудування, виробництво технологічного устаткування для харчової промисловості. Лісова, деревообробна, целюлозно-паперова промисловість. Виробництво меблів. Лісохімія. Волинський лісопромисловий комплекс. Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив, пластмас, гумотехнічних виробів. Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Поліський та Лісостеповий зональні АПТК. Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс. Транспортна система. Основні транспортні вузли. Суспільно-географічні зв’язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Особливості, проблеми та перспективи розвитку економіки України. Україна і світове господарство. Зовнішньоекономічні зв’язки України. Структура експорту та імпорту. Туризм. Міграція робочої сили. Інвестиційна діяльність. Глобалізацій ні процеси. Україна у складі міжнародних економічних організацій. Перспективні галузі економіки. Депресивні галузі економіки. Шляхи виходу з економічної кризи

4. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1

Суспільно-географічне положення України. Етно-демографічні процеси в Україні

(12 годин)

Тема 1. Основи соціально-економічної географії України. Україна на економічній та політичній карті світу

3

2

12

8

2


6

Тема 2. Історико-географічні аспекти формування території України та її господарського освоєння

3

2

12

6

6

Тема 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України

4

2

22

6

6

Тема 4. Етно - демографічні особливості України

4

2

22

8

2


6

Поточний контроль

2

2Разом за розділом 1

16

10

68

28

4


24

Розділ 2

Проблеми територіальної організації господарства України та її окремих регіонів

(24 години)

Тема 1. Загальна характеристика економіки України

3

2

12

7

2


5

Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)

5

4

12

8

2


6

Тема 3. Територіальна організація металургійного комплексу України

4

2

22

8

2


6

Тема 4. Машинобудівний комплекс України

6

4

22

6

6

Тема 5. Хімічний комплекс України

3

2

12

6

6

Тема 6. Лісовиробничий комплекс України

3

2

1
Тема 7. Агропромисловий комплекс України (АПК)

6

4

22

6

6

Тема 8.

Транспортний та соціальний комплекси України4

2

22

6

6

Підсумковий семестровий контроль (залік)

2

2Разом за розділом 2

36

24

1214

47

6


41

Розділ 3

Особливості суспільно-географічного районування України (10 годин)

Тема 1. Особливості суспільно-географічного районування України (за різними авторами). Характеристика Донецького економічного району

4

2

23

11

2

27

Тема 2. Суспільно-географічна характеристика Столичного, Центрального, Північно-Східного економічних районів

4

2

23

7

7

Тема 3. Суспільно-географічна характеристика Причорноморського, Придніпровського, Подільського економічних районів

4

2

23

7

7

Тема 4. Суспільно-географічна характеристика Карпатського, Північно-західного економічних районів. Особливості та перспективи розвитку

6

2

43

7

7

Підсумковий семестровий контроль (іспит)

2

2Індивідуальне науково-дослідне завдання

6

6

9

9

Разом за розділом 3

20

10

1012

41

2

237

Усього годин

74

46

2834

116

12

2102

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка