Програма навчальної дисципліни "Фізичний практикум"Сторінка4/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Рис. 4.1. Загальна структура підсумкової семестрової рейтингової оцінки

де f1 - ваговий коефіцієнт підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки, дорівнює 2; QR – підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка; Qe - залікова рейтингова оцінка; f2 – ваговий коефіцієнт залікової оцінки, дорівнює 1. Максимальна залікова оцінка складає 100 балів за шкалою навчального закладу. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається в балах за шкалою навчального закладу, у національній шкалі і за шкалою ECTS.   1. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка розраховується як середня за всіма підсумковими модульними рейтинговими оцінками з урахуванням нерівноцінності різних модулів:

,

де: - ваговий коефіцієнт, який враховує нерівноцінність різних модулів; - підсумкова модульна рейтингова оцінка за j – тий модуль; m – кількість модулів за семестр.

Максимальна підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка складає 100 балів за шкалою навчального закладу. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається в балах і за національною шкалою.   1. Підсумкова модульна рейтингова оцінка за кожний модуль

Підсумкова модульна рейтингова оцінка розраховується з урахуванням усіх оцінок за теоретичну підготовку та експериментальне виконання кожної лабораторної роботи даного модуля за формулою:

,
де cj – ваговий коефіцієнт “за теорію”; kj – кількість лабораторних робіт у jтому модулі; - поточна оцінка за теоретичну підготовку до l – тої лабораторної роботи; - поточна оцінка за захист експериментальних результатів l – тої лабораторної роботи; fj ваговий коефіцієнт ( cj = fj =1).

Максимальна підсумкова модульна рейтингова оцінка складає 100 балів за шкалою навчального закладу. Підсумкова модульна рейтингова оцінка за кожний модуль визначається в балах і за національною шкалою.

4.2.6. Модульний контроль .

Модульний контроль знань з теоретичного матеріалу проводиться на лекції або на практичному занятті (за рішенням кафедри з урахуванням аудиторних годин дисципліни) з модуля №1 «Закони механічного руху» у 1 семестрі при вивченні дисципліни «Механіка»; з модуля №2 «Молекулярна фізика. Основи термодинаміки» - при вивченні у 2 семестрі дисципліни «Молекулярна фізика»; з модуля №3 «Закони постійного та змінного струму» - при вивченні у 3 семестрі дисципліни «Електрика і магнетизм»; з модуля №4 «Геометрична та хвильова оптика» - при вивченні у 4 семестрі дисципліни «Оптика»; з модуля №5 «Основи квантової фізики» та з модуля №6 «Атомна і ядерна фізика» - при вивченні у 5 семестрі дисципліни «Атомна і ядерна фізика».

4.2.7. Порядок звітності перед деканатами


 • До деканату подається інформація про підсумкові семестрові модульні рейтингові оцінки у вигляді атестації студентів (додаток 1).

 • Ці оцінки мають статус проміжних і можуть бути підвищені впродовж семестру у встановленому кафедрою порядку.

 • Відомість модульного контролю здається до деканату в кінці семестру на початку екзаменаційної сесії.

 • Приклад заповнення відомості модульного контролю наведено у додатку 2.

4.2.8. Отримання залікової оцінки

Успішно встигаючі студенти за підсумками роботи протягом семестру мають можливість: • не складати залік, а отримати залікову оцінку так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу з дисципліни;

 • складати залік з метою підвищення залікової оцінки.

4.2.9. Виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки

Для виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента рейтингові оцінки в балах за 100-бальною шкалою переводяться у традиційні за національною шкалою та шкалою ECTS (наприклад: відмінно/А) відповідно до таблиці:Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною

шкалою


Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Означення

90-100

Відмінно

А

Відмінно


(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре


(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре


(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно


(непогано, але із значною кількістю недоліків)

60-66

E

Достатньо


(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно


(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно


(з обов’язковим повторним курсом)

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка