Програма навчальної дисципліни "Фізичний практикум"Сторінка5/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

4.2.10. Заповнення заліково-екзаменаційної відомості

Приклад заповнення заліково-екзаменаційної відомості наведено у додатку 2.

У випадку відсутності студента на семестровому заліку, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Залікова рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового заліку і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Додаток 1

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Інститут___________________________________________________________________


Факультет ____________________________ Кафедра ________________________________
Навчальний рік _________________ Семестр __________
Курс _______ Група ________ Дата ____________
Прізвище та ініціали

студента


Модуль №

Поточна

Контрольна

Бали

Національна шкалаВикладач________________________ Підпис___________________

Зав. кафедри____________________ Підпис___________________

Додаток 2
Приклад 1

ВІДОМІСТЬ № _____Прізвище та ініціали

студента


Модульна рейтингова оцінка

Модуль №1

Модуль №2

Поточна

Контрольна

Підсумкова

Поточна

Контрольна

Підсумкова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

Бали

Національна шкала

1.

Косар І.О.90*

Відм.94*

Відм.

2.

Фурсов Г.П.46**

НезадовНе атестований***

3.

Луценко С.А.60

Задов.50

Незадов.

модульного контролю

Коментар: Рейтингова система оцінювання з дисципліни передбачає використання 100-бальної шкали

** Оцінка розраховується відповідно до формули

***За результатами роботи протягом семестру

Приклад 2


ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № _______

семестрового контролю (диференційований залік, екзамен)
Прізвище та ініціали

студента


залікової

книжки


Рейтингова оцінка

Підпис

провідного викладачаПідсумкова семестрова модульна

Екзаменаційна

(залікова)Підсумкова семестрова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна

Шкала


Бали

Національна шкала

Шкала ECTS

1.

Косар І.О.

0710876

91*

Відм.

91

Відм.

А
2.

Фурсов Г.П.

0710887Н е а т е с т о в а н и й
3.

Луценко С.А.

0710891

56

Незадов.

56

Незадов.

FX
Коментар: * Оцінку розрахована за відповідною формулою

Приклад 3
ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № _______

семестрового контролю (диференційований залік, екзамен)
Прізвище та ініціали

студента


залікової

книжки


Рейтингова оцінка

Підпис

провідного викладачаПідсумкова семестрова модульна

Екзаменаційна

(залікова)Підсумкова семестрова

Бали

Національна шкала

Бали

Національна

Шкала


Бали

Національна шкала

Шкала ECTS

1.

Богданов О.І.

404056

93

Відм.*

93

Відм.*

А

2.

Кухар О.В.

404066

36

Незадов.

Не з’явився *

36

Незадов.

FX

3.

Сич Д.О.

404076

89

Добре.

75

Добре

82

Добре

ВКоментар: Студент не складав семестровий екзамен (оформлена відповідна заява)

* Студент не складав семестровий екзамен ( не допущений)

Студент складав семестровий екзамен. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка розраховується відповідно до формули
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка