Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.7 Mb.
#471
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

п

с.р.

Загальна частина

1. Поняття господарської діяльності

14

2

2

10

2. Господарське право в системі права

16

4

2

12

3. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

18

4

4

10

4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

18

4

4

10

5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

18

4

4

10

6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

18

4

4

10

Усього за семестр

104

22

20

62

7. Відповідальність у сфері господарювання

20

4

4

12

8. Господарські зобов’язання: поняття, види та правова природа

22

4

4

12

9. Окремі види господарської діяльності

18

4

6

10

10. Грошові зобов’язання господарського характеру

18

4

4

10

11. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

28

4

4

20

Усього за семестр

106

20

22

64

Усього за навчальний рік

210

42

42

126

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема № 1: Поняття господарської діяльності

 1. Господарська діяльність: поняття, ознаки господарської діяльності.

 2. Види господарської діяльності.

 3. Поняття підприємницької діяльності. Ознаки підприємницької діяльності.

 4. Принципи підприємницької діяльності.

 5. Види підприємницької діяльності.

 6. Принципи господарювання та їх зміст.

Тема № 2: Господарське право в системі права України

 1. Господарське право як галузь права: ідейно-історичні умови виокремлення.Загальна характеристика предмету та методу регулювання господарського права.

 2. Принципи господарського права.

 3. Господарсько-правові норми: поняття та види.

 1. Джерела (форми) господарського права: загальна характеристика.

 2. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Історія прийняття ГК України.

 3. Акти господарського законодавства.

 4. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.

 5. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

Тема № 3: Державне регулювання господарської діяльності в Україні

Заняття 1.

1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

4. Поняття та форми державної господарської діяльності.

5. Державне замовлення та фінансування.

6. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи.

7. Спрощена система оподаткування: поняття, правові засади та умови.

8. Мале підприємництво в сучасних умовах в контексті державного регулювання та підтримки.

Заняття 2.

1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

3. Установчі документи суб’єктів господарювання.

4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

6. Ліцензування господарської діяльності.

7. Патентування деяких видів підприємництва.

8. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Тема № 4: Загальна характеристика суб’єктів господарського права

Заняття 1.

1. Поняття та види суб'єктів господарювання.2. Поняття та види підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого органу»).

3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

Заняття 2.

5. Акціонерне товариство: поняття та умови діяльності.

6. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правова природа. Повне товариство та командитне товариство.

7. Правовий статус господарських об’єднань.

8. Торгово-промислові палати.

9. Фондова біржа: поняття та правова природа. Товарна біржа.

Тема № 5: Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

Заняття 1.

1. Поняття правового режиму майна господарських організацій.

2. Види правових режимів майна.

3. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

4. Право господарського відання та оперативного управління.

Заняття 2.

1. Право промислової власності в господарських відносинах.

2. Правова природа промислової власності.

3. Об’єкти права комерційної власності.

4. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

Тема № 6: Антимонопольно-конкурентне законодавство

Заняття 1.

1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

2. Поняття економічної конкуренції.

3. Конкуренція у странах ЄС.

4. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.

5. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

6. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.

7. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

8. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

Заняття 2.

1. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.

2. Правове становище та компетенція Антимонопольного комітету України.

3. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тема № 7: Відповідальність у сфері господарювання

Заняття 1.

1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

5. Форми господарсько-правової відповідальності.

6. Склад господарського правопорушення.

Заняття 2.

1. Конфіскація як форма господарсько-правової відповідальності.

2. Господарські санкції приватноправового характеру.

3.Адміністративно-господарський штраф як форма господарсько-правової відповідальності.

4. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

Тема № 8: Господарські зобов’язання: поняття, види та правова природа

Заняття 1.


 1. Поняття та ознаки господарського зобов’язання.

 2. Класифікація господарських зобов’язань.

 1. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 2. Укладання, зміна та розірвання господарських зобов’язань.

 3. Способи забезпечення господарських зобов’язань.

 4. Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського договору.

5. Класифікація господарських договорів.

Заняття 2.

1. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

2. Зміст господарського договору. Види істотних умов господарського договору.

3. Форма господарського договору.

4. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки.

5. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.Тема № 8: Окремі види господарської діяльності

Заняття 1.

1. Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності.

2. Договір поставки: зміст, форма, права та обов’язки сторін, відповідальність.

3. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення.

4. Порядок прийняття продукції по кількості та якості.

Заняття 2.

1. Договір енергопостачання.

2. Міна (бартер) в сфері господарювання.

3. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

4. Особливість укладання та виконання угод за державним замовленням та закупівель за державні кошти.

Заняття 3.

1. Агентські угоди в сфері господарювання.

2. Договір зберігання на товарному складі.

3. Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

4. Поняття капітального будівництва та будівельне законодавство. Способи та стадії капітального будівництва.
Тема № 10: Грошові зобов’язання господарського характеру

Заняття 1.

1. Гроші як об’єкт господарського зобов’язання.

2. Поняття та функції грошового зобов’язання господарського характеру.

3. Система грошових зобов’язань господарського характеру та визначення їх в правових джерелах.

4. Підстави виникнення грошових зобов’язань господарського характеру.

5. Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру.

6. Місце та строк виконання грошового зобов’язання господарського характеру.

Заняття 2.

1. Відповідальність за прострочення виконання грошових зобов’язань господарського характеру.

2. Примусове стягнення грошового боргу в сфері господарювання.

3. Вексель як грошове зобов’язання. Облік векселів.

4. Договір факторингу в сфері господарювання.

Тема № 11: Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Заняття 1.

1. Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання.

2. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання.

3. Види і форми здійснення інвестицій.

4. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації.

5. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій.

6. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

7. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні та додаткові умови.Заняття 2.

1. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги.

2. Концесії. Угода про розділ продукції.

3. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних фондів в Україні

4. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних компаній в Україні.

5. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України.

6. Особливості залучення інвестицій в акції та інші цінні папери.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка