Програма навчальної дисципліни гс іноземна мова (англійська)Скачати 346.56 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації01.09.2017
Розмір346.56 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

денної форми навчання

_____________ О. М. Проценко

“____”_______20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГС ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки: __6.051 «Економіка», 6.072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 6.073 «Менеджмент», 6.133 «Галузеве машинобудування», 6.151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.161 «Хімічні технології та інженерія»__________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціальність: ____________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціалізація: «Економіка і бізнес», «Фінанси та облік», «Менеджмент», «Галузеве машинобудування», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Хімічні технології та інженерія»

(назва спеціалізації)


Інститут, факультет: __ШІСумДУ, факультет денної форми навчання, ЦЗДФН

(назва інституту, факультету, відділення)
Погоджено:

Начальник навчально-методичного відділу __________ Полончук В.О.


2016 рік


Робоча програма Іноземна мова (Англійська)

(назва навчальної дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки 6.051 «Економіка», 6.072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 6.073 «Менеджмент», 6.133 «Галузеве машинобудування», 6.151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.161 «Хімічні технології та інженерія»

«___» ________, 20____ року _______ с.

Розробник: Бондар Н.Ю., доцент, к.філол.н.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін
Протокол від «____»________________20__ року № ___
Завідувач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

__________________ ( Тугай Н. О. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 20___ року

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки,

07 Управління та адміністрування,

13 Механічна інженерія,

15 Автоматизація та приладобудування,

16 Хімічна та біоінженерія

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

6.051 «Економіка»,

6.072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 6.073 «Менеджмент»,

6.133 «Галузеве машинобудування»,

6.151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

6.161 «Хімічні технології та інженерія»

Модулів – 4.

Спеціальність

(професійне

спрямування)Рік підготовки:

Змістових модулів – 9

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 150.

1,2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,7


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалаврПрактичні, семінарські

64 год.

8 год.

ЛабораторніСамостійна робота

86 год.

142 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

ПМК

залік


Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка