Програма навчальної дисципліни історія світової культури


ТЕМА 18. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИСторінка5/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 18. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ

1. Середньовічна культура Індії.

2. Культура середньовічного Китаю.

3. Традиційна культура Японії.

4. Особливості культури народів Африки.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Сікхізм як національна релігія Індії.

Тадж-Махал – перлина індійської архітектури.

Китайська практика фен-шуй.

Китайський традиційний живопис: синтез малярства, поезії, каліграфії.

Здобутки китайської науки і техніки.

Танка – традиційний японський п’ятивірш.

Японська чайна церемонія і мистецтво саду.

Комплекс військових мистецтв Японії – кемпо.

Бусідо – неписаний кодекс поведінки японця.

Японський театр ноо і кабукі.

Нецке – вид декоративного мистецтва Японії.

Маски та статуетки – традиційне африканське мистецтво.

Африканські культури Нок, Іфе та Бенін.

Музично-танцювальна магія африканців.
Питання для самостійної роботи:

1. Чому європейці познайомившись уперше з Індією називали її „країною чудес”?

2. Як проявився мусульманський вплив на культуру Індії?

3. Докажіть, що середньовічна епоха була „золотим віком” китайської літератури і живопису.

4. Прокоментуйте народну мудрість Китаю: „Слова можуть обманювати, люди можуть прикидатися, лише музика залишається щирою”.

5. Що ви знаєте про китайський пейзажний жанр – квіти-птиці?

6. Які риси світогляду вирізняють японських самураїв?

7. Чим зумовлена поява японського монохромного живопису і „сухого пейзажу”?

8. Які ви знаєте жанри традиційного японського театру?

9. Які провідні види африканського мистецтва?


Список літератури:

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. (к.м.)

Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол та ін. – К., 2003.

Ольденбург С. Культура Индии. – М., 1991.

Малявин В. Китайская цивилизация. – М., 2000.

Овчинников Е. Ветка сакуры. – М., 1971.

Конрад Н. Очерки истории культуры средневековой Японии. – М., 1980.

Гришелева Л., Чегодарь Н. Японская культура нового времени. – М., 1998.

Сэнсом Д. Япония. Краткая история культуры. – СПб., 1999.

Африка: Культура и общество. – М., 1989.

Традиционные и синкретические религии Африки. – М., 1986.
ТЕМА 19. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА РЕНЕСАНСУ

1. Ренесанс як культурологічне поняття.

2. Періодизація культури епохи Відродження. Основні віхи історії Європи ХІІІ-ХVІ ст.

3. Характерні риси історії культури італійського Відродження.

4. Особливості Північного Відродження.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Дж. Вазарі і його внесок у вивчення культури Ренесансу.

Гуманізм – світоглядна основа епохи Відродження.

Антропоцентризм – провідна ідея Ренесансу.

Титанізм італійського Відродження.

„Зворотний бік” титанізму.

Медічі – меценати італійського мистецтва.

„Галактика Гутенберга” і нові обрії для культурного поступу.

Великі географічні відкриття.

„Нове небо”, „нова Земля” і „нова людина” Ренесансу.

Північне Відродження –дослідження дійсності та пошук істини.
Питання для самостійної роботи:

1. Який внесок Джорджо Вазарі у вивчення культури італійського Ренесансу?

2. Поясність тезу: „Творчість – духовна суть епохи Ренесансу”.

3. Які ви знаєте підходи до періодизації італійського Ренесансу?

4. Порівняйте поняття теоцентризму й антропоцентризму на прикладі культури епох Середньовіччя та Ренесансу.

5. Як ви розумієте запропоновані Л. Маккаї поняття „нове небо”, „нова Земля” та „нова людина” Ренесансу?

6. Розкрийте зміст поняття гуманізм. У чому суть ренесансного гуманізму?

7. Які країни були охоплені хвилею впливу італійського Ренесансу?

8. Яка відмінність між Південним і Північним Відродженням?
Список літератури:

Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. – М., 1996.

Маккаи Л. Мир Ренессанса. – Будапешт, 1984.

Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб. , 1996.

Вазари Д. Жизнеописания наиболее значительных живописцев, ваятелей и зодчих. – Т. 1-5.– М., 1956-1971.

Лосев А. Эстетика Возрождения. – М., 1980.

Рутенбург В. Титаны Возрождения. – М., 1976.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. – М., 1993.

Бенеш Н. Искусство северного Возрождения. – М., 1973.
ТЕМА 20. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ КУЛЬТУРИ ІТАЛІЙСЬКОГО РЕНЕСАНСУ

1. Особливості Проторенесансу.

2. Антропоцентризм Раннього Відродження.

3. Титани Високого Ренесансу.

4. Пізнє Відродження.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Флорентійська Платонівська Академія.

Данте – співець людини Ренесансу.

Франческо Петрарка – „батько італійського гуманізму”.

Джотто – гордість Флоренції.

Великий зодчий Філіппо Брунеллескі.

Італійський скульптор Донателло.

Ботічеллі – найбільш хвилюючий і поетичний художник Відродження.

Мистецтво і наука – два крила творчості Леонардо да Вінчі.

Творчість Рафаеля Санті – синтез античності і духу християнства.

Мікеланджело Буонарроті – кульмінація Високого Ренесансу.

Тіціан – найтиповіший художник Венеції.

Мистецтво маньєризму.

Пантеїзм Джордано Бруно.

Політична філософія Макіавеллі.
Питання для самостійної роботи:

1. Який внесок Піко делла Мірандоли у формування ідеї ренесансного гуманізму?

2. Чому Данте, Петрарку і Боккаччо вважають представниками культури Ренесансу?

3. Який мистецький жанр започаткував твір Боккаччо „Декамерон”?

4. Як Джотто втілив ідею прославлення праці у декорі Флорентійської дзвіниці?

5. Який римський тип споруди воскресив архітектор Брунеллескі?

6. Порівняйте особливості Раннього і Високого Ренесансу на прикладі статуй „Давидів” Донателло і Мікеланджело.

7. Чому М. Бердяєв називав Ботічеллі найпрекраснішим, найбільш хвилюючим і поетичним художником Відродження?

8. Поясніть тезу: „Мистецтво і наука у творчості Леонардо да Вінчі існують нерозривно, як дві сторони процесу пізнання природи”.

9. Чому мадонна була улюбленою темою митців Ренесансу?

10. Яку картину Рафаеля вважають однією із найсильніших у світовому мистецтві за глибиною і яскравістю втілення теми материнства?

11. Які найвеличніші чоловічі образи, що втілюють ідеал людини, можна виділити у творчості Мікеланджело?

12. Які особливості венеціанського Ренесансу?

13. Які філософські вчення виникають в епоху Ренесансу?

14. У чому суть художньої концепції маньєризму?
Список літератури:

Виппер Б. Итальянский Ренессанс. – Т.1, 2 – М., 1977. (к.м.)

Арган Дж. К. История итальянского искусства. – Т.1, 2. – М., 1990. (к.м.)

Шахова К. Великие европейские живописцы ХV-ХVІІ веков. – К., 1988. (к.м.)

Богат Е. Мир Леонардо. Философский очерк. – Кн.1, 2. – М., 1989.(к.м.)

Рафаэль и его время / Отв. ред. Л. Чиколини. – М., 1986. (к.м.)Монбейг-Гогель К. Флорентийский маньеризм. – М., 1983. (к.м.)

Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления.– М., 1978.

Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. – М., 1996.
ТЕМА 21. ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ПІВНІЧНОГО РЕНЕСАНСУ

1. Порівняльна характеристика особливостей Південного і Північного Відродження.

2. Ренесанс у Нідерландах.

3. Німецьке Відродження.

4. Відродження у Франції.

5. Ренесанс у Англії.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Творчість Еразма Ротердамського.

Ієронім Босх – предтеча сучасного сюрреалізму.

„Сліпі”: відчай Брейгеля-людини і велич Брейгеля-художника.

Альбрехт Дюрер – гордість німецького мистецтва.

Франсуа Рабле і яскравий національний колорит французького Ренесансу.

Вільям Шекспір – титан англійського Ренесансу.

Сервантес і Ренесанс в Іспанії.


Питання для самостійної роботи:

1. Розкрийте зміст культурологічного поняття „Північне Відродження”.

2. Продовжте тезу: „Італійський Ренесанс – це пошук ідеалу, прекрасного, величного, піднесеного, Північний Ренесанс …”.

3. Продемонструйте на прикладах, що мистецтво Південного Ренесансу звернене на зовнішній світ, а мистецтво Північного Відродження – на внутрішній світ, пошук сенсу життя, самоаналіз.

4. Які вади суспільства викривав у своєму творі „Похвала глупоті” Еразм Ротердамський?

5. Завдяки якому винаходу голландські митці досягли колориту, якого не знали італійці?

6. Чому картину Яна ван Ейка „Портрет подружжя Арнольфіні” називають унікальним явищем європейського малярства?

7. Яке прізвисько отримав Пітер Брейгель Старший і чому?

8. Чому А. Дюрера можна назвати типовою ренесансною особистістю?

9. Який філософський напрям пов’язують з іменем Томаса Мора?


Список літератури:

Из истории классического искусства Запада. Сборник статей. – М., 1980. (к.м.)Шахова К. Великие европейские живописцы ХV-ХVІІ веков. – К., 1988. (к.м.)

Нессельштраус Ц. Альбрехт Дюрер. – М., 1961. (к.м.)

Львов С. Альбрехт Дюрер. – М., 1977. (к.м.)

Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.Рутенбург В. Титаны Возрождения. – М., 1976.

Львов С. Питер Брейгель Старший. – М., 1971.

Маккаи Л. Мир Ренессанса. – Будапешт, 1984.

Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
ТЕМА 22. РЕФОРМАЦІЯ: ІДЕЙНІ ВИТОКИ, ПРЕДСТАВНИКИ, КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

1. Реформація як культурологічне поняття. Історичні передумови та ідейні витоки Реформації.

2. Реформація і її вплив на культуру народів Європи.

3. Наслідки Реформації та її культурно-історичне значення.

4. Контрреформація і її наслідки для культурного розвитку.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Вплив Мартіна Лютера на формування німецької нації.

Жан Кальвін – „женевський папа”.

Пуританство як світогляд і стиль життя.

Реформація – основа новоєвропейської ментальності.

„Реформація і контрреформація – бунт народів проти панування Італії”.

Ігнатій Лойола та орден єзуїтів.

Фома Торквемада й іспанська інквізиція.


Питання для самостійної роботи:

1. Які причини Реформації?

2. Які відмінності у світогляді особистості доби Ренесансу і Реформації?

3. Які історичні події започаткували реформаційний рух?

4. Чому Мартін Лютер виступив з осудом продажу індульгенцій?

5. Які особливості кальвінізму?

6. Чому Жана Кальвіна називали „женевським папою”?

7. Розкрийте зміст поняття „ригоризм”.

8. Які риси характеризують протестантську етику?

9. Як Реформація вплинула на формування нового буржуазного світогляду?

10. У яких державах Європи переміг протестантизм і де зберігся католицизм?
Список літератури:

Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.

Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. – М., 1978.

Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. – М., 1995.

Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989.

Ревуненкова Н. Ренессансная свобода мысли и идеология Реформации. – М., 1988.

Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Избр. произв. – М., 1990.

Мак-Алистер Д. Богословская мысль Реформации. – Одесса, 1994.
ТЕМА 23. НОВОЧАСНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА

1. Поняття „культура Нового часу”. Основні віхи історії Європи XVII-XVIII ст.

2. Характерні риси новочасної культури.

3. Філософсько-світоглядна революція XVII ст.

4. Наукова революція XVI-XVII ст.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Промисловий переворот і його наслідки для культури.

Новочасна культурна парадигма.

Користь – ідол Нового часу.

„Мислю, отже, існую”: домінантна роль розуму в новочасній культурі.

XVII століття – вік геніїв.

Галілео Галілей – „Колумб неба”.

Ньютон і тріумф науки.


Питання для самостійної роботи:

1. Які зміни відбулися в Європі після революції в Нідерландах?

2. У чому суть промислового перевороту?

3. Що таке механістичний світогляд?

4. Розкрийте зміст тези: „Раціоналізм – домінанта культури Нового часу”.

5. Як ви розумієте поняття „європоцентризм”?

6. Які наукові товариства виникають в Європі у XVII ст.?

7. Яка відмінність між геоцентричною та геліоцентричною теоріями?

8. Поясніть висловлювання: „Ньютон одержав остаточну і рішучу наукову перемогу, шлях до якої проклали Копернік, Кеплер, Галілей”.

9. Які наукові винаходи з’явилися у XVII ст.?


Список літератури:

Гусєв В. Західна філософія Нового часу ХVІІ-ХVІІІ століть. – К., 2000. (к.м.)

Дейвіс Н. Європа: Історія. – К., 2000. (к.м.)

Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. (к.м.)

Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. – 1990. – №4.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. – М., 1994.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – М., 1987.

Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995.

Азархін В., Горський В. Копернік, Бруно, Галілей. – К., 1974.
ТЕМА 24. ДОБА БАРОКО ТА КЛАСИЦИЗМУ

1. Новий час як епоха мистецького плюралізму. Типові риси естетики бароко.

2. Бароко в літературі, архітектурі, живописі.

3. Характерні риси та принципи класицизму.

4. Класицизм у драматургії, архітектурі, живописі.

5. Реалізм у мистецтві ХVІІ століття.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Духовно-естетичний пафос бароко.

Берніні – виразник архітектурного бароко.

Живопис Ель Греко: напруга, динамізм, містика.

Рубенс і національний колорит фламандського бароко.

Нікола Буало і теорія класицизму.

Мольєр – творець жанру „високої комедії”.

Нікола Пуссен – „французький Рафаель”.

Версальський палац – вершина архітектурного класицизму.

Караваджо і караваджизм.

Веласкес – митець „золотого віку” іспанського живопису.

Творчість Рембрандта – вершина голландського реалізму.


Питання для самостійної роботи:

1. Охарактеризуйте світ згідно з бароковими уявленнями.

2. Якою є людина бароко?

3. Як проявляється у мистецтві бароко така риса, як динамізм?

4. Поясніть поняття „синтетизм” і „контрастність” у зв’язку з естетикою бароко.

5. Прокоментуйте слова Д. Чижевського про бароко: „Замість антропо-центризму зустрічаємо поворот до теоцентризму, замість світського характеру Ренесансу, бачимо релігійне забарвлення культури”.

6. Який стиль характеризують такі принципи: „Мистецтво має бути підпорядковане суворій регламентації з боку розуму. Композиція мусить відрізнятися ясністю і чіткістю. Головне завдання художника – переконувати силою і логікою думки”?

7. Яким уявляли світ представники класицизму?

8. Змалюйте класицистичний образ людини.

9. Які ви знаєте жанри класицизму?


Список літератури:

История искусств. Искусство ХVІІ века / Под ред. Е. Ротенберга, М. Свидерской. – М., 1988. (к.м.)Санчес А. Испанский рисунок от Эль Греко до Гойи. – М., 1985. (к.м.)

Фехнер О. Голландський живопис ХVІІ століття. – К., 1972. (к.м.)

Никулин Н. Золотой век нидерландской живописи. – М., 1982. (к.м.)

Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – Кн.1. – К., 1981. –Кн.2. – К., 1985.

Западноевропейская художественная культура 17 века. – М., 1980.

Европейская поэзия 17 века. – М., 1977.

Обломиевский Д. Французский классицизм: Очерки. – М., 1968.

Парахонський Б. Бароко: поетика і символіка // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – №6.
ТЕМА 25. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

1. „Просвітництво” як культурологічне поняття. Головні засади культури Просвітництва.

2. Особливості англійського Просвітництва.

3. Французьке Просвітництво. Енциклопедизм.

4. Німецьке Просвітництво.

5. Художньо-естетичні напрями доби Просвітництва:  • Класицизм.

  • Реалізм.

  • Сентименталізм.

  • Рококо.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Просвітництво –ідейний, політичний, мистецький плюралізм.

Теорії суспільного договору.

Французький енциклопедизм.

Жан-Жак Руссо і руссоїзм.

Універсалізм творчості Гете.

Творчість Даніеля Дефо.

Літературний реалізм Свіфта.

Гейнсборо та англійське малярство.

Музика Антоніо Вівальді.

Музична творчість Баха.

Рококо – аналіз найтонших переживань людини.

Музика Моцарта – вершина класичного симфонізму.

Музика Бетховена, що „викрешує вогонь з людських сердець”.

Ампір як художній стиль.
Питання для самостійної роботи:

1. Як реалізовували представники Просвітництва ідею перебудови світу „на началах істини, добра і справедливості”?

2. У чому особливості англійського, французького і німецького Просвітництва?

3. У чому суть теорії суспільного договору?

4. Яких ви знаєте представників північноамериканського Просвітництва?

5. Прокоментуйте вислів Д’Аламбера: „Природа така різноманітна і багата, що навіть проста сукупність добре підібраних фактів чудодійно розширює наші знання”.

6. У чому суть учень французьких матеріалістів ХVІІІ ст.?

7. Яка специфіка просвітницького класицизму? Що являє собою революційний класицизм?

8. Який стиль мистецтва пов’язують з принципами достовірності, правдивості, типізації, соціального аналізу?

9. Який мистецький стиль утверджував культ почуттів, абсолютизував серце, надавав значення психологічному, суб’єктивному началу?

10. Який стиль мистецтва перебував в опозиції до ідеології Просвітництва?

11. Яку роль в культурі Європи відіграв літературний рух „Буря і натиск”?

12. Прокоментуйте слова П. Чайковського: „Моцарт є найвищою, кульмінаційною точкою, якої досягла краса у царині музики”.

13. Яких митців об’єднує гурток віденських класиків?


Список літератури:

Гусєв В. Західна філософія Нового часу ХVІІ-ХVІІІ століть. – К., 2000. (к.м.)

Дейвіс Н. Європа: Історія. – К., 2000. (к.м.)

Західноєвропейський живопис 14-18 століть / Авт.-упоряд. Л. Сак, О. Школяренко. – К., 1986. (к.м.)Рославец Е. Живопись Франции ХVІІ-ХVІІІ веков. – К., 1990. (к.м.)

Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995.

Момджян Х. Французское Просвещение 18 века. – М., 1983.

Философия эпохи ранних буржуазных революций. – М., 1983.Артамонов С. Вольтер и его век. – М., 1980.

Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.

Григорович В. Великие музыканты Западной Европы: Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен. – М., 1982.

Лейтес Н. От „Фауста” до наших дней. – М., 1987.

Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. – М., 1994.
ТЕМА 26. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ У ХІХ СТОЛІТТІ

1. Основні віхи історії та характерні риси культури ХІХ ст.

2. Суспільно-політичні чинники культури Європи та Америки.

3. Роль науки та техніки в культурі ХІХ ст.

4. Розвиток філософії.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Індустріальна цивілізація.

Політична культура ХІХ ст.

Статуя свободи – політичний символ Америки.

ХІХ століття – „машинний вік”.

Епохальні відкриття в науці ХІХ ст.

Історичне значення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

Німецька класична філософія.

Філософія марксизму.

Культурологічна концепція Ф. Ніцше.


Питання для самостійної роботи:

1. Прокоментуйте слова Х. Ортега-і-Гассета про ХІХ ст. як радикальну зміну людської долі, коли визначальними факторами стали демократія, експериментальна наука та індустріалізація.

2. Розкрийте зміст поняття „індустріальна цивілізація”.

3. Які принципи індустріалізму висунув Е. Тоффлер?

4. Що стало наслідком війни за незалежність північноамериканських штатів?

5. Які нові моделі політичної системи виникають у ХІХ ст.?

6. У чому суть ліберальної політичної доктрини?

7. Як ви розумієте тезу про просторово-часовий ріст цивілізації, починаючи з ХІХ ст.?

8. Що таке технократія і технокультура?

9. Які ви знаєте науково-технічні винаходи ХІХ ст.?

10. Чому з іменем Ф. Ніцше пов’язують переоцінку існуючих цінностей?
Список літератури:

Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001. (к.м.)

Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. – 1990. – №4.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. – М., 1987.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.

Мамфорд Л. Миф машины. – М., 2001.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Гулыга А. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

Сумерки богов / Сост. А. Яковлева. – М., 1990.

Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. – М., 1992.

Тоффлер Э. Третья волна // http://www.tomsk.ru/Books/Toffler/
ТЕМА 27. РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ СТОЛІТТЯ

1. Особливості мистецького життя ХІХ ст.

2. Романтизм.

3. Реалізм.

4. Натуралізм.

5. Імпресіонізм.

6. Постімпресіонізм.

7. Символізм.

8. Еклектизм.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Романтизм як світоглядне розчарування в ідеалах Просвітництва.

Жорж Санд і проблема емансипації жінки.

Творчість Делакруа – вершина французького живописного романтизму.

Музика Шопена.

Ч. Діккенс і реалістична картина життя Англії.

О. де Бальзак і грандіозна реалістична панорама французького суспільства.

Великі письменники США.

Барбізонська малярська школа.

Творчість Верді – кульмінація італійської опери.

Й. Штраус – король вальсу.

Колористична революція імпресіоністів.

Творчість Вінсента Ван Гога.

Культура народів Океанії у творчості Голена.

Східноєвропейський символізм (В. Чюрльоніс, Я. Мальчевський, Ф. Купка, М. Врубель).

Питання для самостійної роботи:

1. Проілюструйте принцип романтизму: „Надзвичайний герой у надзвичайних обставинах”.

2. Як ви розумієте слова В. Гюго про те, що художній твір має бути дзеркалом, яке перетворює мигтіння на світло, а світло на полум’я?

3. Яких ви знаєте творців жанру історичного роману?

4. Проілюструйте принцип реалізму: „Типовий герой в типових обставинах”.

5. Які особливості реалізму дають змогу говорити про усвідомлення переходу „Божественної комедії” світу в „людську комедію”?

6. З якого філософського напряму бере витоки натуралізм?

7. Чому з імпресіонізмом пов’язують вперше в історії застосований принцип альтернативного мистецтва?

8. Які новації запровадили в мистецтві імпресіоністи?

9. Які особливості творчої манери пуантилістів?

10. Яке значення для розвитку мистецтва мала думка Сезанна про те, що все в природі „ліпиться у форми кулі, конуса і циліндра”?

11. Чому літературний символізм називають „алхімією слова”?


Список літератури:

Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К., 1997. (к.м.)

Дмитриева Н. Краткая история искусств. – Вып.2. – М., 1991. (к.м.)

Французская живопись ХV – пер.пол. ХІХ века / Сост. И. Кузнецова. – М., 1992. (к.м.)Перрюшо А. Сезанн. – К., 1994. (к.м.)

Дмитриева Н. Винсент Ван Гог. Человек и художник. – М., 1984.(к.м.)

Затонский Д. Европейский романтизм. – К., 1984.

Европейский романтизм. – М., 1973.

Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. – М., 1987.

Івашкевич Я. Шопен. – К., 1989.

Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1986.

Андреев Л. Импрессионизм. – М., 1980.


Каталог: KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> LISHCHYNSKA -> Lishch-kompl
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни провідні тенденції сучасної культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни культурологія напряму підготовки 8050201 «Менеджмент організацій»
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни архітектурні пам’ятки львівщини
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни прикладна етика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка