Програма навчальної дисципліни історія світової культури


ТЕМА 28. НОВІТНІЙ ЧАС ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХАСторінка6/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА 28. НОВІТНІЙ ЧАС ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА

1. Основні віхи всесвітньої історії ХХ ст.

2. Характерні риси історії культури Новітньої доби.

3. Культурологічна думка про культуру ХХ ст. Футурологічні концепції.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Техногенний характер цивілізації ХХ ст.

Духовна криза в культурі ХХ ст.

Культурологічна концепція Х. Ортега-і-Гассета.

Культурологічна концепція А. Швейцера.

Ненасильницька політика Махатми Ганді.

Сцієнтизм та антисцієнтизм.

Проблема маскультури.

ХХ століття – примітивізація і „варваризація” культури?

Діяльність Римського клубу.


Питання для самостійної роботи:

1. Як вплинули історичні реалії на культурний процес у ХХ ст.?

2. Розкрийте зміст поняття „інтегративність” культури.

3. Як ви розумієте поняття „конгломератність” культури?

4. У чому виявилася духовна криза ХХ ст.?

5. Як осмислювали кризові явища в культурі О. Шпенглер, М. Бердяєв, П. Сорокін?

6. Як ви оцінюєте явище маскультури?

7. У чому суть концепцій культури Х. Ортега-і-Гассета та Р. Гвардіні?

8. Чому в ХХ ст. з’являється теорія антисцієнтизму?

9. Які основні ідеї вчення А. Печчеї?

10. Запропонуйте свої методи подолання соціокультурної кризи.
Список літератури:

Дейвіс Н. Європа: Історія. – К., 2000. (к.м.)

Долгов К. От Киркегора до Камю: Очерки европейской философско-эстетической мысли ХХ века. – М., 1990. (к.м.)

Самосознание европейской культуры ХХ в. – М., 1991. (к.м.)Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992.

Вебер А. Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. –1989. –№3,4.

Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1980.

Швейцер А.Упадок и возрождение культуры. – М., 1993.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.

Мамфорд Л. Миф машины. – М., 2001.

Тоффлер Э. Третья волна // http://www.tomsk.ru/Books/Toffler/
ТЕМА 29. МОДЕРНІЗМ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. Особливості мистецтва ХХ ст. Модерністська та реалістична тенденції в культурі ХХ ст.

2. Течії модернізму:


 • Фовізм.

 • Кубізм.

 • Футуризм.

 • Конструктивізм.

 • Абстракціонізм.

 • Експресіонізм.

 • Дадаїзм.

 • Сюрреалізм.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Література „втраченого покоління”.

Музична творчість Прокоф’єва, Шостаковича, Стравінського.

Феномен кіномистецтва.

Голлівуд – „фабрика мрій”.

Вплив позаєвропейської культури на естетику модернізму.

Кольорові симфонії Анрі Матіса.

Творчість Пікассо.

Африканська скульптура і мистецтво кубізму.

Футуризм: ідеалізація урбанізму, індустрії, агресивної особистості.

Пафос міста в архітектурі Ле Корбюзьє.

Архітектурна містика Антоніо Гауді.

Абстракціонізм як втеча від реальності.

Ф. Кафка – „поет хаосу”.

Сальвадор Далі і сюрреалізм.

Музей сучасного мистецтва Гугенхейма.


Питання для самостійної роботи:

1. Яких ви знаєте представників течії реалізму в літературі, образотворчому мистецтві, музиці, кіномистецтві ХХ ст.?

2. Які причини появи модернізму в культурі ХХ ст.?

3. Прокоментуйте слова Х. Ортега-і-Гассета про модернізм: „Художник осліп для зовнішнього світу і повернув свою зіницю всередину до внутрішніх суб’єктивних пейзажів”.

4. Наведіть приклади зрощення мистецтва і політики у ХХ ст..

5. Як митці різних течій модернізму сприймали індустріалізм та урбанізм?

6. Яку течію модернізму М. Бердяєв аналізує у праці „Криза мистецтва”?

7. Як у мистецтві абстракціонізму відображаються слова Оскара Уайльда: „Мистецтво починається там, де закінчується природа”?

8. Як у діяльності дадаїстів відобразилася думка Т. Тцари: „Війна зруйнувала гуманістичну цивілізацію. Це свідчення її неспроможності. Слід зліквідувати цю цивілізацію, підриваючи її основи – думку і мову”?

9. Прокоментуйте тезу: „Події нашого часу як ніколи раніше набувають змісту у термінах сюрреалізму: факти таборів смерті, Хіросіма, В’єтнам, трансплантація органів, космічні дослідження – все це має властивість бути ірраціональним і сенсаційним”.


Список літератури:

Долгов К. От Киркегора до Камю: Очерки европейской философско-эстетической мысли ХХ века. – М., 1990. (к.м.)

Самосознание европейской культуры ХХ в. – М., 1991. (к.м.)Полевой В. Малая история искусств. Искусство ХХ века. – М., 1991. (к.м.)

Сарабьянов Д. Стиль модерн. – М., 1989. (к.м.)

Куликова И. Философия и искусство модернизма. – М., 1980. (к.м.)

Малахов Н. О модернизме. – М., 1975. (к.м.)

Крючкова В. Социология искусства и модернизм. – М., 1979. (к.м.)

Рожин А. Сальвадор Дали. – М., 1989. (к.м.)

Егоров И. Казимир Малевич. – М., 1990. (к.м.)
ТЕМА 30. ПОСТМОДЕРНІЗМ В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

1. Реалістичні тенденції у мистецтві др. пол. ХХ ст.: • Неореалізм.

 • Магічний реалізм.

 • Психологічний реалізм.

 • Інтелектуальний реалізм.

2. Феномен постмодернізму:

 • Поп-арт.

 • Гіперреалізм. Фотореалізм.

 • Сонористика. Алеаторика.

 • Хеппенінг. Мистецтво саморуйнування.

 • Концептуалізм.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Магічний реалізм Габріеля Маркеса і латиноамериканський колорит.

„Людину можна убити, але перемогти її неможливо” (Хемінгуей).

Психологічний реалізм кіномистецтва Фелліні і Бергмана.

„Мистецтво є життям у світлі думки” (творчість Манна, Шоу, Уеллса, Брехта).

Постмодернізм як „заперечення заперечення”.

Поп-арт як реакція на безпредметне мистецтво.

Алеаторика: у світі панує випадковість.

Імпровізація в постановках хеппенінгу.

Концептуалізм – аналітичність і дематеріалізація мистецтва.

США – мистецький клондайк др. пол. ХХ ст.

Феномен рок-культури.


Питання для самостійної роботи:

1. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що реалізм у мистецтві др. пол. ХХ ст. орієнтований на використання модерністського досвіду?

2. Як історичні реалії вплинули на культуру др. пол. ХХ ст.?

3. Як ви розумієте слова Адорно: „Після Освенціма не може бути літератури”?

4. Як у творчості Г. Маркеса реалізоване сформульоване письменником завдання „вивернути дійсність на другий бік, щоб роздивитися, яка вона зі зворотної сторони”?

5. У чому полягає хемінгуеївський „принцип айсберга” і як він проявився у мистецтві ХХ ст.?

6. Які особливості постмодерністського світогляду?

7. Прокоментуйте тезу: „Постмодернізм – грандіозний проект звільнення від влади Бога, розуму, часу”.

8. Що символізує імітація розколеного скла на портреті чоловіка на картині Тріппа „Легка тріщина”?

9. Як можна застосувати слова Тютчева: „Думка висловлена є брехнею” до художньої концепції мистецтва саморуйнування?


Список літератури:

Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн: Навч. посібник. – К., 1998. (к.м.)

Полевой В. Малая история искусств. Искусство ХХ века. – М., 1991. (к.м.)

Куликова И. Философия и искусство модернизма. – М., 1980. (к.м.)

Малахов Н. О модернизме. – М., 1975. (к.м.)

Современное западное искусство ХХ века / Авт. кол. В. Турова, Т. Левая, О. Леонтьева. – М., 1988. (к.м.)

Енциклопедія постмодернізму / За ред. В. Тейлора. – К., 2003.

Борев Ю. Эстетика. – М., 2005.

Козловски П. Культура постмодернизма: Общественно-культурные последствия технического развития. – М., 1997.

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

Людницкий В. Магия кино. – М., 1989.

Бобринская Е. Концептуализм. – М., 1994.
ТЕМА 31. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ СВІТУ

1. Особливості культури народів Азії у ХХ ст.: Японія, Китай, арабський Схід.

2. Сучасна культура Латинської Америки.

3. Культура сучасної Африки.

4. Історія світової культури як єдність у множинності, цілісність у багатоманітності.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Японія – „музей азіатських культур”.

Сучасний японський театр.

Кінематограф Японії.

Китай: поєднання культурних традицій і новацій.

Пекінська опера.

Кінематографічний діалог Китаю і США.

ХХІ століття – „вік Тихого океану”.

Сіднейська опера як шедевр архітектури.

Релігійний ентузіазм народів арабського Сходу.

Мексиканський живопис „великої трійки” (Рівера, Ороско, Сікейрос).

Латиноамериканські танці.

Бразильський карнавал.

Здобутки африканістики.

Ненасильницька діяльність М. Ганді і К. Нкруми.

Негритянський джаз.

Спорт у житті народів Африки.
Питання для самостійної роботи:

1. Чим пояснюється „економічне диво” Японії?

2. Прокоментуйте слова відомого діяча Д. Ікеда про ХХІ ст. як епоху Азії і Тихого океану, де „Японія повинна взяти на себе керівну роль у процесі поступового переходу від західної цивілізації до нової, тихоокеанської”.

3. Що ви знаєте про творчість А. Куросави?

4. У чому суть китайської „соціалістичної духовної цивілізації”?

5. Яка особливість сучасної китайської драматургії?

6. У чому специфіка латиноамериканської романістики ХХ ст.?

7. Як у культурі Латинської Америки виявляється ігрове, карнавальне начало?

8. Які світові мистецькі феномени ХХ ст. виникли на основі африканської культури?
Список літератури:

Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол та ін. – К., 2003.Малявин В.Китайская цивилизация. – М., 2000.

Овчинников Е. Ветка сакуры. – М., 1971.

Сэнсом Д. Япония. Краткая история культуры. – СПб., 1999.

Японский феномен. – М., 1996.

Ислам на пороге ХХІ века. – М., 1986.

Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки. – М., 1978.Полевой В. Искусство стран Латинской Америки. – М., 1967.

История Африки. Хрестоматия. – М., 1979.Кулик С. Черный феникс: африканские сафари. – М., 1989.

Львова Э. Культура народов тропической Африки: взаимодействие культур и тенденции развития. – М., 1996.

10. Методи контролю
Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Історія світової культури» оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці два середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


2. МОДУЛЬНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) КОНТРОЛЬ
Модульний контроль (МК) проводиться двічі у І семестрі і двічі у ІІ семестрі, відповідно до графіка навчального процесу.

Оцінка модульного контролю (МК-1, МК-2, МК-3, МК-4) виставляється з урахуванням результатів проведеного контрольного заходу даного МК. Використовується п’ятибальна шкала оцінювання. Середнє арифметичне оцінок за МК істотно впливає на поточну успішність – кількість балів, набраних за семестр. У кінці семестру виводиться бал поточної успішності студента – кількість балів (до 50), що є сумою середніх арифметичних оцінок на семінарських заняттях і оцінок на модулях, помноженою на коефіцієнт 5.

Контрольні заходи модульного контролю з «Історії світової культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за МК розробляється викладачам і затверджується кафедрою.

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю йому надається право на повторне складання в індивідуальному порядку. При цьому одержана позитивна оцінка модульного контролю виставляється в журнал обліку роботи академічної групи через дріб.


3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ
Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни «Історія світової культури» передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться двічі: у І та ІІ семестрах. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. На іспиті – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з «Історії світової культури» і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю. Оцінка за екзамен «автоматично» не виставляється.

Іспит з «Історії світової культури» проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують письмові тестові завдання (25 питань), за які максимально можна отримати 25 балів. Друга частина іспиту передбачає усну відповідь на питання з дисципліни, за яку також можна набрати максимально 25 балів. 25 балів за усну відповідь виставляється таким чином:

22-25 балів – «відмінна» відповідь;

18-22 бали – «добра» відповідь;

17-10 балів – «задовільна» відповідь;

9-0 балів – «незадовільна» відповідь.

Таким чином, сумування письмово і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю.


Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за традиційною п’ятибальною системою

А – відмінно

91-100

Відмінно

5

В – дуже добре

81-90

Добре

4

С – добре

71-80

Добре

4

D – задовільно

61-70

Задовільно

3

E – достатньо

51-60

Задовільно

3

FX – незадовільно

25-50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0-24

Незадовільно

2

В екзаменаційну відомість обліку успішності та навчальну картку студента вносяться такі показники:

1 графа – поточна успішність, тобто кількість балів, набраних за семестр (0-50 балів);

2 графа – сумарна кількість балів, набраних на іспиті і протягом семестру (0-100);

3 графа – оцінка за шкалою у системі ECTS, позначена буквою (A, B, C, D, E, F);

4 графа – оцінка за п’ятибальною національною шкалою;

5 графа – оцінка за шкалою у системі ECTS, позначена словом (відмінно, добре, дуже добре, задовільно, достатньо, незадовільно).

Якщо успішність студента оцінена загалом як незадовільна, то у відомість виставляється відмітка «F» і студент скеровується на повторну здачу іспиту, у такому випадку необхідна значна подальша робота. Якщо знання, показані студентом при здачі іспиту незадовільні, у відомість виставляється «FХ» і студент скеровується на повторну здачу іспиту.

12. Методичне забезпечення
Комплексна програма з курсу „Історія світової культури” для студентів філософського факультету (спеціальності „Культурологія”). – Львів, 2008.

Плани семінарських занять з курсу „Історія світової культури” для студентів філософського факультету (спеціальності „Культурологія”). – Львів, 2008.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997.Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1990.

Культурология. Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1999.

Курс лекцій з української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. Л. Дещинського. – Львів, 1999.

Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 2000.Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К., 2000.

Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.


3. Рекомендована література

Базова

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника – Львів, 2005.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997.

Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – Харків, 1990.

Культурология. Учебное пособие для студ. высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону, 1999.

Курс лекцій з української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. Л. Дещинського. – Львів, 1999.

Історія світової культури: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 2000.Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К., 2000.

Бичко А. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1992.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / За ред. Н. Горбача, С. Гелея, З. Росінської– Львів, 1992.


Допоміжна

Основи художньої культури. Ч.1.: Теорія та історія світової художньої культури: Навч. посібник для вищ. навч. закладів / За ред. В. Лозового, Л. Анучиної. – Харків, 1997.

История зарубежного искусства / Под ред. М. Кузьминой, Н. Мальцевой. – М., 1984.

Очерки истории искусства / Под ред. Н. Григоровича, Г. Поспелова. – М., 1987.Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.1. – М., 1968.

Дмитриева Н. Краткая история искусств. Вып.2. – М., 1991.

Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посібник / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол, О. Оніщенко. – К., 2001.Дейвіс Норман. Європа: Історія. – К., 2000.

Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.
14. Інформаційні ресурси

Печчеи А. Человеческие качества // http://www.val--s.narod.ru/pec_gl9.htm

Тоффлер Э. Шок будущего //http://yanko.lib.ru/gum.htm1

Фукуяма Ф. Великий разрыв //Электронная библиотека AzbukNET/http://azbuk.net

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З «ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ»
Тестові завдання з курсу Історія світової культури
Модуль І „Первісна та старосхідна культурно-історичні епохи”
1.З яким історичним періодом пов’язують виникнення поняття культура?

1)Епоха Нового часу. 2) Давньогрецька доба. 3) Давньоримська доба. 4) Первісна епоха. 5) Середньовіччя.


2.Автор трактату про землеробство (що в перекладі звучить агрикультура), який закликав обробляти землю з особливим душевним станом.

1)Марк Тулій Ціцерон. 2) Марк Порцій Катон. 3) Тит Лукрецій Кар. 4) Гай Юлій Цезар. 5) Публій Марон Вергілій.


3.Німецький філософ, історіограф XVII ст., який вживав термін культура як самостійний і надав йому ціннісного звучання: культура – те, що підносить людину, доповнює її природу.

1)Нідерман. 2) Гердер. 3) Кант. 4) Пуфендорф. 5) Лютер.Екзаменаційні питання з курсу „Історія світової культури”


 1. Розкрийте зміст поняття культури як ціннісного феномену.

 2. Розкрийте зміст поняття світової культури.

 3. Розкрийте проблему динаміки культури: культурна самобутність та взаємодія.

 4. Історична типологія культури та проблема її критеріїв.

 5. Розкрийте проблему періодизації культури.

 6. Історична типологія культури: міфологічний підхід.

 7. Історична типологія культури: археологічний підхід.

 8. Історична типологія культури: формаційний підхід.

 9. Історична типологія культури: цивілізаційний підхід.

 10. Історична типологія культури: есхатологічний підхід.

 11. Історична типологія культури: технологічний підхід.

 12. Історична типологія культури: мистецький підхід.

 13. Поясніть поняття культурно-історичної епохи.

 14. Які предмет і завдання курсу „Історія світової культури”?

 15. Яка історико-археологічна періодизація Первісної культури?

 16. Які особливості Первісної культурно-історичної епохи?

 17. Розкрийте проблему антропосоціогенезу.

 18. Які здобутки Первісної культури (палеоліт, мезоліт, неоліт)?

 19. Проаналізуйте духовну культуру Первісної епохи: релігійні вірування та мистецтво.

 20. Розкрийте зміст культурологічного поняття Стародавній Схід.

 21. Які існують концепції історії культури Стародавнього Сходу? Яка періодизація старосхідних культур?

 22. Які особливості Стародавнього Сходу як культурно-історичної епохи?

 23. Яка джерельна база єгиптології? Розгляньте головні віхи історії Стародавнього Єгипту.

 24. Які періодизація та особливості культури Стародавнього Єгипту?

 25. Проаналізуйте давньоєгипетську релігію та міфологію.

 26. Як розвивалися наукові знання, техніка та архітектурне будівництво у Стародавньому Єгипті?

 27. Як розвивалися писемність, література та образотворче мистецтво у Стародавньому Єгипті?

 28. Яка джерельна база вивчення культури Межиріччя? Які головні віхи історії Шумеру, Аккаду, Вавилону та Ассирії?

 29. Які періодизація та характерні риси історії культури Месопотамії?

 30. Охарактеризуйте релігійно-міфологічні уявлення жителів Месопотамії.

 31. Проаналізуйте писемність, наукові знання, освіту та літературу Межиріччя.

 32. Які особливості та здобутки архітектури та образотворчого мистецтва Межиріччя?

 33. Які джерельна база, періодизація та особливості культури Східного Середземномор’я?

 34. Які культурні здобутки стародавньої Фінікії?

 35. Яка історія староєврейської культури та в чому полягає її всесвітньо-історичне значення?

 36. Проаналізуйте Старий Завіт як священну книгу іудеїв. Що таке бібліологія?

 37. Які джерела та основні віхи історії Стародавнього Ірану?

 38. Які характерні риси культурного розвитку стародавнього Еламу, Мідії, Персії?

 39. Проаналізуйте релігійно-міфологічні уявлення давніх іранців.

 40. Які особливості та здобутки давньоіранського мистецтва?

 41. Які періодизація, основні віхи історії та характерні риси староіндійської культури?

 42. Які особливості соціального устрою індійського населення та у чому виявився його вплив на розвиток культури?

 43. Які релігійні вірування Стародавньої Індії?

 44. Проаналізуйте писемність, освіту та наукові знання у Стародавній Індії.

 45. Які прикметні риси та досягнення давньоіндійського мистецтва?

 46. Яка періодизація давньокитайської культури? Висвітліть історію найдавніших китайських держав.

 47. Які типові риси давньокитайської культури?

 48. Які суспільно-політичні та релігійні вчення існували у Стародавньому Китаї?

 49. Проаналізуйте писемність, літературу та наукові знання Стародавнього Китаю.

 50. Які особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Давнього Китаю?

 51. Які періодизація та особливості давніх культур Америки?

 52. Які найдавніші культурні феномени мали місце в Мезоамериці?

 53. Яка історія культури ацтеків та майя?

 54. Яка історія культури інків?

 55. Розкрийте зміст Античності як культурологічного поняття.

 56. Які типові риси Античної культури?

 57. Яка періодизація давньогрецької та давньоримської культур?

 58. У чому актуальність та всесвітньо-історичне значення Античної культури?

 59. Які особливості культури Стародавньої Греції?

 60. Висвітліть Егейський (крито-мікенський) період давньогрецької культури.

 61. Висвітліть Героїчний (гомерівський) період давньогрецької культури.

 62. Висвітліть Архаїчний період давньогрецької культури.

 63. Висвітліть Класичний період давньогрецької культури.

 64. Висвітліть Елліністичний період давньогрецької культури.

 65. Які сім чудес світу виділяли стародавні греки?

 66. Які особливості культури Стародавнього Риму?

 67. Висвітліть Етруський період давньоримської культури.

 68. Висвітліть Царський період давньоримської культури.

 69. Висвітліть культуру періоду Римської республіки.

 70. Висвітліть культуру періоду Римської імперії.

 71. Висвітліть питання виникнення християнства за часів Римської імперії.

 72. Розкрийте зміст Середньовіччя як культурологічного поняття.

 73. Які особливості середньовічної культурно-історичної епохи?

 74. Які типові риси культури західноєвропейського Середньовіччя?

 75. Які характерні риси середньовічної культури Візантії, арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії?

 76. Яка періодизація культури західноєвропейського Середньовіччя?

 77. Які здобутки культури раннього західноєвропейського Середньовіччя?

 78. Охарактеризуйте культуру зрілого західноєвропейського Середньовіччя.

 79. Охарактеризуйте художньо-естетичні стилі західноєвропейського Середньовіччя.

 80. Поясніть феномен рицарської куртуазної культури.

 81. Які особливості та періодизація візантійської культури?

 82. Які здобутки раннього періоду візантійської культури?

 83. Які здобутки центрального періоду візантійської культури?

 84. Яке історичне значення візантійської культури та у чому її вплив на традиції Київської Русі?

  1. Розкрийте зміст культурологічного поняття арабський Схід. Які основні віхи історії арабів?

  2. Які особливості ісламу, і як він вплинув на культуру арабського Сходу?

  3. Як розвивалися наукові знання в культурі арабського Сходу?

  4. Охарактеризуйте мистецтво арабо-мусульманського світу.

  5. Висвітліть середньовічну культуру Індії.

  6. Висвітліть розвиток культури у середньовічному Китаї.

  7. Охарактеризуйте традиційну культуру Японії.

  8. Розкрийте зміст Ренесансу як культурологічного поняття.

  9. Яка періодизація культури епохи Відродження? Висвітліть основні віхи історії Європи ХІІІ-ХVІ ст.

  10. Які характерні риси історії культури італійського Відродження?

  11. Які особливості Північного Відродження?

  12. Які особливості Проторенесансу?

  13. Проаналізуйте антропоцентризм Раннього Відродження.

  14. Проаналізуйте титанізм Високого Ренесансу. Висвітліть творчість Леонардо да Вінчі.

  15. Проаналізуйте титанізм Високого Ренесансу. Висвітліть творчість Рафаеля Санті.

  16. Проаналізуйте титанізм Високого Ренесансу. Висвітліть творчість Мікеланджело.

  17. Охарактеризуйте пізнє Відродження.

  18. Порівняйте характерні особливості Південного і Північного Відродження.

  19. Які особливості Ренесансу у Нідерландах?

  20. Які особливості Німецького Відродження?

  21. Які особливості Відродження у Франції?

  22. Які особливості Ренесансу в Англії?

  23. Розкрийте зміст культурологічного поняття Реформація. Які історичні передумови та ідейні витоки Реформації?

  24. Охарактеризуйте культуру Реформація і пояснити як вона вплинула на культуру народів Європи.

  25. Які наслідки та культурно-історичне значення Реформації?

  26. У чому суть Контрреформації, і які вона мала наслідки для культурного розвитку?

  27. Розкрийте зміст поняття „культура Нового часу”. Які основні віхи історії Європи XVII-XVIII ст.?

  28. Які характерні риси новочасної культури?

  29. Охарактеризуйте філософсько-світоглядну революцію XVII ст.

  30. Проаналізуйте наукову революцію XVI-XVII ст.

  31. Охарактеризуйте Новий час як епоху мистецького плюралізму.

  32. Які типові риси естетики бароко?

  33. Проаналізуйте бароко в літературі, архітектурі, живописі.

  34. Які характерні риси та принципи класицизму?

  35. Охарактеризуйте класицизм у драматургії, архітектурі, живописі.

  36. Охарактеризуйте реалізм у мистецтві ХVІІ століття.

  37. У чому суть культурологічного поняття „Просвітництво”? Які головні засади культури Просвітництва?

  38. Які особливості англійського Просвітництва?

  39. Проаналізуйте французьке Просвітництво.

  40. Які особливості німецького Просвітництва?

  41. Висвітліть художньо-естетичні напрями доби Просвітництва: класицизм, ампір, реалізм, сентименталізм.

  42. Охарактеризуйте рококо як художньо-естетичний напрям.

  43. Охарактеризуйте музичну культуру XVІІІ століття.

  44. Які основні віхи історії та характерні риси культури ХІХ ст.?

  45. Які суспільно-політичні чинники культури Європи та Америки ХІХ ст.?

  46. Висвітліть роль науки та техніки в культурі ХІХ ст.

  47. Які епохальні відкриття зроблено в науці і техніці ХІХ ст.?

  48. Розкрийте суть поняття індустріальна цивілізація.

  49. Як розвивалася філософія у ХІХ ст.?

  50. Які особливості мистецького життя ХІХ ст.?

  51. Охарактеризуйте романтизм як художньо-естетичний напрям.

  52. Проаналізуйте реалізм як художньо-естетичний напрям ХІХ ст.

  53. Охарактеризуйте натуралізм як художньо-естетичний напрям.

  54. Охарактеризуйте імпресіонізм як художньо-естетичний напрям.

  55. Охарактеризуйте постімпресіонізм як художньо-естетичний напрям.

  56. Охарактеризуйте символізм як художньо-естетичний напрям.

  57. Розкрийте суть поняття еклектизм у мистецтві ХІХ ст.

  58. Які основні віхи всесвітньої історії ХХ ст.?

  59. Які особливості історії культури Новітньої доби?

  60. Які характерні риси історії культури ХХ ст.?

  61. Культурологічна думка про культуру ХХ ст. Футурологічні концепції.

  62. Культурологічна думка про культуру ХХ ст. Проблема духовної кризи.

  63. Розкрийте проблему маскультури.

  64. Які особливості мистецтва ХХ ст.? Охарактеризуйте модерністську та реалістичну тенденції в культурі ХХ ст.

  65. Проаналізуйте течії модернізму: фовізм, кубізм.

  66. Проаналізуйте течії модернізму: футуризм, конструктивізм.

  67. Проаналізуйте абстракціонізм як течію модернізму.

  68. Проаналізуйте течії модернізму: експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм.

  69. Охарактеризуйте реалістичні тенденції в мистецтві др. пол. ХХ ст.: неореалізм, магічний реалізм.

  70. Охарактеризуйте реалістичні тенденції в мистецтві др. пол. ХХ ст.: психологічний реалізм, інтелектуальний реалізм.

  71. Поясніть феномен постмодернізму.

  72. Проаналізуйте постмодернізм у мистецтві: поп-арт, фотореалізм.

  73. Проаналізуйте постмодернізм у мистецтві: сонористика, алеаторика.

  74. Проаналізуйте постмодернізм у мистецтві: хеппенінг, мистецтво саморуйнації, концептуалізм.

  75. Які особливості культури народів Азії у ХХ ст.: Японії, Китаю, арабського Сходу?

  76. Охарактеризуйте сучасну культуру Латинської Америки.

  77. Опишіть культуру сучасної Африки.

  78. Розкрийте суть історії світової культури як єдності у множинності, цілісності у багатоманітності.Міжпредметні зв’язки
Дисципліна «Історія світової культури» читається на першому курсі культурологічного відділення, отож закладає підвалини ґрунтовних знань у галузі культурології. Дисципліна пов’язана з такими предметами, які вивчають студенти культурологічного відділення: «Всесвітня історія», «Історія української культури», «Історія світової літератури», «Історія мистецтва», «Історія філософії», «Історія релігії», «Етика», «Естетика», «Регіональна типологія культури», «Міфологія», «Філософія культури», «Морфологія культури» та ін.

Каталог: KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> LISHCHYNSKA -> Lishch-kompl
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни провідні тенденції сучасної культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни культурологія напряму підготовки 8050201 «Менеджмент організацій»
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни архітектурні пам’ятки львівщини
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни прикладна етика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка