Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»


ККР з курсу «Історія української культури»Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ККР з курсу «Історія української культури»


Завдання 1.
1.Назвати особливості культури дохристиянської Русі. Загальна характеристика зарубинецької та черняхівської культур.

2.Розвиток театру на Україні 17-18 ст.. Назвіть основні види театральних вистав, драматургів.

Виконайте тести:
Як називається культ неживих предметів, наділених уявою віруючих надприродними властивостями:

а) формалізм;

б) анімізм;

в) фетишизм;

г) тотемізм?
Як називають науку, що вивчає побут і культуру народів за пам‘ятками, що збереглися:

а) антропологія;

б) антропософія;

в) археологія;

г) археографія?
В якій країні були знайдені рештки прадавньої людини, названої синантропом:

а) у Індії;

б) у Китаї;

в) у Індонезії;

г) у Ірані?
Кому з наведених художників першої половини 18 ст. (виходців з України, які навчалися в Петербурзькій академії художеств), належить галерея портретів українських селян, картин природи, жанрових сцен::

а) А. Лосенко;

б) Д. Левицькому;

в) В. Боровиковському;

г) В. Тропінін?
Завдання 2.

1.Що означає «оригінальна література» Київської Русі? Наведіть приклади.

2.У чому проявився вплив християнства на культуру Київської Русі?

Виконайте тести:


Назвіть науку про виникнення, еволюцію людини, утворення людських рас:

а) біологія;

б) антропологія;

в) етнографія;

г) археологія.
Яка з названих книжок вважається першою друкованою книгою в Україні:

а) «Апостол»;

б) «Біблія»;

в) «Євангеліє»;

г) «Слово»?
В якому українському місті була видана перша друкована книга:

а) в Острозі;

б) у Львові;

в) у Києві;

г) у Луцьку?
Який тип храму був створений у Візантійській культурі:

а) хрестовий;

б) хрестово-купольний;

в) візантійсько-купольний;

г) грецько-купольний?

Завдання 3.

1.Вертепна драма в Україні ХVІІІ ст. Охарактеризувати різдвяний та великодній цикли.

2.Яка відмінність між романтизмом і класицизмом? Наведіть приклади.
Виконайте тести:
Найвизначнішою пам‘яткою літератури ХІІІ ст., у якій відображено події політичного і культурного життя Галицько-Волинської Русі є:

а) Кормча книга;

б) Христианопільське Євангеліє;

в) Галицько-Волинський літопис;

г) «Слово» Кирила Туровського?

Галицько-Волинський літопис складався при дворі:

а) Данила Галицького;

б) Володимира Васильковича;

г) Лева Даниловича?
Класик української літератури, що створив літературну українську мову на основі розмовної мови, написав «Енеїду» перелицьовану:

а) Г.Сковорода;

б) І.Котляревський;

в) Ф.Прокопович;

г) П.Беринда?
Хто опікував Київську братську школу:

а) гетьман П. Сагайдачний;

б) отаман Війська Запорізького Іван Петражицький;

в) І. Мазепа;

г) М. Смотрицький?

Завдання 4.

1.Роль Т.Г.Шевченка у національно-культурному відродженні на Україні у ХІХ ст.

2.Зародження професійного українського театру у 80-ті р.р. ХІХ ст. Назвіть видатних драматургів та їх твори.
Виконайте тести:
У якій країні виник стиль «сентименталізм»:

а) Німеччина;

б) Англія;

в) Італія; г) г) Росія;

д) Франція?
Який архітектурний стиль у середні віки характеризується стрілчатими арками, зводами на ребрах, кам‘яною різьбою, скульптурними прикрасами, вітражами:

а) бароко;

б) готика;

в) рококо;

г) ампір?
Хто є автором книги «Занепад Європи» виданої ХХ ст.:

а) П.Сорокін;

б) О.Шопенгауер;

в) О.Шпенглер;

г) А.Тойнбі?
Хто з французьких письменників був теоретиком і засновником натуралізму в літературі:

а) Е.Золя;

б) В.Гюго;

в) Ж.Санд;

г) Т.Готьє?
Завдання 5.

1.Тенденції національно-культурного відродження в Україні у ХХ ст.

2.Що таке авангард? Його основні напрямки. Наведіть приклади.
Виконайте тести:
Хто з французьких письменників є засновником і теоретиком символізму:

а) Л.Мюссе;

б) С.Малларме;

в) В.Гюго;

г) М.Метерлінк?
Який з напрямків у мистецтві сприймав сучасний світ як комплекс алогізмів, парадоксів, соціального безумства:

а) дадаїзм;

б) суперматизм;

в) сюрреалізм;

г) кубізм?
Як називається напрямок, що виник у живопису у Франції з 1867 по 1880 р.:

а) імажинізм;

б) імпресіонізм;

в) неоімпресіонізм;

г) символізм?

Назвіть французького живописця, вихідця з Білорусії, автора фантастичних ірраціональних творів:

а) А.Бакет;

б) В.Кандинський;

в) А.Бенуа;

г) М.Шагал?Завдання 6.

1.Дайте характеристику культурі Давньої Греції та грецьких поселень на території України в первісну епоху.

2.Хто сприяв розвитку книгодрукування на Україні в 16 ст.. Назвіть перші друковані видання на Україні.

Виконайте тести:
Яка з релігій є за своїм походженням найбільш давньою:

а) іудаїзм;

б) християнство;

в) буддизм;

г) іслам?

Класик української літератури, що створив літературну українську мову на основі розмовної мови, написав “Енеїду” перелицьовану:

а) Г.Сковорода;

б) І.Котляревський;

в) Ф.Прокопович;

г) П.Беринда?


Вперше склав карту Скіфії:

а) Геродот;

б) Аристотель;

в) Геракліт;

г) Піфагор?
У якій країні виник стиль сентименталізм:

а) Німеччина;

б) Англія;

в) Італія;

г) Росія?
Завдання 7.

1.Що ви знаєте про культуру Трипілля? ЇЇ характеристика.

2.Дайте характеристику літературі польсько-литовської доби, назвіть представників та їх твори.
Виконайте тести:
Назвіть ім‘я художника, засновника супрематизму:

а) Р.Делоне;

б) К.Малевич;

в) В.Кандінський;

г) С.Далі?
Хто із філософів використав вислів «Людина за природою – тварина суспільна»:

а) Арістотель;

б) Епікур;

в) Платон;

г) Платогор?
Український символізм яскраво виявлений у творчості:

а) П. Тичини;

б) М. Семенка;

в) М. Рильського;

г) М. Зерова?
Хто в 19 столітті створив першу українську професійну трупу:

а) М. Садовський;

б) М. Кропивницький;

в) Л. Максимович;

г) М. Старицький;

д) І. Карпенко-Карий?


Завдання 8.

1.Назвіть основні концепції культури, розкрийте їх сутність.

2.Розвиток українського театру 18 ст. Назвіть драматургів та їх твори.
Виконайте тести:
Який розпис грецької кераміки давав найповніше зобразити людське тіло:

а) червонофігурний;

б) килимний;

в) чорнофігурний;

г) оранжевофігурний?

У якій картині світу реальне не відгороджується від зверхреального:

а) у міфологічній;

б) у гуманітарній;

в) у натуралістичній;

г) у натурософічній?


Хто із філософів епохи Відродження сформулював важливі риси механічного матеріалізму:

а) Г. Галілей;

б) Л. да Вінчі;

в) Н. Копернік;

г) Д. Бруно?

Назвіть одну з вирізняючих рис східного суспільства:

а) кастовість;

б) демократичність;

в) відкритість;

г) закритість?


Завдання 9.

1.Дайте визначення культури. Еволюція цього терміну. Типи та функції культури.

2.У чому особливості культури Київської Русі. Розвиток архітектура, наведіть приклади.
Виконайте тести:
Які об’єктивні фактори вплинули на становлення української пракультури:

а) результат тривалої еволюції людського життя;

б) генетична спорідненість українців з іншими слов’янськими народами;

в) результат міжкультурного обміну народів;

г) наслідок сприятливих умов для землеробства;

д) наслідок «великого переселення» народів?


Який з ордерів грецької архітектури асоціювався із жінкою:

а) доричний;

б) іонічний;

в) коринфський;

г) афінський?
Чи може культура бути предметом філософського аналізу:

а) може, тому що проблеми культури носять все більш глобальний характер;

б) не може, тому що предметом аналізу культура виступає тільки в культурології;

в) не може бути, тому що в поняття культура входить і філософія;

г) може, тому що тільки філософія дає для цього методи спеціального наукового аналізу?
До яких з цих перерахованих напрямів (символізм, модерн, кубізм, конструктивізм, супрематизм, соцреалізм, реалізм) належить творчість наведених нижче художників, співвіднесіть їх імена з художніми стилями і назвіть їх найвідоміші твори:

а) Ф. Кричевський;

б) О. Архипенко;

в) О. Богомазов;

д) К. Малевич;

е) М. Бойчук;

є) І. Їжакевич?

Завдання 10.

1.Назвіть і охарактеризуйте основні художні стилі і напрями в західноєвропейському мистецтві 19ст. та вплив їх на Україну.

2.Що є характерним для культури Галицько-Волинської Русі.
Виконайте тести:
Якому богові скіфи найбільше поклонялися і зображали його у вигляді залізного меча:

а) Папай;

б) Гойтосір;

в) Арей;


г) Табіті?
Назвіть хронологічні рамки культури Київської Русі:

а) 8-12 ст.ст.;

б) 9-13 ст.ст.;

в) 9-14 ст.ст.;

г) 10-15 ст.ст?
Як називається віра в існування духів, у наявність незалежної душі у людей, тварин, рослин:

а) гілозоїзм;

б) тотенізм;

в) фетишизм;

г) анімізм.
Які об’єктивні фактори вплинули на становлення української пракультури:

а) результат тривалої еволюції людського життя народів;

б) генетична спорідненість українців з іншими слов’янськими народами;

в) результат міжкультурного обміну;

г) наслідок сприятливих умов для землеробства;

д) наслідок «великого переселення» народів?


Завдання 11.

1.Охарактеризуйте стиль бароко. Чому на Україні його називають козацьким? Наведіть приклади.

2.Специфіка романтичного світогляду, вплив романтизму на українську культуру.
Виконайте тести:
Назвіть видатного композитора 18ст. на Україні:

а) Д. Бортнянський;

б) М. Кропивницький;

в) М. Лисенко;

г) І. Мазепа?
У скіфському мистецтві вирізняється стиль:

а) варварський;

б) звіриний;

в) пташиний;

г) воєнізований?
Хто з українських художників працював у жанрі портрету?

а) І. Руткович;

б) М. Петрахнович;

в) В.Боровиковський;

г) Й. Кодзелевич?
Що таке ментальність:

а) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей;

б) сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної групи;

в) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

г) світогляд, що пояснює розвиток природи і суспільства законами механічної форми руху матерії?

Завдання 12.

1.Дайте характеристику стилю модерн, назвіть представників та їх твори.

2.Яких визначних діячів української науки 19 ст. ви знаєте? В чому їх заслуга?


Виконайте тести:
Первісне мистецтво можна назвати:

а) синкретичним;

б) еклектичним;

в) вакханальним;

г) професійним?
Що таке толерантність:

а) особливий стан особистості або соціальної групи, спільності, що існує на межі двох різних культур;

б) здатність поставити себе на місце іншої людини в контексті його культури, зрозуміти її почуття, бажання, ідеї та вчинки;

в) терпимість до іншого способу життя, поведінки, інших поглядів, звичок, вірувань тощо;

г) причетність та взаємозв’язок до іншою соціальної групи, спільноти?
Кому з наведених художників належить картина, яку багато мистецтвознавців вважають своєрідним «атласом світу»:

а) О. Богомазов;

б) П. Левченко;

в) І. Репін;

г) Т. Шевченко;

г) К. Костанді?


Традиції романтизму в українську літературу внесли:

а) І. Франко;

б) М. Коцюбинський;

в) А. Свидницький;

г) Марко Вовчок?
Завдання 13.

1.Дайте характеристику культури кам’яної доби в Україні. Культура скіфів та сарматів.

2. Поняття про цивілізацію. Співвідношення понять «культури» і «цивілізації».
Виконайте тести:
Що розуміють під поняттям «культурний шок»:

а) процес руйнування культурної єдності через відсутність чітких соціальних норм;

б) форма внутрішнього занепокоєння, пов’язаного з утратою зрозумілих комунікативних знаків і символів;

в) стан особистості або соціальної групи, спільності, що існує на межі двох різних культур?


Представники якого напряму в мистецтві були художники К. Моне, В. Ван Гог, П. Гоген, О. Ренуар:

а) кубізм;

б) супрематизм;

в) імпресіонізм;

г) поп-арт;

д) футуризм?


Хто створив першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм»:

а) М.М. Аркас;

б) С.С. Гулак-Артемовський;

в) П.П. Сокальський;

г) М. Лисенко?
Першу братську школу було засновано в:

а) Луцьку;

б) Львові;

в) Києві;

г) Острозі?
Завдання 14.

1. Охарактеризуйте основні стилі та напрями літератури і мистецтва в Україні на початку ХХ ст..

2.Освіта в Галицько-Волинському князівстві та її особливості.
Виконайте тести:
Розквіт шкільної драми в 17 ст. зв’язаний з такими іменами:

а) Г. Кониський;

б) Л. Баранович;

в) І. Величковський;

г) І. Щирський?
Визначте характерні ознаки козацького бароко в архітектурі:

а) чітко виражений фасад;

б) гармонія зовнішнього вигляду будівлі з навколишнім пейзажем;

в) відсутність чітко вираженого головного фасаду;

г) використання великої кількості хвилеподібних ліній, колонок, картушів,литви, декоративних прикрас;

д) суворість, чіткість архітектурних форм, відмова від пишного оздоблення споруди?


Експресіоніська концепція відчутна на українському грунті в творах:

а) В. Стефаника;

б) Л. Яновської;

в) Л. Українки;

г) В. Пачовського?
Основними мотивами пейзажної творчості якого художника були краєвиди, переважно рідної Харківщини і Полтавщини:

а) М. Пимоненка;

б) І. Шишкіна;

в) Є. Буковецького;

г) С. Васильківського?
Завдання 15.

1.Основні літературні течії 20-х років в Україні та їх представники.

2.Розвиток архітектури в польсько-литовську добу. Наведіть приклади.
3.Виконайте тести:
Житійна література це:

а) агіографічна література, яка була прямим продовженням біографічних традицій Біблії, у ній звеличувались і оспівувались подвиги найвидатніших християнських діячів – святих, замальовувалось їхнє життя й чудеса;

б) оповідання про подвиги пустельників певної території або ченців певної общини чи групи общин;

в) твори, що не визнавалися церквою канонічними й заборонялися нею. Це так звані позабіблійні твори.

г) твори про мандри українців до інших земель, твори про дива, які їм пощастило побачити в чужих країнах?
Кому з наведених художників належить картина, яку багато мистецтвознавців вважають своєрідним «атласом світу»:

а) О. Богомазову;

б) П. Левченку;

в) І. Рєпіну;

г) Т. Шевченку;

д) К. Костанді?


Представник імпресіонізму в українському мистецтві це:

а) Л. Українка;

б) М. Коцюбинський;

в) Б. Лепкий;

г) О. Єфименко?
Що таке мистецтво:

а) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

б) система знаків, за допомогою яких здійснюється комунікація;

в) речовий, графічний чи звуковий умовний знак чи умовна дія, що означає певне явище, поняття, ідею;

г) процес цілеспрямованого систематичного прищеплення індивідам моральних норм, понять, поглядів і форм діяльності та поведінки, прийнятих у даному суспільстві?
ККР. Критерії оцінювання

Комплексна контрольна робота є важливим видом контролю з дисципліни. До програми комплексної контрольної роботи з предмету “Історія української культури” включено навчальний матеріал, який розглядався на 9-ти лекціях, 9–х семінарських та виносився на самостійну роботу студентів.

До комплексної контрольної роботи включено три завдання:

І завдання – пояснити значення основних термінів, дати письмову відповідь на поставлене запитання і навести приклади;

ІІ завдання – дати письмову відповідь на поставлене запитання та навести приклади;

ІІІ завдання – дати відповідь на тестові завдання (до переліку включено 4 тестових завдань).

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

“5” – 34-40 балів;

“4” – 28-33 бали;

“3” – 20-27 бали.Оцінка І-го завдання (максимум - 10 балів):

10 балів – повна відповідь;

6 балів – неповністю розкрита відповідь;

3 бали – основні поняття розкриті;

0 – неправильна відповідь.

Оцінка ІІ-го завдання (максимум – 10 балів):

10 балів – повна відповідь;

6 балів – неповна відповідь;

3 бали – основні поняття розкриті;

0 – питання не розкрите

Оцінка ІІІ-го завдання (максимум – 20 балів):

5 балів – повна і правильна відповідь на кожне запитання;

1 бал – неповна відповідь;

0 – неправильна відповідьРЕЦЕНЗІЯ

На комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Історія української культури» для спеціальності 60301 «Психологія».

Варіанти комплексної контрольної роботи складені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Історія української культури”.

Завдання комплексної контрольної роботи відповідає вимогам навчальної програми з дисципліни. Питання і тести підібрані так, щоб варіанти були рівнозначними. У кожному варіанті по три завдання. Відповіді на перші 2 питання дають можливість висловити і обґрунтувати власну думку або відношення до конкретного факту чи явища культури. Третє завдання вимагає тільки знання студента і вибрання однієї правильної відповіді.

Питання варіантів контрольної роботи повністю охоплюють програму дисципліни. Кожне питання забезпечує контроль основних умінь необхідного рівня, формування яких передбачене навчальною програмою дисципліни. До комплекту білетів ККР додано критерії оцінок.

Питання вдало підібрані, що робить варіанти однакові по складності.

В цілому варіанти відповідають вимогам і можуть бути використані для написання комплексної контрольної роботи.Варіанти ККР рекомендовано до розгляду на засіданні ц/к та затвердження.
Каталог: elb -> metodichki -> lopuga
metodichki -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
metodichki -> Програма навчальної дисципліни естетика
metodichki -> Рефератів до семінарів з курсу «Історія української культури» Теми пропонуються згідно з належністю до
metodichki -> Тема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка