Програма навчальної дисципліни комп’ютерна графіка галузь знань 18 Виробництво та технологііСкачати 37.42 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації27.07.2022
Розмір37.42 Kb.
#92979
ТипПрограма
1   2
ПРОГРАМА Комп’ютерна графіка 184 Гірництво
3. Програма навчальної дисципліни
Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки
Тема 1. Основні принципи роботи AutoCAD. Поняття, терміни та визначення. Елементи інтерфейсу AutoCAD
Тема 2. Властивості примітивів. Креслення простих геометричних елементів. Керування екранним виглядом. Текстові стилі
Тема 3. Редагування об’єктів
Тема 4. Нанесення розмірів. Розмірні стилі
Тема 5. Використання блоків. Вставка в креслення растрових зображень та інших об’єктів
Тема 6. Формування креслень в системі AutoCAD
Тема 7. Підготовка креслення до друку


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

с.з

с.р.л

п

лаб

с.з

с.р

Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки

5

1


4

5

5

Тема 1. Основні принципи роботи AutoCAD. Поняття, терміни та визначення. Елементи інтерфейсу AutoCAD

1

1

1

1

Тема 2. Властивості примітивів. Креслення простих геометричних елементів. Керування екранним виглядом. Текстові стилі

18

2

88

18

1

215

Тема 3. Редагування об’єктів

8

2

42

8
26

Тема 4. Нанесення розмірів. Розмірні стилі

2
2


2

2

Тема 5. Використання блоків. Вставка в креслення растрових зображень та інших об’єктів

6

2

22

6

6

Тема 6. Формування креслень в системі AutoCAD

14
104

14
410

Тема 7. Підготовка креслення до друку

6
2
2

2

6

6

Усього годин

60

8

28
2

22

60

2

850

5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Підсумкове заняття

26. Теми практичних занять


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Підготовка файлу креслення

2

2

Креслення найпростіших примітивів

2

3

Засоби керування масштабом реального часу. Креслення примітивів

2

4

Написання тексту. Текстові стилі

2

5

Засоби редагування об’єктів

2

6

Додаткові команди: перемістити (копіювати), повернути, дзеркало, обрізати, подовжити, масштаб

2

7

Нанесення розмірів. Розмірні стилі

2

8

Використання блоків. Креслення дільниці сумісного плану гірничих робіт

2

9

Креслення схем розкриття та підготовки шахтного поля

2

10

Креслення поперечного перерізу, елементів кріплення гірничих виробок (підготовчих та очисних) та забійного обладнання

4

11

Побудова схем електропостачання дільниці

4

12

Підготовка креслення до друку

2
Разом__28__7._Самостійна_робота'>Разом

28

7. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Системи автоматизованого проектування (САПР)

4

2

Вимоги стандартів до оформлення креслень

4

3

Функції та застосування систем наукової комп’ютерної графіки

4

4

Поняття про системи координат та їх різновидах

2

5

Вставка в креслення растрових зображень, Excel-таблиць та інших об’єктів

2

6

Тривимірне проектування в AutoCAD

4

7

Виведення на друк великого креслення на декількох стандартних аркушах формату А4

2
Разом

228. Методи навчання
Лекції, практичні роботи, самостійна робота студента


9. Методи контролю
Тематичний контроль за результатами практичних робіт, семестровий залік.
10. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій з дисципліни "Комп’ютерна графіка" для студентів спеціальності 184 Гірництво (Підземна розробка корисних копалин)
2. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів спеціальності 184 Гірництво
3. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів денного відділення спеціальності 184 Гірництво


11. Рекомендована література
Базова
1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник для студ. вищих закл. освіти / За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.
2. Жарков Н.В. AutoCAD 2012: официальная русская версия. Эффективный самоучитель – СПб.: Наука и Техника, 2012. – 592 с.
3. Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Під ред. Ходакова В.Є. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2008. – 584 с.


Допоміжна
1. Система конструкторської документації. СКД ДСТУ 3321-2003. Київ, 2005
Скачати 37.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка