Програма навчальної дисципліни "Наноструктури та нанотехнології"


Повторне складання модульного контролюСторінка4/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

4.2.8. Повторне складання модульного контролю

Студент може підвищити будь-яку із рейтингових оцінок.

Перескладання модульних завдань, у тому числі, поточних і модульних контролів впродовж семестру відбувається впродовж одного тижня після його складання останньою групою потоку.

4.2.9. Порядок звітності перед деканатами

До деканату подається інформація про підсумкові семестрові модульні рейтингові оцінки у вигляді атестації студентів.

Ці оцінки мають статус проміжних і можуть бути підвищені впродовж семестру у встановленому кафедрою порядку.

Відомість модульного контролю здається до деканату в кінці семестру на початку екзаменаційної сесії.

Приклад заповнення відомості модульного контролю наведено у додатку 1.

4.2.10. Отримання екзаменаційної оцінки

Успішно встигаючі студенти за підсумками роботи протягом семестру мають можливість:

не складати екзамен , а отримати екзаменаційну оцінку так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу з дисципліни;

складати екзамен з метою підвищення екзаменаційної оцінки.4.2.11. Виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки

Для виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента рейтингові оцінки в балах за 100-бальною шкалою переводяться у традиційні за національною шкалою та шкалою ECTS (наприклад: відмінно/А) відповідно до таблиці:Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною

шкалою


Оцінка

за шкалою ECTSОцінка

Означення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але із значною кількістю недоліків)60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)


Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву за встановленою директоратом (деканатом) формою.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці.

4.2.12. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом одного семестру, дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.4.2.13. Заповнення заліково-екзаменаційної відомості

Приклад заповнення заліково-екзаменаційної відомості наведено у додатку 2.

У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.


(Ф 03.02 – 01)АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки

(Ф 03.02 – 04)АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка