Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавраСторінка2/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Мовлення


 1. Володіти усним мовленням (говорінням) у стандартних ситуаціях, близьких до пройдених тем.

 2. Усно переказувати знайомий текст, а також прослуханий чи побачений на аудіо- або відеоносіях матеріал чи прочитаний викладачем уголос новий текст, що містить, в основному, знайому лексику.

 3. Усно й письмово описувати картинки, коментувати навчальні відеофільми (у тому числі й з виключеним звуком).

 4. Уміти виражати оціночні судження з приводу отриманої інформації (репліки, згода, незгода, схвалення, підтвердження, заперечення, сумнів, здивування тощо).

 5. Уміти проводити усвідомлені операції за допомогою зовнішніх опор (мовленнєві зразки, фрази-кліше, типові граматичні конструкції та ін.) та на наступному етапі ті ж операції без зовнішніх опор.

 6. Володіти діалогічним мовленням у стандартних, близьких до пройдених протягом другого року навчання тем, ситуаціях спілкування; реагувати адекватно до заданої ситуації в межах мовленнєвої тематики курсу.

 7. Вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати й розігрувати сцени й діалоги (діалог етикетного характеру; діалог-розпитування; діалог-домовленість; підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями).

 8. Вести підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями.

 9. Володіти монологічним мовленням у типових, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність монологічного мовлення.

 10. Володіти монологом-повідомленням, монологом-розповіддю, монологом-описом, монологом-розміркуванням/переконанням.

Вимова

Подальше вдосконалення навичок вимови на навчальному матеріалі ІІІ-IV курсу з використанням мультимедійних засобів.Читання

 1. Володіти читанням адаптованих художніх текстів. Розуміти основний зміст тексту у процесі ознайомлювального читання, опираючись на знання передбачених програмою граматичних, лексичних і словотворчих явищ.

 2. Чітко, виразно, правильно в звуковому і інтонаційному відношенні читати вголос текст, який містить, в основному, засвоєний лексичний і граматичний матеріал.

 3. Уміти при читанні охоплювати загальний зміст прочитаного та виділити головну думку.

 4. Ігнорувати несуттєві деталі, різного роду труднощі при читанні тексту. Виділяти в тексті для читання деталі, що не несуть вагомого інформаційного навантаження.

 5. Виділяти в тексті для ознайомлювального читання різні рівні змісту: предметний (факти), предметно-логічний (причинно-наслідкові зв’язки між фактами), спонукально-вольовий (мотиви вчинків дійових осіб), емоційний.

 6. Повно розуміти зміст тексту у процесі вивчаючого читання. Виділяти в тексті для вивчаючого читання деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

 7. Шукати і знаходити необхідну інформацію чи інформацію, що цікавить, у процесі вибіркового читання.

 8. Володіти мовною здогадкою при читанні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для читання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник.

 9. Володіти прийомами прогнозування змісту тексту при читанні. Виділяти опори для прогнозування змісту тексту для читання (заголовок, початок тексту/перше речення, перший абзац/, ключові слова, ілюстрація, відомості про автора та його творчість, запозичені з зарубіжної літератури).

 10. Користуватися одно- та двомовними тлумачними словниками.

 11. Вести власний словник з другої іноземної мови, а також із домашнього індивідуального читання /аудіювання.

Письмо


  1. Студент повинен уміти писати диктанти, опираючись на знання правил графіки, орфографії, пунктуації (об’єм до 4000 - 4500 друкованих знаків за 2 академічні години), писати перекази фабульних текстів.

  2. Володіти писемним мовленням у типових ситуаціях повсякденного спілкування. Виражати в письмовій формі парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, докір, зауваження тощо.

  3. Писати привітальну листівку. Виділяти постійні та змінні елементи у структурі і змісті письмового привітання. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання у привітальній листівці.

  4. Писати побутового листа. Виділяти постійні та змінні компоненти у структурі і змісті побутового листа. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання, початку, закінчення побутового листа. Підписувати адреси на конверті.

  5. Заповнювати анкету, формуляр чи опитувальний лист; пояснювати призначення різних анкет, формулярів, опитувальних листів

  6. Занотовувати інформацію, писати короткі повідомлення і записки. Швидко писати з дотриманням каліграфічних, графічних та орфографічних норм.

  7. Літературно правильно перекладати автентичні тексти з німецької мови на рідну.

  8. Лексично й граматично правильно перекладати із рідної мови на німецьку тексти середньої важкості за пройденою тематикою.
 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 семестр


Змістовий модуль 1. Ich und meine Umgebung.

Темa Erste Kontakte.36

-

4

-

-

32

Змістовий модуль 2.

Alles um das Essen.

Тема 1. Die Mahlzeiten. Im Restaurant.18

-

2

-

-

16

Тема 2. Tischmanieren.31

-

-

-

-

31

МКР2

-

2

-

-

-

Разом за 5 семестр.
87

-

8

-

-

79


6 семестр


Змістовий модуль 1.
    1. Die Reise.

    1. Тема 1. Reiseziele und Reisetypen.
18

-

2

-

-

16
    1. Тема 2. Im Hotel.
31

-

-

-

-

31

Змістовий модуль 2.
    1. Gesundheit.


Тема 1. Beim Arzt.18

-

2

-

-

16

Тема 2. Gesund leben.18

-

2

-

-

16

МКР2

-

2

-

-

-

Разом за 6 семестр.87

-

8

-

-

79

7 семестр

    1. Змістовий модуль 1. Gesellschaft und Persönlichkeit.

    1. Тема 1. Das Äußere des Menschen.
27

-

2

-

-

25
    1. Тема 2. Der Charakter des Menschen.
58

-

4

-

-

54

МКР2

-

2

-

-

-

Разом за 7 семестр.87

-

8

-

-

79

8 семестр

Змістовий модуль 1. Deutschland.

Тема 1. Die BRD.93

-

8

-

-

85

Тема 2. Das Bildungswesen in der BRD.44

-

4

-

-

40

Тема 3. Lehr- und Lerninhalte.88

-

8

-

-

80

Змістовий модуль 2.

Deutschsprachige Länder.

Тема 1. Österreich. Liechtenstein.71

-

6

-

-

65

Тема 2. Die Schweiz. Luxemburg.

71

-

6

-

-

65

МКР2

-

2

-

-

-

Разом за 7 семестр.369

-

34

-

-

335

Разом годин
630

-

58

-

-

572

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка