Програма навчальної дисципліни психологія сексуальностіСкачати 474.33 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір474.33 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра _______________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.

____________________________

“______”_______________2017 р.
ВД. 02.03. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки __05 - соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) 053 – психологія ________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації 1. Клінічна психологія. 2. Психологія управління _

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2017
Психологія сексуальності. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _психологія_, спеціальністю _психологія_. - _______: ________, 20___.- __ с.
Розробник: доцент кафедри психології, к. психол. н. Гупаловська В. А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_______

___психології______________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)_____________________
_______________________ (_Грабовська С.Л._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_29_”_серпня_________ 2017_ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Гупаловська В.А., 2017  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Психологія сексуальності”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

05 – соціальні та поведінкові науки (шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

053 – психологія (шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

  1. Клінічна психологія.

  2. Психологія управління
1-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 120

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


16 год

10

Практичні, семінарські

16 год

6

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

88 год

104

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,75

для заочної форми навчання – 1:2
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу “Психологія сексуальності” – формування у студентів грунтовних знань і понять про виникнення і функціонування сексуальності, про протікання, профілактику розладів, пов’язаних із сексуальною сферою.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 474.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка